Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, İktisadi ve idari bilimler fakültesi , 2013 - Devam Ediyor
Doç.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, İktisadi ve idari bilimler fakültesi , 2006 - 2013
Yrd.Doç.Dr., Kirgizistan-Türkiye Manas Üniversitesi, ktisadi ve idari bilimler fakültesi, 2002 - 2005
Yrd.Doç.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, İktisadi ve idari bilimler fakültesi , 2000 - 2006
Arş.Gör., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, İktisadi ve idari bilimler fakültesi , 1991 - 1999
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, M.Demiral, "Gelişmekte Olan Ülkeler, Sanayileşme ve İhracat: Türkiye İle Seçilmiş Ülke Karşılaştırmalar", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Nisan, 2014.
Doktora, P.Özdemir, "Kurumlar, Yönetişim ve Ekonomik Gelişme,", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, E.Akça, "Doğal Kaynakların Ekonomik Gelişme Üzerine Etkisi: Seçilmiş Ülke Deneyimleri", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2014.
Yüksek Lisans, A.Kardaşlar, "Döviz Kuru ile Makroekonomik Büyüklükler Arasındaki İlişki: Türkiye Üzerine Bir Uygulama", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2013.
Yüksek Lisans, H.Özalp, "Avrupa Parasal Birliği?nin Optimal Para Alanı Teorisi Çerçevesinde Analizi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2012.
Yüksek Lisans, A.Alper, "Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı ve Türkiye Ekonomisine Etkileri", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2009.
Yüksek Lisans, P.Özdemir, "İç Borç Yönetimi ve Türkiye", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2009.
Yüksek Lisans, D.Göz, "Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları ve Türkiye", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2009.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi