Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Sofu H., Çubukçu H., "A note on Turkish-Arabic Contact at Phonological Level", INTERNATİONAL JOURNAL OF BİLİNGUALİSM, vol.22, pp.1-5, 2017 (Link)
Altinkamis N.F., Kern S., Sofu H., "When context matters more than language: Verb or noun in French and Turkish caregiver speech", FIRST LANGUAGE, vol.34, pp.537-550, 2014
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Sofu H., Ertekin D., "Acquisition of ditransitive verbs in Turkish", Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.47, ss.833-843, 2018 (Link)
Sofu H., "Adların ve Eylemlerin Edinimi", Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Dergisi, cilt.1, no.1, ss.176-191, 2016 (Link)
Sofu H., Bal Akyol Ö., "realization of subjects of an English-Turkish bilgiual child", Uluslararası Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi, cilt.14, ss.115-134, 2015
Sofu H., "Lexical Innovations In Turkish", Turkish Studies-International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, vol.9, pp.78-89, 2014
Sofu H., "Language Shift Or Maintenance Within Three Generations: Examples From Three Turkish-Arabic Speaking Families.", International Journal of Multilingualism, vol.6, pp.246-257, 2009
Sofu H., Altinkamiş N.F., "Input Frequency Effects in terms of Noun/Verb Dominance. Çukurova Üniversitesi", Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.3, ss.229-241, 2006
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Çubukçu H., Sofu H., Şeker M., "Asking for the hand of the girl:interactional patterns of marriage arrangement discourse in Turkish culture,? ", 3rd International conerence on Organization in Discourse Conference :Interactional Perspectives on Discourse:, FINLANDIYA, - , pp.7- (Link)
Şimşek T., Sofu H., "Acquisition of Turkish "ol-"", 19th International Conference on Turkish Linguistics, Astana, KAZAKISTAN, 17-19 Ağustos 2018, pp.37-37
Sofu H., Şimşek T., "Acquistion of Coordination in Turkish Children: Additive Connectives", 3rd International Conference on Language, Innovation, Culture and Education (ICLICE) 2016, Singapur, SİNGAPUR, 20-21 Şubat 2016, pp.191-201 (Link)
Altinkamiş N.F., Sofu H., "Camille?den Cemile?ye: Çeviri Çocuk Yazınında Fransızca?dan Türkçe?ye Yapılan Kültürel Uyarlamalar", 26.Ulusal Dilbilim Kurultayı, ISPARTA, TÜRKIYE, 24-26 Mayıs 2012, ss.167-174
Altinkamiş N.F., Sofu H., Uçar E., "Soru Adıllarının Edinimi", 24. Ulusal Türk Dilbilim Kurultayı Bildiri Kitabı, ANKARA, TÜRKIYE, 17-18 Mayıs 2010, ss.280-288
Altinkamiş N.F., Sofu H., "Türkçenin Ediniminde Sözdizimsel Yapının Ad ve Eylem Kullanımı Üzerindeki Etkisi", 23. Ulusal Türk Dilbilim Kurultayı Bildirileri, Gazi Magusa, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 14-15 Mayıs 2009, ss.121-136
Sofu H., Altinkamiş N.F., "Acquisition of Turkish Adjectives in Children?s Early Lexicon. Essays on Turkish Linguistics ", 14th International Conference on Turkish Linguistics, ANTALYA, TÜRKIYE, 6-8 Ağustos 2008, pp.351-360
Çubukçu H., Sofu H., Şeker M., "?Conversational Code swiching in Turkish-Arabic Bilingual talk,? in E.A.Csato, B. Karakoç and A. Menz (Eds ) Horrossowitz,Weisbadn", 13th.International Conference on Turkish Linguistics, Uppsala University., Uppsala, ISVEÇ, 13-16 Temmuz 2006, pp.72-80
Sofu H., Çubukçu H., "?Intonation: more than the salt and pepper of verbal interaction?, ", 11th.International Conference on Turkish Linguistics, magosa, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 4-6 Temmuz 2002, pp.135-144
Ekmekci F., Okan Z., Bada E., Can C., Bulut T., Sofu H., "Anadolu Liselerşi ve Özel Okullara Hazırlanan Öğrencilerin Anadil Kullanımlarında Karşılaştıkları Sorunlara Genel Bir Bakış", XI Dilbilim Kurultayı , ANKARA, TÜRKIYE, 22-23 Mayıs 1998, ss.297-319
Çubukçu H., Sofu H., "Asking for the hand of the girl:interactional patterns of marriage arrangement discourse in Turkish culture ", 3rd.International Conference on Discourse and ınteraction, Turku, FINLANDIYA, 9 Temmuz 2006 - 13 Temmuz 206, vol.3, pp.7-21
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Sofu H., Şimşek T., ""Ya" Bağlacının işlevleri ve edinimi", Dilbilimde Güncel Tartışmalar, Turan, Ü. D. Kapkallı-Yavuz, H. Balcı, A.ı, Ed., Dilbilim Derneği, Ankara, ss.51-62, 2018 (Link)
Sofu H., "Dil Edinimi", yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi, Yıldırım F., Tüfekçioğlu, B., Ed., Pegem Akademi Kitabevi Yayınları, Ankara, ss.17-33, 2016 (Link)
Sofu H., Çubukçu H., Şeker M., "Conversational Code-switching in Turkish-Arabic bilingual Talk", in: The Uppsala Meeting, Csato E A., Karakoç B., Menz A., Eds., Harrassowitz Verlag, Wiesbaden, pp.72-80, 2016 (Link)
Sofu H., Ertekin D., "Words and Rules in English as a Second Language", in: Linguistik International, Souleimanova, O., Eds., Peter Lang, Frankfurt am main, pp.369-381, 2009
Sofu H., "Acquisition Of Reduplication In Turkish", in: Studies on Reduplication, Bernard Hurch, Eds., Mouton De Gruyter, Berlin, pp.491-507-, 2005
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi