Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Altinkamiş N.F., Kern S., Sofu H., "When context matters more than language : verb or noun in French and Turkish caregiver speech", FIRST LANGUAGE, vol.34, pp.537-550, 2015
Altinkamiş N.F., Agirdag O., "Determinants of Language Use and Attitudes among Turkish Speakers in Flanders: A Focus on Generational Difference", BILIG, pp.59-80, 2014
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Altinkamiş N.F., Altan A., "Türkçede İlgi Tümceciklerinin Edinimine Kullanım Temelli Bir Yaklaşım", Dilbilim Arastirmalari, pp.69-91, 2016 (Link)
İflazoğlu Saban A., Altinkamiş N.F., "An Investigation of Literacy Beliefs of Pre School Children?s Parents ", International Journal of Human Sciences, vol.11, pp.317-337, 2014
Altinkamiş N.F., "The Developmental Paths in Turkish Children?s Early Lexical Composition", Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.18, ss.415-426, 2009
Sofu H., Altinkamiş N.F., "Input Frequency Effects in terms of Noun/Verb Dominance. Çukurova Üniversitesi", Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.3, ss.229-241, 2006
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Altinkamiş N.F., Özcan H., Gillis S., "A perspective into noun-before-verb bias: Evidence from Turkish-Dutch speaking bilingual children", International Symposium on Monolingual and Bilingual Speech , Girit, YUNANISTAN, 7-10 Eylül 2015, pp.8-19
Altinkamiş N.F., "Indirectness and politeness in cross-cultural pragmatics: voice of Turkish-French bilinguals", 6.Uluslararasi Turkcenin Egitimi Ogretimi Kuurltayi, NİĞDE, TÜRKIYE, 4-6 Temmuz 2013, pp.413-442
Kern S., Chenu F., Altinkamiş N.F., "Poids du contexte sur la répartition noms/verbes dans le langage adressé à l?enfant en français et en turc.", the Congrès Mondial de Linguistique Française , Lyon, FRANSA, 4-7 Temmuz 2012, pp.1607-1622
Altinkamiş N.F., Sofu H., "Camille'den Cemile'ye: Çeviri Çocuk Yazınında Fransızca'dan Türkçe'ye Yapılan Kültürel Uyarlamalar", 26.Ulusal Dilbilim Kurultayı, ISPARTA, TÜRKIYE, 24-26 Mayıs 2012, ss.167-174
Altinkamiş N.F., İflazoğlu Saban A., "Aile Okuma İnancı Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Calışması", 25. Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildiri Kitabı, ADANA, TÜRKIYE, 7 Mayıs - 7 Temmuz 2011, ss.47-54
Uçar E., Sofu H., Ucar L. , Altinkamiş N.F., "Content and Language in Children?s Private Speech: Findings from a case study ", the 15th International Conference on Turkish Linguistics, Szeged, MACARISTAN, 20-22 Ağustos 2010, pp.499-507
Altinkamiş N.F., Akyol Bal Ö., "Does Turkish child-directed speech predict the acquisition order of wh-questions ", 15th International Conference on Turkish Linguistics, Szeged, MACARISTAN, 20-22 Ağustos 2010, pp.515-525
Altinkamiş N.F., Sofu H., Uçar E., "Soru Adıllarının Edinimi", 24. Ulusal Türk Dilbilim Kurultayı Bildiri Kitabı, ANKARA, TÜRKIYE, 17-18 Mayıs 2010, ss.280-288
Altinkamiş N.F., Sofu H., "Türkçenin Ediniminde Sözdizimsel Yapının Ad ve Eylem Kullanımı Üzerindeki Etkisi", 23. Ulusal Türk Dilbilim Kurultayı Bildirileri, Gazi Magusa, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 14-15 Mayıs 2009, ss.121-136
Sofu H., Altinkamiş N.F., "Acquisition of Turkish Adjectives in Children?s Early Lexicon. Essays on Turkish Linguistics ", 14th International Conference on Turkish Linguistics, ANTALYA, TÜRKIYE, 6-8 Ağustos 2008, pp.351-360
Altinkamiş N.F., "Türk Çocukları ve Annelerinin Ad/Eylem Kullanımlarının Bağlam Etmeni ile İlişkisi", XXI. Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildirileri, İÇEL, TÜRKIYE, 10-11 Mayıs 2007, ss.225-233
Altinkamiş N.F., "Türk ve Fransız Anneler Tarafından Çocuğa Yönlendirilmiş Konuşmadaki Farklılıklar: Ad/Eylem Kullanımına Karşılaştırmalı bir Bakış Açısı", XXI. Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildirileri, İÇEL, TÜRKIYE, 10-11 Mayıs 2007, ss.373-376
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Altinkamiş N.F., Vandewalle J., Delice N., "Akademik Türkçe Öğretiminde Belçika/Flaman Bölgesi Örneklemi", Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi, Yıldırım, F., Tüfekçioğlu, B. , Ed., Pegem Akademi Kitabevi Yayınları, Ankara, ss.423-436, 2016
Altinkamiş N.F., "The Turkish community and Turkish language education in Belgium", in: Beschouwingen uit een talenhuis, Evenepoel, S., Goethals,P. Jooken, L. , Eds., Academia Press, Ghent, pp.9-16, 2014
Altinkamiş N.F., "Lexicon-grammar continuity in Turkish children's language growth", in: Lexical Bootstrapping, the Role of Lexis and Semantics in Child Language development, Bittner, D. , Ruhlig, N. , Eds., DeGruyter, Berlin, pp.123-142, 2013
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi