Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"The Influence of Raw Materials and Addition of Nitrogen and Commercial Yeast on Cider Quality", BAP Doktora, FDK-2017-8744, Yönetici, Devam Ediyor
"Yarı Sürekli Sistemde Tarhana Hamuru Fermentasyonunun Optimizasyonu", BAP Doktora, FDK-2017-7769, Yönetici, Devam Ediyor
"Portakal Suyu Üretim Hattında Bozulmaya Neden Olan Mayaların Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma", BAP Y.Lisans, FYL-2017-7844, Yönetici, Devam Ediyor
"Screening Various Yarrowia lipolytica Strains for Microbial Lipid and Citric Acid Production", BAP Diğer, FED-2016-7107, Yönetici, 2016
"Farklı Yörelerde Kullanılan Ekşi Hamurlarda Laktik Asit Bakterileri ve Mayaların Belirlenmesi", BAP Y.Lisans, FYL-2016-7132, Yönetici, Devam Ediyor
"Şalgam Tozu Üretimi", BAP Diğer, FPT-2016-6426, Yönetici, Devam Ediyor
"Probiyotik Laktik Asit Bakterileriyle Kısmi Fermantasyon Sonucu Elde Edilen Domates ve Siyah Havuç Sularının Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma", BAP Y.Lisans, FYL-2016-6072, Yönetici, Devam Ediyor
"Adana Piyasasından Toplanan Biraların Bileşimi Üzerine Bir Araştırma", BAP Diğer, FBA-2016-5635, Yönetici, 2016
"Çukurova Bölgesinde Yetiştirilen Gemlik Zeytin Çeşidinin Sofralık Siyah Zeytine İşlenmesi ve Starter Geliştirilmesi Üzerine Araştırmalar", BAP Doktora, FDK-2016-4905, Yönetici, Devam Ediyor
"Tarhana üretimi için fonksiyonel ekzopolisakkaritlerin ve üretici laktik asit bakterilerinin belirlenmesi", TÜBITAK Projesi, 1160525, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Doğal ve Alkali İşlem Uygulamalarının Sofralık Siyah Zeytin Kalitesi Üzerine Etkileri", BAP Y.Lisans, FYL-2015-4827, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Narince Üzümlerinin Spontan Fermantasonu Sırasında Endojen Maya Florasının Belirlenmesi ve İzole Edilen Potansiyel Sacharomyces cerevisiae Starter Mayalarının Beyaz Şarap Kalitesi Üzerine Etkileri", TÜBITAK Projesi, 214O173, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Sodyum Miktarı Azaltılmış Şalgam Suyu Fermantasyonunda Etkili Olan Laktik Asit Bakterilerinin Moleküler Yöntemlerle Tanımlanması Üzerine Bir Araştırma", BAP Diğer, FBA-2015-4758, Yönetici, Devam Ediyor
"Narince Üzümlerinin Spontan Fermantasonu Sırasında Endojen Maya Florasının Belirlenmesi ve İzole Edilen Potansiyel Sacharomyces cerevisiae Starter Mayalarının Beyaz Şarap Kalitesi Üzerine Etkileri", BAP Diğer, FUK-2015-5255, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Production of low sugar functional apple and orange juice beverages with probiotic and prebiotic properties using lactic acid bacteria (Şeker İçeriği Azaltılmış Probiyotik ve Prebiyotik Özelliklere Sahip Fonksiyonel Elma ve Portakal Suyu Üretimi)", BAP Doktora, FDK-2015-5279, Yönetici, Devam Ediyor
"Şalgam Suyu Üretiminde Farklı Klorür Tuzları Kullanarak Sodyum Klorür Miktarının Azaltılması ve Fermantasyonda Etkili Olan Laktik Asit Bakterilerinin Moleküler Karakterizasyonu", TÜBITAK Projesi, TOVAG, 113O818, Yönetici, Devam Ediyor
"Yarrowia lipolytica Kullanılarak Bazı Gıda Sanayi Atıklarından Sitrik Asit ve Tek Hücre Yağı Üretimi", BAP Doktora, FDK-2014-3159, Yönetici, Devam Ediyor
"Production of Low Alcohol Wines by non-Saccharomyces Yeasts", Bilimsel Araştırma Projesi, WW10/27, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Sofralık Salamura Siyah Zeytin Üretiminde Farklı Klorür Tuzları Kullanımının Kalite Üzerine Etkisi", BAP Y.Lisans, ZF2013YL3, Yönetici, Devam Ediyor
"Şalgam Suyu Üretiminde Farklı Fermantasyon Sıcaklığı Uygulamasının Kalite Üzerine Etkisi", BAP Y.Lisans, ZF2012YL17, Yönetici, Devam Ediyor
"Çukurova Bölgesinin Bazı Yörelerinde Yetiştirilen Gemlik Zeytin Çeşidinden Doğal Fermente (Salamura) Siyah Zeytin Üretimi ve Fermantasyonda Etkili Olan Laktik Asit Bakterileri ve Mayaların Moleküler Karakterizasyonu Üzerinde Araştırmalar", TÜBITAK Projesi, TOVAG, 112O164, Yönetici, 2015
"Glikoz Oksidaz Kullanarak Şeker İçeriği Azaltılmış Üzüm Şırasından Düşük Alkollü Şarap Üretimi Üzerinde Bir Araştırma", BAP Arastırma Projesi, ZF2011BAP28, Yönetici, 2013
"Şalgam Suyundan İzole Edilen Bazı Laktik Asit Bakterilerinin Moleküler Karakterizasyonu ve Bunların Starter Kültür Olarak Kullanılma Potansiyellerinin Belirlenmesi", BAP Y.Lisans, ZF2011YL33, Yönetici, 2013
"Ekşi Hamur ve Nohut Mayası Fermantasyonlarında Etkili Olan Mikroorganizmaların Belirlenmesi ve Bunlardan Üretilen Ekmeklerin Kalitesi Üzerine Bir Araştırma", BAP Doktora, ZF2009D20, Yönetici, 2013
"Lachancea thermotolerans Mayasının Etil Alkol Fermantasyonu Üzerine Etkisi", BAP Y.Lisans, ZF2010YL35, Yönetici, 2011
"Adana Piyasasındaki Şalgam Sularının Bileşimleri Üzerine Bir Araştırma", BAP Y.Lisans, ZF2008YL3, Yönetici, 2009
"Farklı Miktarlarda Maya İlavesinin Bira Kalitesi Üzerine Etkisi", BAP Y.Lisans, ZF2008YL35, Yönetici, 2009
"Farklı Miktarlarda Maya Kullanımının Elma Şarabı Kalitesi Üzerine Etkisi, Ç.Ü. BAP Projesi", BAP Arastırma Projesi, ZF2007BAP44, Yönetici, 2010
"Şalgam suyu üretiminde etkili olan laktik asit bakterilerinin belirlenmesi", BAP Arastırma Projesi, ZF2006BAP17, Yönetici, 2010
"Malt İçeceği Üretimi Üzerine Bir Araştırma", BAP Y.Lisans, ZF2007YL42, Yönetici, 2009
"Şalgam Suyu Üretiminde En Uygun Siyah Havuç (Dacus carota) Miktarının Belirlenmesi", BAP Y.Lisans, ZF2007YL2, Yönetici, 2008
"Şalgam Suyu Üretiminde Kullanılan Siyah Havuç (Dacus carota) Boyutunun Şalgam Suyu Kalitesi Üzerine Etkisi", BAP Y.Lisans, ZF2007YL40, Yönetici, 2009
"Şalgam suyu üretiminde etkili olan laktik asit bakterilerinin belirlenmesi ve şalgam suyu üretim tekniğinin geliştirilmesi", TÜBITAK Projesi, TOVAG, 106O670, Yönetici, 2010
"Şalgam Suyu Üretiminde Etkili Olan Laktik Asit Bakterilerinin Belirlenmesi ve Şalgam Suyu Üretim Tekniğinin Geliştirilmesi", BAP Doktora, ZF2006D31, Yönetici, 2010
"Biyodönüşüm yolu ile amil alkol içeren damıtma artıklarından izoamil asetat (Muz aroması) üretimi", BAP Arastırma Projesi, ZF2004BAP20, Araştırmacı, 2008
"Pilot Şarap İşletmesinin Altyapısının İyileştirilmesi", BAP Arastırma Projesi, 2005K120360/9, Araştırmacı, 2008
"Williopsis saturnus mayası ile izoamil asetat üretimi üzerine bir araştırma", BAP Arastırma Projesi, ZF2004BAP13, Araştırmacı, 2008
"Mitokondriyal Mutantların Bira Fermantasyonu Üzerine Etkisi", BAP Y.Lisans, ZF2004YL16, Yönetici, 2006
"Şarap fermantasyonunda Ortama İlave Edilen 3-Metil Bütanolün Saccharomyces cerevisiae?nın İzoamil Asetat Oluşturma Özelliği üzerine Etkisi", BAP Y.Lisans, ZF2004YL19,, Yönetici, 2006
"Farklı Sayılarda Maya İlavesinin Yüksek Şeker Yoğunluklu Şıradan Elde Edilen Biranın Kalitesi Üzerine Etkisi", BAP Y.Lisans, ZF-2003YL11, Yönetici, 2006
"Biyoteknolojik Yolla İzoamil Asetat ve Etil Asetat Üretimi", TÜBITAK Projesi, TÜBİTAK- TOVAG -3393, Yönetici, 2007
"Farklı Miktarlarda Maya İlavesinin Emir Üzümünden Elde Edilen Şarabın Kalitesi Üzerine Etkisi", BAP Arastırma Projesi, ZF-2002BAP56, Yönetici, 2003
"Maya Ekstraktı Üretiminde Sıcaklık Uygulamasının Optimizasyonu", BAP Arastırma Projesi, ZF-2003BAP4, Yönetici, 2004
"İmmobilize Saccharomyces cerevisiae Mayasıyla Şarap Üretimi", BAP Y.Lisans, FBE-2002-YL340, Yönetici, 2004
"Pozantı Koşullarında Yetiştirilen Bazı Şaraplık Üzüm Çeşitlerinin Fenolojileri İle En Uygun Derim Zamanının ve Şaraplık Değerlerinin Belirlenmesi", TÜBITAK Projesi, TOGTAG/TARP-2521, Yönetici, 2003
"Şarapçılıkta Etil Alkol Fermantasyonu Üzerine Saccharomyces spp. Dışındaki Mayaların Etkisi", BAP Y.Lisans, FBE.2000.YL.110, Yönetici, 2002
"GAP Bölgesinde Yapılan Tarımsal Araştırmalar, Gereksinim Duyulan Yeni Araştırma Konuları ve Eylem Planının Oluşturulması", TÜBITAK Projesi, TOGTAG-2669/1, Araştırmacı, 2001
"Öküzgözü ve Boğazkere Üzümleri Karışımından Kaliteli Bir Şarap Üretebilmek İçin En Uygun Cibre Fermantasyonu Süresinin Belirlenmesi", TÜBITAK Projesi, TOGTAG/TARP-2409, Araştırmacı, 2001
"Kozan Yerli Portakalının ve Bu Portakaldan Elde Edilen Şarabın Aroma Maddeleri Üzerine Araştırma", BAP Arastırma Projesi, BAP-GM-99-05, Araştırmacı, 2001
"Cibre Fermantasyonu Süresinin Öküzgözü ve Boğazkere Üzümleri Karışımından Elde Edilecek Şarapların Fenol Bileşikleri Üzerine Etkisi", BAP Arastırma Projesi, ZF-99.30, Yönetici, 2001
"Kozan Yerli Çeşidinin Portakal Şarabına İşlenmesinde Maya Florasındaki Gelişmeler Üzerine Bir Araştırma", BAP Arastırma Projesi, BAP-GM-99-04, Yönetici, 2001
"Önemli Bazı Üzüm Çeşitlerinin Şaraplık Değerlerinin Belirlenmesi ve Elde Edilen Şarapların Kalitesinin Geliştirilmesi Üzerine Araştırmalar", TÜBITAK Projesi, TOGTAG/TARP-1858, Araştırmacı, 2001
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi