Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Çevik F., Cavaş L. , Çevik C., Derici O.B., Türkmen G., Alyürük H., et al.,"Sesquiterpenoid caulerpenyne levels of newly identified Caulerpa taxifolia var. distichophylla from the İskenderun Bay, Turkey", FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.25, pp.2867-2876 , 2016 (Link)
Sen B., Sonmez F., Cetin A.K., Alp M.T., Ozer T.B., Yildiz K., et al., "A computerized image database for freshwater algae recorded in Turkey", TURKISH JOURNAL OF BOTANY, vol.39, pp.198-204, 2015
Çevik F., Çevik C., Cavas L., Mavruk S., Derici O.B., "Macrobenthic Assemblages Of Newly Introduced Caulerpa Taxifolia From The Eastern Mediterranean Coast Of Turkey", BIOLOGICAL INVASIONS, vol.14, pp.499-501, 2012
Çevik F., Eleftheriou A., Anagnostopoulou-Visilia E., Anastasopoulou E., Ates S.A., Bachari N.E.I., Cavas L., Çevik C., Culha M., Delos A., Derici O.B. , Erguden D., Fragopoulu N., Giangrande A., Goksan T., Gravili C., Gurlek M., Hattour A., Kapiris K., Kouraklis P., Lamouti S., Prato E., Derici O.B., Papa L., Papantoniou G., Parlapiano I., Poursanidis D., Turan C., Yaglioglu D., "New Mediterranean Biodiversity Records (December 2011)", MEDITERRANEAN MARINE SCIENCE, vol.12, pp.491-508, 2011
Çevik F., Çevik C., Derici O.B., Cavas L., "First Record Of Phyllorhiza Punctata Von Lendenfeld, 1884 (Scyphozoa: Rhizostomeae: Mastigiidae) From Turkey", AQUATIC INVASIONS, vol.6, pp.0-0, 2011
Çevik C., Derici O.B., Çevik F., Cavas L., "First record of Phyllorhiza punctata von Lendenfeld, 1884 (Scyphozoa: Rhizostomeae: Mastigiidae) from Turkey", AQUATIC INVASIONS, vol.6, pp.S27-S28, 2011
Çevik F., Göksu M.Z.L., Derici O.B., Findik O., "An assessment of metal pollution in surface sediments of Seyhan dam by using enrichment factor, geoaccumulation index and statistical analyses", ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT, vol.152, pp.309-317, 2009
Çevik F., Bayhan Y.K., Derici O.B., "Metal Concentrations In The Muscle Of Male And Female Shrimp (Parapenaeus Longirostris Lucas, 1846) Collected From Marmara Sea And Their Relationships With Season", ASIAN JOURNAL OF CHEMISTRY, vol.20, pp.2229-2237, 2008
Çevik F., Tutar M., "Effect Of Fenoxaprop-P-Ethyl On Natural Plankton Of The Seyhan Dam: A Microcosm Study", BULLETIN OF ENVIRONMENTAL CONTAMINATION AND TOXICOLOGY, vol.80, pp.247-250, 2008
Çevik F., Akcaalan R., Albay M., Gurevin C., Cevik F., "The influence of environmental conditions on the morphological variability of phytoplankton in an oligo-mesotrophic Turkish lake", ANNALES DE LIMNOLOGIE-INTERNATIONAL JOURNAL OF LIMNOLOGY, vol.43, pp.21-28, 2007
Çevik F., Derici O.B., Koyuncu N., Tugyan C., "Water Quality And Its Relation With Chlorophyll-A In Dry Season, In A Reservoir Of Mediterranean Region", ASIAN JOURNAL OF CHEMISTRY, vol.19, pp.2928-2934, 2007
Çevik F., Goksu M., Akar M., Findik O., Cevik F., "Bioaccumulation Of Some Heavy Metals (Cd, Fe, Zn, Cu) In Two Bivalvia Species (Pinctada Radiata Leach, 1814 And Brachidontes Pharaonis Fischer, 1870)", TURKISH JOURNAL OF VETERINARY SCIENCES, vol.29, pp.89-93, 2005
Çevik F., Goksu M., Findik O., "Lethal Chlorine Concentrations For The Pearl Oyster Pinctada Radiata (Leach, 1814)", TURKISH JOURNAL OF VETERINARY SCIENCES, vol.26, pp.157-160, 2002
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Şahan A., Özütok S., Çevik F., "Ceyhan Nehri (Adana-Türkiye)'nin farklı bölgelerinden yakalanan Afrika kedi balığı (Clarias gariepinus burchell, 1822)?nda su kalitesinin bazı hematolojik parametreler üzerine etkisi", Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences,, vol.34, pp.375-382, 2017
Çevik F., Dural M., Polat S. , "Akyatan Ve Tuzla Lagünlerinin (Adana, Türkiye) Fitoplanktonu Ve Mevsimsel Değişimi", Journal of FisheriesSciences, cilt.2, ss.19-29, 2008
Çevik F., Polat S. , Avşar D. , C.Ç., Sarıhan E., Dural M., Fındık Ö., Keskinkan O., Özütok M., Göksu M.Z.L., "İskenderun Demir Çelik Fabrikasından Çıkan Cürufun Yapısı, Çözünürlüğü Ve Denizel Ortama Olası Etkileri", Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, cilt.23, ss.127-134, 2007
Çevik F., Whitton B., Öztürk O., "New Genus Record For Freshwater Algal Flora Of Turkey", Turkish Journal of Botany, vol.31, pp.149-152, 2007
Çevik F., Sarıhan E., Göksu M.Z.L., Fındık Ö., "Seyhan Baraj Gölündeki Aynalı Sazan (Cyprinus Carpio L., 1758) Ve Sudak (Stizostedion Lucioperca L.,1758)Larda Fe, Zn, Cd Düzeylerinin Belirlenmesi", Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, cilt.20, ss.69-74, 2003
Çevik F., Göksu M.Z.L., "Akarsu Kirliliği Ve Primer Üreticiler", T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü Yayınları, ss.1-12, 2001
Kayaalp G., Çevik F., "The Estimation of Missing Values In Longitudinal Data Sets By Using Regression Methods In Biological Researchs.", OnLine Journal of Biological Sciences, vol.1, pp.678-679, 2000
Çevik F., Göksu M.Z.L., "Ötrofikasyon", Su Kirliliği ve Çevre Hizmetiçi Eğitim Semineri Notları, T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, İl Müdürlüğü Yayınları-4, ss.34-41, 1998
Çevik F., Sarıhan E., "Su Örneği Alma Ve Koruma Teknikleri", Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, İl Müdürlüğü Yayınları-4, ss.42-50, 1998
Çevik F., Sarıhan E., Göksu M.Z.L., "Çakıt Suyunda(Pozantı-Adana)Krom Araştırılması", Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, cilt.14 , ss.119-126, 1997
Çevik F., Sarıhan E., Göksu M.Z.L., Bozkurt A., "Rotifer And Cladocera Fauna Of Seyhan River (The Part Within Borders Of Adana City)", Tr.J.of Zoology, vol.21, pp.439-443, 1997
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Akbulut G., Polat S., Yılmaz H., Çevik F., Terbiyik Kurt T., "Temporal and Spatial Variations of Chlorophyll-a in Akyatan Lagoon", Türkiye Deniz Bilimleri Konferansı 2016, ANKARA, TÜRKIYE, 31 Mayıs - 3 Haziran 2016, ss.313-313
Güzel E., Dağlioğlu N., Çevik F., "Presence Of Illicit Drugs in Surface Waters Which is Under The Influence of Waste Water Effluents South Middle Turkey", 2nd Regional TIAFT Meeting in Turkey, Antalya, Turkey, ANTALYA, TÜRKIYE, 30 Ekim - 2 Kasım 2016, pp.56-56
Güzel E., Çevik F., Dağlioğlu N., "OCCURRENCE OF 16 ILLICIT DRUGS IN CEYHAN RIVER, TURKEY ", SETAC Europe 26th Annual Meeting, Nantes, FRANSA, 22-26 Mayıs 2016, pp.440-440
Güzel E., Çevik F., Dağlioğlu N., "Azaplı ve İnekli Göllerinde Farmasötik Maddelerin Bulunurluğu ve Mevsimsel Değişimi", VII. Ulusal Limnoloji Sempozyumu, İÇEL, TÜRKIYE, 31 Ağustos - 2 Eylül 2016, ss.126-126
Akbulut G., Yılmaz H., Çevik F., Polat S., Terbiyik Kurt T., Güzel E., "Problems of the Lagoon Systems: Example of the Akyatan Lagoon", Türkiye Deniz Bilimleri Konferansı 2016, ANKARA, TÜRKIYE, 31 Mayıs - 3 Haziran 2016, ss.82-83
Güzel E., Çevik F., Dağlioğlu N., "Determination of human pharmaceuticals in Seyhan Kozan and Mehmetli Dam Lakes by liquid chromatography mass spectrometry", 1st International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC-2016), ADANA, TÜRKIYE, 26-28 Ekim 2016, pp.567-567
Çevik F., Akçaalan Albay R., Güzel E., Uslu M. , "Seyhan Nehri nde gözlenen mavi yeşil alg artışı ve balık ölümleri üzerine bir araştırma", 1st International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC-2016), ADANA, TÜRKIYE, 26-28 Ekim 2016, pp.956-956
Güzel E., Çevik F., Dağlioğlu N., "Azaplı ve İnekli Göllerinde Farmasötik Maddelerin Bulunurluğu ve Mevsimsel Değişimi", VII. Ulusal Limnoloji Sempozyumu, İÇEL, TÜRKIYE, 31 Ağustos - 2 Eylül 2016, ss.125-125
Çevik F., Güzel E., "Kastabala Vadisi (Osmaniye) Önemli Doğa Alanı Sulak Alan Bölgesinin Su Kalitesi. ", XVIII. Su Ürünleri Sempozyumu, İZMİR, TÜRKIYE, 1-4 Eylül 2015, ss.443-443
Güzel E., Çevik F., Dağlioğlu N., "Ceyhan Nehri?nin (Osmaniye-Adana) Su Kalitesi Özellikleri", XVIII. Su Ürünleri Sempozyumu, İZMİR, TÜRKIYE, 1-4 Eylül 2015, ss.339-339
Güzel E., Çevik F., Dağlioğlu N., "AŞAĞI CEYHAN HAVZASINDA FARMASÖTİK MADDELERİN MEVSİMSEL VE MİKTARSAL DEĞİŞİMİ ", Ulusal Su ve Sağlık Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 26-30 Ekim 2015, ss.165-165
Güzel E., Çevik F., Dağlioğlu N., "Occurrance and Behaviour of Pesticides in Ceyhan River Basin. ", FABA2014: International Symposium on Fisheries and Aquatic Science, TRABZON, TÜRKIYE, 23-27 Eylül 2014, pp.167-167
Çevik F., Kayaalp G., Göksu M.Z.L., "2-4-D (Herbisit) `nin Göl Ortamına Etkisinin Laboratuvar Koşullarında İncelenmesi. ", XVII. Ulusal Biyoloji Kongresi Adana- Türkiye., ADANA, TÜRKIYE, 21-24 Haziran 2004, ss.15-15
Çevik F., Göksu M.Z.L., "Seyhan Baraj Gölü (Adana) Bentik Algleri Ve Mevsimsel Değişimi", XII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, ELAZIĞ, TÜRKIYE, 1-5 Eylül 2003, ss.189-195
Çevik F., Göksu M.Z.L., Findik O., Alagöz Ergüden S., "Toprak Ve Beton Havuzlarda Bazı Su Kalite Kriterlerinin Belirlenmesi", XII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, ELAZIĞ, TÜRKIYE, 1-6 Eylül 2003, ss.227-231
Çevik F., Göksu M.Z.L., Findik O., Taşdemir M., "2-4 D?Nin Cyprinus Carpio (L., 1754 ) Ve Oreochromis Niloticus (L., 1754) Yavruları Üzerine Akut Toksik Etkisinin Araştırılması", XI. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 2 Mart - 31 Ocak 2001, cilt.1, ss.492-497
Çevik F., Bozkurt A., Göksu M.Z.L., "Yedigöze (Aladağ/Adana) Kaynak Suyunun Epifitik Algleri", x. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, ADANA, TÜRKIYE, 27 Ocak - 11 Şubat 1999, cilt.2, ss.652-663
Çevik F., Sarıhan E., Göksu M.Z.L., "Seyhan Nehri (Adana Merkez İlçe Sınırları İçinde Kalan Bölgesindeki)?Nin Bentik Algleri", x. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, ADANA, TÜRKIYE, 3-7 Eylül 1999, ss.652-663
Çevik F., Sarıhan E., Göksu M.Z.L., "Seyhan Nehrinin (Adana Merkez İlçe Sınırları İçinde Kalan Bölgesindeki)Planktonik Algleri Ve Mevsimsel Değişimi", XII. Ulusal Biyoloji Kongresi, EDİRNE, TÜRKIYE, 13-22 Eylül 1994, ss.189-194
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Çevik F., Dikel S., "Tilapyanın Perifitona Dayalı Yetiştiriciliği", Tilapia Yetiştiriciliği, Suat DİKEL, Ed., T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara, ss.185-200, 2009
Çevik F., Pabuçcu K., Karataş M., "Bölüm 5", Tatlı Su Ekolojisi, Prof. Dr. Sabri Gökmen, Ed., Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.221-255-, 2007
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi