Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Araştırma Alanları
ARAŞTIRMA ALANLARI
İktisat
İktisat Teorisi
Kalkınma İktisadı ve İktisadi Büyüme
ÜNİVERSİTELER ARASI KURUL BİLİM ALANI BİLGİLERİ
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Makro İktisat
Büyüme İktisadı
Gelişme İktisadı
WEB OF SCIENCE ARAŞTIRMA ALANLARI
Economics