Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Ozdogan A.C., Cenkseven Önder F., "The Relation Between Parents' Emotional Availability and Reactive-Proactive Aggression in Adolescents: The Intermediary Role of Difficulties in Emotion Regulation", EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, vol.43, pp.207-223, 2018
Cenkseven Önder F., "The Influence Of Decision-Making Styles On Early Adolescents' Life Satisfaction", SOCIAL BEHAVIOR AND PERSONALITY, vol.40, pp.1523-1536, 2012 (Abstract)
Cenkseven Önder F., Yilmaz Y., "The Role of Life Satisfaction and Parenting Styles in Predicting Delinquent Behaviors among High School", KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, vol.12, pp.1744-1748, 2012
Cenkseven Önder F., Sari M., "The Quality of School Life and Burnout as Predictors of Subjective Well-Being among Teachers", KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, vol.9, pp.1223-1235, 2009
Cenkseven Önder F., Yurtal F., "An Investigation of the Family Characteristics of Bullies, Victims, and Positively Behaving Adolescents", KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, vol.8, pp.821-832, 2008
Dost M.T., Cenkseven Önder F., "Faculty Members' Job Satisfaction According To Socio-Demographic Variables And Their Views On Circumstances Of Their Respective Universities", EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, vol.33, pp.28-39, 2008
Cenkseven Önder F., Bilgin M., Satar S., "Are Analysis Of Parent-Female Adolescent Relationships In Female Adolescent Suicides", CRISIS-THE JOURNAL OF CRISIS INTERVENTION AND SUICIDE PREVENTION, vol.28, pp.190-197, 2007
Satar S., Cenkseven Önder F., Karcioglu O., Topal M., Sebe A., "An investigation of the anger levels of residents: medical compared with surgical disciplines", POSTGRADUATE MEDICAL JOURNAL, vol.81, pp.653-656, 2005
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Yalnizca Yildirim S., Cenkseven Önder F., "Lise öğrencilerinin yaşam doyumlarının yordayıcısı olarak anne-baba tutumu ve duygusal zeka", International Online Journal of Education Sciences, cilt.10, ss.88-104, 2018 (Link)
Gök F., Cenkseven Önder F., "Lise Öğrencilerinde Akran Zorbaliğina Maruz Kalma: Temel Psikolojik İhtiyaçlar ve Anne-Babaya Duygusal Erişilebilirlik", Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.14, pp.635-652, 2018 (Link)
Cenkseven Önder F., "Social support and coping styles in predicting suicide probability among Turkish adolescents", Universal Journal of Educational Research, vol.6, pp.145-154, 2018 (Link)
Cenkseven Önder F., Yalnizca Yildirim S., Arslan A., "The Role of Resilience on Academic Procrastination in High School Students", the Journal of International Social Research, vol.11, pp.380-387, 2018
Cenkseven Önder F., Utkan Ç., "Bilinçli Farkındalık ve Algılanan Stres İlişkisinde Ruminasyon ve Olumsuz Duygu Düzenlemenin Aracı Rolü", Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.14, pp.1004-1019, 2018
Cenkseven Önder F., Mukba G. , "Üniversite öğrencilerinde umut ve psikolojik iyi oluş arasındaki ilişkide yaşam amacının aracı rolü", The Journal of Academic Social Sciences Studies, vol.62, pp.103-116, 2017
Cenkseven Önder F., Yalnizca Yildirim S., "Ortaokul öğrencilerinde zorbalığı yordamada duygusal zekanın rolü", Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.14, ss.131-146, 2017
Eşigül E., Cenkseven Önder F., "Üniversite öğrencilerinde stres ve psikolojik iyi olma: Sosyal problem çözmenin aracı ve düzenleyici rolü", Journal of Human Sciences, vol.14, pp.803-818, 2017 (Link)
Cenkseven Önder F., Yurtal F., Özsezer M.S., "OKULLARDA ZORBALIĞI ÖNLEME VE MÜDAHALE ETMEYE YÖNELİK YAPILAN UYGULAMALAR: PSİKOLOJİK DANI Ş MAN GÖRÜŞLERİ", The Journal of Academic Social Science Studies, pp.57-70, 2016 (Link)
Alıcı E., Cenkseven Önder F., "Kaygı bozukluğu olan ve olmayan yetişkinlerde sosyal beceri ve benlik saygısı", Uluslararsı Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.9, pp.381-389, 2016 (Link)
Cenkseven Önder F., Avcı R., Çolakkadıoğlu O., "Validity and reliability of the Reactive-Proactive Aggression Questionnaire in Turkish adolescents", Educational Research and Review, vol.11, pp.1931-1943, 2016 (Link)
Cenkseven Önder F., Çolakkadıoğlu O., "Decision-making and problem-solving as a well-being indicator among adolescents", Educational Research and Reviews, vol.8, pp.720-727, 2013
Cenkseven Önder F., "Parenting styles and life satisfaction of Turkish adolescents", Educational Research and Reviews, vol.7, pp.577-584, 2012
Cenkseven Önder F., Sari M., "İlköğretim Öğrencilerinde Zorbalık ve Okul Yaşam Kalitesi", ilköğretim online, vol.11, pp.897-914, 2012 (Link)
Cenkseven Önder F., Kirdök O., Işık E., "High school students' career decision-making pattern across parenting styles and parental attachment levels", Electronic Journal of Research in Educational Psychology, vol.8, pp.263-280, 2010
Hilooglu S. , Cenkseven Önder F., "İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinde zorbalığı yordamada sosyal beceri ve yaşam doyumunun rolü", İlköğretim Online, cilt.9, ss.1159-1173, 2010
Cenkseven Önder F., Kirdök O., "Öğrencilerin Olumlu-Olumsuz Mükemmeliyetçilik Düzeylerinin Anne-Çocuk İlişkisini Algılamaları Açısından İncelenmesi", Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.5, ss.263-274, 2009 (Link)
Sari M., Cenkseven Önder F., "İlköğretim Öğrencilerinde Okul Yaşam Kalitesi ve Benlik Kavramı", Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi , vol.5, pp.1-16, 2008 (Link)
Tuzgöl Dost M., Cenkseven Önder F., "Devlet ve vakıf üniversitelerinde çalışan öğretim elemanlarının mesleki sorunları", Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.16, pp.203-218, 2007
Yurtal F., Cenkseven Önder F., "İlköğretim okullarında zorbalığın yaygınlığı ve doğası", Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, cilt.28, ss.1-13, 2007
Çeçen A.R. , Cenkseven Önder F., "Relationships between loneliness and psychological well-being among Turkish university students", Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.16, pp.109-118, 2007
Cenkseven Önder F., Akbaş T., "Üniversite öğrencilerinin öznel ve psikolojik iyi olmalarını yordayan değişkenlerin incelenmesi", Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, cilt.27, ss.43-65, 2007
Cenkseven Önder F., Akar Vural R. , "Ergenlerin düşünme gereksinimi ve cinsiyetlerine göre problem çözme becerilerinin karşılaştırılması", Eğitim Araştırmaları Dergisi, cilt.6, ss.45-53, 2006
Akar Vural R. , Cenkseven Önder F., "Eğitim Araştırmalarında Örnek Olay (Vaka) Çalışmaları: Tanımı, Türleri, Aşamaları ve Raporlaştırılması", Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.6, ss.25-38, 2005
Cenkseven Önder F., Akbaş T., "Kekeme ve kekeme olmayan çocukların anne-çocuk ilişkisini reddedici algılama düzeylerine göre öz-kavramlarının karşılaştırılması", Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.2, ss.49-59, 2003
Cenkseven Önder F., "Öfke Yönetimi Becerileri Programının Ergenlerin Öfke ve Saldırganlık Düzeyine Etkisi", Eğitim Bilimleri ve Uygulama Dergisi, vol.2, pp.153-167, 2003
Cenkseven Önder F., "Ergenlerin cinsiyet ve cinsiyet rollerinin benlik imajlarına etkisi", Eğitim ve Bilim , cilt.27, ss.28-35, 2002
Cenkseven Önder F., "Sigara içme davranışlarına göre üniversite öğrencilerinin kontrol odağı ve öğrenilmiş güçlülük düzeylerinin karşılaştırılması", Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.2, ss.8-16, 2001
Cenkseven Önder F., "Kekemelik üzerine", Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.6, ss.37-48, 2000
Aslan H. , Alparslan Z.N., Evlice Y.E., Arslan O., Cenkseven Önder F., "Çok Boyutlu Mizah Duygusu Ölçeği: Faktör yapısı, güvenirlik ve geçerlik çalışması", Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi, cilt.7, ss.33-39, 1999
Aslan H. , Gürkan S., Alparslan Z.N., Arslan O., Cenkseven Önder F., "Üniversite öğrencilerinde aile ortamındaki stres etkenleri ve stresle başaçıkma yolları", Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, cilt.4, ss.65-73, 1997
Aslan H. , Alparslan Z.N., Gürkan S., Arslan O., Cenkseven Önder F., "Üniversite öğrencilerinde sosyal anksiyete düzeyleri, aleksitimi ve stresle başaçıkma", Nöropsikiyatri Arşivi, cilt.34, ss.127-134, 1987
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Togay A. , Cenkseven Önder F., "Stres ve Öznel İyi Oluş Arasındaki İlişkide Benlik Belirginliğinin Aracı Rolü", 20. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, SAMSUN, TÜRKIYE, 25-27 Ekim 2018, pp.38-38
Cenkseven Önder F., Yalnizca Yildirim S., "Sense of coherence and hope as predictior of university students' subjective well-being", 27. International Congress on Educational Sciences, ANTALYA, TÜRKIYE, 18-22 Nisan 2018, pp.1603-1604
Cenkseven Önder F., Yalnizca Yildirim S., "Life satisfaction as a predictor of link between emotional intelligence and agression", 27. International Congress on Educational Sciences, ANTALYA, TÜRKIYE, 18-22 Nisan 2018, pp.3831-3832
Yalnizca Yildirim S., Cenkseven Önder F., "Ergenlerin yaşam doyumlarının yordayıcıları olarak anne-baba tutumu ve duygusal zeka", 21. Yüzyılda Gelişen PDR ve Alt Uzmanlık Alanları, İÇEL, TÜRKIYE, 7-9 Ekim 2015, ss.683-685
Cenkseven Önder F., Kirdök O., Işik E., "Investigating Career Decisions of High School Students Regarding to Their Parenting and Parent Attachment Styles", International Congress of Counseling, Counseling in International Perspective: Global Demands and Local Needs, İSTANBUL, TÜRKIYE, 25-27 Nisan 2008, pp.23-23
Kirdök O., Cenkseven Önder F., "Öğrencilerin Olumlu-Olumsuz Mükemmeliyetçilik Düzeylerinin Anne-Çocuk İlişkisini Algılamaları Açısından İncelenmesi", IX. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 17 Ekim 207 - 19 Ekim 2007, ss.298-298
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Cenkseven Önder F., "Öznel İyi Olma", Yaşam Doyumu Seçme Konular, Doğan S., Ed., Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.1-22, 2015
Tuzgöl Dost M., Cenkseven Önder F., "Pozitif Psikolojinin Türkiye'deki Durumu", Gelişen Psikolojik Danışma ve Rehberlik Meslekleşme Sürecindeki İlerlemeler, Korkut Owen F., Özyürek R., Owen D.W., Ed., Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.275-310, 2015
Cenkseven Önder F., "Kişilik Gelişimi Psikososyal Gelişim Kuramı", Eğitim Psikolojisi El Kitabı, Çeçen Eroğul, R., Yurtal, F., Ed., Mentis Yayıncılık, Ankara, ss.257-286, 2014
Çeçen A.R., Cenkseven F., "Düşünce Duygu Davranış Ergenler için Duygusal Eğitim Programı", Çeviri, Adana Nobel Kitabevi, ADANA, 2008
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi