Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Fakültesi, 2017 - Devam Ediyor
Doç.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Fakültesi, 2011 - 2017
Yrd.Doç.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Fakültesi, 2006 - 2011
Ögr.Gör.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Fakültesi, 2003 - 2006
VERDİĞİ DERSLER
İstatistik, Lisans, 2016-2017
Matematik Öğretimi II, Lisans, 2016-2017
İstatistik, Lisans, 2016-2017
Kubaşık Öğrenme, Yüksek Lisans, 2016-2017
Uygulamalı Eğitim İstatistiği, Yüksek Lisans, 2016-2017
Matematik Öğretimi I, Lisans, 2016-2017
Mühendislik Matematiği, Lisans, 2012-2013
Uygulamalı Eğitim İstatistiği, Yüksek Lisans, 2012-2013
Kubaşık Öğrenme, Yüksek Lisans, 2012-2013
Drama, Lisans, 2012-2013
Meta Analiz, Yüksek Lisans, 2011-2012
Temel Matematik II, Lisans, 2011-2012
Matematik Öğretimi II, Lisans, 2011-2012
Uygulamalı Eğitim İstatistiği, Yüksek Lisans, 2011-2012
Uygulamalı Eğitim İstatiği, Yüksek Lisans, 2011-2012
Kubaşık Öğrenme, Yüksek Lisans, 2011-2012
Matematik Öğretimi I, Lisans, 2011-2012
Temel Matematik I, Lisans, 2011-2012
YÖNETİLEN TEZLER
Yüksek Lisans, B.Arısoy, "Kubaşık öğrenme tekniklerinden ÖTTB ve TOT tekniklerinin 6. sınıf öğrencilerinin matematik dersi ?istatistik ve olasılık? konusunda akademik başarı, kalıcılık ve sosyal beceri düzeylerine etkisi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2011.
Yüksek Lisans, A.Hoşgör, "İlköğretim 1. sınıf öğretmenlerinin matematik derslerinde oyun etkinliklerinin kullanımına ilişkin görüşleri", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2011.
Yüksek Lisans, Ç.Gülfer, "İşbirlikli öğrenme yönteminin öğrencilerin matematik dersindeki akademik başarıları ve matematiğe ilişkin tutumları üzerindeki etkililiği: bir meta-analiz çalışması", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2011.
Yüksek Lisans, D.Kır, "Hikayelerle matematik öğretiminin ilköğretim 2. sınıf öğrencilerinin toplama ve çıkarmaya ilişkin sözel problem çözme becerileri üzerindeki etkileri", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2011.
Yüksek Lisans, İ.Çakır, "İlköğretim 5. sınıf ders kitaplarının öğretmen ve öğrenci görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2009.
Yüksek Lisans, S.Öktem, "İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin gerçekçi cevap gerektiren matematiksel sözel problemleri çözme becerileri", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2009.
Yüksek Lisans, D.Işık, "Çoklu Zeka Kuramı Destekli Kubaşık Öğrenme yönteminin ilköğretim dördüncü sınıf öğrencilerinin matematik dersindeki akademik başarılarına ve kalıcılığa etkisi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2007.
Yüksek Lisans, K.Yıldırım, "Çoklu zeka kuramı destekli kubaşık öğrenme yönteminin ilköğretim 5. sınıf öğrencilerinin matematik dersindeki akademik başarı, benlik saygısı ve kalıcılığa etkisi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2006.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi