Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Bilgili M., Hassanzadeh R. , Şahin B., Özbek A., Yaşar A., Şimşek E., "Investigation of wind power density at different heights in the Gelibolu peninsula of Turkey", Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization,ENERGY SOURCES PART A-RECOVERY UTILIZATION AND ENVIRONMENTAL EFFECTS, vol.38, pp.512-518, 2016 (Link)
Bilgili M., Özbek A., Yaşar A., Şimşek E., Şahin B., "Effect of atmospheric temperature on exergy efficiency and destruction of a typical residential split air conditioning system", INTERNATIONAL JOURNAL OF EXERGY, vol.20, pp.66-83, 2016 (Link)
Bilgili M., Şimşek E., Sahin B., Yasar A., Ozbek A., "Estimation of human heat loss in five Mediterranean regions", PHYSIOLOGY & BEHAVIOR, vol.149, pp.61-68, 2015 (Link)
Bilgili M., Şimşek E., Cosgun A., Yaşar A., "Performance Evaluation Of A Split Air Conditioning System With Artificial Neural Network Approach", ENERGY EDUCATION SCIENCE AND TECHNOLOGY PART A-ENERGY SCIENCE AND RESEARCH, vol.30, pp.83-94, 2012 (Link)
Yaşar A., Şimşek E., Bilgili M., Yücel A., İlhan İ., "Estimation Of Relative Humidity Based On Artificial Neural Network Approach In The Aegean Region Of Turkey", METEOROLOGY AND ATMOSPHERIC PHYSICS, vol.115, pp.81-87, 2012 (Link)
Şimşek E., Bilgili M., Yaşar A., Şahin B., "Influences Of The Plugging In Condenser Coils And Evaporator Filters On The Performance Of Wall Type Split Air Conditioning System", JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, vol.27, pp.375-383, 2012 (Link)
Bilgili M., Şimşek E., "Wind Energy Potential And Turbine Installations In Turkey", ENERGY SOURCES PART B-ECONOMICS PLANNING AND POLICY, vol.7, pp.140-151, 2012 (Link)
Bilgili M., Şahin B., Yaşar A., Şimşek E., "Electric Energy Demands Of Turkey In Residential And Industrial Sectors", RENEWABLE & SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS, vol.16, pp.404-414, 2012 (Link)
Yaşar A., Bilgili M., Şimşek E., "Water Demand Forecasting Based On Stepwise Multiple Nonlinear Regression Analysis", ARABIAN JOURNAL FOR SCIENCE AND ENGINEERING, vol.37, pp.2333-2341, 2012 (Link)
Bilgili M., Yaşar A., Şimşek E., "Offshore Wind Power Development In Europe And Its Comparison With Onshore Counterpart", Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol.15, pp.905-915, 2011 (Link)
Bilgili M., Teke A., Yaşar A., Şimşek E., "Experimental Implementation Of A Split-Type Air Conditioner For Fault Detection And Diagnosis", ENERGY EDUCATION SCIENCE AND TECHNOLOGY PART A-ENERGY SCIENCE AND RESEARCH, vol.28, pp.401-410, 2011
Bilgili M., Şimşek E., Şahin B., "Determination Of The Soil Temperatures In Aegean Region By Artificial Neural Network Method", ISI BILIMI VE TEKNIGI DERGISI-JOURNAL OF THERMAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, vol.30, pp.121-132, 2010
Bilgili M., Şahin B., Şimşek E., "Wind Energy Density In The Southern, Southwestern And Western Region Of Turkey", ISI BILIMI VE TEKNIGI DERGISI-JOURNAL OF THERMAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, vol.30, pp.1-12, 2010
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Şimşek E., Karaçayli İ., İlin Ş.Ç., Güzel E., "Eski Nesil Soğutucu Akışkanların Çevresel Etkileri", Apelasyon Dergisi, ss.1-1, 2018 (Link) (Özet)
Şimşek E., Karaçayli İ., Mutlu İ., "Farklı koşullardaki hava-su-hava kaynaklı ısı pompasının farklı soğutucu akışkanlarla termodinamik analizi", Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.20, ss.174-185 , 2018 (Link) (Özet) (Abstract)
Güngör A., Karaçayli İ., Şimşek E., Canli Y., "Geri Dönüş Havalı İklimlendirme Sistemlerinde Enerji ve Ekserji Analizi", Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlik Fakültesi Dergisi, cilt.32, no.1019-1011, ss.19-30, 2017 (Link)
Karaçayli İ., Şimşek E., Mutlu İ., "Duvar tipi split klima kullanımlarında enerji verimliliği", Apelasyon E-Dergi, ss.1-10, 2017 (Link)
Şimşek E., Bilgili M., Küçükatay O., "PROGRAMLANABİLEN MANTIKSAL DENETLEYİCİ (PLC) İLE ÇALIŞAN SPLİT KLİMA TASARIMI", MÜHENDİS VE MAKİNA DERGİSİ, cilt.57, ss.30-40, 2016 (Link)
Şimşek E., Küçükatay O., "Uygulamalı Otomasyon Sistemleri Eğitim Simülatörü Geliştirilmesi", Ç. Ü. Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, cilt.31, ss.405-419, 2016 (Link) (Özet)
Şimşek E., Bilgili M., "Kaset Tipi Klimalarda Periyodik Bakım", TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ DERGİSİ, ss.5-15, 2015 (Link)
Şimşek E., Bilgili M., "Salon Tipi Bir Split Klimanın Montajı ve Elektrik Devre Şemalarının Analizi", TTMD Dergisi, ss.40-48, 2015 (Link)
Boğa C., Yaşar A., Bilgili M., Şimşek E., "Otomobil Klimalarında Soğutma Serpantin Tıkanıklıklarının Sistem Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi", Mühendis ve Makina, cilt.51, ss.13-22, 2010 (Link)
Bilgili M., Şahin B., Şimşek E., "Doğu Akdeniz Bölgesindeki Mevsimsel Hava Değişikliklerin İnsan Vücudundan Transfer Edilen Isı Kaybı Üzerindeki Etkileri", Tesisat Mühendisliği, ss.36-44, 2010 (Link)
Şimşek E., Bilgili M., Şahin B., Polat Y., "Duvar Tipi Split Klimaların Hijyenik Bakımı", Bilgili, M., Şimşek, E., Polat, Y. ve Şahin, B. "", ISK Teknik Dergisi, 15, 30-37 (2009)., ss.30-37, 2009 (Link) (Özet)
Bilgili M., Şahin B., Şimşek E., "İnsan Vücudundan Solunum Yoluyla Gerçekleşen Isı Kaybının Analizi", Tesisat Mühendisliği Dergisi, ss.61-67, 2009 (Link)
Şimşek E., Bilgili M., Şahin B., "Bir Taşıt İklimlendirme Sisteminin Genel Yapısı Ve Kullanım Özellikleri", Soğutma Dünyası Dergisi, cilt.45, ss.66-72, 2009
Şimşek E., Bilgili M., Şahin B., "Bir Taşıt İklimlendirme Sisteminin Genel Yapısı Ve Kullanım Özellikleri", Soğutma Isı Pompası İklimlendirme ve Yalıtım Teknolojileri Dergisi, ss.66-72, 2009 (Link)
Şimşek E., Bilgili M., Şahin B., "Duvar Tipi Split Klimanın Demontajı Sırasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar(Bölüm 2)", ISK Teknik Dergisi, ss.15-18, 2009 (Link) (Özet)
Şimşek E., Bilgili M., Şahin B., "Duvar Tipi Split Klimanın Montajında Dikkat Edilmesi Gereken Husular", Tesisat Mühendisliği Dergisi, ss.25-32, 2009 (Link)
Şimşek E., Bilgili M., Şahin B., "Duvar Tipi Split Klimanın Demontajı Sırasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar(Bölüm 1)", ISK Teknik Dergisi, ss.30-32, 2008 (Link) (Özet)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Şimşek E., Karaçayli İ., İlin Ş.Ç., Bilgili M., Yaşar A., Güzel E., "Applying of energy analysis to air-air source heat pump experimental set as soon as the system starts to run and becomes stable", 2nd International Vocational Science Symposium (IVSS), ANTALYA, TÜRKIYE, 26-29 Nisan 2018, vol.1, pp.1-9 (Link)
Küçükatay O., Şimşek E., Karaçayli İ., İlin Ş.Ç., Bilgili M., Karadağ F., "Uzaktan eğitim uygulaması için ayrık klima deney simülatörü geliştirilmesi", 2nd International Vocational Science Symposium (IVSS), ANTALYA, TÜRKIYE, 26-29 Nisan 2018, vol.1, pp.428-442 (Link)
Şimşek E., Karaçayli İ., İlin Ş.Ç., Bilgili M., Yaşar A., Güzel E., "Minibüs kliması eğitim setinin tasarlanması ve kurulması", 2nd International Vocational Science Symposium (IVSS), ANTALYA, TÜRKIYE, 26-29 Nisan 2018, vol.1, pp.420-427 (Link)
Şimşek E., Karaçayli İ., İlin Ş.Ç., Bilgili M., Yaşar A., Güzel E., "Energy analysis of minibus air-conditioning training set for various amount of clogging of the evaporator and condenser coils", 2nd International Vocational Science Symposium (IVSS), ANTALYA, TÜRKIYE, 26-29 Nisan 2018, vol.1, pp.10-20 (Link)
Şimşek E., Karaçayli İ., İlin Ş.Ç., Bilgili M., Yaşar A., Güzel E., "Hava - hava kaynaklı ısı pompası eğitim setinin kurulması", 2nd International Vocational Science Symposium (IVSS), ANTALYA, TÜRKIYE, 26-29 Nisan 2018, vol.1, pp.443-449 (Link)
Küçükatay O., Şimşek E., Karaçayli İ., İlin Ş.Ç., Kaçar M.C., "Döner Tabla Sistemleri Eğitim Simülatörü Geliştirilmesi", II. International Academic Research Congress, ANTALYA, TÜRKIYE, 18-21 Ekim 2017, pp.1-1
Şimşek E., Karaçayli İ., İlin Ş.Ç., Bilgili M., Şahin B., "Otobüs Kliması Eğitim Seti Geliştirilmesi", II. International Academic Research Congress, ANTALYA, TÜRKIYE, 18-21 Ekim 2017, pp.1-1
Şimşek E., Karaçayli İ., İlin Ş.Ç., Bilgili M., Şahin B., "Suyu Isıtmak veya Soğutmak İçin Su Sebili Eğitim Seti Geliştirilmesi", II. International Academic Research Congress, ANTALYA, TÜRKIYE, 18-21 Ekim 2017, pp.1-1
Şimşek E., Mutlu İ., Bilgili M., "İNSAN VÜCUDUNDAN SOLUNUMLA ISI KAYBININ TÜRKİYE'NİN ERZİNCAN İLİ İKLİM ŞARTLARINDA ANALİZİ", 6. ULUSLARARASI MESLEK YÜKSEKOKULLARI SEMPOZYUMU, saraybosna, BOSNA HERSEK, 18-20 Mayıs 2017, vol.1, pp.384-391 (Link)
Şimşek E., Karaçayli İ., İlin Ş.Ç., Bilgili M., Şahin B., "Brülör Eğitim Seti Geliştirilmesi ve Isıtma Sistemlerinde Elektrik Devre Analizi", II. International Academic Research Congress, ANTALYA, TÜRKIYE, 18-21 Ekim 2017, pp.1-1
Bilgili M., Şimşek E., Mutlu İ., "ERZİNCAN İLİ İKLİM ŞARTLARINDA İNSAN VÜCUDUNDAN ISI KAYBININ İNCELENMESİ", 6. ULUSLARARASI MESLEK YÜKSEKOKULLARI SEMPOZYUMU, saraybosna, BOSNA HERSEK, 18-20 Mayıs 2017, vol.1, pp.265-270 (Link)
Şimşek E., Karaçayli İ., Küçükatay O., "Sıcaklık ve Basınç kontrollü, Operatör Paneli PLC İle Çalışan Split Klima Eğitim Simülatörü Geliştirilmesi", 1st International Conference on Engeneering Technology and Applied Sciences, AFYON, TÜRKIYE, 21-22 Nisan 2016, pp.1433-1440 (Link)
İlin Ş.Ç., Karaçayli İ., Şimşek E., " İklimlendirme ve soğutma eğitiminde mesleki ve teknik ingilizcenin önemi", 1st International Mediterranean Science and Engineering Congress, ADANA, TÜRKIYE, 26-28 Ekim 2016, vol.., no.., pp..-. (Link)
Şimşek E., Karaçayli İ., Ekerer S.C., "Basınç ? Entalpi Diyagramlarının Kullanımı ve Tasarım Sıcaklığındaki Değişimin Sistem Performansı Üzerindeki Etkileri", 1st International Conference on Engeneering Technology and Applied Sciences, AFYON, TÜRKIYE, 21-22 Nisan 2016, pp.695-702 (Link)
Şimşek E., Karaçayli İ., "Güneş panelinin soğutma modunda çalışan split klima sistemlerine olan etkilerinin sayısal olarak incelenmesi", 1st International Conference on Engeneering Technology and Applied Sciences, AFYON, TÜRKIYE, 21-22 Nisan 2016, pp.1674-1678 (Link)
Bilgili M., Şimşek E., Karaçayli İ., "Bir Split Klimanın Farklı Atmosfer Hava Sıcaklıklarında Enerji ve Ekserji Analizi", 1st International Conference on Engeneering Technology and Applied Sciences, AFYON, TÜRKIYE, 21-22 Nisan 2016, pp.703-708 (Link)
Karaçayli İ., Küçükatay O., Şimşek E., " Development of an applied automation systems simulator", 1st International Mediterranean Science and Engineering Congress, ADANA, TÜRKIYE, 26-28 Ekim 2016, pp..-. (Link)
Şimşek E., Bilgili M., Küçükatay O., "Programlanabilen Mantiksal Denetleyici (Plc) İle Çalişan Split Klima Tasarimi", 1.ENDÜSTRİYEL OTOMASYON KONGRE VE SERGİSİ , ADANA, TÜRKIYE, 14-16 Mayıs 2015, cilt.1, no.E/MMO/642, ss.143-156 (Link) (Özet) (Abstract)
Bilgili M., Şimşek E., Cosgun A., "FARKLI ATMOSFER HAVA SICAKLIKLARINDA EVSEL TİP BİR SPLİT KLİMANIN EKSERJİ ANALİZİ ", ULIBTK?15 20. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, BALIKESİR, TÜRKIYE, 3-5 Eylül 2015, ss.214-214 (Link) (Özet) (Abstract)
Cosgun A., Şimşek E., Barut B., Bodur Er A. , "Vocational And Technical Education Example A Simulator Training Climate Study For The Development Of Split", 1st International Conference on Environmental Science and Technology (ICOEST), Sarajevo, BOSNA HERSEK, 9 Ocak - 13 Eylül 2015, pp.202-211 (Link) (Özet)
Teke A., Bilgili M., Kuşca H., Yaşar A., Basalak A., Şimşek E., "Fotovoltaik Güç Destekli Absorbsiyonlu Soğutma Sistemi", 1. Ulusal İklimlendirme Soğutma Eğitimi Sempozyumu (İKSES'12),, BALIKESİR, TÜRKIYE, 15-21 Eylül 2012, ss.524-539
Bilgili M., Yaşar A., Özbek A., Boğa C., Mutlu İ., Bulgurcu H., et al., "Mesleki Teknik Eğitimde Split Klima Eğitim Simülatörü Geliştirilmesi Ve Kullanımı", 1. Ulusal İklimlendirme Soğutma Eğitimi Sempozyumu (İKSES'12), BALIKESİR, TÜRKIYE, 13-15 Eylül 2012, ss.216-231
Yaşar A., Bilgili M., Şimşek E., Bulgurcu H., "Araçlarda Kullanılan Termoelektrik Isı Pompalarının Ac Ve Dc Çalıştırılması Durumundaki Analizi", 5. Otomotiv Teknolojileri Kongresi, Bursa , BURSA, TÜRKIYE, 7-8 Haziran 2010, pp.21-26 (Link)
Yaşar A., Aydin K., Bilgili M., Şimşek E., "Emme Supap Geometrisinin Silindir İçerisindeki Akışa Etkisi", 5. Otomotiv Teknolojileri Kongresi, BURSA, TÜRKIYE, 7-8 Haziran 2010, pp.111-116 (Link)
Bilgili M., Şimşek E., Polat Y., Şahin B., "An Experimental Study Of Fault Detection And Diagnosis Of A Split-Type Air Conditioner", 10th Rehva World Congress (CLIMA 2010), ANTALYA, TÜRKIYE, 9-9 Mayıs 2010, pp.1-1 (Özet)
Bilgili M., Şahin B., Şimşek E., Yaşar A., "İnsan Vücudundan Solunumla Transfer Edilen Isı Kaybının Antalya İlindeki Durumunun İncelenmesi", 15. Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı, ANTALYA, TÜRKIYE, 9-12 Mayıs 2010, ss.978-1-4244-6382-4 IEEE (Link)
Yaşar A., Bilgili M., Şimşek E., Bulgurcu H., "Otomobil Klima Sistemlerinde Kondenser Tıkanıklıkları Ve Evaporatör Fan Devirlerindeki Değişimin Sistem Üzerindeki Etkileri", 5. Otomotiv Teknolojileri Kongresi, BURSA, TÜRKIYE, 7-8 Temmuz 2010, pp.459-464 (Link)
Bilgili M., Şahin B., Şimşek E., Yaşar A., "Antalya İlindeki Mevsimsel Hava Değişikliklerinin İnsan Vücudundan Transfer Edilen Isı Kaybı Üzerindeki Etkileri", 15. Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı, ANTALYA, TÜRKIYE, 9-12 Mayıs 2010, ss.978-1-4244-6682-4 1EEE (Link)
Bulgurcu H., Şimşek E., "Development Of Fault Simulator For Split Type Air Conditioner At Air Conditioning And Refrigeration Training", First International Summer School of Mechatronic Systems, Ople, POLONYA, 27 Eylül - 2 Ekim 2009, pp.37-48 (Link)
Şimşek E., Bilgili M., Şahin B., Polat Y., "Split Klima Arıza Simülatörü Geliştirilmesi", I. Soğutma Teknolojileri Sempozyumu, İZMİR, TÜRKIYE, 9-12 Eylül 2008, ss.81-88 (Link)
Şimşek E., Bilgili M., Şahin B., Polat Y., "Duvar Tipi Split Klimanın Elektronik Kartları, Arızaları Ve Çözüm Yöntemleri", I. Soğutma Teknolojileri Sempozyumu, İZMİR, TÜRKIYE, 9-12 Ekim 2008, ss.89-96 (Link)
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Şimşek E., Bulgurcu H., Yörükoğlu A., "Klima Tesisatı", Yapım Tanıtım Yayıncılık, İSTANBUL, 2016
Bulgurcu H., Şimşek E., Basalak A., "İklimlendirme Soğutma Elektriği Ve Kumanda Devreleri", ISKAV Isıtma Soğutma Klima Araştırma ve Eğitim Vakfı Teknik Kitaplar Dizisi No:7 , İSTANBUL, 2012 (Link)
Bilgili M., Şimşek E., Bulgurcu H., Yaşar A., "Taşıt İklimlendirmesi ", Doğa Sektörel Yayın Grubu, İSTANBUL, 2011 (Link) (Özet)
DİĞER YAYINLAR
Şimşek E., "Duvar Tipi Split Klimaların Montajı, Bakımı, Arızaları Ve Arızaların Giderilme Yöntemleri, (Vii. Uygulamalı İklimlendirme Ve Soğutma Semineri)", Sunum, ss.., 2010 (Özet)
Basalak A., Bilgili M., Yaşar A., Şimşek E., Sarı S., Polat Y., "Elektrik Kumanda Devreleri", Ders Notu, ss.100, 2010
Polat Y., Bilgili M., Yaşar A., Şimşek E., "Güneş Enerjisi", Ders Notu, ss.100, 2010 (Özet)
Şimşek E., Polat Y., Bilgili M., "Tesisat Teknolojisi", Ders Notu, ss.100, 2009
Boğa C., Yaşar A., Bilgili M., Şimşek E., Ekicibil A., Polat Y., "İklimlendirme Ve Soğutma Kavramları", Ders Notu, ss.100, 2009 (Özet)
Bilgili M., Şimşek E., Polat Y., Dinçer R., Yaşar A., "Meslek Resmi", Ders Notu, ss.100, 2009
Bilgili M., Şimşek E., Polat Y., "Taşıt İklimlendirmesi", Ders Notu, ss.100, 2009
Şimşek E., Polat Y., Bilgili M., "Isıtma Sistemleri", Ders Notu, ss.130, 2009 (Özet)
Bilgili M., Şimşek E., Polat Y., "Doğalgaz Tesisatı", Ders Notu, ss.100, 2008
Bilgili M., Şimşek E., Polat Y., "Ticari Soğutma Sistemleri", Ders Notu, ss.100, 2008
Sarı S., Şimşek E., "İklimlendirme Soğutma Elektriği", Ders Notu, ss.100, 2008
Şimşek E., "Split Klimalarda Elektronik Kart Arızaları Ve Çözüm Yöntemleri, (Iv.Uygulamalı İklimlendirme Ve Soğutma Semineri)", Sunum, ss.., 2006 (Özet)
Koçak Y., Polat Y., Bilgili M., Yaşar A., Şimşek E., "Otomatik Kontrol", Ders Notu, ss.100, 2006
Sabancı A., Bilgili M., Şimşek E., "Araştırma Teknikleri Ve Seminer", Ders Notu, ss.100, 2006
Yaşar A., Bilgili M., Şimşek E., Çiçek A., Arıkan C., "Teknolojinin Bilimsel İlkeleri", Ders Notu, ss.150, 2006
Polat Y., Şimşek E., Yaşar A., Bilgili M., "Soğutma Servis İşlemleri", Ders Notu, ss.100, 2005
Bilgili M., Şimşek E., Polat Y., Yaşar A., "Havalandırma Sistemleri", Ders Notu, ss.100, 2005
Şimşek E., Bilgili M., Polat Y., "İklimlendirme Esasları", Ders Notu, ss.100, 2004 (Özet)
Şimşek E., Bilgili M., Polat Y., "Atölye İşlemleri", Ders Notu, ss.100, 2004
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi