Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Gestasyon Haftasına Göre Doğum Ağırlıklı Düşük SGA olan Bebeklerde Paraoksanaz1 Geninin Moleküler Yöntemlerle İncelenmesi", BAP Y.Lisans, TYL-2016-7495, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Vital bulgular ile yeni doğanlarda sepsis tanısının daha erken konulmasında Lojistik Regresyon ve Karar Ağacı yöntemlerinin karşılaştırılması", BAP Diğer, TSA-2015-4561, Araştırmacı, Devam Ediyor
"30-34 gestasyon haftasında doğan yenidoğan bebeklerde MİCA ve MİCB Gen Ekspresyonunun sepsis ve prematürenin geç dönem sorunlarına etkileri", BAP Diğer, TSA-2015-4773, Yönetici, 2016
"Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Doğum Kliniğinde 2013-2014 yıllarında canlı doğan geç prematüre bebeklerde ilk 15 günde karşılaşılan sorunlar", BAP Arastırma Projesi, TTU-2015-4391, Yönetici, 2016
"İKİ FARKLI LİPİD PREPARATININ PREMATÜRE BEBEKLERİN ANTİOKSİDAN ENZİMLERİ VE LİPİD PEROKSİDASYONU ve MORBİDİTE ÜZERİNE ETKİLERİ ", BAP Doktora, TTU-2015-4910, Araştırmacı, 2017
"YYBUda izlenen bebeklerin anne sütlerinde organoklorlu pestisid araştırılması", BAP Arastırma Projesi, TF2014BAP9, Araştırmacı, 2017
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi