Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Probiotics function of cell free extract of several lactic acid bacteria strains on histamine and other biogenic amines formation by common foodborne pathogens", BAP Diğer, FED-2016-7466, Yönetici, 2016
"Ventilatör İlişkili Pnömoniye Neden Olan Patojenlerin İnhibisyonunda Probiyotiklerin Etkileri", BAP Diğer, TSA-2016-7142, Araştırmacı, Devam Ediyor
"The impact of icing with potato sugar beet and red beet peel extract on the quality aspects of rainbow trout fillets", BAP Diğer, FED-2016-7194, Yönetici, 2017
"Esansiyel Yağlar Kullanılarak Oluşturulan Nanoemülsiyonların Antimikrobiyal Etkileri", BAP Diğer, FYD-2016-7173, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Doğu Akdeniz Kıyılarında Yaşayan Lagocephalus Cinsi Balon Balıklarının Besin Bileşenleri Tetrodotoksin TTX ve Ağır Metal Düzeyleri Açısından İncelenmesi", BAP Doktora, FDK-2016-5578, Yönetici, 2017
"Prevention of toxin production by lactic acid bacteria (Toksin üretiminin laktik asit bakteriler tarafından önlenmesi)", BAP Diğer, FYD-2016-6032, Yönetici, Devam Ediyor
"Esansiyel Yağlar Kullanılarak Oluşturulan Nanoemülsiyonların Gıda Kaynaklı Su Ürünleri Patojen ve Bozucu Bakterilere Karşı Antimikrobiyal Etkilerinin İncelenmesi", BAP Diğer, FBA-2016-6039, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Laktik Asit Bakterileri Tarafından Üretilen Bakteriyosinlerin (Nisin, Sakein ve Pediocin) Karakterizasyonu ve Bakteriyel Biyojen Amin Üretimine Etkilerinin İncelenmesi", BAP Diğer, FBA-2016-6480, Yönetici, Devam Ediyor
"L-arjinin Dekarboksilaz Sıvısına Eklenen Kavrakrolün Patojenlerin Gelişme Performansı ve Biyojenik Amin Üretimine Etkisinin İncelenmesi", BAP Diğer, FBA-2015-4409, Araştırmacı, 2016
"Bazı Baharatların Sumak Kimyon Karabiber ve Kırmızı Biber Gıda Kaynaklı Patojen Bakterilerin Gelişimi ve Biyojen Amin Üretimi Üzerine Etkilerinin İncelenmesi", BAP Y.Lisans, FYL-2015-4813, Yönetici, 2016
"Patates,Şeker Pancarı, Yer Elması ve Kırmızı Pancar Kabuğu Ekstrelerinin Gıda Kaynaklı Patojen Bakterilerin Gelişimi ve Biyojen Amin Üretimi Üzerine Etkilerinin İncelenmesi", BAP Diğer, FBA-2015-4503, Yönetici, 2017
"Su Ürünleri İşleme Teknolojisi Analitik Kimya Laboratuvar Alt Yapısının Geliştirilmesi", BAP Alt Yapı, FAY-2015-4312, Yönetici, 2016
"Ekinezya Ve Ebegümeci Bitki Ektrelerinin Sardalya Filetosu Üzerine Antimikrobiyal Ve Antioksidan Etkilerinin İncelenmesi", BAP Y.Lisans, FYL-2015-3521, Yönetici, Devam Ediyor
"Fenolik Bileşenlerin (Karnosik Asit, Kaemferol ve Luteolin) Bazı Bozucu ve Gıda Kaynaklı Patojenik Bakterilerin Gelişimi ve Biyojenik Amin Üretimi Üzerine Etkilerinin İncelenmesi", BAP Diğer, FBA-2015-4369, Araştırmacı, 2017
"Mersin Körfezi'ndeki Balon Balığı Türlerinin Tetrodotoksin (TTX) Düzeylerindeki Eşeye ve Mevsime Bağlı Değişimlerin Belirlenmesi", TÜBITAK Projesi, TOVAG 115O679, Yönetici, 2017
"Farklı ambalaj materyallerinin Ton balığı konservesi kalitesi üzerine etkilerinin karşılaştırılması", BAP Doktora, FDK-2014-2668, Yönetici, 2017
"The impact of the cellfree solution of lactic acid bacteria on cadaverine production by Listeria monocytogenes and Staphylococcus aureus in lysinedecarboxylase broth ", BAP Diğer, FED-2014-3411, Yönetici, 2015
"Organik asitlerin bozucu ve gıda kaynaklı patojenik bakteri gelişimi ve biyojenik amin üretimi üzerine etkilerinin incelenmesi", BAP Arastırma Projesi, SÜF2012BAP14, Yönetici, 2016
"Patates, Yer Elması ve Pancar Kabuğu Ekstraktlarının Gökkuşağı Alabalığı ( Oncorhynchus mykiss ) Filetoları Üzerindeki Fiziksel, Kimyasal ve Mikrobiyolojik Etkisi ", BAP Doktora, SÜF2013D2, Yönetici, 2015
"Mersin Körfezinden Yakalanan Balon Balığı'nın ( Lagocephalus sceleratus, Gmelin 1789 ) Mevsime ve Eşeye Bağlı Olarak Besin Kompozisyonu ve Tetrodotoksin Düzeylerindeki Değişimler ", BAP Y.Lisans, SÜF2013YL3, Yönetici, 2015
"Farklı Balık İnfüzyon Sıvılarının Laktik Asit Bakterileri Tarafından Üretilen Biyojenik Aminler Üzerine Etkilerinin İncelenmesi ", BAP Arastırma Projesi, SÜF2013BAP6, Yönetici, 2015
"Uluslararası yayınları özendirme desteği", BAP Diğer, SÜF2013DP1, Yönetici, 2015
"Farklı balık infizyon sıvılarının laktik asit bakterileri tarafından üretilen biyojenik aminler üzerine etkilerinin incelenmesi", BAP Arastırma Projesi, SÜF2013BAP6, Yönetici, 2014
"Mersin körfezinden yakalanan balon balığının (Lagocephalus sceleratus, Gmelin 1789) mevsime ve eşeye bağlı olarak besin kompozisyonu ve tetradotoksin düzeylerindeki değişimler", BAP Y.Lisans, SÜF2013YL3, Yönetici, 2014
"Karabaş (Lavandula stoechas) ve Melisa (Melissa officinalis L.) bitki ekstrelerinin hamsi balığı (Engraulis encrasicolus) üzerindeki antimikrobiyal ve antioksidan etkilerinin incelenmesi", BAP Y.Lisans, SÜF2013YL2, Yönetici, 2015
"Patates, yer elması ve pancar kabuğu ekstraktlarının gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss) filetoları üzerindeki fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik etkileri", BAP Doktora, SÜF2013D2, Yönetici, 2014
"Bazı Aromatik Bitkilerden Elde Edilen Rozmarinik Asit, Karnasol ve Karnosik Asidin Sardalya (Sardina Pilchardus) Filetosu Üzerindeki Antioksidan ve Antimikrobiyal Etkilerinin İncelenmesi", BAP Doktora, SÜF2011D4, Yönetici, 2014
"Doğal Zeolitin Sardalya Filetosunda Antibakteriyel ve Antioksidan Etkisinin İncelenmesi", BAP Arastırma Projesi, SÜF2011BAP3, Yönetici, 2014
"Laktik asit bakterilerinin farklı besiyerlerinde organic asit üretiminin HPLC ile incelenmesi", BAP Y.Lisans, SÜF2010YL8, Yönetici, 2012
"Farklı konsantrasyonlardaki kavrakrolun patojen bakterilern. aminoasit dekarboksilasyonu üzerine etkilerinin araştırılması", BAP Y.Lisans, SÜF2010YL5, Yönetici, 2011
"Laktik Asit Bakterileri Serbest Hücre Ekstraktının Patojenik Bakterilerin Gelişimine ve Biyojenik Amin Üretimine Etkisinin Araştırılması", BAP Y.Lisans, SÜF2010YL7, Yönetici, 2014
"Aromatik bitkilerden elde edilen doğal antioksidanların balık filetosu üzerindeki duyusal, kimyasal ve mikrobiyolojik etkilerinin incelenmesi", BAP Y.Lisans, SÜF2009YL1, Yönetici, 2010
"Timol, karvakrol, eugenol ve alfa terpineol?un soğukta depolanan uskumru filetoları üzerine etkilerinin incelenmesi", BAP Doktora, SÜF2009D2, Yönetici, 2010
"Biberiye ekstraktı ile muamele edilen ve dondurulan sardalya (Sardina pilchardus) filetolarındaki kalite değişimleri", BAP Arastırma Projesi, SÜF2009BAP12, Yönetici, 2011
"Laktik asit bakterilerinin balık etindeki dekarboksilasyon aktivitelerinin incelenmesi", BAP Arastırma Projesi, SÜF2009BAP10, Yönetici, 2011
"Su ürünlerinde yağ tayini ve yağ asitlerinin metilesterifikasyonu için kullanılan metodların karşılaştırılması", BAP Arastırma Projesi, SÜF2008BAP8, Yönetici, 2010
"Bazı tatlısu ve deniz balıklarının tokoferol düzeylerinin karşılaştırılması,", BAP Arastırma Projesi, SÜF2007BAP3, Yönetici, 2008
"Ticari öneme sahip bazı balık, kabuklu ve yumşakcalarda HPLC metodu ile sterol analizi", BAP Arastırma Projesi, SÜF2007BAP4, Yönetici, 2010
"Ekonomik öneme sahip bazı balık ve kabuklularda organik asit ve vitamin analizi", BAP Arastırma Projesi, SÜF2007BAP5, Yönetici, 2010
"Balık patojenlerinin moleküler tekniklerle tanımlanması ve probiotik bakterilerle eleminasyonu", BAP Doktora, SÜF2007D1, Yönetici, 2011
"Füme edilmiş balık marinasyon ürününün raf ömrünün belirlenmesi", BAP Arastırma Projesi, SÜF2006BAP13, Yönetici, 2007
"Ekonomik değere sahip balık ve kabukluların amino asit ve biyojen amin seviyesinin araştırılması", BAP Arastırma Projesi, SÜF2006BAP17, Yönetici, 2008
"Buzda depolanan yayın balığının (Silurus glanis) nükleotid yıkım ve biyojen amin konsantrasyonunun araştırılması", BAP Y.Lisans, SÜF2006YL11, Yönetici, 2007
"Deniz ve tatlısu balıklarının yağ asit profili ve w3/w6 oranı", BAP Arastırma Projesi, SÜF2005BAP11, Yönetici, 2007
"Türkiye'de Ekonomik Önemi Olan 10 Balık Türünün Depolama Sırasında Oluşan Biyojenik Aminler ve İnsan Sağlığı Açısından Önemi", Kalkınma Bakanlığı (DPT), DPT2005-K120320, Yönetici, 2007
"Avrupa'daki Bazı Araştırma Merkezlerinin Su Ürünleri ve Kalite Kontrol Deneyimlerinin Paylaşılması", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, Leonardo da Vinci Projesi, Araştırmacı, 2006
"Yeni Yakalanan Mavi Yengeçteki Bakteriyolojik Kalite Değişiminin İncelenmesi", BAP Arastırma Projesi, SÜF2004BAP21, Yönetici, 2005
"Buzdolabında (4 oC) ve Dondurularak (-18) Depolanan Yılan Balıklarının Duyusal, Kimyasal ve Mikrobiyolojik Kalite Değişiminin Değerlendirilmesi", BAP Arastırma Projesi, SÜF2004BAP5, Araştırmacı, 2005
"Buzda Depolanan Yassı Balıkların (Scophthalmus maeoticus, Platichtys flesus, Solea solea) Tazelik Parametrelerinin Belirlenmesi", BAP Arastırma Projesi, SÜF2004BAP22, Yönetici, 2006
"Marine Edilmiş Hamside (Engraulis engrasicholus) Duyusal Kimyasal, 2004, Mikrobiyolojik ve Olarak Değerlendirilmesi", BAP Doktora, SÜF2004D5, Yönetici, 2007
"Buzdolabında (4oC) ve Buzda (0oC) Depolanan Lagos Balıklarının Duyusal, Kimyasal ve Mikrobiyolojik Kalite Değişimi", BAP Arastırma Projesi, SÜF2004BAP8, Yönetici, 2006
"Su Ürünleri Kimyasal Kalite ve Kontrol Laboratuarının Geliştirilmesi", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, K120360-23, Yönetici, 2005
"Buzda, Alüminyum Folyoda ve Streç Filmde Depolanan Çipuranın Duyusal, Kimyasal ve Mikrobiyolojik Metotlarla Kalitesinin Değerlendirilmesi", BAP Y.Lisans, SÜF2003YL4, Yönetici, 2005
"Chemical, Microbiological and Sensory evaluation of wild sea bas (Dicentrarchus labrax) stored in ice and +4 oC", BAP Arastırma Projesi, SÜF2002BAP19, Yönetici, 2003
"Buzda ve 4oC?de Depolanan Deniz Levreğinin Kimyasal, Mikrobiyolojik ve Duyusal Değerlendirilmesi", BAP Arastırma Projesi, SÜF2002BAP19, Yönetici, 2004
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi