Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Doç.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Fakültesi, 2013 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Fakültesi, 2006 - 2013
Ögr.Gör.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Fakültesi, 2004 - 2006
Arş.Gör., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1999 - 2004
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Dekan Yardımcısı, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Eğititm Fakültesi, , 26.09.2014 - 26.11.2015
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, 11.11.2013 - 08.11.2016
VERDİĞİ DERSLER
Çağdaş Psikolojik Danışma Kuramları I, Yüksek Lisans, 2014-2015
Çocuk ve Ergenlerde Şiddet ve Zorbalık: Önleme ve Azaltma, Yüksek Lisans, 2014-2015
Uygulama II, Lisans, 2014-2015
Grupla Psikolojik Danışma Uygulamaları, Lisans, 2014-2015
Bireysel Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri, Lisans, 2014-2015
Pozitif Psikoloji, Doktora, 2014-2015
Bireysel Psikolojik Danışma Uygulamaları, Lisans, 2014-2015
Uygulama I, Lisans, 2014-2015
Grupla Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri, Lisans, 2014-2015
YÖNETİLEN TEZLER
Yüksek Lisans, D.Ünal, "ERGENLERDE DAVRANIŞ PROBLEMLERİ VE YAŞAM DOYUMUNUN ANNE BABA TUTUMLARINA GÖRE İNCELENMESİ", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2018.
Yüksek Lisans, S.Demir, "LİSE ÖĞRENCİLERİNDE AKILLI TELEFON BAĞIMLILIĞININ DUYGUSAL ZEKA İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2018.
Yüksek Lisans, F.Gök, "LİSE ÖĞRENCİLERİNDE AKRAN ZORBALIĞINA MARUZ KALMA: TEMEL PSİKOLOJİK İHTİYAÇLAR VE ANNE-BABAYA DUYGUSAL ERİŞİLEBİLİRLİK", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2017.
Yüksek Lisans, A.Özdoğan, "Ergenlerde Reaktif-Proaktif Saldırganlık ile Ebeveyn Duygusal Erişilebilirliği: Duygu Düzenleme Güçlüğünün Aracı Rolü", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2017.
Yüksek Lisans, E.Alıcı, "Kaygı bozukluğu tanısı alan ve almayan yetişkinlerin benlik saygısı ve sosyal becerilerinin incelenmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2016.
Yüksek Lisans, S.Yalnızca Yıldırım, "Lise öğrencilerinin yaşam doyumlarının yordayıcıları olarak anne-baba tutumları ve duygusal zeka", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2015.
Yüksek Lisans, E.Eşigül, "Üniversite Öğrencilerinin Algıladıkları Stres ile Psikolojik İyi olma arasındaki ilişkide sosyal problem çözmenin aracı ve düzenleyici rolünün incelenmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2013.
Yüksek Lisans, Y.Yılmaz, "Ortaöğretim Öğrencilerinde Görülen Kuraldışı Davranışların Yordayıcılarının İncelenmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2011.
Yüksek Lisans, S.Şimşek, "Ergenlerde Davranış Problemlerinin Anne-Babadan ve Öğretmenlerden Algılanan Duygusal İstismar Açısından İncelenmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2010.
Yüksek Lisans, H.Hatipoğlu, "Okullarda Yürütülen Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulamalarının Belirlenmesi ve Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2010.
Yüksek Lisans, S.Hilooğlu, "İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Zorbaca Davranışlarını Yordamada Sosyal Beceri ve Yaşam Doyumunun Rolü", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2009.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi