Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Tüm G., "Öğretmen Adaylarının Kitle İletişim Araçlarında Kullanılan Anadile Bakış Açıları. ", EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, vol.39, pp.153-165, 2014 (Link)
Tüm G., "Çok Uluslu Sınıflarda Yabancı Dil Türkçe Öğretiminde Karşılaşılan Sesletim Sorunları. ", HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, vol.29, pp.255-266, 2014 (Link) (Özet) (Abstract)
Tüm G., "Views of Prospective Teachers Concerning Native Language Used on the Mass Media", EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, vol.39, pp.153-165, 2014
Tüm G., "Reasons For Errors Done By Belarusian Learners Learning Turkish As A Foreign Language", HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, vol.42, pp.418-429, 2012 (Link)
Tüm G., Sarkmaz Ö. , "Kültürel Ögelerin Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Kullanılan Ders Kitaplarındaki Yeri. ", HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, vol.43. , pp.448 -459, 2012 (Link)
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Tüm G., "YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ DERS KİTAPLARINA YÖNTEMSEL BAKIŞ: TÜMEVARIM VE TÜMDENGELİM YÖNTEMLERİ", TURKISH STUDIES, vol.12, pp.491-500, 2017 (Link) (Özet) (Abstract)
Tüm G., Parmaksız, Emre G., "Comparison of Speaking Activities in Turkish and English Language Teaching Coursebooks Regarding Self-Assessment Grid of CEFR", Journal of Language and Linguistic Studies, vol.13, pp.367-378, 2017 (Link) (Abstract)
Tüm G., Köroğlu Z. , "A Study on Metadiscoursive Interaction in the MA Theses of the Native Speakers of English and the Turkish Speakers of English", Journal of Language and Linguistic Studies, , vol.13, pp.526-534, 2017 (Link) (Abstract)
Tüm G., "Yabancılara Türkçe Ders Kitaplarındaki Dinleme Etkinliklerinin Avrupa Ortak Başvuru Metnine Uygunluğu Üzerine Bir Çalışma", International Journal of Languages? Education and Teaching, vol.4, pp.125-142, 2016 (Özet) (Abstract)
Tüm G., "Türkçe Öğretmen Adayları ve Uygulama Öğretmenlerinin Öğretmenlik Uygulamasi Dersleri Hakkındaki Görüş ve Değerlendirmeleri", International Journal of Language Academy, vol.4, no.-, pp.1-17, 2016 (Link)
Tüm G., "Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Diktenin Yeri", Journal of Language Education and Research,, cilt.2, no.-, ss.29-40, 2016 (Link)
Tüm G., "Yabancılar İçin Türkçe Öğretimi Ders Kitaplarında Yer Alan Yazma Etkinliklerinde Özgünlük", Turkophone. , cilt.3, no.-, ss.18-36, 2016
Tüm G., "Yabancılara Türkçe Ders Kitaplarındaki Dinleme Etkinliklerinin Avrupa Ortak Başvuru Metnine Uygunluğu Üzerine Bir Çalışma", International Journal of Languages? Education and Teaching. , vol.4, no.-, pp.125-142, 2016 (Link)
Tüm G., "Türkçe Öğretmen Adaylari ve Uygulama Öğretmenlerinin Öğretmenlik Uygulamasi Dersleri Hakkındaki Görüş ve Değerlendirmeleri ", International Journal of Language Academy. , vol.4, pp.1-17, 2016 (Özet) (Abstract)
Tüm G., "5. ve 6. Sınıf Ilköğretim Türkçe Ders Kitaplarında Yer Alan Metin Önü ve Sonu Sorularının Bloom Taksonomisi?ne Göre Değerlendirilmesi. ", Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic. , vol.Volume 11, pp.731-748, 2016 (Özet) (Abstract)
Tüm G., "5. ve 6. Sınıf Ilköğretim Türkçe Ders Kitaplarında Yer Alan Metin Önü ve Sonu Sorularının Bloom Taksonomisi?ne Göre Değerlendirilmesi", Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, vol.11, no.-, pp.731-748, 2016 (Link)
Tüm G., "The Common European Framework Of Reference And Turkish Language. Http://Dx.Doi.Org/10./Jasss_ ", International Journal of Social Science, vol.6, pp.917-934, 2013 (Link)
Tüm G., "Asynchronous Computer-Mediated Communication In Teaching Turkish As A Foreign Language", International Journal of Social Science, cilt.5, ss.223-261, 2012 (Link)
Tüm G., "Impact Of Dictionary Type And Usage To Enhance Turkish Vocabulary In Teaching Turkish As A Foreign Language ", Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, vol.7, pp.3013-3023, 2012 (Link)
Tüm G., "Linguistic Difficulties For Polish Students Studying Turkish As A Foreign Language: A Case Study.", International Journal of Social Science , vol.5, pp.305-316, 2012 (Link)
Tüm G., "An Investigation On Teacher Nonverbal Immediacy In Turkish As A Foreign Language", International Journal of Social Science. Volume Issue 1, p. . DOI Number: http://dx.doi.org/10./jasss_ , vol. 3, pp.57-68, 2010 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Tüm G., Gürbüz C., "Yabancı Dil Olarak Türkçe ve İngilizce Ders Kitaplarındaki Konuşma Etkilerinin CEFR Uyumuna Göre Karşılaştırması", 1. Uluslararası Ipekyolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 21-23 Eylül 2017, pp.246-255 (Özet)
Tüm G., "METHODS AND TECHNIQUES USED BY TURKISH PROSPECTIVE TEACHERS WHILE TACHING TURKISH WEDDING-THEMED FOLK SONGS IN TFL", tTEC 2017 INTERNATIONAL TEACHER EDUCATION CONFERENCE, Boston, ABD, 16-18 Ağustos 2017, vol.1, pp.1068-1074 (Link) (Abstract)
Tüm G., "Yabancılara Türkçe Öğretiminde Düğün Temali Türkülerde Geçen Deyimlerin Öğretimi", 1. Uluslararası Ipekyolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 21-23 Eylül 2017, pp.265-273 (Özet)
Tüm G., Ceyhan Bingöl Z., "YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KULLANILAN DERS KİTAPLARININ TEMEL İŞLEVLERİ", ISLET-ROMA-2017 , ROMA, ITALYA, 20-23 Nisan 2017, vol.12, no.34, pp.429-444 (Özet)
Tüm G., "Yabancıların Türkçe Öğrenme Sürecindeki Sözlük Tercihleri", 1. Uluslararası Ipekyolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu., NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 21-23 Eylül 2017, pp.256-264 (Özet)
Tüm G., Şimşek T., "The Analysis of Reading Passages in Terms of Skimming and Scanning Strategies: Yeni Hitit 2, Course Book For Foreigners", 1st International Symposium of Teaching Turkish as a Foreign Language, GENT, BELÇIKA, 24-25 Nisan 2015, vol.-, no.-, pp.215-228
Tüm G., "Overcoming Lexical Difficulties For Learners Learning Turkish", 1st International Symposium of Teaching Turkish as a Foreign Language, GENT, BELÇIKA, 24-25 Nisan 2015, vol.-, no.-, pp.23-36
Tüm G., Uguz S., "An investigation on the cultural elements in a Turkish textbook for foreigners", 14th Language, Literature and Stylistics Symposium, MUĞLA, TÜRKIYE, 15-17 Ekim 2014, vol.158, pp.356-363
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Tüm G., "YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ DERS KİTAPLARINDA YER ALAN TÜMEVARIM VE TÜMDENGELİM YÖNTEMLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA", in: SCHRIFTEN ZUR SPRACHE UND LITERATUR (DİL VE EDEBİYAT YAZILARI), BALCI,T., HOLZAPFEL, O., SERİNDAĞ,E., Eds., IJOPEC PUBLICATION (International Journal of Politics and Economics), LONDON, pp.219-228, 2017 (Link)
Tüm G., "1st International Symposium of Teaching Turkish as a Foreign Language", in: 1st International Symposium of Teaching Turkish as a Foreign Language , GÜLEÇ İ. ve İNCE B., Eds., PETER LANG GmbH, FRANKFURT am MAIN, pp.23-36, 2016 (Link) (Abstract)
Tüm G., "Common Mistakes in Turkish Phrases Acaba Ne Demek İstiyor?", Adana Nobel Kitabevi, ADANA, 2010 (Link)
Tüm G., "Türkçe Alıştırma Kitabım My Turkish Exercise Book", Nobel Kitapevi Yayınları, ADANA, 2009 (Link)
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi