Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Küresel değişimin tatlısu balığında Barbus meridionalis doğrudan ve dolaylı etkilerinin belirlenmesi Stres etkisindeki balıklar", BAP Diğer, FBI-2017-9162, Yönetici, Devam Ediyor
"Küresel değişimin tatlısu balığında Barbus meridionalis doğrudan ve dolaylı etkilerinin belirlenmesi Stres etkisindeki balıklar", Diğer Projeler, FBI-2017-9162, Yönetici, Devam Ediyor
"Metal nanopartiküllerinin balık (Oreochromis niloticus) metabolizması üzerine olan etkilerinin incelenmesi", BAP Diğer, FBA-2016-4537, Araştırmacı, Devam Ediyor
"İKİ FARKLI LİPİD PREPARATININ PREMATÜRE BEBEKLERİN ANTİOKSİDAN ENZİMLERİ VE LİPİD PEROKSİDASYONU ve MORBİDİTE ÜZERİNE ETKİLERİ ", BAP Doktora, TTU-2015-4910, Araştırmacı, 2017
"Farklı kalsiyum düzeyine sahip sularda balık (Oreochromis niloticus) ATPaz ve asetilkolin esteraz aktiviteleri üzerine ağır metallerin etkisi", BAP Diğer, FBA-2014-2592, Araştırmacı, 2016
"Farklı tatlı su balıklarının (Oreochromis niloticus, Onchorhynchus mykiss ve Clarias gariepinus) karaciğerinde antioksidan sistem karakterizasyonu ", BAP Arastırma Projesi, İMYO2013BAP1, Yönetici, 2016
"Kurşun ve kadmiyumun balık (Oreochromis niloticus) kan dokusu antioksidan sistemine etkileri", BAP Arastırma Projesi, FEF2013BAP12, Araştırmacı, 2014
"Research on the freshwater snail Lynmaea stagnalis to assess oxidative stress during expo", Bilimsel Araştırma Projesi, P-1-00212 , Araştırmacı, 2012
"Kurşun ve Kadmiyumun Balıklarda (Oreochromis niloticus) Osmoregülasyon ve Antioksidan Sistemler Üzerine Olan Etkilerinin Belirlenmesinde Su Sertliğinin Önemi ", TÜBITAK Projesi, 112T678, Araştırmacı, 2013
"Balık (Oreochromis niloticus) serumunda endokrin sistem ve farklı biyokimyasal parametrelerin Cd ve Pb' nin akut ve kronik etkilerine cevabı", BAP Arastırma Projesi, TF2012BAP41, Araştırmacı, 2014
"Balık (Oreochromis niloticus) glutatyon metabolizması üzerine ağır metallerin (Cd, Cu, Cr, Pb) etkileri", BAP Arastırma Projesi, FEF2010BAP14, Araştırmacı, 2012
"Tatlısu balığı Oreochromis niloticus un antioksidan sisteminin akut ve kronik metal (Cu+2 Cd+2, Zn+2, Cr+6, ve Fe+2) etkisine verdiği tepkiler", BAP Arastırma Projesi, FEF2008BAP9, Araştırmacı, 2010
"Tuzluluğu artırılmış ortamda ağır metal etkisinde kalan tatlı su balığı Oreochromis niloticus?da osmoregülasyon sisteminin incelenmesi ve biyoindikatör potansiyelinin araştırılması", TÜBITAK Projesi, 108T269, , 2009
"Use of periphyton as a tool to evaluate the effects of pollution on the structure and function of the fluvial ecosystem: Fluvialphytomarc", Bilimsel Araştırma Projesi, CGL2006-12785 , Araştırmacı, 2008
"Tatlı su balığı Oreochromis niloticus dokularında Cu+2,Zn+2,Cd+2 ve Pb+2 nin bazı biyokimyasal parametreler üzerine etkileri", BAP Arastırma Projesi, FEF2006BAP14, Araştırmacı, 2008
"Bakır, Çinko, Kadmiyum, Krom ve Gümüşün Oreochromis niloticus?un bağırsak, beyin, böbrek, karaciğer ve solungaç dokularındaki katalaz aktivitesi üzerine etkileri", BAP Arastırma Projesi, FEF2004BAP22, Araştırmacı, 2006
"Bakır, Çinko, Kadminyum, Krom ve Gümüşün Oreochromis niloticus?un solungaç ve böbrek dokusundaki Na+/K+-ATPaz, Ca+2?ATPaz ve Mg+2 ? ATPaz ile kas dokusundaki Ca+2 ?ATPaz enzim aktivitesi üzerine etkileri", BAP Doktora, FEF2003D14, Araştırmacı, 2006
"Doğu Akdeniz balıklarında (Mugil cephalus, Mullus barbatus, Atherina hepsetus) metallothionein benzeri proteinlerin varlığının belirlenmesi ve karşılaştırmalı analizleri", BAP Arastırma Projesi, FEF2002BAP18, Araştırmacı, 2003
"Tilapia nilotica?da karaciğer metallothioeinlerinin doğal bulunumu ve bunların sentezinde kadmınyum,çinko,bakır,kursun ve demirin etkileri", BAP Y.Lisans, FEF2000YL126, Araştırmacı, 2001
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi