Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Fen-Edebiyat Fakültesi, 2013 - Devam Ediyor
Doç.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Fen-Edebiyat Fakültesi, 2005 - 2013
Yrd.Doç.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Fen-Edebiyat Fakültesi, 2002 - 2005
Ögr.Gör.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Fen-Edebiyat Fakültesi, 1999 - 2002
Arş.Gör., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Fen-Edebiyat Fakültesi, 1993 - 1999
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Yönetim Kurulu Üyesi, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , , 01.02.2009 - 01.04.2011
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, M.Farsak, "Lityum Hava Pilleri İçin Karbon Temelli Gözenekli Katot Malzemesi Geliştirilmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2015.
Doktora, A.Döner, "Nikel-Kadmiyum Kaplı Grafit Elektrotta Metanol Oksidasyonunun Araştırılması", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2012.
Doktora, M.Mert, "Nikel Bizmut Kaplı Bakır Elektrotta Hidrojen Gazı Çıkışının Araştırılması", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2012.
Doktora, E.Altunbaş Şahin, "Nikel-Kobalt Kaplı Bakır Elektrotta Metanol Oksidasyonunun Araştırılması", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2012.
Doktora, A.Ongun Yüce, "Kükürt İçeren Bazı Organik Maddelerin Asidik Ortamda Yumuşak Çeliğin Korozyonuna Etkilerinin İncelenmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2011.
Doktora, E.Telli, "Nikel Çinko Kaplı Grafit Elektrodun Metanol Oksidasyonuna Katalitik Etkisinin Araştırılması", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Kasım, 2011.
Doktora, R.Solmaz, "Hidrojen Gazı Eldesi ve Metanol Elektrooksidasyonu için Katalitik Elektrot Geliştirilmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Nisan, 2009.
Yüksek Lisans, F.Tezcan, "Katot Üzerinde Oksijen Gazı İndirgenmesi İçin MoO3 Katalizörünün Kullanılması", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2013.
Yüksek Lisans, E.Alet, "4-Piperidin Karboksilikasitin Asidik Ortamda Bakırın Korozyon Davranışlarına Etkisinin Araştırılması", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2012.
Yüksek Lisans, M.Farsak , "Metal Çöktürülmüş Karbon Nanotüp Elektrotta Metanol Oksidasyonun Araştırılması", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2011.
Yüksek Lisans, İ.Karcı, "Karbon Keçe Üzerine Ni ve NiCo Çöktürülerek hidrojen gazı çıkışına Etkilerinin Araştırılması", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Aralık, 2010.
Yüksek Lisans, Y.İşcanlı, "Nikel-Bakır Çöktürülmüş Karbon Keçe Elektrotta Hidrojen Gazı Çıkışının Araştırılması", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2010.
Yüksek Lisans, E.Altunbaş, "Polirodaninin Bakır Üzerine Elektrokimyasal Sentezi ve Korozyon Davranışlarının Belirlenmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2008.
Yüksek Lisans, A.Döner, "Nikel-Bakır ve Nikel-Kobalt Kaplı Bakır Elektrotlarda Hidrojen Eldesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2008.
Yüksek Lisans, Ü.Türkmen, "Değişik elektrotların (Fe, Fe/Ni, Fe/Ni-Zn, Fe/Ni-Al) H2 gazı eldesine etkilerinin araştırılması", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2006.
Yüksek Lisans, M.Mert, "Nikel Kaplı Gümüş, Bakır ve Çinko Elektrotlarda Bazik Ortamda Hidrojen Eldesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2005.
Yüksek Lisans, E.Telli, "Nikel Kaplı Platin Elektrotta Bazik Ortamda Metil Alkol Oksidasyonunun İncelenmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2005.
Yüksek Lisans, A.Ongun Yüce, "Yumuşak Çeliğin Asidik Ortamdaki Korozyonuna Bazı Organik Maddelerin İnhibitör Etkilerinin İncelenmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2005.
Yüksek Lisans, R.Solmaz, "Değişik Metal Elektrotlarla Elektrokimyasal Yolla Asidik ve Bazik Ortamlarda Hidrojen Gazı Eldesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2004.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi