Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Dr.Öğr.Üyesi EMEL YÜCEL
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : KOZAN İŞLETME FAKÜLTESİ
Bölüm : İŞLETME BÖLÜMÜ
Ana Bilm Dalı :
Sabit Telefon : +90 322 5165477
Faks : +90 322 5153826
E Posta Adresi : eyucelcu.edu.tr
Web Adresi : http://aves.cu.edu.tr/eyucel/
Ofis : Kozan İşletme Fakültesi
Posta Adresi : Çanaklı Mahallesi Şehit Şefik Uçak Sokak Kozan/Adana
Eğitim Bilgileri
Post Doktora, University of Greenwich, Business School, International Business and Economics, INGILTERE, 2015-2016
Doktora, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Finans Anabilimdalı, 2007-2012
Yaptığı Tezler
Doktora, "Firma Çeşitlendirmesinin Firma Değeri, Riski ve Performansına Etkileri: Türkiye Uygulaması", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Finans Anabilimdalı Ocak, 2012.
Yüksek Lisans, "Firmaların Sermaye Yapısı Kararları: Mersin ve Adana?da Sınai İşletmeler Üzerinde Bir Uygulama", MERSİN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilimdalı Haziran, 2006.
Yabancı Diller
İngilizce, Çok İyi
Sertifika, Kurs ve Eğitimler
Meta Analyis, Greenwich University, 2016
Uygulamalı Ekonometri ve Zaman Serileri Analizi, TOBB Üniversitesi, 2009
Araştırma Alanları
Finansman
Finansal Piyasalar ve Yatırım Yönetimi
Para- Sermaye ve Finansal Kurumlar
Para-Banka
Kurumsal Yönetim
Finansal Sıkıntı ve İflas
Sermaye Yapısı
Firma Çeşitlendirmesi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Finans
Finans
Web Of Science Araştırma Alanları
Business, Finance
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Doç.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Kozan İşletme Fakültesi, 2018 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Kozan İşletme Fakültesi, 2013 - 2018
Mesleki ve İdari Deneyimler
Bölüm Başkanı, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Kozan İşletme Fakültesi/Muhasebe ve Denetim Bölümü, , 04.12.2017 - 14.11.2018
Dekan Yardımcısı, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Kozan İşletme Fakültesi, , 21.11.2017 - 09.05.2018
Mevlana Değişim Programı Koordinatörü, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Kozan İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü, 21.08.2016 - Devam Ediyor
Erasmus Koordinatörü, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Kozan İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü, 21.08.2016 - Devam Ediyor
Dekan Yardımcısı, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Kozan İşletme Fakültesi, İşletme , 11.08.2016 - 25.04.2017
Bölüm Başkanı, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Kozan İşletme Fakültesi/Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü, , 25.04.2014 - 30.04.2017
Verdiği Dersler
Finansal Yönetim, Lisans, 2016-2017
Finansal Kurumlar ve Piyasalar, Lisans, 2016-2017
Finansal Yönetim, Ön Lisans, 2016-2017
İşletme Finansmanı , Lisans, 2016-2017
İşletme Yönetimine Giriş, Lisans, 2016-2017
İş Dünyasında Kariyer seçenekleri, Lisans, 2014-2015
Etkin İletişim Kurma Teknikleri, Lisans, 2014-2015
İşletme Yönetimine Giriş, Lisans, 2014-2015
Ekonomi, Ön Lisans, 2013-2014
Hallkla İlişkiler, Ön Lisans, 2013-2014
Ekonomi, Ön Lisans, 2013-2014
Jüri Üyelikleri
Tez Savunma, Finansal Performans Analizi: BİST'te işlem gören İmalat Sanayi Sektörü üzerine bir araştırma, Çağ Üniversitesi, Eylül, 2018
Tez Savunma, Çalışma sermayesi yönetiminin firma karlılığı üzerindeki etkisi: BİST'te işlem gören Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım Sektörü üzerinde bir araştırma, Çağ Üniversitesi, Eylül, 2018
SCI,SSCI,AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Yücel E., Onal Y.B., "Industrial Diversification and Performance in an Emerging Market", PANOECONOMICUS, vol.63, pp.441-454, 2016 (Link)
Yücel E., Önal Y.B., "Industrial Diversification and Risk in an Emerging Market: Evidence from Turkey", EMERGING MARKETS FINANCE AND TRADE, vol.51, pp.1292-1306, 2015 (Link)
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Yücel E., Kandir S.Y., "Çimento Sektöründe Rekabet ve Firma Performansı: Türkiye Örneği", Verimlilik Dergisi, pp.117-133, 2018 (Link)
Yücel E., "Piyasa Gücü ve Finansal Sıkıntı Olasılığı: Gelişmekte Olan Ülkelerden Kanıtlar", Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, vol.1, pp.227-248, 2017 (Link)
Yücel E., "İmalat Sanayi Firmalarının Nakit Tutma Dinamikleri", Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.16, no.1, pp.103-117, 2016 (Link) (Özet) (Abstract)
Yücel E., "KURUMSAL YÖNETİM VE FİRMA PERFORMANSI: GELİŞMİŞ VE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDEN KANITLAR", Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, vol.8, pp.27-41, 2016 (Link)
Özdemir K., Yücel E., Önal Y.B., "BANKALARDA KURUMSAL YÖNETİM VE RİSK İLİŞKİSİ: TÜRKİYE UYGULAMASI", Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi, vol.8, pp.21-33, 2016 (Link) (Özet) (Abstract)
Yücel E., Önal Y.B., "Özel Hastanelerde Finansal Sıkıntı ve Yeniden Yapılandırma: Adana İlinde Bir Uygulama", Sosyal Güvenlik Dergisi, vol.5, pp.88-123, 2015 (Link)
Yücel E., Özdemir K. , Önal Y.B., "Türkiye Katılım Bankaları ile Malezya İslami Bankalarında Etkinlik ve Performans İlişkisinin Veri Zarflama Yöntemiyle Analizi", Bankacılar, no.26, ss.95-111, 2015 (Link)
Yücel E., "Hisse Senedi Getirisi Ve Borç Finansmanı İlişkisi: Yapısal Eşitlik Modeli", Finans Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi, vol.52, pp.61-74, 2015 (Özet) (Abstract)
Yücel E., "Sermaye Yapısı, Temsil Maliyeti Ve Firma Çeşitlendirmesi: Dinamik Panel Veri Analizi", ODTÜ Gelişme Dergisi, vol.41, pp.223-252, 2014 (Özet) (Abstract)
Yılgör A.G. , Yücel E., "İşletmelerin Sahiplik Yapısının İncelenmesi: Sahiplik Ve Kontrol Ayrımı Konusunda Çıkarımlar", Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, vol.8, pp.41-57, 2012
Yücel E., Özmen M., Önal Y.B., "Firma Çeşitlendirmesinin Etkilerinin Berger Ve Ofek Yöntemiyle İncelenmesi: Türkiye Uygulaması", BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar Dergisi, vol.6, pp.147-184, 2012
Doğukanli H., Özmen M., Yücel E., "İMKB'de Sektörel Açıdan Döviz Kuru Duyarlılığının İncelenmesi", Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.19, pp.63-86, 2010 (Link)
Yücel E., Özmen M., "Faiz Oranı, Döviz Kuru Ve Borsa Endeksi Nedensellik İlişkisi: 1989-2009 Türkiye Uygulaması", Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi-MÖDAV, vol.12, pp.213-244, 2010
Yılgör A.G., Yücel E., "Sermaye Bütçelemesi Kararları: Mersin ve Adana İllerinde Bir Uygulama", Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.17, pp.449-464, 2008
Yılgör A.G., Yücel E., "Sermaye Yapısı Kararlarına İlişkin Mersin ve Adana İllerinde Bir Uygulama", MUFAD Muhasebe ve Finansman Dergisi, vol.35, pp.111-124, 2007
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Yücel E., "Piyasa Gücü ve Finansal Sıkıntı: Gelişmekte Olan Ülkelerden Kanıtlar", 20. Finans Sempozyumu, TRABZON, TÜRKIYE, 19-22 Ekim 2016, ss.353-364 (Özet) (Abstract)
Özdemir K. , Yücel E., Önal Y.B., "BANKALARDA KURUMSAL YÖNETİM VE RİSK İLİŞKİSİ: TÜRKİYE UYGULAMASI", Sosyal Bilimler Konferansı, ADANA, TÜRKIYE, 14-14 Ekim 2016, pp.0-13
Yücel E., "Kurumsal Yönetim ve Firma Performansı: Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerden Kanıtlar", Sosyal Bilimler Konferansı, ADANA, TÜRKIYE, 14-14 Ekim 2016, pp.0-14
Yücel E., Sökmen A.G. , "Çalışma Sermayesinin Belirleyicileri; Gelişmekte olan ülkelerde inşaat sektöründeki firmalar üzerine bir araştırma", International Conference of Strategic Research in Social Science and Education (ICoSReSSE), ANTALYA, TÜRKIYE, 14-16 Ekim 2016, pp.709-718 (Özet) (Abstract)
Kitap ve Kitap Bölümleri
Kandir S.Y., Yücel E., "The Role of Investor Sentiment in Taiwan Stock Market", in: Ethics & Sustainability in Accounting & Finance, Volume I, Çalıyurt, K., Eds., Springer, Chennai, pp.120-135, 2019
Yücel E., "Finansal Sıkıntı, Yeniden Yapılandırma ve Kurumsal Yönetim", Gazi Kitabevi, ANKARA, 2017
Diğer Yayınlar
Desteklenen Projeler
"Sağlık İşletmelerinde Finansal Sıkıntı ve Yeniden Yapılandırma", BAP Arastırma Projesi, 2905, Yönetici, 2015
"Piyasa Gücü ve Finansal Sıkıntı: Gelişmekte Olan Ülkelerden Kanıtlar ", BAP Arastırma Projesi, SBA-2016-6245, Yönetici, 2016
Katıldığı Bilimsel Kongre / Sempozyum ve Bilimsel Toplantılar
Conference and Book Launch "Investment Policies for Sustainable Growth", London, Mayıs 2016
Sosyal Bilimler Araştırmaları Konferansı, Adana, Ekim 2016
Decent Jobs and Wage-led Growth in the UK and Europe: One day conference, London, Nisan 2016
Meta-analysis as a method of evidence synthesis: A workshop, London, Şubat 2016
Computational Social Science Initiative London, London, Şubat 2016
Launch Conference: Building an Equitable and Sustainable Society, London, Ocak 2016
20. Finans Sempozyumu, Trabzon, Ekim 2016
International Conference of Strategic Research in Social Science and Education (ICoSReSSE) 2016, Antalya, Ekim 2016
Naturejobs Career Expo London, London, Eylül 2015
12. Finans Sempozyumu, Kayseri, Eylül 2008
11. Finans Sempozyumu, Zonguldak, Eylül 2007
10. Finans Sempozyumu, İzmir, Eylül 2006
9. Finans Sempozyumu, Nevşehir, Eylül 2005
Bilimsel Hakemlikler
International Journal of Contenporary Hospitality Management , Dergide Hakemlik, Haziran 2018
BUSINESS AND ECONOMICS RESEARCH JOURNAL , Dergide Hakemlik, Mayıs 2018
Panoeconomicus, Dergide Hakemlik, Şubat 2017
Journal of Economics and Trade, Dergide Hakemlik, Aralık 2016
İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi, Dergide Hakemlik, Temmuz 2016
Tourism Management, Dergide Hakemlik, Mart 2016
Finans Politik Ekonomik Yorumlar, Dergide Hakemlik, Ağustos 2015
Atıflar
ISI Web of Science Dizinlerinde Taranan Dergilerdeki Atıflar : 2
Diğer Uluslararası Yayınlardaki Atıflar : 12
Ulusal Yayınlardaki Atıflar : 4
Ödüller ve Burslar
Yücel E,Sökmen, A.G., "Silver Research Award, International Conference of Strategic Research in Social Science and Education 2016, Ekim 2016
Katalog Bilgileri
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi