Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Taçoral E., Atik A., Yılmaz B., Aslan F., Altunkasa M.F., "A sustainability assessment of quality of life in a traditional settlement pattern: The case of Kemaliye, Turkey", INDOOR AND BUİLT ENVİRONMENT, vol.26, pp.456-470, 2017
Salici A., Altunkasa M.F., "Importance Of Greenways In The Formation Of Urban Landscape: The Case Of Antakya City", Journal of Environmental Protection and Ecology, vol.15, pp.1191-1198, 2014 (Link)
Altunkasa M.F., Uslu C., Boyacigil O., Konakli N., Salici A., "Bicycle Master Plan For Adana, Turkey. ", JOURNAL OF URBAN PLANNING AND DEVELOPMENT-ASCE, vol.138, pp.62-69, 2012
Salici A., Altunkasa M.F., "Çatalan Baraj Gölü-Deli Burun Aksında Seyhan Nehrinin Yeşil Koridor Sistemi Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması.", EKOLOJI, vol.19, pp.36-49, 2010
Altunkasa M.F., Boyacigil O. , "Kamusal Rekreasyon Olanaklarının Etkinliğinin Belirlenmesi: İskenderun (Hatay) Örneği. ", EKOLOJI, vol.19, pp.110-121, 2010 (Abstract)
Altunkasa M.F., Uslu C., Boyacigil O., Konakli N., "Adana Kuzeybatı Üst Kentsel Gelişme Alanında Bisikletli Bağlantı Olanaklarının Değerlendirilmesinde Çözümlemeli Bir Yaklaşım.", EKOLOJI, vol.18, pp.57-66, 2009
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Günaydin A.S., Altunkasa M.F., "TARİHÎ KENT MERKEZLERİNİN KORUMA VE GELİŞTİRME STRATEJİLERİNİN BELİRLENMESİ: GAZİANTEP ÖRNEĞİ ", Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, , vol.9, pp.51-70, 2019 (Link)
Altunkasa M.F., Alim G., "Kent Meydanlarının Analitik Hiyerarşi Süreci Yöntemi İle Değerlendirilmesi: Mersin Kent Merkezi Örneği", FEN ve MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ, cilt.35, ss.1-10, 2018
Altunkasa M.F., Abacıoğlu E., "Mekansal Algılama Ve Davranışsal Başarım: Kahramanmaraş Atatürk Meydanı Örneği", FEN ve MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ, cilt.35, ss.1-10, 2018
Altunkasa M.F., Nami M., "Ekolojik Tasarım İlkelerinin Kentsel Dönüşüm Kapsamındaki Planlama Çalışmalarında Değerlendirmesi: Barış Ve İsmetpaşa Mahalleleri Kentsel Dönüşüm Projesi Örneği", FEN ve MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ, cilt.35, ss.1-10, 2018
Ünal M., Çilek A., Uslu C., Altunkasa M.F., "Microclimate Analysis for Street Tree Planting in Hot and Humid Cities", Journal of Digital Landscape Architecture, 3-2018, vol.3, pp.34-42, 2018
Altunkasa C., Ünal M., Uslu C., Altunkasa M.F., "Çukurova, Mustafa Kemal ve Toros Üniversiteleri Tasarım Öğrencilerinin Manzara Algılarına Yönelik Bir Araştırma", İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, cilt.7, ss.35-48, 2017 (Link)
Altunkasa M.F., Berberoğlu S., Uslu C., Duymuş H., "THE EFFECTIVENESS OF URBAN GREEN SPACES AND SOCIO-CULTURAL FACILITIES", TEMA. JOURNAL OF LAND USE, MOBILITY AND ENVIRONMENT, vol.10, pp.41-56, 2017 (Link)
Duymuş H., Altunkasa M.F., "Üniversite Yerleşkelerinde Mekansal Kimlik Algilamasi: Çukurova Üniversitesi Yerleşkesi Örneği", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ/JOURNAL OF SCIENCE AN ENGINEERING, cilt.32, ss.93-102, 2015
Altunkasa M.F., Günaydin A.S., Taşçioğlu S., Yücekaya M., "Yeşil Alan Donatısının Konut Fiyatlarına Etkisi", Ormancılık Dergisi, cilt.10, ss.43-53, 2015
Atik A., Taçoral E., Altunkasa M.F., "Kent Halkının Kentsel Yaşam Memnuniyeti Üzerinde Etkili Sosyo-Demografik Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma.", İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SANAT VE TASARIM DERGİSİ, cilt.4, ss.21-33, 2014
Altunkasa M.F., Salici A., "Yeşil Koridorlar: Kavram ve Kapsam Açısından Bir Durum İncelemesi", Peyzaj Mimarlığı Dergisi, ss.39-44, 2013
Altunkasa M.F., Uslu C., Ünal M., "Kent Meydanları", Güney Mimarlık, ss.34-39, 2012
Altunkasa M.F., "Yenişehir (Mersin) Kentsel Alanında Peyzaj Mimarlığı Disiplini Kapsamında Kentsel Gönenç Araştırması", Ç. Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.27, ss.24-34, 2012
Altunkasa M.F., Sirel B., Uslu C., Duymuş H., Konakli N., Boyacigil O. , "Çukurova Üniversitesi Yerleşkesi Açık Alanlarının Fiziksel Engelliler Bakımından Ulaşılabilirliğinin Değerlendirilmesi", Ç. Ü. Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, cilt.27, ss.53-72, 2012
Sirel B., Boyacigil O., Duymuş H., Konakli N., Altunkasa M.F., Uslu C., "Çukurova Üniversitesi Yerleşkesi Açık Alanlarının Fiziksel Engelliler Bakımından Ulaşılabilirliğinin Değerlendirilmesi", Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, cilt.27, ss.53-72, 2012
Altunkasa M.F., Boyacigil O., "Adana Kuzeybatı Üst Kentsel Gelişme Alanı Örneğinde Verimli Aktif Yeşil Alan Olanaklarının Belirlenmesi. ", Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.22, no.1, pp.59-67, 2009
Altunkasa M.F., "Kent İçi Yolların Yaya Kullanımına Yönelik Değerlendirmesinde Çözümlemeli Bir Yaklaşım: Adana Örneği", Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.17, ss.65-74, 2008
Yücel M., Altunkasa M.F., Güçray S., Uslu C., Say N., "Adana?da Çevre Duyarlılığı Düzeyinin Geliştirme Olanaklarının Araştırılması", Akdeniz Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.19(2), pp.217-228, 2006
Altunkasa M.F., Boyacigil O., "Hedonic Pricing Yönteminin İskenderun Kenti Örneğinde Uygulanması", Ç. Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.19, ss.45-54, 2004
Altunkasa M.F., Uslu C., Boyacigil O. , "Adana Kuzeydoğu Kentsel Gelişme Alanında Bisikletli Bağlantı Olanaklarının Araştırılması", Ç. Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.19, ss.101-108, 2004
Altunkasa M.F., Uslu C., "The Effects Of Urban Green Spaces On Houses Prices In Upper Northwest Urban Development Area Of Adana (Turkey). ", Turkish Journal of Agriculture and Forestry, vol.28, pp.203-209, 2004
Altunkasa M.F., Yücel M., "Fahrradrouten Als Element Des Nahverkehrssystem Im Oberen Stadtentwicklungsgebiet Nord-West Adana", TU-International, vol.42/43, pp.43-45, 1998
Altunkasa M.F., "Kuzeybatı Adana Üst Kentsel Gelişme Alanında Bisikletli Bağlantı Olanaklarının Araştırılması", Ç. Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.13, ss.107-116, 1998
Altunkasa M.F., Uzun G., Doygun H., "Adana Halkının Rekreasyonel Eğilimleri ve Mevcut Rekreasyonel Aktivitelere Katılım Düzeyleri ile Taleplerinin Belirlenmesi", Ç. Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.10, ss.49-60, 1995
Uzun G., Altan T., Gültekin E., Yücel M., Altunkasa M.F., Yilmaz K.T., et al., "Liman Tesislerinde Çevresel Etki Değerlendirmesi", Ç.Ü.Ziraat Fakültesi Dergisi, 25. Kuruluş Özel Sayısı, Adana, cilt. , ss.105-120, 1994
Altunkasa M.F., "Çukurova Üniversitesi Öğrencilerinin Rekreasyonel Eğilim ve Taleplerinin Belirlenmesi", Ç. Ü.Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.7, ss.9-24, 1992
Altunkasa M.F., Gültekin E., "Şanlıurfa?da İklimle Dengeli Kentsel Alan Kullanım İlkeleri ve Yeşil Alan Sistemlerinin Belirlenmesi", Ç. Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.6, ss.23-28, 1991
Altunkasa M.F., "Adana?da İklimle Dengeli Kentsel Yeşil Alan Planlama İlkelerinin Belirlenmesi ve Çok Amaçlı Bir Yeşil Alan Örneğinde Geliştirilmesi", Ç. Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.5, ss.39-54, 1990
Altan T., Uzun G., Altan S., Altunkasa M.F., Baktir İ., Önsoy C., et al., "Akdeniz Kıyı Bölgesinde Doğal Olarak Yetişen Çiçek Soğanlarının Ekolojileri, Yayılış Alanlarının Saptanması Ile Sökümden Etkilenme Durumlarının Araştırılması", TÜBİTAK Doğa ,Türk Tarım ve Ormancılık Dergisi , ss.478-486, 1989
Altunkasa M.F., "Tampon Yeşil Alanlar ve Kentlerdeki Fonksiyonları", Çiftçi Dergisi, cilt.2, ss.28-29, 1989
Altunkasa M.F., Gültekin E., "Çukurova Bölgesi?nde Biyoklimatik Veriler Kullanılarak Açık ve Yeşil Alan Sistemlerinin Belirlenmesi İlkeleri Üzerinde Bir Araştırma", Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.3, ss.51-56, 1989
Altunkasa M.F., Gültekin E., "Çukurova Bölgesi?nin Üç Büyük Kentinde Çocuk Oyun Alanlarının Fiziksel Yönden İncelenmesi ve Yeterlilikleri Üzerinde Bir Araştırma", Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.14, ss.121-134, 1983
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Altunkasa M.F., "", , TÜRKİYE,
Altunkasa M.F., "", , ,
Uzun G., Sirel B., Altunkasa M.F., "Mersin Kenti'nin Geleneksel Rekreasyon Paterni", Mersin Kentinin Açık ve Yeşil Sistemleri İçin Öneriler Sempozyumu, İÇEL, TÜRKIYE, - , cilt.-, no.-, ss.-- (Link)
Duymuş H., Ünal Çilek M., Altunkasa M.F., "Çukurova Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğrencilerinin Bakış Açısı ile Adana?nın Kent İmgeleri", İnternational Symposium on Urbanization and Environmental Problems: Transition/Transformation/Authenticity, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 28-30 Haziran 2018, vol.4, pp.196-204 (Link) (Özet) (Abstract)
Ünal M., Uslu C., Çilek A., Altunkasa M.F., "Microclimate Analysis for Street Tree Planting in Hot and Humid Cities", The 19th annual International Conference on Information Technology in Landscape Architecture, Digital Landscape Architecture DLA 2018, Freising, ALMANYA, 30 Mayıs - 1 Haziran 2018, vol.3, no.1, pp.34-42
Duymuş H., Ünal Çilek M., Altunkasa M.F., "Çukurova Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğrencilerinin Bakış Açısı ile Adana?nın Kent İmgeleri", İnternational Symposium on Urbanization and Environmental Problems: Transition/Transformation/Authenticity, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 28-30 Haziran 2018, pp.23-32
Ünal M., Duymuş H., Altunkasa C. , Uslu C., Sirel B., Altunkasa M.F., "PERCEPTION OF PUBLIC SPACES ON URBAN LIFE QUALITY", 2nd International Congress on Multidisciplinary Studies, ADANA, TÜRKIYE, 4-5 Mayıs 2018, pp.195-215 (Link)
Ünal M., Uslu C., Altunkasa M.F., "Determination of the Walkability Comfort for Urban Green Space Using Geographical Information System", ICLEUE 2017 : 19th International Conference on Landscape Ecology and Urban Ecology, ROMA, ITALYA, 5-6 Mart 2017, vol.4, no.3, pp.1-1
Altunkasa M.F., Uslu C., Sirel B., Duymuş H., Ünal M. , "Adana'Da Yeşil Alanlar, Açık Alanlar Ve Kültürel Mekanlara İlişkin Farkındalık, Eğilim Ve İstem Düzeyleri Üzerine Bir Kullanıcı Araştırması", ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU 3, ADANA, TÜRKIYE, 22-23 Mayıs 2015, ss.131-144
Altunkasa M.F., Salici A., "Antakya Kentsel Gelişiminin Kentsel Peyzaj Özelliklerine Uygunluğunun Sürdürülebilir Peyzaj Tasarım İlkeleri Kapsamında Değerlendirilmesi", 1. Ulusal Ankara Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Kongresi-Yerel Peyzajlar ve Koruma Sorunları, ANKARA, TÜRKIYE, 15-17 Ekim 2015, ss.57-64
Altunkasa M.F., Salici A., Gürkan A., "Kentsel Peyzajda Yer Alan Parkların Çekim Alanlarının Belirlenmesi: Antakya Kenti Örneği", 1. Ulusal Ankara Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Kongresi-Yerel Peyzajlar ve Koruma Sorunları, ANKARA, TÜRKIYE, 15-17 Ekim 2015, ss.136-142
Altunkasa M.F., Uslu C., Duymuş H., Ünal M. , "Adana?Nın Kentsel Gelişim Sürecinde Açık Ve Yeşil Alanlar Ile Kültürel Mekânların Durumu", Peyzaj Mimarlığı 5. Kongresi, ADANA, TÜRKIYE, 14-17 Kasım 2014, ss.1-8
Alim G., Altunkasa M.F., "Kent Meydanlarının Analitik Hiyerarşi Süreci Yöntemi İle Değerlendirilmesi: Mersin Kent Merkezi Örneği. ", Peyzaj Mimarlığı 5. Kongresi ?Dönüşen Peyzaj?, ADANA, TÜRKIYE, 14-17 Kasım 2013, ss.591-601
Uslu C., Altunkasa M.F., Sirel B., Ünal M., Jafarzadeh H., "Peyzaj Mimarlığı Öğrencilerinin Tasarım Anlayışı; Çukurova Üniversitesi Örneği. ", Peyzaj Mimarlığı 5. Kongresi ?Dönüşen Peyzaj?, ADANA, TÜRKIYE, 14-17 Kasım 2013, ss.1116-1128
Uslu C., Altunkasa M.F., Sirel B., Duymuş H., Ünal M., "Kentsel Rekreasyon Planlama Ve Tasarımı Çalışmalarında Kullanıcı Araştırmalarının Önemi", Peyzaj Mimarlığı 5. Kongresi, ADANA, TÜRKIYE, 14-17 Kasım 2013, ss.867-881
Altunkasa M.F., Uslu C., Duymuş H., Ünal M., "Adana?Nın Kentsel Gelişim Sürecinde Açık Ve Yeşil Alanlar İle Kültürel Mekanların Durumu. ", Peyzaj Mimarlığı 5. Kongresi ?Dönüşen Peyzaj?, ADANA, TÜRKIYE, 14-17 Kasım 2013, ss.1-11
Uslu C., Altunkasa M.F., Sirel B., Duymuş H., Ünal M., "Kentsel Rekreasyon Planlama Ve Tasarımı Çalışmalarında Kullanıcı Araştırmalarının Önemi.", Peyzaj Mimarlığı 5. Kongresi ?Dönüşen Peyzaj?, ADANA, TÜRKIYE, 14-17 Kasım 2013, ss.867-881
Altunkasa M.F., Sirel B., Uslu C., Konakli N., "Mekansal Algılama ve Mekanın Davranışsal Başarımı: Adana 5 Ocak ve Uğur Mumcu Meydanları Örneği", Peyzaj Mimarlığı 4. Kongresi , İZMİR, TÜRKIYE, 21-24 Ekim 2010, ss.283-294
Altunkasa M.F., Uslu C., Boyacigil O. , "Çevrenin Ekonomik Olarak Sürdürülebilirliği Konusunda Doğu Akdeniz Bölgesinde Yapılmış Bazı Çalışmalar", Peyzaj Mimarlığı 4. Kongresi , İZMİR, TÜRKIYE, 21-24 Ekim 2010, ss.529-539
Yücel M., Uslu C., Altunkasa M.F., Güçray S., Say N., "Adana?Da Halkın Çevre Duyarlılığının Saptanması Ve Bu Duyarlılığı Arttırabilecek Önlemlerin Geliştirilmesi", Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği, Adana Kent Sorunları Sempozyumu, (ZF2004BAP12 nolu Ç.Ü. Bilimsel Araştırma Projesi (yayın No 132) Sonuç Raporundan üretilmiştir)., ADANA, TÜRKIYE, 9-10 Mayıs 2008, ss.363-382
Salici A., Güzelmansur A., Altunkasa M.F., "Kentsel Yapı Değişiminin Tarihî Kent Dokusuna Etkilerinin İrdelenmesi: Antakya Örneği. ", 38. ICANAS Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 10-15 Eylül 2007, vol.2, pp.707-716
Güzelmansur A., Salici A., Altunkasa M.F., "Kentleşme Ve Kentsel Yaşam Niteliği Arasındaki Etkileşimlerin Dış Mekanlar Açısından İrdelenmesi: Antakya Örneği", 38. ICANAS Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 10-15 Eylül 2007, vol.2, pp.511-524
Salici A., Konakli N., Boyacigil O. , Altunkasa M.F., "Environmental Establishments And Organization", International Conference on Environment: Survival and Sustainability, NICOSIA, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 19-24 Şubat 2007, vol.6, pp.2917-2922
Boyacigil O. , Altunkasa M.F., "Economic Valuation Of Urban Open Green Spaces In İskenderun (Turkey): Hedonic Pricing, Contingent Valuation And Cost Benefit Analysis", Second Annual YÖK-SUNY Collaboration Symposium: Scientific Collaboration for Sustainable Development, ADANA, TÜRKIYE, 23-25 Mayıs 2007, vol.1, pp.1-8
Altunkasa M.F., Salıcı A., Konaklı N., "Çukurova Üniversitesi Örneğinde Yerleşke Alan Kullanımlarının Peyzaj Planlama İlkelerine Göre Değerlendirilmesi", II. Ulusal Üniversite Yerleşke Planlaması ve Çevre Düzenlemesi Çalıştayı, KAHRAMANMARAŞ, TÜRKIYE, 9-10 Haziran 2005, ss.137-145
Alphan H., Altunkasa M.F., Uslu C., Ünlükaplan Y., Çinçinoğlu Salici A., "Korunan Alanların Planlanmasında Karşılaşılan Sorunlar: Aladağlar Milli Parkı Örneği", Korunan Alanlar Sempozyumu, ISPARTA, TÜRKIYE, 8-10 Eylül 2005, ss.639-646
Altunkasa M.F., Yücel M., Söğüt Z., Sirel B., İnaç S., Uslu C., et al., "Gap Alanında Peyzaj Mimarlığı Ana Bilim Dalında Yapılan Araştırmalar Ve Gereksinim Duyulan Yeni Araştırma Konuları", GAP III. Tarım Kongresi, ŞANLIURFA, TÜRKIYE, 2-3 Ekim 2003, ss.327-332
Altunkasa M.F., "GAP Alanında Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalında Yapılan Araştırmalar ve Gereksinim Duyulan Yeni Araştırma Konuları", GAP III. Tarım Kongresi, ŞANLIURFA, TÜRKIYE, 2-3 Ekim 2003, ss.1-15
Altunkasa M.F., Sirel B., "Yaylalarda Turizm Planlaması", Çevre Haftası Etkinlikleri, DÜZCE, TÜRKIYE, 29 Mayıs - 11 Haziran 1997, ss.21-32
Yücel M., Altunkasa M.F., Yilmaz K.T., "Sürdürülebilir Kalkınma Kapsamında Ülkemizde Bir Kırsal Planlama Modelinin Oluşturulması", Çevre Planlama ve Tasarımına Bütüncül Yaklaşım Sempozyum Ankara Üniversitesi Ziraat Fak. Peyzaj Mimarlığı Bölümü, ANKARA, TÜRKIYE, 26-29 Kasım 1996, ss.193-203
Yücel M., Altunkasa M.F., Uslu C., Say N., "Adana Kentsel Alanının Tarihi Süreç İçerisinde Tarımsal Alan Kayıplarına Etkisi", Tarım ve Çevre İlişkileri Sempozyumu, Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi , İÇEL, TÜRKIYE, 13-15 Mayıs 1996, ss.599-607
Altunkasa M.F., Yücel M., Uzun G., Gültekin E., Yilmaz K.T., "Kentsel Gelişmede Planlama Sorunlarına Ekolojik Yaklaşım - Adana Kenti Örneği", Çevre Planlama ve Tasarımına Bütüncül Yaklaşım Sempozyumu Ankara Üniversitesi Ziraat Fak. Peyzaj Mimarlığı Bölümü, ANKARA, TÜRKIYE, 26-29 Kasım 1996, ss.237-247
Yücel M., Altunkasa M.F., Say N., "Kentsel Gelişim Planlamalarında Çevresel Etki Değerlendirmesi", 6. Ulusal Bölge Bilimi /Bölge Planlama Kongresi, Bölge Bilimi Türk Milli Komitesi, Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, DÜZCE, TÜRKIYE, 17-18 Ekim 1996, ss.x-x
Uzun G., Gültekin E., Yücel M., Altunkasa M.F., Yilmaz K.T., İlter A., et al., "Silifke Göksu Deltası Botanik Parkı Fiziksel Planlama İlkelerinin Saptanması", I. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, Karadeniz Teknik Üni., Orman Fak., TRABZON, TÜRKIYE, 23-25 Ekim 1995, cilt.1, ss.81-88
Altunkasa M.F., Uslu C., Doygun H., "Adana Kenti Örneğinde Kişi Başına Düşen Açık ve Yeşil Alan Miktarlarının İdeal Normlara Ulaşmasını Sağlayabilecek Çözüm ve Önerilerin Geliştirilmesi", I. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, TRABZON, TÜRKIYE, 23-25 Ekim 1995, cilt.1, ss.136-143
Altunkasa M.F., "Determination of the Principles in Open and Green Space Systems by Using the Bioclimatic Data in Çukurova Region", 35 th Science Week, Syrian Arab Republic, Şam, SURİYE, 10-12 Temmuz 1995, pp.1-14
Altunkasa M.F., İlter A.A., "Doğu Akdeniz Bölgesi?nde Yayla Gelişmeleri ve Yarattığı Etkiler", I. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, TRABZON, TÜRKIYE, 23-25 Ekim 1995, cilt.1, ss.54-61
Altunkasa M.F., Gültekin E., "Osmaniye?de Konut Alanları Yer ve Yön Seçim İlkeleri ile Konutların Biyoklimatik Konforunun İyileştirilmesinde Dış Mekan Bitki Tasarımı", Tarih İçinde Bütün Yönleriyle Osmaniye I. Sempozyumu, OSMANİYE, TÜRKIYE, 15-17 Kasım 1993, ss.1-22
Altunkasa M.F., Uzun G., Sirel B., "Mersin Halkının Geleneksel Rekreasyon Paterni", Mersin Kenti?nin Açık ve Yeşil Alan Sistemi İçin Öneriler Sempozyumu, İÇEL, TÜRKIYE, 1-3 Haziran 1992, ss.1-10
Altunkasa M.F., Gültekin E. , "Şanlıurfa?da İklimle Dengeli Turistik ve Rekreasyonel Alan Kullanım İlkelerinin Belirlenmesi", GAP ve Turizm Sempozyumu , GAZİANTEP, TÜRKIYE, 25-26 Aralık 1992, ss.1-10
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Altunkasa M.F., Uslu C., "PEYZAJ TASARIMI", Birsen Yayınevi, İSTANBUL, 2016
Altunkasa M.F., "Çevresel Sürdürülebilirlik", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, ADANA, 2004
Yücel M., Altunkasa M.F., "Çevre", Kız Meslek Liseleri İçin Temel Ders Kitabı. Milli Eğitim Basımevi, İSTANBUL, 1999
Altunkasa M.F., "Peyzaj Mühendisliği", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, ADANA, 1998
Altunkasa M.F., "Rekreasyonel Planlama Organizasyonu", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, ADANA, 1993
Altunkasa M.F., Uzun G., "Rekreasyonel Planlamada Arz Ve Talep", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, ADANA, 1991
Altunkasa M.F., "Peyzaj Mimarlığı", Çukurova Üniversitesi, ADANA, 1989
Altunkasa M.F., "Bitki Sosoyolojisi", Çukurova Üniversitesi, ADANA, 1989
DİĞER YAYINLAR
Altunkasa M.F., "", , ss.,
Altunkasa M.F., Uslu C., Sirel B., Duymuş H., Ünal M. , "Adana'Da Yeşil Alanlar, Açik Alanlar Ve Kültürel Mekanlara İlişkin Farkindalik, Eğilim Ve İstem Düzeyleri Üzerine Bir Kullanici Araştirmasi", Sunum, ss.100-105, 2015
Uslu C., Altunkasa M.F., Sirel B., Duymuş H., Ünal M., "Kentsel Rekreasyon Planlama Ve Tasarımı Çalışmalarında Kullanıcı Araştırmalarının Önemi.", Diger, ss.867-881, 2013
Altunkasa M.F., Berberoğlu S., Uslu C., "Sosyal Donatı Alanlarının Kentsel Yaşam Niteliği Yönünden Değerlendirilmesi: Kültürel Mekanlar, Açık Alanlar Ve Yeşil Alanlar Açısından Adana Kenti İçin Bir Model Önerisi. Türkiye Bilimsel Ve Teknik Araştırma Kurumu, Çevre Atmosfer Yer Ve Deniz Bilimleri Araştırma Grubu Araştırma Projesi, Proje No: 109y153", Diger, ss.265, 2011
Uslu C., Altunkasa M.F., Yücel M., Boyacigil O., "Adana Halkının Serbest Zaman Eğilimlerinin Rekreasyonel Planlama Ve Tasarım Çalışmalarında Kullanımı. Ç.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Sonuç Raporu, Proje No. Zf2006bap7, Adana.", Teknik Rapor, ss.x, 2008
Yücel M., Altunkasa M.F., Güçray S., Uslu C., Say N., "Adana?Da Halkın Çevre Duyarlılığının Saptanması Ve Bu Duyarlılığı Arttırabilecek Önlemlerin Geliştirilmesi. Ç.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Sonuç Raporu, Proje No. Zf2004bap12, Adana.", Teknik Rapor, ss.x, 2006
Altunkasa M.F., Yücel M., Söğüt Z., Sirel B., İnaç S., Uslu C., et al., "Gap Alanında Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalında Yapılan Araştırmalar Ve Gereksinim Duyulan Yeni Araştırma Konuları. ?Gap Bölgesinde Yapılan Tarımsal Araştırmalar, Gereksinim Duyulan Yeni Araştırma Projeleri Ve Eylem Planının Oluşturulması? Tübitak Tarp 2669-1 No?Lu Proje Sonuç Raporu", Teknik Rapor, ss.65, 2001
Altunkasa M.F., Uslu C., Gültekin E., Atmaca M., "Öğretmenkent Toplu Konut Alanı Örneğinde Sürdürülebilir Dış Mekan Yaratabilme Olanaklarının Araştırılması", Teknik Rapor, ss.70, 2001
Altunkasa M.F., Uslu C., Doygun H., "Gap Bölgesinde Yapılan Tarımsal Araştırmalar, Gereksinim Duyulan Yeni Araştırma Grupları Ve Eylem Planının Oluşturulması (Proje Yürütücüsü O. Erkan), (Peyzaj Mimarlığı, Ormancılık Ve Süs Bitkileri Seksiyonu). Tübitak, Proje No: Togtag?2669?1", Diger, ss.90, 2001
Yücel M., Evliya H., Altunkasa M.F., Yilmaz K.T., Avşar N., Cengizler İ., et al., "Polistiren Fabrikası Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu. Ç.Ü.Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü-Target, Adana ", Teknik Rapor, ss.x, 1999
Altunkasa M.F., Yücel M., Yilmaz K.T., Atmaca M., Uslu C., İlter A., "Çukurova Üniversitesi Kampüsünde Fiziksel Planlamada Kullanılacak Verilerin Bilgisayar Yardımıyla Belirlenmesi. Bap-Pm-96/01 Nolu Araştırma Projesi Kesin Raporu. Ç.Ü.Ziraat Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Adana.", Teknik Rapor, ss.x, 1999
Altunkasa M.F., Evliya H., Yilmaz K.T., Atmaca M., Yücel M., "Flora and Vegetation of the Proposed Solid Waste Disposal Site. In: The Study on Regional Solid Waste Management for Adana-Mersin in the Republic of Turkey, Environmental Impact Assessment (EIA) Report for CIMSA Site Development", Teknik Rapor, pp.30-38, 1999
Altunkasa M.F., Yilmaz K.T., Atmaca M., Yücel M., Yilmaz K.T., Atmaca M., et al., "Flora and Vegetation of the Proposed Solid Waste Disposal Site. In: The Study on Regional Solid Waste Management for Adana-Mersin in the Republic of Turkey, Environmental Impact Assessment (EIA) Report for Sofulu Site Development", Teknik Rapor, pp.36-44, 1999
Uzun G., Altan T., Gültekin E., Yücel M., Altunkasa M.F., Yilmaz K.T., et al., "Ekinciler İskenderuntesisleri İskele Ve Açık-Kapalı Stok Alanları Geliştirme Projesi Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu. Ç.Ü.Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Adana.", Teknik Rapor, ss. , 1994
Uzun G., Gültekin E., Yücel M., Altunkasa M.F., Yilmaz K.T., Berberoğlu S., et al., "Silifke-Göksu Deltasında Botanik Parkı Fiziksel Planlama İlkelerinin Saptanması Ve Uygulama Planlarının Hazırlanması. T.C. Çevre Bakanlığı Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Proje No: 09 Ö 93/03, Adana.", Teknik Rapor, ss.93, 1993
Altan S., Altunkasa M.F., Söğüt Z., Yilmaz K.T., Ortaçeşme V., Gülkal Ö., "Doğal Olarak Yetişen Çok Yıllık Soğanlı, Yumrulu Ve Rizomlu Süs Bitkisinin Tarlada Üretim Olanaklarının Araştırılması. Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Gap Projeleri ", Teknik Rapor, ss.57, 1992
Altunkasa M.F., Gültekin E., Çetiner G., Uzun G., Yilmaz K.T., Atmaca M., et al., "The Environmental Impact Assessment of Proposed Berke Dam and Hepp Project with Reference to Biological Environment. Berke Dam and Hydroelectric Power Plant Environmental Assessment", Teknik Rapor, pp.51, 1991
Altan T., Altan S., Altunkasa M.F., Yücel M., Sirel B., "Toros Dağlarında Doğal Olarak Yetişen Bazı Geofitlerin Potansiyeli, Sökümden Etkilenmeleri Ve Üretim Olanakları Üzerinde Bir Araştırma. Tübitak Toag/552 No'Lu Proje Kesin Raporu. Adana.", Teknik Rapor, ss. , 1990
Uzun G., Çetiner G., Altunkasa M.F., Yücel M., Ortaçeşme V., "Çevre Raporu Aşağı Seyhan Ovası Iv. Merhale Projesi Planlama Raporu Özeti. Dsi Vi. Bölge Müdürlüğü. Adana.", Teknik Rapor, ss. , 1990
Gültekin E., Yücel M., Çetiner G., Altunkasa M.F., Drahor N., Bozdoğangil E., et al., "Adana İlinde Çevre Ve Doğa Korum Üzerinde Bazı İncelemeler - Çözüm Önerileri. İl Turizm Komitesi Çalışma Raporu No:1, Ç.Ü.Ziraat Fak. Peyzaj Mimarlığı Bölümü. Adana.", Teknik Rapor, ss. , 1990
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi