Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"DÖVİZ KURLARINDAKİ DEĞİŞİMLERİN YURT İÇİ FİYATLARA GEÇİŞ ETKİSİ ÜZERİNE BİR İNCELEME VE AMPİRİK ANALİZLER SEÇİLMİŞ ÜLKE ÖRNEKLERİ VE TÜRKİYE", BAP Arastırma Projesi, SBA-2018-10768 , Yönetici, Devam Ediyor
"Geçiş Ekonomileri ve Türkiye'de Beşeri Sermaye ve Ekonomik Büyüme Üzerine Ampirik Bir Analiz", BAP Arastırma Projesi, SBA-2014-2952, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Beşeri Sermaye ve Belirleyenleri Üzerine Ampirik Bir Analiz:BRICS Ülkeleri ve Türkiye Örneği", BAP Arastırma Projesi, SBA-2014-2588, Yönetici, Devam Ediyor
"Doğal Kaynakların Ekonomik Gelişme Üzerine Etkisi: Seçilmiş Ülke Deneyimleri ", BAP Y.Lisans, İİBF2013YL10, Yönetici, 2014
"Kurumlar , Yönetişim ve Ekonomik Gelişme", BAP Doktora, İİBF2012D4, Yönetici, Devam Ediyor
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi