Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Toklu F., Özkan H., Karakoy T., Coyne C.J., "Evaluation of Advanced Lentil Lines for Diversity in Seed Mineral Concentration, Grain Yield and Yield Components", TARİM BİLİMLERİ DERGİSİ-JOURNAL OF AGRİCULTURAL SCİENCES, vol.23, pp.213-222, 2017
Toklu F., Coyne C.J., Asikli S., Aydin O., Karakoy T., Özkan H., "EVALUATION OF COMMON BEAN (PHASEOLUS VULGARIS L.) COLLECTION FOR AGROMORPHOLOGICAL AND SEED MINERAL CONCENTRATIONS", FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.25, pp.1143-1152, 2016
Toklu F., "Effects of Different Priming Treatments on Seed Germination Properties, Yield Components and Grain Yield of Lentil (Lens culinaris Medik.)", NOTULAE BOTANICAE HORTI AGROBOTANICI CLUJ-NAPOCA, vol.43, pp.153-158, 2015
Andeden E.E., Baloch F.S., Çakir E., Toklu F., Özkan H., "Development, characterization and mapping of microsatellite markers for lentil (Lens culinaris Medik.)", PLANT BREEDING, vol.134, pp.589-598, 2015
Toklu F., Baloch F.S., Karakoy T., Özkan H., "Effects of different priming applications on seed germination and some agromorphological characteristics of bread wheat (Triticum aestivum L.)", TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURE AND FORESTRY, vol.39, pp.1005-1013, 2015
Karakoy T., Baloch F.S., Toklu F., Özkan H., "Variation For Selected Morphological And Quality-Related Traits Among 178 Faba Bean Landraces Collected From Turkey", PLANT GENETIC RESOURCES-CHARACTERIZATION AND UTILIZATION, vol.12, pp.5-13, 2014
Baloch F.S., Karaköy T., Demirbaş A., Toklu F., Özkan H., Hatipoğlu R., "Title: Variation Of Some Seed Mineral Contents In Open Pollinated Faba Bean (Vicia Faba L.) Landraces From Turkey ", TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURE AND FORESTRY , vol.38, pp.591-602, 2014
Karakoy T., Kokten K., Toklu F., "Response Of Some Chickpea (Cicer Arietinum L.) Genotypes To Salt Stress Conditions", JOURNAL OF FOOD AGRICULTURE & ENVIRONMENT, vol.10, pp.337-341, 2012
Ozer S., Tumer E., Baloch F.S., Karakoy T., Toklu F., Özkan H., "Variation For Nutritional And Cooking Properties Among Turkish Field Pea Landraces", JOURNAL OF FOOD AGRICULTURE & ENVIRONMENT, vol.10, pp.324-329, 2012
Eker S., Karakoy T., Erdem H., Baloch F.S., Toklu F., Özkan H., Kilian B., "Diversity Of Macro- And Micronutrients In The Seeds Of Lentil Landraces", THESCIENTIFICWORLDJOURNAL, 2012
Karakoy T., Erdem H., Baloch F.S., Toklu F., Eker S., Kilian B., Özkan H., "Diversity Of Macro- And Micronutrients In The Seeds Of Lentil Landraces", THESCIENTIFICWORLDJOURNAL, pp.0-0, 2012
Ozer S., Karakoy T., Toklu F., Baloch F.S., Kilian B., Özkan H., "Nutritional And Physicochemical Variation In Turkish Kabuli Chickpea (Cicer Arietinum L.) Landraces", EUPHYTICA, vol.175, pp.237-249, 2010
Kokten K., Toklu F., Atis I., Hatipoğlu R., "Effects Of Seeding Rate On Forage Yield And Quality Of Vetch (Vicia Sativa L.) - Triticale (Triticosecale Wittm.) Mixtures Under East Mediterranean Rainfed Conditions", AFRICAN JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY, vol.8, pp.5367-5372, 2009
Toklu F., Bicer B.T., Karakoy T., "Agro-Morphological Characterization Of The Turkish Lentil Landraces", AFRICAN JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY, vol.8, pp.4121-4127, 2009
Toklu F., Karakoy T., Hakli E., Bicer T., Brandolini A., Kilian B., Özkan H., "Genetic Variation Among Lentil (Lens Culinaris Medik) Landraces From Southeast Turkey", PLANT BREEDING, vol.128, pp.178-186, 2009
Toklu F., Karakoy T., Anlarsal A.E., "Assessment Of Genotype X Environment Interactions And Stability Analysis In Field Peas (Pisum Sativum)", INDIAN JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES, vol.79, pp.515-520, 2009
Toklu F., Akgul D.S., Bicici M., Karakoy T., "The Relationship Between Black Point And Fungi Species And Effects Of Black Point On Seed Germination Properties In Bread Wheat", TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURE AND FORESTRY, vol.32, pp.267-272, 2008
Altintas S., Toklu F., Kafkas S., Kilian B., Brandolini A., Ozkan H., "Estimating Genetic Diversity In Durum And Bread Wheat Cultivars From Turkey Using Aflp And Sampl Markers", PLANT BREEDING, vol.127, pp.9-14, 2008
Ibrikci H., Buyuk G., Yagbasanlar T., Keklikci Z., Toklu F., Guzel N., Ozkan H., "Contribution Of Soil Mineral Nitrogen In Wheat Production", JOURNAL OF PLANT NUTRITION, vol.24, pp.1871-1883, 2001
Toklu F., Watanabe N., Miura H., Ozkan H., Genç İ., "Yield And Carbon Isotope Discrimination In Near-Isogenic Lines Of Durum Wheat Differing In Glume Length", CEREAL RESEARCH COMMUNICATIONS, vol.28, pp.169-172, 2000
Özkan H., Genç İ., Yağbasanlar T., Toklu F., "Stress tolerance in hexaploid spring triticale under Mediterranean environment", PLANT BREEDING, vol.118, pp.365-367, 1999
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Toklu F., Özkan H., Karaköy T., Coyne C.J., "İleri Kademedeki Mercimek Hatlarının Dane Mineral Madde Konsantrasyonu, Verim ve Verim Komponentleri Yönünden Değerlendirilmesi", Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, cilt.22, ss.1-10, 2016
Karaköy T., Toklu F., Anlarsal A., "Adana Koşullarında Yetiştirilen Bazı Nohut (Cicer Arietinum L.) Hat Ve Çeşitlerinin Genotip X Çevre İnteraksiyonları Ve Uyum Yeteneklerinin Belirlenmesi", Ç.Ü.Z.F. Dergisi, cilt.25, ss.17-26, 2010
Toklu F., Karaköy T., Özkan H., "Farklı Tohum Sıklıklarının Tritikale (X Triticosecale Wittmack)?De Bitki Dane Verimi Ve Bazı Verim Unsurlarına Etkisi", Mustafa Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.13, ss.43-51, 2008
Ortaş İ., Kaya Z., Akpinar Ç., Yağbasanlar T., Toklu F., "Tarla Koşullarında Değişik Azot Formlarının Buğdayda Azot Ve Fosfor Alımına Ve Mikorizasyonuna Etkisi", Ç.Ü.Z.F. Dergisi, cilt.17, ss.31-40, 2002
Toklu F., Özkan H., Yağbasanlar T., "Çukurova Koşullarında Farklı Azot Dozlarının Bazı Ekmeklik Buğday Çeşitlerinde Verim Ve Verim Unsurlarına Etkisi", Ç.Ü.Z.F. Dergisi, cilt.14, ss.55-60, 1999
Hatipoğlu R., Genç İ., Yağbasanlar T., Özkan H., Çeliktaş N., Toklu F., "Production Of Doubled Haploid Wheat Plants (Triticum Aestivum L.) By Anther Culture. ", Agricoltura Mediterranean , vol.28, pp.192-197, 1998
Toklu F., Yağbasanlar T., "Çukurova Koşullarında Farklı Ekim Zamanlarının Ekmeklik Buğdayda Verim Ve Verim Unsurlarına Etkisi", Ç.Ü.Z.F. Dergisi, cilt.14, ss.55-60, 1997
Canıhoş Y., Yağbasanlar T., Kurt Ş., Toklu F., "Çukurova Bölgesinde Bazı Önemli Buğday Çeşit Ve Hatlarının Sarı Pas Ve Septoria Yaprak Lekesi Hastalıklarına Karşı Reaksiyonları", Ç.Ü.Z.F. Dergisi, cilt.12, ss.89-98, 1997
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Toklu F., Özkan H., "Farklı Cin Mısırı Popülasyonlarının Çukurova Bölgesi Ana Ürün Koşullarında Dane Verimi ve Bazı Agromorfolojik Bitkisel Özellikler Yönünden Değerlendirilmesi", International Congress on Agriculture and Animal Sciences, ANTALYA, TÜRKIYE, 7-9 Kasım 2018, pp.976-983
Toklu F., Hatipoğlu R., Eker S., Özkan H., "Introgression of the high grain protein gene Gpc-B1 in Turkish durum and bread wheat cultivars through marker assisted backcross breeding", 13th International Wheat Genetics Symposium, Tulln, AVUSTURYA, 23-28 Nisan 2017, pp.384-384
Toklu F., Hatipoğlu R., Eker S., Özkan H., "Introgression of the high grain protein gene Gpc-B1 in Turkish durum and bread wheat cultivars through marker assisted backcross breeding", 13th International Wheat Genetics Symposium, Tulln, AVUSTURYA, 23-28 Nisan 2017, pp.384-384
Karaköy T., Demirbaş A., Toklu F., "Türkiye orijinli yerel bezelye (Pisum sativum L.) genotiplerinin bazı besin elementleri bakımından incelenmesi", 7. Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi, ADANA, TÜRKIYE, 12-15 Ekim 2016, ss.1-5
Toklu F., Özkan H., Karaköy T., Hatipoğlu R., "Phenotypic Variability for Agromorphological Traits in a Lentil Recombinant Inbred Line Population", Second International Legume Society Conference (2ILSC) , Legumes for a Sustainable World, Troia, PORTEKIZ, 11-14 Ekim 2016, pp.114-114
Güngör B., Toklu F., Karaköy T., Özkan H., "Türkiye Orijinli Yerel Bezelye Genotiplerinin Morfolojik ve moleküler karakterizasyonu", 11. Tarla Bitkileri Kongresi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 7-10 Eylül 2015, ss.1-5
Karaköy T. , Demirbaş A., Yörük V., Toklu F., Shehzad Baloch F., Durukan H., et al.,"Türkiye Orjinli Bakla (Vicia faba L.) Genotiplerinin Soğuğa Dayanıklılık Yönünden İncelenemesi", 11.Tarla Bitkileri Kongresi , ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 7-10 Eylül 2015, ss.583-583
Toklu F., Baloch F.S., Karaköy T., Özkan H., "Ekmeklik Buğdayda (Triticum Aestivum L.) Farklı Priming Uygulamalarının Çimlenme Özellikleri, Verim Komponentleri Ve Dane Verimine Etkisi", Türkiye IX. Tarla Bitkileri Kongresi, BURSA, TÜRKIYE, 12-15 Eylül 2011, ss.261-264
Karaköy T., Toklu F., Özkan H., "Ülkemizin Farklı Bölgelerinden Toplanan Bakla (Vicia Faba L.) Yerel Populasyonlarının Agronomik Ve Morfolojik Karakterizasyonu", Türkiye IX. Tarla Bitkileri Kongresi, BURSA, TÜRKIYE, 12-15 Eylül 2011, ss.742-745
Derya M. , Andeden E.E., Toklu F., Özkan H., "Mercimek Ssr Markörlerinin Nohut, Bezelye Ve Bakla Türlerinde Kullanılma Olanağı Ve Etkinliği", 1. Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 26-29 Ekim 2010, ss.92-92
Andeden E.E., Toklu F., Karaköy T., Özkan H., "Mercimekte Ssr Markörü Geliştirilmesi Ve Bu Markörlerin Genetik Çeşitlilik Çalışmalarında Uygulanması", 1. Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 26-29 Ekim 2010, ss.76-76
Derya M., Andeden E.E., Toklu F., Özkan H., "Mercimek Ssr Markörlerinin Yabani Mercimek Türlerinde Kullanılması", 1. Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 26-29 Ekim 2010, ss.91-91
Karaköy T., Sert S., Toklu F., Baloch F.S., Özkan H., "Türkiye Orijinli Bezelye Populasyonları Arasındaki Genetik Farklılıkların Belirlenmesi", 1. Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 26-29 Ekim 2010, ss.101-101
Çeker A., Karaköy T., Toklu F., Cömertpay G., Özkan H., "Türkiyenin Bazı Bölgelerinden Toplanmış Yerel Nohut Genotiplerinin Moleküler Karakterizasyonu", Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi, HATAY, TÜRKIYE, 19-22 Ekim 2009, ss.633-636
Karaköy T., Toklu F., Özkan H., "Nohut (Cicer Arietinum L.) Melezlerinde Bazı Bitkisel Karakterler Için Heterotik Etkilerin Saptanması", Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi, HATAY, TÜRKIYE, 19-22 Ekim 2009, ss.652-655
Toklu F., Özkan H., Karaköy T., "Farklı Sülfürik Asit Uygulamalarının Keçiboynuzu (Cerotonia Siliqua L.) Tohumlarında Çimlenme Ve Fide Gelişimine Etkisi", Türkiye III. Tohumculuk Kongresi, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 25-28 Haziran 2008, ss.141-141
Karaköy T., Toklu F., Mart D., Özer M.S., Anlarsal A., Özkan H., "Ülkemizin Farklı Bölgelerinden Toplanan Nohut (Cicer Arietinum L.) Yerel Populasyonlarının Agronomik Ve Morfolojik Karakterizasyonu", Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi, ERZURUM, TÜRKIYE, 25-27 Haziran 2007, ss.589-592
Toklu F., Biçer T., Karaköy T., Özkan H., "Güneydoğu Anadolu Bölgesinden Toplanan Yerel Kırmızı Mercimek (Lens Culinaris Medik.) Populasyonlarının Agronomik Ve Morfolojik Karakterizasyonu", Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi, ERZURUM, TÜRKIYE, 25-27 Haziran 2007, ss.662-665
Toklu F., Yağbasanlar T., "Ekmeklik Buğdayda (Triticum Aestivum L.) Bitki Boyu, Başaklanma Süresi, Bayrak Yaprak Alanı Ve Tane Ağırlığının Kalıtımı Üzerinde Bir Araştırma", Türkiye VI. Tarla Bitkileri Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 5-9 Eylül 2005, ss.689-694
Toklu F., "Bazı Ekmeklik Ve Makarnalık Buğday Çeşitlerinde Embriyo Kararması (Black Point) Hastalığının Tohumun Çimlenme Özelliklerine Etkisi Üzerinde Bir Araştırma", Türkiye II. Tohumculuk Kongresi, ADANA, TÜRKIYE, 9-11 Kasım 2005, ss.182-186
Toklu F., "Keçiboynuzu (Cerotonia Siliqua L.) Tohumlarında Farklı Uygulamaların Çimlenme Ve Fide Gelişimine Etkisinin Belirlenmesi Üzerinde Bir Araştırma", Türkiye II. Tohumculuk Kongresi, ADANA, TÜRKIYE, 9-11 Kasım 2005, ss.255-258
İbrikçi H., Ülger A.C., Büyük G., Güzel N. , Yağbasanlar T., Çakır B., Karnez E., Korkmaz K., Toklu F., Oğuz H., Özgentürk G., "Management Of Nitrogen Fertilizer Use For Crop Production And Quality", The 2003 Dahlia Greidinger Symposium, İZMİR, TÜRKIYE, 7-10 Aralık 2003, pp.369-370
Yağbasanlar T., Genç İ., Özkan H., Toklu F., Yıldırım M., Bahar B., Yücel C., Topal M., "Ç. Ü. Ziraat Fakültesi Tarafından Geliştirilen Tacettinbey Triticale Çeşidinin Başlıca Özellikleri", Türkiye 5. Tarla Bitkileri Kongresi, DİYARBAKIR, TÜRKIYE, 13-17 Ekim 2003, ss.420-422
Toklu F., Özkan H., Genç İ., Yağbasanlar T., Topal M., ".Ü. Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Tarafından Geliştirilen Balatilla Ekmeklik Buğday Çeşidinin Başlıca Özellikleri", Türkiye 4. Tarla Bitkileri Kongresi, ADANA, TÜRKIYE, 17-21 Eylül 2001, ss.227-229
Yağbasanlar T., Toklu F., Kırtok Y., Vurana K., "Kktc Sulu Koşullarına Uygun Ekmeklik Ve Makarnalık Buğday Çeşitlerinin Saptanması Üzerine Bir Araştırma", Türkiye 4. Tarla Bitkileri Kongresi, TEKİRDAĞ, TÜRKIYE, 17-21 Eylül 2001, ss.111-114
Toklu F., Genç İ., Yağbasanlar T., Özkan H., Yıldırım M., "Çukurova Koşullarında Son 21 Yıllık Dönemde (1980-2000) Yetiştirilen Ticari Ekmeklik Buğday Çeşitleri Ve Seleksiyon Hatlarında Verim Potansiyelindeki Değişimin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma", Türkiye 4. Tarla Bitkileri Kongresi,, ADANA, TÜRKIYE, 17-21 Eylül 2001, ss.53-56
Kırtok Y., Toklu F., Yağbasanlar T., Vurana K., Sağlamtemir F., "Kktc Sulu Koşullarına Uygun Yüksek Verimli Arpa Çeşitlerinin Saptanması Üzerinde Araştırmalar", Türkiye 4. Tarla Bitkileri Kongresi, TEKİRDAĞ, TÜRKIYE, 17-21 Eylül 2001, ss.147-150
Toklu F., Özkan H., Yağbasanlar T., "Bazı Ekmeklik Ve Makarnalık Buğday Genotiplerinde Dane Kararmasının Çimlenme Ve Fide Gelişimine Etkisi", Türkiye 3. Tarla Bitkileri Kongresi, ADANA, TÜRKIYE, 15-18 Kasım 1999, cilt.1, ss.378-383
Genç İ., Kırtok Y., Yağbasanlar T., Özkan H., Toklu F., "Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Tarafından Geliştirilen Ka?S?/Nac Ekmeklik Buğday Çeşidinin Başlıca Özellikleri", Türkiye 3. Tarla Bitkileri Kongresi, ADANA, TÜRKIYE, 15-18 Kasım 1999, cilt.1, ss.357-359
Genç İ. , Yağbasanlar T., Toklu F., Özkan H., "Çukurova Koşullarında Ka"S"/Nac Ekmeklik Buğday Çeşidine Uygun Yetiştirme Tekniklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma", Türkiye 3. Tarla Bitkileri Kongresi, ADANA, TÜRKIYE, 15-18 Kasım 1999, cilt.1, ss.163-168
Yağbasanlar T., Genç İ., Toklu F., Özkan H., "Çukurova Koşullarında Fahad-1 Triticale Hattına Uygun Yetiştirme Tekniklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma", Türkiye 3. Tarla Bitkileri Kongresi, ADANA, TÜRKIYE, 15-18 Kasım 1999, cilt.1, ss.169-173
Toklu F., Yağbasanlar T., Özkan H., "Ekmeklik Buğdayda (T. Aestivum L.) Hektolitre Ağırlığı Ile Danenin Fiziksel Ve Kalite Özellikleri Arasındaki İlişkilerin Saptanması Üzerine Bir Araştırma", Türkiye 3. Tarla Bitkileri Kongresi, ADANA, TÜRKIYE, 15-18 Kasım 1999, cilt.1, ss.339-342
Toklu F., Yağbasanlar T., "Effect Of Different Sowing Dates On Yield And Yield Components Of Common Wheat Under Cukurova Climatic Conditions", 2nd Balkan Symposium on Field Crops, Novi Sad, SIRBISTAN, 16-20 Haziran 1998, pp.369-371
Genç İ. , Özer M.S., Yağbasanlar T., Kola D.O., Toklu F., Altan A., "Bazı Ekmeklik Buğday Ve Triticale Hatlarının Bazı Fiziksel, Kimyasal Ve Taknolojik Özelliklerinin Saptanması Üzerinde Bir Araştırma", Türkiye II. Tarla Bitkileri Kongresi, SAMSUN, TÜRKIYE, 22-25 Eylül 1997, ss.550-552
Yağbasanlar T., Özkan H., Toklu F., Kirtok Y., "Çukurova Koşullarında Yetiştirilen Biralık Arpa Çeşit Ve Hatlarının Adaptasyonu Üzerinde Bir Araştırma", Türkiye II. Tarla Bitkileri Kongresi, SAMSUN, TÜRKIYE, 22-25 Eylül 1997, ss.76-79
Genç İ., Yağbasanlar T., Özkan H., Toklu F., Topal M., "Çukurova Koşullarında Buğday Islah Çalımaları", Türkiye II. Tarla Bitkileri Kongresi, SAMSUN, TÜRKIYE, 22-22 Eylül 1997, ss.66-69
DİĞER YAYINLAR
Hatipoğlu R., Genç İ., Yağbasanlar T., Özkan H., Çeliktaş N., Toklu F., "Using The Anther Culture Technique For Improvement Of Bread Wheat (Triticum Aestivum L.)", Diger, pp.359-360, 1996
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi