Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Su Ürünleri Fakültesi, 2017 - Devam Ediyor
Doç.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ, 2010 - 2017
Yrd.Doç.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Su Ürünleri Fakültesi, 1999 - 2009
Arş.Gör., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, 1993 - 1999
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ, TEMEL BİLİMLER BÖLÜMÜ, 14.05.2017 - Devam Ediyor
ADEK Komisyonu Üyesi, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , , 01.07.2013 - 25.12.2014
ADEK Komisyonu Üyesi, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ, , 01.07.2013 - 07.02.2014
Yönetim Kurulu Üyesi, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ, , 06.05.2009 - 10.01.2017
VERDİĞİ DERSLER
ST-531 Balıkçılıkta Su Kalite Kriterleri , Doktora, 2016-2017
Su Numunesi Alma ve Analiz Teknikleri, Yüksek Lisans, 2016-2017
Su Kalitesi ve Kontrolu, Lisans, 2016-2017
Göl ve Sulakalan Yönetimi, Lisans, 2016-2017
ST-531 Balıkçılıkta Su Kalite Kriterleri , Doktora, 2016-2017
ST- 538 Su Kirliliğinde Alglerin Rolü, Doktora, 2016-2017
SÜF- 218 Göl ve Sulakalan Yönetimi, Lisans, 2016-2017
SÜF- 206 Su Kalitesi ve Kontrolu, Lisans, 2016-2017
ST-532 İçsu Alg Ekolojisi , Yüksek Lisans, 2016-2017
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, E.Güzel, "Aşağı Ceyhan Havzasında Bazı Farmasötik Maddelerin Bulunurluğu ve Mevsimsel Değişimi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2015.
Doktora, N.Koyuncu, "Berdan nehri havzasındaki baraj göllerinin (Kadıncık 1, Kadıncık 2 ve Berdan) alg kompozisyonu ve ekolojisi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2011.
Yüksek Lisans, G.Gürbüz, "Seyhan Baraj Gölü'nde (Adana) fizikokimyasal özellikler, ALG populasyonları ve alkalen fosfataz aktivitesinin yaz periyodunda incelenmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2012.
Yüksek Lisans, O.Derici, "Seyhan baraj gölü (Adana) sedimanının fosfor formları ", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2007.
Yüksek Lisans, M.Tutar, "Fenoxaprop - P - Ethyl ve tribenuron methyl herbisitlerinin göl ekosistemine etkisinin laboratuvar koşullarında incelenmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2004.
Yüksek Lisans, S.Yerdelen, "İki makrofit Türü (Potamogeton nodosus Poiret ve Nasturtium officinale R. Br.) ve Tatlısu Salyangozu (Radix peregra O. F. Muller)?nun Epifitik Alg Kompozisyonuna Etkisi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2004.
JÜRİ ÜYELİKLERİ
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, İstanbul Üniversitesi, Eylül, 2014
Tez Savunma, Doktora Tez Savunma Jürisi, Çukurova Üniversitesi, Ocak, 2008
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, Çukurova Üniversitesi, Aralık, 2007
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, Çukurova Üniversitesi, Aralık, 2007
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, Çukurova Üniversitesi, Ağustos, 2005
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, Çukurova Üniversitesi, Ocak, 2005
Tez Savunma, Doktora Tez Savunma Jürisi, Çukurova Üniversitesi, Şubat, 2004
Tez Savunma, Doktora Tez Savunma Jürisi, Çukurova Üniversitesi, Haziran, 2004
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, Çukurova Üniversitesi, Aralık, 2003
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, Çukurova Üniversitesi, Eylül, 2003
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, Çukurova Üniversitesi, Eylül, 2003
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, Çukurova Üniversitesi, Ocak, 2002
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, Çukurova Üniversitesi, Temmuz, 2002
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi