Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"4-((tiyofen-2-metilen)amino)benzamid Schiff bazının yumuşak çeliğin korozyonuna inhibisyon etkisinin elektrokimyasal ve teorik olarak incelenmesi", BAP Diğer, FBA-2017-7056, Yönetici, Devam Ediyor
"A New Approach On Corrosion Tests For Building Materials With PCM", BAP Diğer, FED-2017-8184, Yönetici, 2017
"Examination of the electrochemical and fluorescence propertıes of Ag(I)phosphine complex", BAP Diğer, FED-2016-6070, Yönetici, 2016
"Uluslararası yayınları özendirme desteği (Yayın Teşvik-5 Adet)", BAP Diğer, FYD-2016-7051, Yönetici, Devam Ediyor
"4-amino-5-(4-pyridyl-4H-1,2,4-triazole-3-thiol molekülünün yumuşak çeliğin asidik ortamdaki korozyonuna etkisi", BAP Diğer, FBA-2016-5900, Yönetici, Devam Ediyor
"Temel ve Mühendislik Bilimlerinde Çeşitli Malzemelerin Fiziksel Özelliklerinin Araştırılabilmeleri için gerek duyulan Fiziksel Özellik Ölçüm SistemiPPMSPhysical Property Measurement Systemnin Çukurova Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarına Kazandırılması", BAP Alt Yapı, FAY-2015-4751, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Lityum hava pili performans belirlenmesi", BAP Diğer, FYD-2015-4768, Yönetici, 2017
"Bipirimidin Temelli Heteroleptik Metal Fosfin Kromoforların Kuramsal ve Elektrokimyasal Yöntemlerle İncelenmesi", BAP Doktora, FDK-2015-4897, Yönetici, Devam Ediyor
"The Inhibition Effect of 4amino54pyridyl4H124triazole3thiol on The Corrosion of Steel in Acidic Medium", BAP Diğer, FED-2015-4333, Yönetici, 2015
"Kimyasal Olarak Sentezlenen ZnO Nano Yapıların Karakterizasyonu ve Fotoelektroliz Sistemlerine Uygulaması", BAP Diğer, FBA-2015-4605, Yönetici, 2016
"Uluslararası Yayınları Özendirme Desteği (7 Adet)", BAP Diğer, FEF2014DP2, Yönetici, 2015
"Sudan Fotoelektrokimyasal Yöntemle Hidrojen Elde Edilmesi İçin Elektrot Geliştirilmesi", BAP Doktora, FDK-2014-3488, Yönetici, Devam Ediyor
"Bipirimidin İçeren Çift Metalli Metal Fosfin Komplekslerinin Sentezi ve Özelliklerinin Araştırılması", BAP Doktora, FDK-2014-3517, Yönetici, Devam Ediyor
"Yeni Bipirimidin Temelli Heteroleptik Metal Fosfin Kromoforlar: Sentezi, Elektrokimyasal, Lineer ve Lineer Olmayan Fotofiziksel Özelliklerinin Incelenmesi", TÜBITAK Projesi, 114R023, Yönetici, 2017
"Metal Kompleksi Sentezi ve Kuramsal Hesaplaması", BAP Diğer, FUK-2014-3518, Yönetici, 2016
"Termogravimetrik Analiz Cihazının Bakım ve Onarımı", BAP Diğer, FBO-2014-3516, Yönetici, 2015
"Yumuşak Çeliğin Asidik Ortamda Korozyonuna 5-(4-Dimetilaminobenzildien)-rhodanin?in İnhibitör Etkisinin araştırılması", BAP Diğer, FEF2013BAP10, Yönetici, 2014
"Uluslararası Yayınları Özendirme Desteği (4 Adet)", BAP Diğer, FEF2013DP4, Yönetici, 2014
"Lityum Hava Pilleri İçin Karbon Temelli Gözenekli Katot Malzemesi Geliştirilmesi", BAP Doktora, FEF2013D9, Yönetici, 2015
"Asidik Ortamda Yumuşak Çeliğin Korozyonuna Yeni Sentezlenen Schiff Bazlarının İnhibisyon Etkisinin Elektrokimyasal Ve Termodinamik Olarak Araştırılması", TÜBITAK Projesi, 112T609, Yönetici, 2013
"Katot Üzerinde Oksijen Gazı İndirgenmesi İçin MoO3 Katalizörünün Kullanılması", BAP Y.Lisans, FEE2012YL30, Yönetici, 2013
"Lityum Hava Pilleri İçin Katot Hazırlanması, Karakterizasyonu ve Performasının Belirlenmesi", TÜBITAK Projesi, 112T532, Yönetici, 2014
"Poly N-Aminorodaninin Elektrokimyasal Sentezi,Karekterizasyonu ve Katalitik Özelliklerinin Araştırılması", BAP Diğer, FEF2011BAP12, Yönetici, 2013
"Nikel-Kadmiyum Kaplı Grafit Elektrotta Metanol Oksidasyonunun Araştırılması", BAP Doktora, FEF2010D7, Yönetici, 2012
"Nikel Bizmut Kaplı Bakır Elektrotta Hidrojen Gazı Çıkışının Araştırılması", BAP Doktora, FEF2010D8, Yönetici, 2012
"Karbon Keçe Üzerine Ni ve NiCo Çöktürülerek Hidrojen Gazı Çıkışına Etkilerinin Araştırılması", BAP Y.Lisans, FEF2010YL22, Yönetici, 2011
"Metal Çöktürülmüş Karbon Nanotüp Elektrotta Metanol Oksidasyonunun Araştırılması", BAP Y.Lisans, FEF2010YL54, Yönetici, 2011
"Nikel-Kobalt Kaplı Bakır Elektrotta Metanol Oksidasyonunun Araştırılması", BAP Doktora, FEF2010D6, Yönetici, 2012
"Nikel Çinko Kaplı Grafit Elektrodun Metanol Oksidasyonuna Katalitik Etkisinin Araştırılması", BAP Doktora, FEF2009D9, Yönetici, 2011
"Metanol Elektrooksidasyonu İçin Katalitik Yüzeyli Elektrot Geliştirilmesi", BAP Diğer, FEF2009BAP4, Yönetici, 2010
"Kükürt İçeren Bazı Organik Maddelerin Asidik Ortamda Yumuşak Çeliğin Korozyonuna Etkilerinin İncelenmesi", BAP Doktora, FEF2008D7, Yönetici, 2011
"Nikel-Bakır ve Nikel-Kobalt Kaplı Bakır Elektrotlarda Hidrojen Eldesi", BAP Y.Lisans, FEF2007YL17, Yönetici, 2008
"Hidrojen Gazı Eldesi İçin Katalitik Yüzeyli Elektrot Geliştirilmesi", TÜBITAK Projesi, 106T542, Yönetici, 2009
"Bakırın Asidik Ortamdaki Korozyonuna Rodaninin İnhibitör Etkisinin İncelenmesi", BAP Diğer, FEF2007BAP9, Yönetici, 2008
"Polirodanin Bakır Üzerinde Elektrokimyasal Sentezi ve Korozyon Davranışının Belirlenmesi", BAP Y.Lisans, FEF2007YL33, Yönetici, 2008
"Hidrojen Gazı Eldesi ve Metanol Elektrooksidasyonu için Katalitik Elektrot Geliştirilmesi", BAP Doktora, FEF2006D8, Yönetici, 2009
"Poly 2 Aminotiazol ün Elektrokimyasal Sentezi ve Karakterizasyonu", BAP Diğer, FEF2006BAP8, Yönetici, 2007
"Değişik Elektrotların (Fe, Fe/Ni, Fe/Ni-Zn, Fe/Ni-Al) H2 Gazı Eldesine Etkilerinin Araştırılması", BAP Y.Lisans, FEF2005YL54, Yönetici, 2006
"Nikel Kaplı Gümüş, Bakır ve Çinko Elektrotlarda Bazik Ortamda Hidrojen Eldesi", BAP Y.Lisans, FEF2003YL33, Yönetici, 2005
"Nikel Kaplı Platin Elektrotta Bazik Ortamda Metil Alkol Oksidasyonunun İncelenmesi", BAP Y.Lisans, FEF2004YL53, Yönetici, 2005
"Nikel Kaplı Yumuşak Çelik Elektrotta Hidrojen Çıkışının İncelenmesi", BAP Diğer, FEF2006BAP8, Yönetici, 2006
"Yumuşak Çeliğin Asidik Ortamdaki Korozyonuna Bazı Organik Maddelerin İnhibitör Etkilerinin İncelenmesi", BAP Y.Lisans, FEF2004YL54, Yönetici, 2005
"Değişik Metal Elektrotlarla Elektrokimyasal Yolla Asidik ve Bazik Ortamlarda Hidrojen Gazı Eldesi", BAP Y.Lisans, FEF2003YL22, Yönetici, 2004
"Aluminyumun Klorürlü Ortamlardaki Elektrokimyasal Davranışları", BAP Diğer, FEF2002BAP10, Yönetici, 2003
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi