Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Toker Cinli S., Kaçiranlar S., Güler H., "Two-stage Liu estimator in a simultaneous equations model", JOURNAL OF STATISTICAL COMPUTATION AND SIMULATION, vol.88, pp.2066-2088, 2018 (Link)
Ertaş H., Kaçiranlar S., Güler H., "Robust Liu-type estimator for regression based on M-estimator", COMMUNİCATİONS IN STATİSTİCS-SİMULATİON AND COMPUTATİON, vol.46, pp.3907-3932, 2017 (Link)
Güler H., Gultay B., Kaçiranlar S., "Comparisons of the alternative biased estimators for the distributed lag models", COMMUNİCATİONS IN STATİSTİCS-SİMULATİON AND COMPUTATİON, vol.46, pp.3306-3318, 2017 (Link)
Kaçiranlar S., Sakallioğlu S., Özkale M.R., Güler H., "More on the restricted ridge regression estimation", JOURNAL OF STATISTICAL COMPUTATION AND SIMULATION, vol.81, pp.1433-1448, 2011
Ucar N., Güler H., "Testing Stochastic Income Convergence In Seasonal Heterogeneous Panels", ECONOMIC MODELLING, vol.27, pp.422-431, 2010 (Link)
Güler H., Kaçiranlar S., "A Comparison of Mixed and Ridge Estimators of Linear Models", COMMUNICATIONS IN STATISTICS-SIMULATION AND COMPUTATION, vol.38, pp.368-401, 2009
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Özgür Güler E., Güler H., Koşar Ç., "Anne-Yetişkin Kız İlişkisinin Yetişkin Kızın Yaşam Doyumu ve Benlik Saygısı Üzerine Etkisinin Adana İlinde İncelenmesi", Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.26, pp.176-188, 2017 (Link)
Özgür Güler E., Güler H., Börüban C., "The Travel Preferences of Elderly Travelers Living in Adana", Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , vol.26, pp.109-124, 2017 (Link)
Akdeniz F., Çabuk H.A., Güler H., Örk Özel S., Gezer F., "Comparing The Performance of GME and Some Biased Estimators for the Translog Model under Multicollinearity Using Monte Carlo Method", Social Sciences Research Journal, vol.4, pp.283-283, 2015 (Link)
Güler H., Akdeniz F., Çabuk H.A., Örk Özel S., "Poverty Rate and Its Determinants for 12 Statistical Regions of Turkey: Generalized Maximum Entropy Approach", Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.24, pp.337-348, 2015 (Link)
Güler H., Özgür Güler E., "Türkiye için İş Aile Dengesi Ölçeğinin Alt Boyutları ve Belirleyicileri", Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.24, pp.349-364, 2015 (Link)
Özgür Güler E., Güler H., "Investigation Of Armed Forces From The Atlantic Ocean To The Ural Mountains", International Journal of Business and Social Research, vol.2, pp.115-124, 2012
Akdeniz F., Çabuk H.A., Güler H., "Generalized Maximum Entropy Estimators: Applications to the Portland Cement Dataset ", The Open Statistics & Probability Journal, vol.3, pp.13-20, 2011
Çolak S., Güler H., "Dağıtım Rotaları Optimizasyonu İçin Meta Sezgisel Bir Yaklaşım", Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.11, ss.171-189, 2009
Köksel B., Özgür Güler E., Güler H., "Etkin Ücret Teorileri: Türk İmalat Sanayi Uygulaması", İktisat, İşletme ve Finans, vol.19, pp.91-106, 2004
Özgür Güler E., Güler H., "1. Düzeydeki 12 İstatistiki Bölgenin Gelişmişlik Durumlarının Faktör Analizi Ile İncelenmesi", Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.13, ss.75-88, 2004
Atan M., Özgür Güler E., Güler H., "Çok Değişkenli İstatistiksel Analizler ve VZA ile İllerin Gelişmişlik Düzeylerinin Karşılaştırması", Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.6, ss.25-42, 2004
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Güler H., Kaçiranlar S., "An Evaluation of Mixed and Ridge Estimators under Multicollinearity and Non-Sphericity", 18. ULUSLARARASI EKONOMETRİ, YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI VE İSTATİSTİK SEMPOZYUMU, TRABZON, TÜRKIYE, 4-7 Ekim 2017, pp.1-1
Güler H., Koşar Ç., "Mevsimsel Birim Kökün Belirlenmesinde Bridge Tahmin Edicinin Kullanımı", 18. ULUSLARARASI EKONOMETRİ, YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI VE İSTATİSTİK SEMPOZYUMU, TRABZON, TÜRKIYE, 4-7 Ekim 2017, pp.1-1
Güler H., Koşar Ç., "The Usage of Bridge Estimators for HEGY Seasonal Unit Root Tests", ICCESE 2017: 19th International Conference on Computational Economics, Statistics and Econometrics , New York, ABD, 4-5 Haziran 2017, vol.4, no.6, pp.4-4
Özgür Güler E., Güler H., Şanli S., "The Relationship Between Basic Human Needs and Opportunity Based on Social Progress Index", ICCESE 2017: 19th International Conference on Computational Economics, Statistics and Econometrics, New York, ABD, 4-5 Haziran 2017, vol.4, no.6, pp.3-3
Güler H., Özgür Güler E., Termanoğlu Y., "If Donor and Recipient are the Same Person? Gender Role Identity?s Effect on Self-Gifting", 33rd International Academic Conference, Vienna, Viyana, AVUSTURYA, 28-31 Ağustos 2017, pp.1-1
Özgür Güler E., Güler H., Börüban C., "The Behaviors of Elderly Travelers in Turkey: Adana Case", 33rd International Academic Conference, Viyana, AVUSTURYA, 28-31 Ağustos 2017, pp.1-1
Güler H., Yalçin Y., Koşar Ç., "Bridge estimator as an alternative to Dickey-Pantula unit root test", The 10th International Days of Statistics and Economics, Prag, CEK CUM., 8-10 Eylül 2016, pp.523-532
Güler H., Özgür Güler E., Koşar Ç., "Anne-Yetişkin Kız İlişkisinin Yaşam doyumu ve Benlik Saygısı Üzerine Etkisinin Adana İlinde İncelenmesi", 17. ULUSLARARASI EKONOMETRİ, YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI VE İSTATİSTİK SEMPOZYUMU, SİVAS, TÜRKIYE, 2-4 Haziran 2016, pp.1-1
Akdeniz F., Çabuk H.A., Güler H., Gezer F., Örk Özel S., "EŞANLI DENKLEM MODELLERİNDE ÇOKLU İÇ İLİŞKİNİN ETKİLERİ VE ALTERNATİF TAHMİN EDİCİLERİN KARŞILAŞTIRILMASI", 17. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, SİVAS, TÜRKIYE, 2-4 Haziran 2016, pp.79-83
Akdeniz F., Ünsal A., Çabuk H.A., Güler H., Örk Özel S., Gezer F., "İÇ İLİŞKİ PROBLEMİ ALTINDA TRANSLOG MODEL İÇİN GME VE BAZI YANLI TAHMİN EDİCİLERİN MONTE CARLO YÖNTEMİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI", 16. ULUSLARARASI EKONOMETRİ, YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI VE İSTATİSTİK SEMPOZYUMU, EDİRNE, TÜRKIYE, 7-12 Mayıs 2015, pp.283-283
Akdeniz F., Ünsal A., Çabuk H.A., Güler H., Örk Özel S., Gezer F., "Comparing the Performance of GME and Some Biased Estimators for the Translog Model under Multicollinearity Using Monte Carlo Method", 16. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, EDİRNE, TÜRKIYE, 7-12 Mayıs 2015, pp.283-283
Güler H., Koşar Ç., "Nonlinear Inequality Constrained Ridge Regression Estimator", The International Conference on Trends and Perspectives in Linear Statistical Inference (LinStat2014) , Linköping, ISVEÇ, 24-28 Ağustos 2014, pp.48-48
Güler H., Koşar Ç., "Doğrusal Olmayan Eşitsizlik Kısıtlı Ridge Tahmin Edici", 15. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, ISPARTA, TÜRKIYE, 22-25 Mayıs 2014, pp.78-78
Çabuk H.A., Akdeniz F., Güler H., "Doğrusal Eşanlı Denklem Modellerinin Tahmininde Kullanılan Tahmincilerin Kötü Koşulluluk Durumunda HKO Bazında Performanslarının Özyetinim ile Karşılaştırılması", 15. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, ISPARTA, TÜRKIYE, 22-25 Mayıs 2014, pp.76-76
Güler H., "BRIDGE Estimators for HEGY Seasonal Unit Root Tests", International Conference for Academic Disciplines, Freiburg, ALMANYA, 3-6 Aralık 2013, pp.1-1
Özgür Güler E., Güler H., "Factor Structure of the Work-Family Balance Scale and its Demographic Pattern for Turkey", EBES 2013 CONFERENCE, Roma, ITALYA, 11-13 Ocak 2013, pp.1-1
Güler H., "BRIDGE Estimators for HEGY Seasonal Unit Root Tests", 14. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Saray Bosna, BOSNA HERSEK, 24-28 Mayıs 2013, pp.71-71
Çabuk H.A., Güler H., Örk Özel S., Akdeniz F., "12 İstatistiki Bölge Bazında Türkiye İçin Yoksulluk Oranı-Bazı Belirleyici Faktörler İlişkisi: Genelleştirilmiş Maksimum Entropi Yaklaşımı", XIVth INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECONOMETRICS, OPERATIONS RESEARCH AND STATISTICS, SARAYBOSNA, BOSNA HERSEK, 24-28 Mayıs 2013, pp.225-225
Ertaş H., Kaçiranlar S., Güler H., "M-kestiricilere Dayalı Bazı Yanlı Tahmin Edicilerin Simülasyonla Karşılaştırılması", 14. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Saray Bosna, BOSNA HERSEK, 24-28 Mayıs 2013, pp.332-332
Ertaş H., Kaçiranlar S., Güler H., "Robust Liu-type estimator for regression based on M-estimator", 8TH World Congress in Probability and Statistics, İSTANBUL, TÜRKIYE, 9-14 Temmuz 2012, pp.263-263
Gultay B., Güler H., Kaçiranlar S., "Comparisons of the alternative estimators for the distributed lag models", 8. Uluslararası İstatistik Günleri Sempozyumu , ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 11-13 Ekim 2012, pp.185-187
Özgür Güler E., Güler H., "Avrupa Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Anlaşmasına Taraf Ülkelerin Askeri Güç Dengelerinin Karşılaştırılması", 12. Uluslararası Ekonometri Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, DENİZLİ, TÜRKIYE, 26-28 Mayıs 2011, pp.61-61
Özgür Güler E., Güler H., "The Comparison of the Balance of Military Power in Atlantic Ural Countries", EBES 2011 Conference , Zagreb, HIRVATISTAN, 13-15 Ekim 2011, pp.92-92
Kaçiranlar S., Güler H., "Gözlemlere Bağlı Kısıtlı Ridge Regresyon Tahmin Edicisi", 12. Uluslararası Ekonometri Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, DENİZLİ, TÜRKIYE, 26-28 Mayıs 2011, pp.226-226
Özgür Güler E., Güler H., "Basit Faktör Analizi Modeli için Faktör Yüküne Ait Hipotez Testlerinde Kullanılan Yöntemlerin Simülasyon ile Karşılaştırılması", 10. Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, ERZURUM, TÜRKIYE, 27-29 Mayıs 2009, ss.48-48
Güler H., Kaçiranlar S., "Problems of Multicollinearity in Regression Models", Int. Conference on multivariate statistical modelling and high dimentional data mining, KAYSERİ, TÜRKIYE, 19-23 Haziran 2008, pp.82-82
Akdeniz F., Çabuk H.A., Güler H., "Multicollinearity and application of the Generalized Maximum Entropy Estimators to the Portland Cement Dataset", 9. Ekonometri ve İstatistik Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 28-30 Mayıs 2008, ss.*-*
Akdeniz F., Çabuk H.A., Güler H., "İçilişki ve Genelleştirilmiş Maksimum Entropi Tahmin Edicilerinin Portland Çimento Veri Kümesine Uygulanması", 9. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, İZMİR, TÜRKIYE, 28-30 Mayıs 2008, ss.1-1
Ucar N., Güler H., "Seasonal Panel Unit Root Estimation: Theory and Inference", 7. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 26-27 Mayıs 2005, ss.1-13
Özgür Güler E., Güler H., "Bağımsız Devletler Topluluğuna Üye Ülkelerin Faktör Analizi ile Sosyo Ekonomik Yönden Karşılaştırılması", 4. İstatistik Kongresi , ANTALYA, TÜRKIYE, 9-12 Mayıs 2005, ss.380-381
Ünsal A., Güler H., "Türk Bankacılık Sektörünün Lojistik Regresyon ve Diskriminant Analizi ile İncelenmesi", 7. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 26-27 Mayıs 2005, ss.1-16
Güler H., Özgür Güler E., "Atlantik-Ural Bölgesi Askeri Güçlerin Faktör Analizi ile Karşılaştırılması", 4. İstatistik Günleri Sempozyumu , İZMİR, TÜRKIYE, 20-21 Mayıs 2004, ss.106-106
Ünsal A., Güler H., "1995-2000 Döneminde Türk Bankacılık Sektörünün Çok Değişkenli Analizi", 6. Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 29-30 Mayıs 2003, ss.1-1
Özgür Güler E., Güler H., "1. Düzeyde 12 İstatistiki Bölge Yaklaşımı ile İllerin Gelişmişlik Durumları Üzerine Bir İnceleme", D.İ.E. Araştırma Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 10-12 Aralık 2003, ss.70-71
Atan M., Özgür Güler E., Güler H., "Türkiye'deki İllerin Gelişmişlik Düzeylerinin Çok Değişkenli İstatistiksel Analizler ve Etkinlik Analizi ile Karşılaştırmalı Sınıflandırılması", 3. İstatistik Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 16-20 Nisan 2003, ss.35-35
Güler H., Köksel B., Özgür Güler E., "Etkin Ücret Teorileri Türk İmalat Sanayi Uygulaması", ODTÜ/ERC 7. Uluslararası Ekonomi Kongresi , ANKARA, TÜRKIYE, 6-9 Eylül 2003, pp.348-348
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Güler H., Çabuk H.A., "Kümeler", Matematik, Çabuk, A., Yılmaz, C., Ed., Lisans Yayıncılık, Adana, ss.1-30-, 2011
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi