Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Katalog Bilgileri
KATALOG BİLGİLERİ
Araştırma Alanları :Koruma, Restorasyon, Yenileme
Üzerinde Çalışılan Araştırmalar :Conservation, Restoration, Renewal
TEMEL ESERLER
Saban Ökesli F.D., "Hermann Jansen?S Planning Principles And His Urban Legacy In Adana", METU JOURNAL OF THE FACULTY OF ARCHITECTURE, vol.26, pp.45-67, 2009
Saban Ökesli F.D., "Hermann Jansen And His Urban Legacy In Southern Turkey", 14th International Planning History Society Conference, İSTANBUL, TÜRKIYE, 12-14 Temmuz 2010, ss.171-186
Saban Ökesli F.D., Gürçınar Y., "An Investigation Of Urban Image And Identity-Findings From Adana", Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.21, ss.37-52, 2012
Saban Ökesli F.D., "Kentsel Sit Alanları Için Afet Risk Yönetim Planı Önerisi-Adana Örneği", Cultural Heritage Protection in Times of Risk: Challenges and Opportunities, İSTANBUL, TÜRKIYE, 15-17 Kasım 2012, ss.486-494
Saban Ökesli F.D., Moghaddam A., "Adana İli, Sarıyakup Kentsel Sit Alanının Dokusal Ve Yapısal Analizi", Çukurova Üniversitesi, Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.30, ss.95-104, 2013

Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi