Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Hastane Atık Sularından İzole Edilen Aeromonas hydrophila ve Pseudomonas aeruginosa bakterilerin Sefalosporin sınıfı Antibiyotiklere ve Ağır Metallere karşı Dirençliliklerinin Araştırılması", BAP Arastırma Projesi, FBA-2017-8910, Yönetici, 2018
"Hastane Kanalizasyonlarından İzole Edilen Gram-negatif Bakterilerin İdentifikasyonu ve Çoklu Antibiyotik Dirençliliklerinin Saptanması", BAP Arastırma Projesi, FBA-2016-6016, Yönetici, 2017
"Proje Tabanlı Öğrenmenin 5 Sınıf Fen Bilimleri Dersinde Öğrencilerin Akademik Başarı ve Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisi", BAP Y.Lisans, SYL-2016-6001, Yönetici, 2017
"Mikrobiyal Kaynaklardan Antimikrobiyal Özellikte Kitosan Üretimi Ve Karakterizasyonun Araştırılması", TÜBITAK Projesi, 113Z569, Araştırmacı, 2016
"FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ELEŞTİREL DÜŞÜNME BECERİLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ", BAP Arastırma Projesi, SBA-2014-3458, Yönetici, 2015
"Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Dersinin Fen Bilgisi Öğretmeni Adaylarının Fen Öğretimine ve Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Öz-Yeterlik İnançlarına Etkisi.", BAP Arastırma Projesi, EF2013BAP31, Yönetici, 2015
"ONLINE ARGÜMANTASYON YÖNTEMI İLE İŞLENEN FEN ÖĞRETIMI DERSININ SINIF ÖĞRETMENI ADAYLARININ FENNE VE FEN ÖĞRETIMINE YÖNELIK TUTUMLARI ÜZERINE ETKISI ", BAP Arastırma Projesi, EF2013BAP31, Araştırmacı, 2015
"Gıdalardan izole edilen Camplyobacter jejuni bakterilerinin dağılımı ve antibiyotik dirençliliklerinin araştırılması", BAP Arastırma Projesi, EF2012BAP12, Yönetici, 2014
"Seyhan Baraj Gölü ve Nehrinden izole edilen Gram negatif bakterilerinin antibiyotik ve ağır metal dirençlilik profillerinin çıkarılması", BAP Arastırma Projesi, EF2010BAP12 , Yönetici, 2011
"Akdeniz?den izole edilen Enterococcus spp. bakterilerinin identifikasyonu, antibiyotik ve ağırmetal dirençlilik profillerinin çıkarılması", BAP Arastırma Projesi, EF2009 BAP6, Yönetici, 2010
"Farklı gıdalardan izole edilen Staphylococcus aureus?ların virülens faktörlerinin ve antibiyotik dirençliliklerinin araştırılması", BAP Arastırma Projesi, EF2009BAP13, Yönetici, 2010
"İskenderun Körfezi balıklarından izole edilen bakterilerde antibiyotik ve ağır metal dirençliliklerinin araştırılarak plazmid profillerinin çıkarılması", BAP Arastırma Projesi, EF2008 BAP2, Yönetici, 2009
"Kuzeydoğu Akdeniz sularından izole edilen Pseudomonas ve Aeromonas suşlarının antibiyotik ve ağır metal dirençlilik profillerinin çıkarılması", BAP Arastırma Projesi, EF2008 BAP3, Yönetici, 2009
"Gıdalardan izole edilen Listeria cinsi bakterilerin antibiyotik dirençliliklerinin araştırılması", BAP Arastırma Projesi, EF2008 BAP13, Yönetici, 2009
"İskenderun körfezi M/V-Ulla batığından alınan su ve karides örneklerinden izole edilen Gram(-) bakterilerin antibiyotik ve ağır metal dirençlilik profillerinin çıkarılması ", BAP Arastırma Projesi, EF2007 BAP3, Yönetici, 2008
"Bisfenol A nın Aktif çamura adsorbsiyonu ve ve adsorbsiyonuna çevresel koşulların etkisinin araştırılması", BAP Arastırma Projesi, FEF2006 BAP17, Araştırmacı, 2007
"Tatlı sularda yaşayan Aeromonas spp. nin antibiyotik dirençlilik profilinin ", BAP Arastırma Projesi, EF2005 BAP5, Yönetici, 2006
"Ağır Metal Bulunan Ortamda Düşük pH'ın Oreochromis niloticus'tan izole Edilen Bakterilerdeki Ağır Metal ve Antibiyotik Dirençliliklerine Etkisi", BAP Arastırma Projesi, EF2003BAP2, Araştırmacı, 2004
"Adana'daki Alkolsüz içeceklerin fekal kirlilik düzeylerinin belirlenmesi", BAP Arastırma Projesi, FEF2000BAP, Araştırmacı, 2001
"ANAEROBİK ORTAMLARDAN İZOLE EDİLEN BAKTERİ GRUPLARINDA AMİLAZ VE SELÜLAZ AKTİVİTELERİNİN ARAŞTIRILMASI VE YAPILABİLECEK GENETİK MANİPULASYONLAR", BAP Doktora, FBE99.D2, Araştırmacı, 2002
"Doğu Akdeniz kıyı şeridinden izole edilen bakterilerin antibiyotik ve ağır metal dirençlilik profillerinin çıkarılması", BAP Arastırma Projesi, EF2009BAP24, Yönetici, 2010
"Aeromonas sp.de Amilaz ve Selülaz Aktivitelerinin Saptanarak Transformasyon Olanaklarının Araştırılması", BAP Y.Lisans, FBE97/128, Araştırmacı, 1997
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi