Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ, 2011 - Devam Ediyor
Doç.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ, 2006 - 2011
Yrd.Doç.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ, 2003 - 2006
Arş.Gör., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ, 2002 - 2002
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Yönetim Kurulu Üyesi, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Ceyhan Veterinerlik Fakültesi, , 17.07.2013 - 05.01.2015
Dekan Yardımcısı, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Ceyhan Veteriner Fakültesi, , 02.04.2013 - 26.09.2014
Yönetim Kurulu Üyesi, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Su Ürünleri Fakültesi, , 14.05.2008 - 08.09.2011
ERASMUS Bölüm Koordinatörü , ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Su Ürünleri Fakültesi, , 06.05.2003 - Devam Ediyor
SOCRATES/ERASMUS Fakülte Koordinatörü, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Su Ürünleri Fakültesi, , 04.02.2003 - 05.04.2006
VERDİĞİ DERSLER
Su Ürünlerinde Biyojenik Aminler, Doktora, 2013-2014
Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri, Yüksek Lisans, 2013-2014
Su Ürünlerinde Biyoteknolojik HPLC Uygulamaları, Doktora, 2013-2014
Su Ürünleri İşleme Teknolojisinde İleri Mikrobiyolojik Yöntemler, Doktora, 2013-2014
Besin Mikrobiyolojisi, Lisans, 2013-2014
Su Ürünleri Toksinleri, Yüksek Lisans, 2013-2014
Su Ürünlerinde Paketleme Yöntemleri, Yüksek Lisans, 2013-2014
Su Ürünleri İşlemede Mikrobiyal Biyoteknoloji, Lisans, 2013-2014
Gıda Güvenliği ve Kalite Yönetim Sistemleri, Lisans, 2013-2014
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, E.Yavuzer, "Patates, yer elması, şeker pancarı ve kırmızı pancar kabuğu ekstraktları ilaveli buzun, gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss) filetolarının muhafazası süresince (3±1oC) duyusal, kimyasal ve mikrobiyolojik etkilerinin incelenmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2014.
Doktora, A.Çetinkaya, "Timol, karvakrol, eugenol ve alfa terpineol'un soğukta depolanan vakum paketlenmiş hamsi filetoları üzerine etkilerinin incelenmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2011.
Doktora, E.Küley Boğa, "Fermente edilmiş balıkta gıda patojenlerinin polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) ile tanımlanması ve probiyotik bakteriler ile eleminasyonu", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2011.
Doktora, A.Olgunoğlu, "Marine edilmiş hamside (Engraulis engrasicholus l., 1758) duyusal, kimyasal ve mikrobiyolojik değişimler", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Nisan, 2007.
Yüksek Lisans, F.Küley, "Bazı Baharatların (sumak, kimyon, karabiber ve kırmızı biber)Gıda Kaynaklı Patojen Bakterilerin Gelişimi ve Biyojen Amin Üretimi Üzerine Etkilerinin İncelenmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2016.
Yüksek Lisans, R.Öztekin Karaman, "Krabaş (Lavandula stoechas) ve Melisa (Melissa officinalis L.) Bitki Ekstrelerinin Hamsi (Engraulis encrasicolus) Filetosu Üzerindeki Antimikrobiyal ve Antioksidan Etkilerinin İncelenmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Nisan, 2015.
Yüksek Lisans, A.Köşker, "Mersin körfezinden yakalanan balon balığı'nın (Lagocephalus sceleratus) mevsime ve cinsiyete bağlı olarak besin kompozisyonu ve tetrodotoksin (ttx) düzeylerindeki değişimlerin incelenme", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2014.
Yüksek Lisans, Y.Uçar, "Balık yağındaki eikosapentaenoik asit (EPA) ve dokosaheksaenoik asit (DHA)in yüksek performanslı sıvı kromatografi (HPLC) yöntemi ile saflaştırılması ve bazı patojenik bakteriler üzerine etkisinin incelenmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Kasım, 2013.
Yüksek Lisans, B.Kuş, "Altınotu ve Ökseotu bitki ekstrelerinin Alabalık filetosu üzerindeki antimikrobiyal ve antioksidan etkilerinin incelenmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2012.
Yüksek Lisans, E.Yavuzer, "Doğal ve ticari yemle beslenen gökkuşağı alabalıklarında (Oncorhynchus mykiss) buzda depolanma süresince kimyasal, duyusalve mikrobiyolojik değişimler", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Mart, 2011.
Yüksek Lisans, S.Özçelik, "Laktik asit bakterilerinin farklı balık infüzyon sıvılarında organik asit üretiminin HPLC ile incelenmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Nisan, 2011.
Yüksek Lisans, M.Kenar, "Aromatik bitkilerden elde edilen doğal antioksidanların balık filetosu üzerindeki duyusal, kimyasal ve mikrobiyolojik etkilerinin incelenmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2009.
Yüksek Lisans, N.Kamari, "Buzda depolanan yayın balığının (Silurus glanis L., 1758) nükleotid yıkım ve biyojenik amin konsantrasyonunun araştırılması", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2007.
Yüksek Lisans, E.Küley, "Buzda, streç film ve alüminyum folyo ile sarılarak 2±1°C'de depolanan çipuranın (Sparus aurota L., 1758) duyusal, kimyasal mikrobiyolojik kalitesinin değerlendirilmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2004.
JÜRİ ÜYELİKLERİ
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, Üniversitelerarası Kurul, Haziran 2012, Üniversiteler Arası Kurul, Haziran, 2012
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, Üniversitelerarası Kurul, Mayıs 2012, Üniversiteler Arası Kurul, Mayıs, 2012
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi