Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Medeniyet İnşası ve Birlikte Yaşama Kültüründe Ömer b Abdülaziz Örneği", BAP Diğer, SBA-2017-8442, Araştırmacı, 2018
"Öfkeli Şahsın Boşaması İle İlgili Rivayetin İslam Hukuku Bağlamında Değerlendirilmesi", BAP Diğer, SBA-2017-7938, Araştırmacı, 2018
"Abdülcelil b. Musa el-Kasri'nin "Şerhu Müşkili'l-Hadis" Adlı Eserinde Müteşabih Hadisler", BAP Arastırma Projesi, SBA-2016-5601, Araştırmacı, 2016
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi