Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Özdoğan A.Ç., Cenkseven Önder F., "The Relation Between Parents? Emotional Availability and Reactive-Proactive Aggression in Adolescents: The Intermediary Role of Difficulties in Emotion Regulation", EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, vol.43, pp.207-223, 2018 (Özet) (Abstract)
Cenkseven Önder F., Yilmaz Y., "The Role of Life Satisfaction and Parenting Styles in Predicting Delinquent Behaviors among High School", KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, vol.12, pp.1744-1748, 2012 (Abstract)
Cenkseven Önder F., "The Influence Of Decision-Making Styles On Early Adolescents' Life Satisfaction", SOCIAL BEHAVIOR AND PERSONALITY, vol.40, pp.1523-1536, 2012 (Abstract)
Cenkseven Önder F., Sari M., "The Quality of School Life and Burnout as Predictors of Subjective Well-Being among Teachers", KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, vol.9, pp.1223-1235, 2009
Dost M.T., Cenkseven Önder F., "Faculty Members' Job Satisfaction According To Socio-Demographic Variables And Their Views On Circumstances Of Their Respective Universities", EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, vol.33, pp.28-39, 2008
Cenkseven Önder F., Yurtal F., "An Investigation of the Family Characteristics of Bullies, Victims, and Positively Behaving Adolescents", KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, vol.8, pp.821-832, 2008 (Abstract)
Cenkseven Önder F., Bilgin M., Satar S., "Are Analysis Of Parent-Female Adolescent Relationships In Female Adolescent Suicides", CRISIS-THE JOURNAL OF CRISIS INTERVENTION AND SUICIDE PREVENTION, vol.28, pp.190-197, 2007
Satar S., Cenkseven Önder F., Karcioglu O., Topal M., Sebe A., "An Investigation Of The Anger Levels Of Residents: Medical Compared With Surgical Disciplines", POSTGRADUATE MEDICAL JOURNAL, vol.81, pp.653-656, 2005
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Gök F., Cenkseven Önder F., "Lise Öğrencilerinde Akran Zorbaliğina Maruz Kalma: Temel Psikolojik İhtiyaçlar ve Anne-Babaya Duygusal Erişilebilirlik", Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.14, pp.635-652, 2018 (Link)
Eşigül E., Cenkseven Önder F., "Üniversite öğrencilerinde stres ve psikolojik iyi olma: Sosyal problem çözmenin aracı ve düzenleyici rolü", Journal of Human Sciences, vol.14, pp.803-818, 2017 (Link)
Cenkseven Önder F., Yurtal F., Özsezer M.S., "OKULLARDA ZORBALIĞI ÖNLEME VE MÜDAHALE ETMEYE YÖNELİK YAPILAN UYGULAMALAR: PSİKOLOJİK DANI Ş MAN GÖRÜŞLERİ", The Journal of Academic Social Science Studies, pp.57-70, 2016 (Link)
Cenkseven Önder F., Avcı R., Çolakkadıoğlu O., "Validity and reliability of the Reactive-Proactive Aggression Questionnaire in Turkish adolescents", Educational Research and Review, vol.11, pp.1931-1943, 2016 (Link)
Alıcı E., Cenkseven Önder F., "Kaygı bozukluğu olan ve olmayan yetişkinlerde sosyal beceri ve benlik saygısı", Uluslararsı Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.9, pp.381-389, 2016 (Link)
Cenkseven Önder F., Çolakkadıoğlu O., "Decision-making and problem-solving as a well-being indicator among adolescents", Educational Research and Reviews, vol.8, pp.720-727, 2013
Cenkseven Önder F., "Parenting styles and life satisfaction of Turkish adolescents", Educational Research and Reviews, vol.7, pp.577-584, 2012
Cenkseven Önder F., Sari M., "İlköğretim Öğrencilerinde Zorbalık ve Okul Yaşam Kalitesi", ilköğretim online, vol.11, pp.897-914, 2012 (Link)
Cenkseven Önder F., Işık E., Kirdök O., "High school students? career decision-making pattern across parenting styles and parental attachment levels", Electronic Journal of Research in Educational Psychology, vol.8, pp.263-280, 2010
Cenkseven Önder F., Kirdök O., "Öğrencilerin Olumlu-Olumsuz Mükemmeliyetçilik Düzeylerinin Anne-Çocuk İlişkisini Algılamaları Açısından İncelenmesi", Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.5, ss.263-274, 2009 (Link)
Sari M., Cenkseven Önder F., "İlköğretim Öğrencilerinde Okul Yaşam Kalitesi ve Benlik Kavramı", Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi , vol.5, pp.1-16, 2008 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Yalnizca Yildirim S., Cenkseven Önder F., "Ergenlerin yaşam doyumlarının yordayıcıları olarak anne-baba tutumu ve duygusal zeka", 21. Yüzyılda Gelişen PDR ve Alt Uzmanlık Alanları, İÇEL, TÜRKIYE, 7-9 Ekim 2015, ss.683-685
Cenkseven Önder F., Kirdök O., Işik E., "Investigating Career Decisions of High School Students Regarding to Their Parenting and Parent Attachment Styles", International Congress of Counseling, Counseling in International Perspective: Global Demands and Local Needs, İSTANBUL, TÜRKIYE, 25-27 Nisan 2008, pp.23-23
Kirdök O., Cenkseven Önder F., "Öğrencilerin Olumlu-Olumsuz Mükemmeliyetçilik Düzeylerinin Anne-Çocuk İlişkisini Algılamaları Açısından İncelenmesi", IX. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 17 Ekim 207 - 19 Ekim 2007, ss.298-298
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Cenkseven Önder F., "Öznel İyi Olma", Yaşam Doyumu Seçme Konular, Doğan S., Ed., Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.1-22, 2015
Tuzgöl Dost M., Cenkseven Önder F., "Pozitif Psikolojinin Türkiye'deki Durumu", Gelişen Psikolojik Danışma ve Rehberlik Meslekleşme Sürecindeki İlerlemeler, Korkut Owen F., Özyürek R., Owen D.W., Ed., Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.275-310, 2015
Cenkseven Önder F., "Kişilil Gelişimi Psikososyal Gelişim Kuramı", Eğitim Psikolojisi El Kitabı, Çeçen Eroğul, R., Yurtal, F., Ed., Mentis Yayıncılık, Ankara, ss.257-286, 2014
Çeçen A.R., Cenkseven F., "Düşünce Duygu Davranış Ergenler için Duygusal Eğitim Programı", Çeviri, Adana Nobel Kitabevi, ADANA, 2008
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi