Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Giulio Mongerinin Anadolu'daki Banka Yapıları", BAP Diğer, FBA-2015-3795, Yönetici, 2016
"ADANA İLİ, SEYHAN İLÇESİ, SARIYAKUP KENTSEL SİT ALANININ KORUMA AÇISINDAN İNCELENMESİ", BAP Y.Lisans, MMF2013YL6, Yönetici, 2014
"Adana'da Göçmen Kültürü ve Kentlilik Bilinci", BAP Arastırma Projesi, MMF2011BAP1, Yönetici, 2014
"Adana?da 1930lardan Günümüze Sosyal, Kültürel ve Ekonomik Değişimler bağlamında Konut Mimarisinin Gelişimi", BAP Arastırma Projesi, MMF2006BAP5, Araştırmacı, 2007
"Adana Kentsel Sit Alanı İçerisinde Fiziksel Analizler Yapılarak Koruma Amaçlı İmar Planı İlkelerinin Güncellenmesi", BAP Arastırma Projesi, MMF2006BAP8, Yönetici, 2008
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi