Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Yeni Nesil Sekanslama Yöntemi Kullanılarak Mercimekte SSR Markörlerinin Geliştirilmesi", BAP Diğer, FUK-2015-3715, Yönetici, 2016
"Mercimekte SSR Markörleri Kullanarak Doymuş Genetik Harita Oluşturulması Ve Agro-Morfololik Ve Bazı Önemli Kalite Özellikleri İle İlişkili Kantitatif Özellik Bölgelerinin Belirlenmesi", TÜBITAK Projesi, 104O562, Yönetici, Devam Ediyor
"İleri Kademdeki (F7) Mercimek Melez Populasyonlarının Agro-morflojik ve Kalite Parmetrleri Yönüden İcelenmesi", BAP Arastırma Projesi, KMYO2013BAP1, Yönetici, 2016
"Türkiyede Yetiştirilen Yerel Buğday Populasyonlarının Genetik Çeşitliliğinin Belirlenmesi ve İlişkili Haritalama (Association Mapping) Metodu ile Buğdayda Tarımsal ve Morfolojik Özelliklerle İlişkili Gen Bölgelerinin Tanımlanması", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, TAGEM-13/ Ar-Ge/19, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Adana ve Osmaniye Bölgesinde Mısır Üretim Alanlarında Bitkilerin Bor?la Beslenme Düzeyi ile Bor Gübrelemesinin Mısırın Dane Verimi Üzerine Etkisinin Belirlenmesi", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 2013.ÇO397, Araştırmacı, 2017
"Gerek-79 X Arrehane Ekmeklik Buğday Melezlemesinden Elde Edilen Rekombinant Kendilenmiş Hatlarda SSR Ve Dart Markörlerine Dayalı ", TÜBITAK Projesi, 111O663, Araştırmacı, 2015
"Buğday Danesinde Çinko ve Demir Konsantrasyonunu Artıran Gpc-B1 Geninin Marköre Dayalı Geri Melezleme Yöntemi ile Yazlık Ekmeklik ve Makarnalık Buğday Çeşitlerine Aktarılması", TÜBITAK Projesi, 111O020, Araştırmacı, 2014
"Mercimekte Ssr (Simple Sequence Repeat) Markörlerinin Geliştirilmesi Ve Genetik Haritalama", TÜBITAK Projesi, 108O618, Yönetici, 2011
"Ekmeklik buğdayda (Triticum aestivum L) priming uygulamalarının çimlenme özellikleri, verim komponentleri ve dane verimine etkisi", BAP Arastırma Projesi, KYMO2007BAP, Yönetici, 2009
"Güneydoğu Anadolu Bölgesinden Toplanan Yerel Kırmızı Mercimek (Lens Culinaris Medik) Populasyonlarının Morfolojik ve genetik Karakterizasyonu", TÜBITAK Projesi, 104O473, Yönetici, 2007
"Ülkemizin Bazı Nohut (Cicer arietinum L.) Yerel Genotiplerinin Morfolojik, Genetik ve Kalite Özelliklerinin Saptanması", TÜBITAK Projesi, 104O441, Araştırmacı, 2007
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi