Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ, 2011 - Devam Ediyor
Doç.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ, 2006 - 2011
Yrd.Doç.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ, 2003 - 2006
Arş.Gör., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ, 2002 - 2002
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Yönetim Kurulu Üyesi, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Ceyhan Veterinerlik Fakültesi, , 17.07.2013 - 05.01.2015
Dekan Yardımcısı, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Ceyhan Veteriner Fakültesi, , 02.04.2013 - 26.09.2014
Yönetim Kurulu Üyesi, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Su Ürünleri Fakültesi, , 14.05.2008 - 08.09.2011
ERASMUS Bölüm Koordinatörü , ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Su Ürünleri Fakültesi, , 06.05.2003 - Devam Ediyor
SOCRATES/ERASMUS Fakülte Koordinatörü, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Su Ürünleri Fakültesi, , 04.02.2003 - 05.04.2006
VERDİĞİ DERSLER
Su Ürünlerinde Biyojenik Aminler, Doktora, 2013-2014
Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri, Yüksek Lisans, 2013-2014
Su Ürünlerinde Biyoteknolojik HPLC Uygulamaları, Doktora, 2013-2014
Su Ürünleri İşleme Teknolojisinde İleri Mikrobiyolojik Yöntemler, Doktora, 2013-2014
Besin Mikrobiyolojisi, Lisans, 2013-2014
Su Ürünleri Toksinleri, Yüksek Lisans, 2013-2014
Su Ürünlerinde Paketleme Yöntemleri, Yüksek Lisans, 2013-2014
Su Ürünleri İşlemede Mikrobiyal Biyoteknoloji, Lisans, 2013-2014
Gıda Güvenliği ve Kalite Yönetim Sistemleri, Lisans, 2013-2014
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, E.Yavuzer, "Patates, yer elması, şeker pancarı ve kırmızı pancar kabuğu ekstraktları ilaveli buzun, gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss) filetolarının muhafazası süresince (3±1oC) duyusal, kimyasal ve mikrobiyolojik etkilerinin incelenmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2014.
Doktora, A.Çetinkaya, "Timol, karvakrol, eugenol ve alfa terpineol'un soğukta depolanan vakum paketlenmiş hamsi filetoları üzerine etkilerinin incelenmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2011.
Doktora, E.Küley Boğa, "Fermente edilmiş balıkta gıda patojenlerinin polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) ile tanımlanması ve probiyotik bakteriler ile eleminasyonu", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2011.
Doktora, A.Olgunoğlu, "Marine edilmiş hamside (Engraulis engrasicholus l., 1758) duyusal, kimyasal ve mikrobiyolojik değişimler", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Nisan, 2007.
Yüksek Lisans, F.Küley, "Bazı Baharatların (sumak, kimyon, karabiber ve kırmızı biber)Gıda Kaynaklı Patojen Bakterilerin Gelişimi ve Biyojen Amin Üretimi Üzerine Etkilerinin İncelenmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2016.
Yüksek Lisans, R.Öztekin Karaman, "Krabaş (Lavandula stoechas) ve Melisa (Melissa officinalis L.) Bitki Ekstrelerinin Hamsi (Engraulis encrasicolus) Filetosu Üzerindeki Antimikrobiyal ve Antioksidan Etkilerinin İncelenmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Nisan, 2015.
Yüksek Lisans, A.Köşker, "Mersin körfezinden yakalanan balon balığı'nın (Lagocephalus sceleratus) mevsime ve cinsiyete bağlı olarak besin kompozisyonu ve tetrodotoksin (ttx) düzeylerindeki değişimlerin incelenme", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2014.
Yüksek Lisans, Y.Uçar, "Balık yağındaki eikosapentaenoik asit (EPA) ve dokosaheksaenoik asit (DHA)in yüksek performanslı sıvı kromatografi (HPLC) yöntemi ile saflaştırılması ve bazı patojenik bakteriler üzerine etkisinin incelenmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Kasım, 2013.
Yüksek Lisans, B.Kuş, "Altınotu ve Ökseotu bitki ekstrelerinin Alabalık filetosu üzerindeki antimikrobiyal ve antioksidan etkilerinin incelenmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2012.
Yüksek Lisans, E.Yavuzer, "Doğal ve ticari yemle beslenen gökkuşağı alabalıklarında (Oncorhynchus mykiss) buzda depolanma süresince kimyasal, duyusalve mikrobiyolojik değişimler", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Mart, 2011.
Yüksek Lisans, S.Özçelik, "Laktik asit bakterilerinin farklı balık infüzyon sıvılarında organik asit üretiminin HPLC ile incelenmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Nisan, 2011.
Yüksek Lisans, M.Kenar, "Aromatik bitkilerden elde edilen doğal antioksidanların balık filetosu üzerindeki duyusal, kimyasal ve mikrobiyolojik etkilerinin incelenmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2009.
Yüksek Lisans, N.Kamari, "Buzda depolanan yayın balığının (Silurus glanis L., 1758) nükleotid yıkım ve biyojenik amin konsantrasyonunun araştırılması", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2007.
Yüksek Lisans, E.Küley, "Buzda, streç film ve alüminyum folyo ile sarılarak 2±1°C'de depolanan çipuranın (Sparus aurota L., 1758) duyusal, kimyasal mikrobiyolojik kalitesinin değerlendirilmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2004.
JÜRİ ÜYELİKLERİ
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, Üniversitelerarası Kurul, Haziran 2012, Üniversiteler Arası Kurul, Haziran, 2012
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, Üniversitelerarası Kurul, Mayıs 2012, Üniversiteler Arası Kurul, Mayıs, 2012