Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 1997 - Devam Ediyor
Doç.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 1991 - 1996
Yrd.Doç.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, İktisadi ve idari bilimler fakültesi , 1985 - 1990
Arş.Gör., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik Fakültesi, 1978 - 1979
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Enstitü Müdürü, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü, , 03.11.2016 - Devam Ediyor
Enstitü Müdürü, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü, , 09.09.1997 - 16.09.2003
Dekan Yardımcısı, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, , 14.09.1994 - 10.09.1997
Bölüm Başkanı, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat, 10.03.1992 - 13.09.1994
Dekan Yardımcısı, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, , 12.03.1991 - 23.06.1992
Bölüm Başkanı, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat, 08.03.1988 - 12.03.1991
VERDİĞİ DERSLER
Microeconomics II, Lisans, 2014-2015
İktisada Giriş I, Lisans, 2014-2015
İktisada Giriş II, Lisans, 2014-2015
Central Banking, Lisans, 2014-2015
Mikroiktisat II, Lisans, 2014-2015
Microeconomics II, Lisans, 2014-2015
Mikroiktisat, Yüksek Lisans, 2014-2015
Monetary Theory, Lisans, 2014-2015
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, M.Ekiz, "Politik Sistemlerin Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarına Etkisi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2017.
Doktora, M.Laleh, "Küreselleşmenin İnovasyon Üzerindeki Etkileri", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ekim, 2017.
Yüksek Lisans, D.Türker, "Dolaylı Finansman Kaynaklarının Endüstri-içi Ticaret ve Çıktı Açığı Üzerine Etkisinin Türkiye İçin Değerlendirilmesi: 1990- 2015", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Aralık, 2017.
Yüksek Lisans, O.Çelik, "Avrupa Birliğinde İşssizlik Teorik Göstergeler ve Portekiz Ekonomisi Üzerine Ekonometrik Bir Analiz", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2017.
Yüksek Lisans, E.Karabiyik, "TR62 Bölgesinde Sektörel Rekabet Gücünün Değerlendirilmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Aralık, 2017.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi