Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Saban Ökesli F.D., "Hermann Jansen?S Planning Principles And His Urban Legacy In Adana", METU JOURNAL OF THE FACULTY OF ARCHITECTURE, vol.26, pp.45-67, 2009 (Link)
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Hallaçeli E., Saban F.D., "MİMARİ ARAŞTIRMALARA EDEBİYATIN KATKISI ? MUZAFFER İZGÜ?NÜN ZIKKIMIN KÖKÜ ROMANI ÖRNEĞİ", Çukurova Araştırmaları, cilt.4, ss.85-100, 2018 (Link) (Özet) (Abstract)
Saban F.D., "Early Houses Designed by Farkas Molnár and Semih Rüstem An Examination in accordance with Bauhaus and KURI Principles", MEGARON, vol.13, no.1, pp.117-131, 2018 (Link)
Saban F.D., Göğebakan Y., "World Heritage List And Vespasianus- Titus Tunnel?An Evaluation On The Process", The Journal of International Social Research, vol.11, pp.333-344, 2018 (Link)
Saban Ökesli F.D., Sürbahanli N., Tüter R., "An Architectural Examination of Early Bank Buildings", Humanities and Social Sciences Review, vol.5, pp.493-504, 2016 (Link)
Saban Ökesli F.D., "GİULİO MONGERİ?NİN BANKA TASARIM İLKELERİ-ZİRAAT BANKASI ADANA ŞUBESİ ÖRNEĞİ", Çukurova Araştırmaları, ss.115-129, 2016 (Link)
Saban Ökesli F.D., "Göçmen Kültürü Ve Kentlilik Bilinci-Adana Örneği", THE JOURNAL OF INTERNATIONA SOCIAL RESEARCH, vol.7, pp.595-607, 2014 (Link)
Saban Ökesli F.D., "The Effectiveness Of Survival Tools For Modern Architectural Heritage In Turkey", International Journal of Academic Research, vol.6, pp.258-264, 2014 (Link)
Saban Ökesli F.D., Sürbahanli N., "The effectiveness of survival tools for modern architectural heritage in Turkey", Journal of Acoreana, vol.6, pp.258-264, 2014 (Link)
Saban Ökesli F.D., "Ziraat Bankası Adana Merkez Şubesi'Nin Mimari Özellikleri Ve Restorasyon Serüveni", Güney Mimarlık, ss.47-57, 2014 (Link)
Saban Ökesli F.D., Moghaddam A., "Adana İli, Sarıyakup Kentsel Sit Alanının Dokusal Ve Yapısal Analizi", Çukurova Üniversitesi, Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.30, ss.95-104, 2013
Saban Ökesli F.D., Gürçınar Y., "An Investigation Of Urban Image And Identity-Findings From Adana", Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.21, ss.37-52, 2012
Saban Ökesli F.D., "Mimar Semih Rüstem İş Merkezi", Güney Mimarlık, ss.39-44, 2011 (Link)
Saban Ökesli F.D., Demirbuğa N., "Kahramanmaraş İli Büyük Çamurlu Köyü?Ndeki Çerkez Konutlarının Mekansal Analizi", Çukurova Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.25, ss.92-101, 2011
Saban Ökesli F.D., "Kültürel Miras Ve Koruma Üzerine ?Yasal Çelişkiler Ve Tarihi Çevrede Yeni Yapı", Güney Mimarlık, ss.13-18, 2011 (Link)
Saban Ökesli F.D., "Hermann Jansen?In Adana Planları", Güney Mimarlık, ss.46-52, 2010 (Link)
Saban Ökesli F.D., Erman O., Durukan İ., Karaman F., "Adana Kentsel Kültür Varlıkları Envanteri 2004-2005", TÜBA-KED, pp.45-70, 2009
Saban Ökesli F.D., "Adana Kentsel Sit Alanındaki Fiziksel Değişim Ve Sonuçları", Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, cilt.23, ss.325-340, 2008
Saban Ökesli F.D., "Adana?Da 1930lardan Günümüze Sosyal, Kültürel Ve Ekonomik Değişimler Bağlamında Konut Mimarisinin Gelişimi", Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, cilt.22, ss.235-247, 2007
Saban Ökesli F.D., "Xvi. Yüzyılda Adana Kentinin Fiziksel Yapısı", Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.15, ss.161-182, 2006
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Delibaş R.M., Saban F.D., "KÜLTÜREL MİRAS ALANLARINDA RİSK YÖNETİMİ", 2. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, ADANA, TÜRKIYE, 4-5 Mayıs 2018, pp.284-297 (Link)
Şahin B., Yıldız B., Saban F.D., "Adana Küçük Sanayi Sitesi'nin Morfolojik Açıdan İncelenmesi", 2. Kentsel Morfoloji Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 31 Ekim - 2 Kasım 2018, ss.1-1
Yilmaz N., Saban F.D., "KÖŞE YAPILARIN SINIFLANDIRILMASI VE TARİHSEL DÖNÜŞÜMÜ ÜZERİNE", 2. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, ADANA, TÜRKIYE, 4-5 Mayıs 2018, pp.228-244 (Link)
Saban F.D., "HERITAGE PROTECTION AND SUSTAINABLE LOCAL DEVELOPMENT -Lessons from the City of Kozan /Turkey", 2. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, ADANA, TÜRKIYE, 4-5 Mayıs 2018, pp.1-12 (Link)
Saban F.D., Yüceer H., Tüter R., Delibaş R.M., "Village Institutes As Witnesses Of The Fading Past: The Case Of Düziçi Village Institute", Internatıonal Conference On Conservatıon Of Archıtectural Herıtage and Urban Hıstory? Archıtectural Herıtage , İSTANBUL, TÜRKIYE, 13-14 Ekim 2017, pp.130-138
Saban Ökesli F.D., "Ramazanoğulları Döneminde Adana Kentinin Dokusu", Uluslararası Orta Anadolu ve Akdeniz Beylikleri Tarihi, Kültürü ve Medeniyeti Sempozyumu, ADANA, TÜRKIYE, 3-5 Kasım 2016, pp.25-25
Saban Ökesli F.D., "Adana Koruma Amaçlı İmar Planı Revizyonu", Adana Kent Sorunları Sempozyumu, ADANA, TÜRKIYE, 22-23 Mayıs 2015, ss.481-504
Saban Ökesli F.D., "Adana Kalesi'nin Tarihçesi", Uluslararası Tarihte Adana ve Çukurova Sempozyumu, ADANA, TÜRKIYE, 17-19 Nisan 2015, pp.1-1
Saban Ökesli F.D., "Sustainable Urban Conservation-Lessons from Tarsus/Turkey", International Symposium on Conserving Living Urban Heritage: Theoretical Considerations of Continuity and Change, Bengaluru, HINDISTAN, 25-28 Kasım 2015, pp.1-1
Saban Ökesli F.D., "Adana Kalesi'nin Tarihçesi", 1. Uluslararası Tarihte Adana ve Çukurova Sempozyumu, ADANA, TÜRKIYE, 17-19 Nisan 2015, vol.1, pp.545-560
Saban Ökesli F.D., "Kentsel Sit Alanları Için Afet Risk Yönetim Planı Önerisi-Adana Örneği", Cultural Heritage Protection in Times of Risk: Challenges and Opportunities, İSTANBUL, TÜRKIYE, 15-17 Kasım 2012, ss.486-494
Saban Ökesli F.D., "Jansen Ve İller Bankası Planları Üzerine Bir Değerlendirme", Adana Kent Sorunları Sempozyumu, ADANA, TÜRKIYE, 20-21 Mayıs 2011, ss.215-224
Saban Ökesli F.D., Karaman F., Yıldırım T., "Adana Kent Merkezindeki Ulaşım Problemleri Ve Öneriler", Adana Kent Sorunları Sempozyumu, ADANA, TÜRKIYE, 20-21 Mayıs 2011, ss.225-234
Saban Ökesli F.D., "Adana?Da Göç Ve Kentlilik Bilinci", Adana Kent Sorunları Sempozyumu, ADANA, TÜRKIYE, 20-21 Mayıs 2011, ss.209-214
Saban Ökesli F.D., "Hermann Jansen And His Urban Legacy In Southern Turkey", 14th International Planning History Society Conference, İSTANBUL, TÜRKIYE, 12-14 Temmuz 2010, ss.171-186
Saban Ökesli F.D., "Fiziksel Ve Sosyal Dokunun Koruma Uygulamalarına Etkileri ?Cami-I Şerif Mahallesi Örneği", Mersin Sempozyumu, İÇEL, TÜRKIYE, 19-22 Kasım 2008, ss.246-252
Saban Ökesli F.D., Gürçınar Y. , "Kültürlerin Ortak Kentinde Mimari Ve Kentsel Kimlik Arayışı", Sürdürülebilir Kentsel Kimlik Kongresi, ADANA, TÜRKIYE, 2-3 Şubat 2008, ss.45-50
Saban Ökesli F.D., "Conservation Area And Urban Dynamics ? Decadence Or Survival", Future of Architecture Architecture for Future, 19. International Building and Life Congress, BURSA, TÜRKIYE, 22-23 Mart 2007, ss.253-253
Saban Ökesli F.D., "Local Responses To International Trends: Modern Architecture In Adana, Turkey", Motives And Color in Traditional Mediterranean Art Symposium, Sinaia, ROMANYA, 19-20 Eylül 2006, ss.82-84
Saban Ökesli F.D., "Recapturing The Values Of Modern Architecture ?The Case Of Adana", MAAN 5th International Conference, Re-thinking and Re-constructing Modern Asian Architecture, İSTANBUL, TÜRKIYE, 27-28 Haziran 2005, pp.352-355
Saban Ökesli F.D., "The Management Of Local Qualities Within Conservation Areas", Quality of Urban Life-policy versus practice, İSTANBUL, TÜRKIYE, 3-5 Aralık 2003, pp.347-358
Saban Ökesli F.D., "Koruma Pratiği Yerel Planlama İlişkisi", Kentleşme ve Yerel Yönetimler Sempozyumu, ADANA, TÜRKIYE, 25-26 Ocak 2002, ss.148-156
Saban Ökesli F.D., "The Form And Transformation Of An Islamic City In The 16th Century", Sixth International Seminar on Urban Form, Floransa, ITALYA, 23-26 Temmuz 1999, pp.27-31
Saban Ökesli F.D., "İdeolojik Farklılıkların Kente Etkileri: Adana Kenti Örneği", İdeoloji, Erk ve Mimarlık, İZMİR, TÜRKIYE, 11-13 Nisan 1996, ss.200-205
Saban Ökesli F.D., "Adana Kenti İmajı Ve Koruma Politikası", Adana'nın Kentsel Gelişme Sorunları ve Koruma Amaçlı Planlama, Tasarım, Uygulama Hedefleri, ADANA, TÜRKIYE, 7-8 Kasım 1996, ss.60-65
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Saban F.D., "Geleneksel Adana Mahalleler-Sokaklar-Binalar 1", Akademisyen Kitabevi, ANKARA, 2017 (Link)
Saban Ökesli F.D., "Adana'Nın Kentsel Gelişimi", Adana Kentsel Kültür Envanteri, Durukan İ., Karaman F., Saban D., Erman O., Baş Yanarateş D., Ramazanoğlu G., Ed., Adana Valiliği, Adana, ss.17-26-, 2006
Saban Ökesli F.D., Ed., "Adana Kentsel Kültür Envanteri", Adana Valiliği, ADANA, 2006
Saban Ökesli F.D., "Adana Mimarlık Rehberi 1900-2005", Mimarlar Odası Adana Şubesi, ADANA, 2006
DİĞER YAYINLAR
Saban Ökesli F.D., "Kent Yoksulluğu Ve Mimarlık Paneli", Sunum, ss.135-145, 2009
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi