Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Kentsel Yeşil Alanların Rekreasyonel Hizmet Etkinliğinin Saptanması Adana Kenti Örneği", BAP Diğer, FBA-2017-8278, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Adana Kentindeki Kamusal Alanların Fiziksel Açıdan Kentsel Yaşam Niteliğine Katkısının Araştırılması", BAP Diğer, FBA-2017-8600, Yönetici, 2018
"Tarihi Kent Merkezlerinin Planlanması ve Tasarımınına Yöneik Bir Model Önerisi: Gaziantep Örneği", BAP Doktora, FDK-2016-7736, Yönetici, 2018
"Ekolojik Unsurların Toplu Konut Planlama Sürecinde Değerlendirilmesi:Doğu Akdeniz Bölgesi Örneği", BAP Doktora, FDK-2016-7526, Yönetici, Devam Ediyor
"Çevresel Algılamanın Kentsel Peyzaj Tasarımı Yönünden Değerlendirilmesinde Bir Model Önerisi: Tarsus Kenti Örneği", BAP Doktora, ZF2013D21, Yönetici, 2018
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi