Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Şengül S., Fisunoğlu H.M., "Poverty and the determinants of poverty in urban area of Adana", IKTISAT ISLETME VE FINANS, vol.27, pp.59-84, 2012
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Fisunoğlu H.M., "Adana Kentsel Kesiminde Yoksulluk Ve Yoksulluğun Belirleyicileri", İktisat, İşletme ve Finans, cilt.5, ss.20-35, 2012
Fisunoğlu H.M., "Adana Kentsel Alanda Hanehalkı Tüketimi", Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.20, ss.251-266, 2011
Fisunoğlu H.M., "On The Inflation-Uncertainty Hypothesis In Turkey: A Long-Memory Process", International Review of Economics and Finance, cilt.17, ss.1-12, 2008
Fisunoğlu H.M., "Otonom Harcamaların İstihdam Üzerindeki Etkisi: Türkiye İçin Ampirik Bir Analiz", Gazi Üniversitesi Ekonomik Yaklaşım, cilt.15, ss.117-130, 2004
Cin M.F., Tekgül Y., Fisunoğlu H.M., "Otonom Harcamaların İstihdam Üzerine Etkileri: Türkiye Ekonomisi Üzerine Ampirik Bir Çalışma (1989-2003)", Ekonomik Yaklaşım, cilt.15, ss.117-130, 2004 (Link)
Fisunoğlu H.M., "Adjustment Costs And Optimal Taxes In A Dynamic Model Of Pollution", Manas University Journal of Science , cilt.3, ss.23-38, 2003
Fisunoğlu H.M., "Prospects For Private Pension Systems And Their Relation With The Stock Market In Turkey", Journal of Istanbul Stock Exchange, cilt.2, ss.91-104, 1998
Fisunoğlu H.M., "Bazı Kamu İktisadi Kuruluşları İçin İktisadi Büyüme Fonksiyonları", Verimlilik Degisi, cilt.15, ss.5-27, 1996
Fisunoğlu H.M., "Two Alternative Models For Explaining Capital Accumulation", Middle East Technical University Studies in Development, cilt.13, ss.257-287, 1986
Fisunoğlu H.M., "Çeşitli Avrupa Ülkeleri Ve Türkiye?De Mobilya Üretimi Ve Ticareti", İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, cilt.34, ss.164-176, 1984
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Şengül S., Fisunoğlu H.M., "Türkiye'de Kadın Yoksulluğu", INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 2014, Skopjeje, Macedonia , Skopje, MAKEDONYA, 1-2 Haziran 2014, pp.6-6 (Link)
Fisunoğlu H.M., "Sustainable Development And Environmental Justice", Scientific Collaboration for Sustainable Development, Second Annual YOK-SUNY Collaboration Symposium, ADANA, TÜRKIYE, 23-25 Mayıs 2007, ss.162-167
Fisunoğlu H.M., "Sustainable Development And Economic Growth", Sustainable Development, an International Conference , İSTANBUL, TÜRKIYE, 9-11 Kasım 1991, ss.55-65
Fisunoğlu H.M., "Bayes' Criterion, The Minimax Principle And Statistical Decision Theory", North Atlantic Treaty Organization Advance Studies Institute Series in Insurance and Risk Theory, Naple, ITALYA, 15-18 Temmuz 1985, ss.293-300
Fisunoğlu H.M., "Optimal Depletion And Investment To Petroleum Reservoirs And Mine Resources", The Turkish Association For Operation Research, The Tenth Annual Conference, İZMİR, TÜRKIYE, 8-11 Kasım 1985, ss.30-44
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Fisunoğlu H.M., Değirmen S., Şengönül A., Ed., "Uluslararası Para ve Finans", Adana Nobel Kitabevi, ADANA, 2016
Fisunoğlu H.M., Değirmen S., Şengönül A., Ed., "Uluslararası Para ve Finans", Adana Nobel Kitabevi, ADANA, 2016
Fisunoğlu H.M., "Türkiye?De Işsizlik Ve Istihdam Politikası Önerileri", Prof. Dr. Cihan Dura?ya Armağan: 2000?li Yıllarda Türkiye Ekonomisinde Yapısal Dönüşümler, "Atik H.", Ed., Nobel Yayınevi, Ankara, ss.23-49, 2013
Fisunoğlu H.M., "Unemployment Problem And Employment Policies In Turkey", The Honour of Professor Cihan Dura, "Atik H.", Ed., Nobel Publishing, Ankara, ss.23-49, 2013
Fisunoğlu H.M., "1990-1999 Yılları Arasında Merkez Bankası Ve Bankacılık Sektöründe Gelişmeler Ve Para Politikaları Üzerine Gözlemler", İktisadi Kalkınma, Kriz ve İstihdam- Oktar Türel?e Armağan, "Köse H.A.", "Yeldan E.", Ed., İletişim Yayınları, İstanbul, ss.245-283, 2003
Fisunoğlu H.M., "Turkey Toward The Year 2000", Turkey Toward the Year 2000, "Ural E.", Ed., A Turkish Environmental Problems Foundation Publication, Ankara, ss.33-50, 1986
Fisunoğlu H.M., "Çevre Sorunları Ve Ekonomi", Çevre Ekonomisi , "Ural E.", Ed., Türkiye Çevre Sorunları Vakfı Yayını, Ankara, ss.10-20, 1985
DİĞER YAYINLAR
Fisunoğlu H.M., "", , ss.,
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi