Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Çinar F., "İ`Lâmu'l-Muvakkı`În'in Takdim Ve Tahlili", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Derdisi, vol.10, pp.739-858, 2017
Çinar F., Aslan N., "Öfkeli Şahsın Boşaması İle İlgili Rivayetin İslam Hukuku Bağlamında Değerlendirilmesi", İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, pp.243-260, 2017
Çinar F., "Şevkânî?nin Aile Hukukunun Bazı Konularına İlişkin Cumhura Muhalif Görüşleri ve Bunların Değerlendirilmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.16, ss.183-217, 2016
Çinar F., "Şevkânî'ye Göre Nikâhta Veli Meselesi", Mütefekkir, vol.3, pp.177-194, 2016
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Çinar F., Akinci M., "İBN ABBAS'IN GÖRÜŞÜ BAĞLAMINDA MUT`A NİKÂHI", MULTİDİSİPLİNER, ADANA, TÜRKIYE, 4-5 Mayıs 2018, pp.318-318
Akinci M., Çinar F., "İ`LÂMU'L-MUVAKKI`ÎN'İN İSMİ ETRAFINDAKİ TARTIŞMALAR", MULTİDİSİPLİNER, ADANA, TÜRKIYE, 4-5 Mayıs 2018, pp.327-327
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Çinar F., "ŞEVKÂNÎ'NİN AİLE HUKUKU ALANINDAKİ GÖRÜŞLERİ (NEYLÜ'L-EVTÂR ÖZELİNDE)", Giriş, ADANA, 2016
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi