Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"If Donor and Recipient are the Same Person? Gender Role Identity's Effect on Self-Gifting", BAP Diğer, SED-2017-9606, Yönetici, Devam Ediyor
"BRIDGE Tahmin Edici, Kahin Özelliği ve Bazı Ekonometrik Problemlerin Çözümünde Uygulanması", BAP Doktora, SDK-2016-5277, Yönetici, Devam Ediyor
"Yaşlı Turistlerin Tercih ve Alışkanlıkları Üzerine İstatistiksel Bir Yaklaşım", BAP Diğer, SBA-2015-3874, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Nonlinear Inequality Constrained Ridge Regression Estimator", BAP Diğer, SED-2014-2935, Yönetici, 2015
"Mevsimsel Birim Kök Testi İçin Bridge Tahmin Edici", BAP Arastırma Projesi, İİBF2012BAP4, Yönetici, 2014
"İş-Aile Dengesi Ölçeğinin 1.Düzey İstatistiki Bölgeleri İçin Faktör Yapısı ve Psikometrik Özellikleri", BAP Arastırma Projesi, İİBF2012BAP3, Araştırmacı, 2015
"Atlantik-Ural Bölgesindeki Ülkelerin Askeri Güç Dengelerinin Karşılaştırılması", BAP Arastırma Projesi, İİBF2010BAP5, Araştırmacı, 2012
"ARAÇ ROTALAMA PROBLEMİNE NÖROGENETİK YAKLAŞIM", TÜBITAK Projesi, 107M624, , 2009
"Yanlı Tahmin Ediciler ve Ekonometride Uygulamaları", BAP Doktora, FEF2008D20, Araştırmacı, 2011
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi