Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Çapar G., Tarim K., "Efficacy of the Cooperative Learning Method on Mathematics Achievement and Attitude: A Meta-Analysis Research", KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, vol.15, pp.553-559, 2015 (Link)
Arisoy B., Tarim K., "The Effects of Cooperative Learning on Students' Academic Achievement, Retention and Social Skill Levels", HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, vol.28, pp.1-14, 2013
Işık D., Tarim K., "The Effects Of The Cooperative Learning Method Supported By Multiple Intelligence Theory On Turkish Elementary Students? Mathematics Achievement", Asia Pacific Education Review (ISI), vol.10, pp.465-474, 2009 (Link) (Abstract)
Tarim K., "The Effects Of Cooperative Learning On Preschoolers' Mathematics Problem-Solving Ability", Educational Studies in Mathematics, vol.72, pp.325-340, 2009 (Link) (Abstract)
Artut P.D., Tarim K., "The effectiveness of Jigsaw II on prospective elementary school teachers", ASIA-PACIFIC JOURNAL OF TEACHER EDUCATION, vol.35, pp.129-141, 2007
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Boran E., Tarim K., "Reflections of Middle School Teachers? Professional Competency on Teaching with Lesson Study Model", International Journal of Educational Studies in Mathematics, cilt.5, ss.23-38, 2018 (Link) (Özet) (Abstract)
Boran E., Tarim K., Özsezer M.S., "The Effect of Lesson Study on The Perceptions of Mathematics Teachers about Subject Area Competencies", European Journal of Education Studies, vol.5, pp.371-394, 2018 (Link) (Abstract)
Tarim K., "Pattern Finding Skills of Pre-school Children", International Journal for Mathematics Teaching and Learning, vol.18, pp.346-358, 2017
Tarim K., "Problem Solving Levels Of Elementary School Students On Mathematical Word Problems And The Distribution of These Problems in Textbooks", Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.46, pp.639-648, 2017 (Link)
Tarim K., Özsezer M.S., Canbazoğlu H.B., "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Matematik ve Matematik Öğretimine İlişkin Algıları ", Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.18, ss.1032-1052, 2017 (Link)
Tarim K., Özsezer M.S., Canbazoğlu H.B., "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Matematik ve Matematik Öğretimine İlişkin Algıları", Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.18, pp.1032-1052, 2017
Boran E., Tarim K., "Ortaokul Matematik Ögretmenlerinin Ders Imecesi HakkındakiGörüsleri", Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, vol.7, pp.259-273, 2016
Sever R. , Tarim K., Uzun İ., Öveç G.B., Kozan D., "Sınıf Ögretmenligi Egitimi Programlarındaki Seçmeli Dersler", Turkısh Studies, vol.11, pp.346-358, 2016
Siyer A., Tarim K., "Ortaokul 7 Sınıf Ögrencilerinin Düsünme Stilleri ile Sahip OlduklarıMatematiksel Güç Düzeyleri Arasındaki Iliskinin Incelenmesi", International Online Journal of Educational Sciences, vol.8, pp.186-189, 2016
Tarim K., Baypınar K., Keklik G., "İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLERİNİN MATEMATİK OKURYAZARLIĞI ÖZ-YETERLİK DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ", ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.8, ss.846-870, 2015 (Link)
Tarim K., "Effects of Cooperative Group Work Activities on Pre school Children s Pattern Recognition Skills", Educational Sciences: Theory & Practice, vol.15, pp.1597-1604, 2015
Çilingir E., Artut P., Tarim K., "Sınıf Öğretmeni Adayları Üzerinde Gerçekçi Matematik Eğitimine İlişkin Bir Uygulama Örneği", EKUAD, vol.1, pp.1-12, 2015 (Link)
Tarim K., Öktem S.P., "Mathematical Word-Problems That Require Realistic Answer", Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , vol.43, pp.19-38, 2014
Tarim K., Kır Tunç D., "İlköğretim Matematik Ve Sınıf Öğretmenlerinin İşbirliğine Dayalı Grup Çalışmalarına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi", Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.23, ss.89-102, 2014
Tarim K., Dinç Artut P., "Öğretmen Adaylarının Basamak Değeri Ve Sayma Sistemlerini Anlama Düzeyleri", İlköğretim Online, vol.12, pp.759-769, 2013 (Link) (Özet) (Abstract)
Tarim K., Artut P., "Preservice teachers' levels of understanding of place value and numeration systems", Elementary Education Online, vol.12, pp.759-769, 2013
Tarim K., Dinç Artut P., "Öğretmen Adaylarının Rutin Olmayan Sözel Problemleri Çözme Süreçlerinin Incelenmesi", Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , cilt.12, ss.53-70, 2009
Tarim K., Akdeniz F., "The Effects Of Cooperative Learning On Turkish Elementary Students? Mathematics Achievement And Attitude Towards Mathematics Using Tai And Stad Methods", Educational Studies in Mathematics, vol.67, pp.77-91, 2008
Tarim K., Yıldırım K., "Çoklu Zekâ Kuramı Destekli Kubaşık Öğrenme Yönteminin İlköğretim Beşinci Sınıf Matematik Dersinde Akademik Başarı Ve Hatırda Tutma Düzeyine Etkisi", İlköğretim Online, vol.7, pp.174-187, 2008
Karagöz D., Tarim K., İflazoğlu A., "Çoklu zeka kuramı destekli kubaşık öğrenme yönteminin ilköğretim 3. sınıf öğrencilerinin matematik dersindeki akademik başarılarına ve kalıcılığa etkisi", Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , cilt.8, ss.63-77, 2007
Dinç Artut P., Tarim K., "Effectiveness Of Jigsaw Ii On Prospective Elementary School Teachers", Asia-Pacific Journal of Teacher Education , vol.35, pp.129-141, 2007
Tarim K., Bulut M.S., "Okulöncesi Öğretmenlerinin Matematik Ve Matematik Öğretimine Ilişkin Algi Ve Tutumları", Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.32, ss.152-164, 2006
Dinç Artut P., Tarim K., "İlköğretim öğrencilerinin basamak değer kavramını anlama düzeyleri", Journal of Theory and Practice in Education, vol.2, pp.26-36, 2006
Dinç Artut P., Tarim K., "İlköğretim öğrencilerinin rutin olmayan sözel problemlerini çözme düzeylerinin, çözüm stratejilerinin ve hata türlerinin incelenmesi", Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.15, ss.39-50, 2006
Yıldırım K., Tarim K., İflazoğlu A., "Çoklu Zeka Destekli Kubaşık Öğrenme Yönteminin Matematik Dersindeki Akademik Başarı Ve Kalıcılığa Etkisi", Eğitimde Kuram ve Uygulama , vol.2, pp.81-96, 2006
Tarim K., Dinç Artut P., "Okul Öncesi Çocuklarda Kubaşık Çalışmalarla Toplama Ve Çıkarma Becerilerinin Kazandırılması", Eurasian Journal of Educational Research, vol.17, pp.210-220, 2005
Dinç Artut P., Tarim K., "Okulöncesi Kubaşık Öğrenme Uygulamaları: Toplama işlemine yönelik bir uygulama örneği", Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.13, ss.1-10, 2004
Tarim K., Akdeniz F., "İlköğretim Matematik Derslerinde Kubaşık Öğrenme Yönteminin Kullanılması", Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , cilt.24, ss.215-223, 2003
Tarim K., "İlköğretim 4.Sınıf Matematik Dersinde Küme Destekli Bireyselleştirme Tekniğinin Kullanımı Ve Uygulama Sonuçları", Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.7, ss.19-33, 2001
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Tarim K., Kır D., "Ilköğretim 3. Sınıf Öğrencilerinin Toplama Ve Çıkarma Işlemlerine Ilişkin Sözel Problem Çözme Becerilerinin Incelenmesi", 9. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, - , ss..-
Tarim K., Öktem S.P., "İlköğretim Matematik Öğretmenlerinin Gerçekçi Cevap Gerektiren Matematiksel Sözel Problemlere Ilişkin Görüşleri", 9. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, - , ss..-
Tarim K., Dinç Artut P., Öktem S.P., Aladağ A., "İlköğretim 6. Ve 7. Sınıf Öğrencilerinin Sözel Problemleri Çözme Becerileri", III. Ulusal Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi, ADANA, TÜRKIYE, - , ss.253-
Tarim K., İflazoğlu A., Dinç Artut P., "Öğretmen Adaylarının Çoklu Zeka Destekli Proje Tabanlı Öğretim Uygulamalarına Ilişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi", Muallim Hazırlama Siyaseti ve Problemleri Beynelxalq konferansı , AZERBAYCAN, - , pp.598-
Tarim K., Arısoy B., "İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Öttb Ve Tot Tekniklerinin 6. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Dersi Akademik Başarı Ve Sosyal Beceri Düzeylerine Etkisi", 9. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, - , ss..-
Tarim K., İflazoğlu A., Dinç Artut P., "Opinions, Evaluation And Suggestion Of Prospective Teachers On Multiple Intelligence Supported Maths Teaching", 3rd International Conference on the Teaching of Mathematics at the Undergraduate Level konferansı , İSTANBUL, TÜRKIYE, - , pp.38-
Tarim K., İflazoğlu A., Dinç Artut P., "The Effects Of The Project-Based Teaching Method -Supported By The Mi Theory- On Prospective Teachers? Attitudes", Affective Education in Action konferansı , ADANA, TÜRKIYE, - , pp.386-
Tarim K., Dinç Artut P., Bal A.P., "İlköğretim Öğrencilerinin Ordinal (Sıra) Sayılar Içeren Problemleri Çözme Becerileri", VI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, - , cilt.2, ss.596-
Tarim K., Akdeniz F., "Ülkemizde Uygulanan Kubaşık Öğrenme Yönteminin Etkinliğinin Incelenmesinde Meta Analizi", VI.Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu , ANKARA, TÜRKIYE, - , ss.1-
Tarim K., Deretarla Gül E., "Anasınıfı Ve İlköğretim Birinci Sınıf Öğrencilerinin Toplama Ve Çıkarma Becerilerinde Kullandıkları Stratejilerin İncelenmesi", OMEP Worl Council and Conference , AYDIN, TÜRKIYE, - , vol.1, pp.270-
Canbazoğlu H.B., Tarim K., "Sınıf Öğretmeni Adaylarının STEM Öğretimi Yönelimleri", VIth International Eurasian Educational Research Congress, ANKARA, TÜRKIYE, 19-22 Haziran 2019, pp.1-1
Canbazoğlu H.B., Tarim K., Özsezer M.S., "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sözel Problem Kurabilme Yetkinlikleri", VIth International Eurasian Educational Research Congress, ANKARA, TÜRKIYE, 19-22 Haziran 2019, pp.1-1
Tarim K., Aktaş Arnas Y., Canbazoğlu H.B., "Preservice Preschool Teachers? Verbal Problem Posing Skills", International Conference on Education, Teaching & Learning, Zürih, ISVIÇRE, 13-15 Temmuz 2018, pp.1-1
Tarim K., Çilingir E., Haciömeroğlu G., "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Aritmetik Çözümlere Yönelik Problem Kurma Çalışmalarının İncelenmesi", II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, ADANA, TÜRKIYE, 4-5 Mayıs 2018, pp.0-0
Canbazoğlu H.B., Tarim K., "SINIF ÖĞRETMENLERİNİN VE SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MATEMATİKSEL DİL BECERİLERİNE İLİŞKİN FARKINDALIKLARI", 3. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu, GİRESUN, TÜRKIYE, 10-13 Ekim 2018, pp.1-2
Özsezer M.S., Tarim K., Canbazoğlu H.B., "Views on Classroom Management Teachers? who Works with Gifted Students", International Conference on Education, Teaching & Learning, Zürih, ISVIÇRE, 13-15 Temmuz 2018, pp.1-1
Tarim K., Canbazoğlu H.B., Baypinar K., "An Examination of Gifted Students' Perceptions of Self-Efficacy in Mathematics Literacy and Mathematical Literacy Achievements", International Conference on Education, Teaching & Learning, Zürih, ISVIÇRE, 13-15 Temmuz 2018, pp.1-2
Aktaş Arnas Y., Tarim K., "Types of Verbal Problems Posed by Preschool Teachers", Universal Academic Cluster İnternational Spring Conference, Hokkaido, JAPONYA, 11-13 Mayıs 2018, pp.21-.
Çilingir E., Tarim K., "Öğretmen Adaylarının Görsel Çözümlere Yönelik Problem Kurma Çalışmalarının İncelenmesi", 17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (USOS 2018), ANKARA, TÜRKIYE, 11-14 Nisan 2018, pp.0-0
Tarim K., Canbazoğlu H.B., "SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRENCİLERE SUNDUKLARI SÖZEL PROBLEM TÜRLERİ", II. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi , MUĞLA, TÜRKIYE, 28 Eylül - 1 Ekim 2017, pp.127-127
Tarim K., Canbazoğlu H.B., "SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRENCİLERE SUNDUKLARI SÖZEL PROBLEM TÜRLERİ", II. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi , MUĞLA, TÜRKIYE, 28 Eylül - 1 Ekim 2017, pp.127-127
Tarim K., Özsezer M.S., Canbazoğlu H.B., "Sınıf Ögretmeni Adaylarının Matematik ve Matematik Ögretimi Algılarının Metafor Yardımıyla İncelenmesi", 7. International Congress of Research in Education, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 27-29 Nisan 2017, pp.219-219
Tarim K., Kaf Ö., "Grup Çalısmasının Farklı Ögrenme Stillerine Sahip Ögretmen Adaylarına Yansımaları", 5. Uluslararası Egitim Programları ve Ögretim Kongresi, MUĞLA, TÜRKIYE, 26-28 Ekim 2017, pp.101-101
Tarim K., Özsezer M.S., Canbazoğlu H.B., "Sınıf Ögretmenligi Adaylarının Matematik Okuryazarlıgı Düzeyleri ile Matematik Algıları Üzerine Bir Inceleme", 7. International Congress of Research in Education, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 27-29 Nisan 2017, pp.278-278
Tarim K., Özsezer M.S., Canbazoğlu H.B., "Sınıf Ögretmeni Adaylarının Matematik ve Matematik Ögretimi Algılarının Metafor Yardımıyla Incelenmesi", 7. International Congress of Research in Education, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 27-29 Nisan 2017, pp.219-219
Tarim K., "Problem Solving Levels Of Elementary School Students On Mathematical Word Problems And The Distribution of These Problems in Textbooks", Pedagogy Congress, Havana, KÜBA, 30 Ocak - 2 Şubat 2017, pp.1-10
Tarim K., Özsezer M.S., Canbazoğlu H.B., "Sınıf Ögretmenligi Adaylarının Matematik Okuryazarlığı Düzeyleri ile Matematik Algıları Üzerine Bir İnceleme", 7. International Congress of Research in Education, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 27-29 Nisan 2017, pp.278-278
Tarim K., Haciömeroğlu G., "Öğretmen adaylarının matematik öğretimine yönelik staj öncesi ve sonrasına ilişkin gorüşlerinin incelenmesi", 16th International Primary Teacher Education Symposium, Lefke, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 8-11 Mayıs 2017, pp.36-36
Sever R. , Tarim K., Kozan D., "Sınıf Ögretmeni Adaylarının Ögretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Dersinden Beklentileri", 16th International Primary Teacher Education Symposium, Lefke, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 8-11 Mayıs 2017, pp.106-107
Haciömeroğlu G., Tarim K., "Sınıf Ögretmeni Adaylarının FeTeMM Egitimi ve Uygulanabilirligi Hakkındaki Görüsleri", 15. Uluslararası Sınıf Ögretmenligi Egitimi Sempozyumu, MUĞLA, TÜRKIYE, 11-14 Mayıs 2016, pp.282-282
Tarim K., Haciömeroğlu G., "Ögretmenlik Uygulaması Dersinin Sınıf Ögretmen Adaylarının Matematik Ögretme Yeterliklerine katkısına iliskin ögretmen görüsleri", 15. Uluslararası Sınıf Ögretmenligi Egitimi Sempozyumu, MUĞLA, TÜRKIYE, 11-14 Mayıs 2016, pp.278-278
Boran E., Tarim K., "Ortaokul Matematik Ögretmenlerinin Ders Arastırması ModeliIle Mesleki Yeterlilik Görüslerinin Incelenmesi", III rd International Eurasian Educational Research Congress, MUĞLA, TÜRKIYE, 31 Mayıs - 3 Haziran 2016, pp.100-100
Tarim K., Siyer A., "Elementary Mathematics Teacher Pedagogical Views on Teaching of Place Value", 6th Internetional conference on "Business, Economics, Social Sciences and Humanities, TOKYO, JAPONYA, 27-28 Temmuz 2016, pp.100-100
Kozan D., Öveç G.B., Çelik E., Tarim K., "Sınıf Ögretmenligi Egitimi Programlarındaki Seçmeli Dersler", 15. Uluslararası Sınıf Ögretmenligi Egitimi Sempozyumu, MUĞLA, TÜRKIYE, 11-14 Mayıs 2016, pp.97-97
Yontar A., Tarim K., Karabay A., "STAJ UYGULAMALARININ SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ GÖRÜŞLERİ ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ", International Conference on Quality in Higher Education, SAKARYA, TÜRKIYE, 24-25 Kasım 2016, pp.773-777
Tarim K., Kütküt H. , "The Effect Of Realistic Mathematics Education Approach On Middle School Student? Mathematics Achievement", International Human and Science: Problems and Solution Seeking, Sarayova, BOSNA HERSEK, 7-9 Ekim 2016, pp.68-68
Ergene Ö., Tarim K., "Matematik Egitimi Ögretim Programındaki Degisiklikler Uygulayıcıların Görüsleri", Sarajevo, Sarajevo, BOSNA HERSEK, 2-4 Haziran 2016, pp.175-175
Kirmizi M., Tarim K., "Türkiye de Üstün Zekalılar için Farklılastırılmıs EgitimProgramlarının Akademik Basarıya ve Yaratıcılıga Etkisi Bir Meta Analiz Çalısması", III rd International Eurasian Educational Research Congress, MUĞLA, TÜRKIYE, 31 Mayıs - 3 Haziran 2016, pp.200-200
Boran E., Tarim K., "Middle school math teachers? standards about private section proficiency: a lesson study model", International Human and Science: Problems and Solution Seeking, Sarayova, BOSNA HERSEK, 7-9 Ekim 2016, pp.58-58 (Özet)
Tarim K., Özdemir S., "The Effect Of Cooperative Learning On The Academic Success And Attitude Of The Students In Statistics Course", International Journal of Arts & Sciences Singapore, Singapur, SİNGAPUR, 13-16 Ocak 2015, pp.1-1
Ersin S., Tarim K., "Sınıf ögretmenlerinin matematik derslerinde sanal manipülatiflerin kullanımı hakkındaki görüsleri", 14. Uluslararası katılımlı sınıf ögretmenligi sempozyumu, BARTIN, TÜRKIYE, 21-23 Mayıs 2015, pp.75-75
Tarim K., Baypinar K., Kekikli G., "Ilkögretim Ögretmenlerinin Matematik Okuryazarlıgı Öz Yeterlik Düzeylerinin Çesitli Degiskenler Açısından Incelenmesi", Türk Bilgisayar ve Matematik Egitimi Sempozyumu-II, ADIYAMAN, TÜRKIYE, 16-18 Mayıs 2015, ss.319-319
Tarim K., Kütküt H., "Ortaokul Matematik Derslerinde Gerçekçi Matematik Egitimi Yaklasımının Kullanımı Incelenmesi", XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Kongresi, ADANA, TÜRKIYE, 11-14 Eylül 2014, ss.1180-1180
Tarim K., Siyer A., "Ortaokul 7.Sınıf Öğrencilerinin Düşünme Stilleri Ile Matematiksel Güç Düzeyleri Arasındaki Ilişkinin Incelenmesi", XI.Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Kongresi, ADANA, TÜRKIYE, 11-14 Eylül 2014, ss..-.
Tarim K., Özdemir S., "İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Üniversite Öğrencilerinin Istatistik Dersi Akademik Başarılarına Ve Tutumlarına Etkisi", XI.Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Kongresi, ADANA, TÜRKIYE, 11-14 Eylül 2014, ss..-.
Tarim K., "Preschool Children?S Skills About Pattern Finding", III. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Rome, ITALYA, 6-8 Şubat 2014, pp..-.
Tarim K., Özdemir S., "Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Öğrencilerinin İstatistik Dersine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi", I. Türk bilgisayar ve matematik sempozyumu, TRABZON, TÜRKIYE, 20-20 Haziran 2013, ss..-.
Tarim K., Artut P., "Ögretmen Adaylarının Matematik Basarıları Ile Elestirel Düsünme Becerileri Arasındaki Iliskinin Incelenmesi", I. Türk bilgisayar ve matematik sempozyumu, TRABZON, TÜRKIYE, 20-22 Haziran 2013, ss.90-90
Tarim K., Çapar G., "İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Öğrencinin Matematik Başarısı Ve Matematiğe Ilişkin Tutumu Üzerindeki Etkililiği: Bir Meta-Analiz Çalışması", X.Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Kongresi, NİĞDE, TÜRKIYE, 27-30 Haziran 2012, ss..-.
Tarim K., "Preschooler?S Recognizing Patterns", III. International Congress on Early Childhood Education, ADANA, TÜRKIYE, 12-15 Eylül 2012, pp..-.
Tarim K., Kır D., "Hikâyelerle Matematik Öğretiminin Öğrencilerin Sözel Problem Çözme Becerileri Üzerindeki Etkileri", 1. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 5-8 Ekim 2011, pp..-.
Tarim K., Dinç Artut P., "Öğretmen Adaylarının Kat Problemlerine İlişkin Çözümlerinin İncelenmesi", 19. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, KKTC / Lefkoşa, TÜRKIYE, 16-18 Eylül 2010, ss..-.
Tarim K., Öktem S.P., "İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Gerçekçi Cevap Gerektiren Matematiksel Sözel Problemleri Çözme Becerileri", 7. Matematik Sempozyumu, İZMİR, TÜRKIYE, 13-15 Kasım 2008, ss..-.
Tarim K., Çakır İ., "İlköğretim 5. Sınıf Matematik Ders Kitaplarının Öğretmen Ve Öğrenci Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi", 7. Matematik Sempozyumu, İZMİR, TÜRKIYE, 13-15 Kasım 2008, ss..-.
Tarim K., Kır D., "İlköğretim Matematik Ve Sınıf Öğretmenlerinin İşbirliğine Dayalı Grup Çalışmalarına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi", 7. Matematik Sempozyumu, İZMİR, TÜRKIYE, 13-15 Kasım 2008, ss..-.
Tarim K., Dinç Artut P., "Kubaşık Kümelerde Problem Çözme Çalışmalarının Rutin Olmayan Problem Çözme Düzeylerine Etkisi", 16. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, TOKAT, TÜRKIYE, 5-7 Eylül 2007, ss..-.
Dinç Artut P., Tarim K., "Sınıf öğretmen adayları sözel matematik problemlerine ne kadar gerçekçi yaklaşıyor?", 6. Matematik Sempozyumu Sergi ve Şenlikleri Yaşayarak Matematik, ERZURUM, TÜRKIYE, 3-6 Eylül 2007, ss.42-48
Işık D., Dinç Artut P., Tarim K., "Attitudes of elementary education teachers and mathematıcs teachers towards teaching mathematics", Affective Education in Action konferansı , ADANA, TÜRKIYE, 28-30 Haziran 2007, pp.346-355
Yıldırım K., Tarim K., "Çoklu zeka kuramı destekli kubaşık öğrenme yönteminin ilköğretim matematik dersindeki akademik başarılarına ve benlik saygılarına etkisi", 6. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu , ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 27-29 Nisan 2007, ss.78-78
Özsezer M.S., Tarim K., "Okulöncesi Ögretmenlerinin matematik ve matematik ögretimine iliskin algı ve tutumları", 14. Ulusal Egitim Bilimleri Kongresi, DENİZLİ, TÜRKIYE, 28-30 Eylül 2005, ss.95-95
Bulut M.S., Tarim K., "Okulöncesi öğretmenlerinin hikaye etkinliklerindeki matematiksel kavramlara yönelik farkındalık düzeyi oluşturma ile ilgili nitel bir çalışma örneği", I. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 30 Haziran - 3 Temmuz 2004, vol.2, pp.23-29
Dinç Artut P., Tarim K., "Kubaşık öğrenme yönteminin İlköğretim bölümü sınıf öğretmenliği anabilim dalı öğrencilerinin matematik öğretimi dersine ilişkin akademik başarılarına etkisi", V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi , ANKARA, TÜRKIYE, 16-18 Eylül 2002, cilt.2, ss.1189-1195
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Tarim K., Özsezer M.S., Canbazoğlu H.B., "An Investigation of Pre-Service Primary School Teachers? Mathematical Literacy Levels and Perceptions of Mathematics", in: Current Trends in Educational Sciences, Efe R., Atasoy E., Koleva I., Eds., ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS SOFIA, Sofia, pp.99-113, 2017
Artut P., Tarim K., "İlkokul Matematik Dersi Programlarının Problem Çözme Açısından İncelenmesi", Reform ve Değişim Bağlamında İlkokul Matematil Öğretim Programları, Mehmet Fatih Özmantar; Ayşe Öztürk; Erdal Bay, Ed., Pegem Akademi, Ankara, ss.293-314, 2016
Tarim K., Artut P., "Tutum ve Matematik Başarısı", Matematik Eğitiminde Teoriler, Erhan Bingölbali; Selahattin Arslan; İsmail Özgür Zembat, Ed., Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.767-784, 2016
Tarim K., Dinç Artut P., "Gruplarla Matematik Öğreniyoruz", Eğiten Kitap, ANKARA, 2012
Tarim K., İflazoğlu A., Bulut M.S., "Effects Of Multiple Intelligence Based Mathematics Course On Students? Math Anxiety And Students?Views About The Course", in: Learning Beyond Cognition, Kryger N. , Ravn. B., Eds., Danish University of Education Press, Copenhagen, pp.221-242, 2007
Dinç Artut P., Tarim K., "Ölçüler Ve Öğretimi", Matematik Öğretimi , Gür H., Ed., Lisans Yayıncılık, İstanbul, ss.311-346, 2006
DİĞER YAYINLAR
Boran E., Tarim K., "Examınıng Secondary School Students Observatıons About Lesson Study Model", Sunum, pp.23-26, 2017 (Abstract)
Artut P., Bal A.P., Çilingir E., Çilingir E., Tarim K., Tarım K., et al.,"Gerçekçi Matematik Eğitimi Yaklaşiminin Ilkokul Öğrencilerinin Görsel Matematik Okuryazarliği Düzeyine Ve Problem Çözme Becerilerine Etkisi", Diger, ss.1-200, 2015 (Link)
Tarim K., Çapar G., "İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Öğrencilerin Matematik Dersindeki Akademik Başarıları Ve Matematiğe Ilişkin Tutumları Üzerindeki Etkililiği: Bir Meta-Analiz Çalışması", Diger, ss.., 2011
Tarim K., Kır D., "Hikayelerle Matematik Öğretiminin Ilköğretim 2. Sınıf Öğrencilerinin Toplama Ve Çıkarmaya Ilişkin Sözel Problem Çözme Becerileri Üzerindeki Etkileri", Diger, ss.., 2011
Tarim K., Arısoy B., "Kubaşık Öğrenme Tekniklerinden Öttb Ve Tot Tekniklerinin 6. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Dersi ?Istatistik Ve Olasılık? Konusunda Akademik Başarı, Kalıcılık Ve Sosyal Beceri Düzeylerine Etkisi", Diger, ss.., 2011
Tarim K., Hoşgör A., "İlköğretim 1. Sınıf Öğretmenlerinin Matematik Derslerinde Oyun Etkinliklerinin Kullanımına Ilişkin Görüşleri", Diger, ss.., 2011
Tarim K., Çakır İ., "İlköğretim 5. Sınıf Ders Kitaplarının Öğretmen Ve Öğrenci Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi", Diger, ss.., 2009
Tarim K., Öktem S.P., "İlköğretim Ikinci Kademe Öğrencilerinin Gerçekçi Cevap Gerektiren Matematiksel Sözel Problemleri Çözme Becerileri", Diger, ss.., 2009
Tarim K., Işık D., "Çoklu Zeka Kuramı Destekli Kubaşık Öğrenme Yönteminin Ilköğretim Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Matematik Dersindeki Akademik Başarılarına Ve Kalıcılığa Etkisi", Diger, ss.., 2007
Tarim K., Yıldırım K., "Çoklu Zeka Kuramı Destekli Kubaşık Öğrenme Yönteminin Ilköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Dersindeki Akademik Başarı, Benlik Saygısı Ve Kalıcılığa Etkisi", Diger, ss.., 2006
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi