Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Güneyli H., Karahan S., Güneyli A., Yapici N., "Water content and temperature effect on ultrasonic pulse velocity of concrete", RUSSİAN JOURNAL OF NONDESTRUCTİVE TESTİNG, vol.53, pp.159-166, 2017 (Link)
Güneyli H., "Assessments of the hydraulic conductivity for predicting the swelling characteristics of compacted expansive soils", ACTA GEOTECHNİCA SLOVENİCA, no.1, pp.11-27, 2017
Güneyli H., Rüşen T., "Effect of length-to-diameter ratio on the unconfined compressive strength of cohesive soil specimens", BULLETIN OF ENGINEERING GEOLOGY AND THE ENVIRONMENT, no.75, pp.793-806, 2016 (Link)
Meric E., Öner E., Avsar N., Nazik A., Güneyli H., İslamoğlu Y., et al., "Did the Red Sea e Mediterranean connection over the Dead Sea Fault Zone end in the Late Pliocene?", QUATERNARY INTERNATIONAL, vol.401, pp.123-131, 2016 (Link)
Güneyli H., "Influence of Afşin-Elbistan highly limy fly ash on engineering behavior of a cohesive soil", SCIENTIFIC RESEARCH AND ESSAYS, vol.5, pp.1307-1316, 2011
Güneyli H., "Yaşar E., Erdoğan,Y and Güneyli, H., ? Determination of the thermal conductivity from physico-mechanical properties? Bull Eng Geol Environment, 67 (2), 219-225, 2008.", BULLETIN OF ENGINEERING GEOLOGY AND THE ENVIRONMENT, vol.67, pp.219-225, 2008 (Link)
Kayadelen C., Sivrikaya O., Taskiran T., Güneyli H., "Critical-state parameters of an unsaturated residual clayey soil from Turkey", ENGINEERING GEOLOGY, vol.94, pp.1-9, 2007
Güneyli H., "Çetin, H., Güneyli, H., Mayer, L., Paleoseimology of the Lake Hazar segment of the East Anatolian fault, , 374, 163-197, 2003.", TECTONOPHYSICS, vol.374, pp.163-197, 2003 (Link)
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Bağriaçik B., Güneyli H., Karahan S., "Determining Important Grade of Environmental Risk Factors at Slopes", International Journal of Engineering Research & Science (IJOER), vol.4, pp.24-29, 2018 (Link) (Abstract)
Güneyli H., Yapici N., Karahan S., "Doğal Anhidritin Beton Bileşeni Olarak Kullanımı ", Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlik Fakültesi Dergisi, cilt.31, ss.7-15, 2016 (Link)
Yapici N., Güneyli H., Karakilçik H., "Fakilar Boksit Cevher Özellikleri Ve Potansiyeline Ait ilk Bulgular (ÇamlIyayla/Mersin)", Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlik Fakültesi Dergisi, no.2, ss.55-64, 2015
Yapici N., Güneyli H., "İs Sağlığı ve Güvenliğinde Tıbbi Jeolojinin Yeri", Maden İşletmelerinde İşçi Sağlığı ve İs Güvenligi Sempozyumu, ss.341-350, 2013
Aytekin S., Güneyli H., Yüksel Ö., "Uçucu Küllerin Killi Zeminler Üzerindeki Etkileri", Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlik Fakültesi Dergisi, no.2, ss.207-218, 2008
Arslan M.Ş., Güneyli H., "Bardat (Mersin-Gülnar-Köseçobanlı) Göleti Mühendislik Jeolojisi", Çukurova Üniversitesi, Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.17, ss.151-162, 2008
Yaşar E., Erdoğan Y., Güneyli H., "Doğal yapıtaşlarının ısı-ses yalıtımı ile mekanik özelliklerinin belirlenmesi", IX. Bölgesel Kaya Mekanigi Sempozyumu (9th Regional Rock Mechanics Symposium), ss.340-350, 2008
Güneyli H., "Farklı Kökenlere Sahip Killerin Kompaksiyon Özelliklerinin Karsılaştırılması", Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlik Fakültesi Dergisi, no.2, ss.199-206, 2008
Güneyli H., Yüksel Ö., Aytekin S., "Kohezyonlu zeminlerde silis kumu içeriğinin büzülme üzerindeki etkileri", Science and Technology Bulletin on Earthscience (Geosound/Yerbilimleri), ss.283-296, 2008
Güneyli H., "Farklı Kökenlere Sahip Killerin ŞiŞme Özelliklerinin Karşılaştırılması", Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlik Fakültesi Dergisi, no.2, ss.219-228, 2008
Çinar B., Güneyli H., "Osmaniye Çagsak Amanos Kırmızı Mermerlerinin Fiziko-Mekanik Özelliklerinin Arastırılması", Çukurova Üniversitesi, Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, no.5, ss.100-109, 2007
Güneyli H., Günaydin O., Fener M., Yüksel Ö., "Tane boyu dagılımının killerin kompaksiyon ve büzülme özellikleri üzerine etkisi 1991877)", Yerbilimleri/Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Dergisi, cilt.24-25, ss.17-28, 2007
Çetin H., Güneyli H., "Dogu Anadolu Fayı, Palu-Hazar Gölü segmentinin Depremselligi", Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlik Fakültesi Dergisi, cilt.18, ss.145-153, 2003
Çetin H., Yetiş C., Güneyli H., Demirtaş R., "Preliminary report on the Adana (Turkey) earthquake of june 27, 1998", Association of Engineering Geologists (AEG) News, vol.42, pp.4-11, 1999
Güneyli H., Ünlügenç Ü.C., Demirkol C., "Horzum Yaylası ve dolayının (Kozan/ADANA) stratigrafisi", Türkiye Jeoloji Kurumu Bülteni, ss.126-137, 1996
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Yapici N., Yıldızeli M. , Güneyli H., "A Case Study on Air Quality Modeling: II-A Group Stone Quarry, Gülnar/Mersin Region", 2. Uluslararası multidisiplin çalışmalar kongresi, ADANA, TÜRKIYE, 4-5 Mayıs 2018, vol.1, no.2, pp.255-265
Yildizeli M., Yapici N., Güneyli H., "Hava Kalitesi Modelleme Çalışmasına Bir Örnek: Islahiye İlçesi/Gaziantep (A CASE STUDY ON AIR QUALITY MODELING: ISLAHIYE DISTRICT/GAZİANTEP REGION)", Uluslararası Maden İşletmelerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu (International Symposium On Occupational Health and Safety in Mining, UMİİGS?2017), ADANA, TÜRKIYE, 2-3 Kasım 2017, pp.298-311 (Özet) (Abstract)
Yapici N., Güneyli H., Karahan S., "COMPARISON OF STRENGTH PARAMETERS OF ANHYDRITE BASED MORTARS (ANHİDRİT BAZLI HARÇLARIN DAYANIM PARAMETRELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI)", I. INTERNATIONAL TURKISH WORLD ENGINEERING AND SCIENCE CONGRESS (I. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ KONGRESİ), ANTALYA, TÜRKIYE, 7-10 Aralık 2017, vol.1, no.1, pp.215-215 (Özet) (Abstract)
Güneyli A., Güneyli H., "THE EFFECTS OF DIFFERENT CLAY MINERALS IN CRUSHED AGGREGATES ON THE FINAL PRODUCT: PRELIMINARY RESULTS (BETONDA KULLANILAN KIRMA AGREGADAKİ FARKLI TÜR KİL MİNERALLERİNİN SON ÜRÜNE ETKİSİ: ÖN SONUÇLAR)", Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 40. Yıl Sempozyumu, ADANA, TÜRKIYE, 3-6 Mayıs 2017, vol.1, no.1, pp.165-165 (Özet) (Abstract)
Güneyli H., Yapici N., Karahan S., "COMPARISON OF STRENGTH, ABRASION, AND ULTRASONIC PULSE VELOCITY VALUES IN DIFFERENT ROCKS (FARKLI KAYAÇLARDAKİ DAYANIM, AŞINMA ve ULTRASONİK HIZ DEĞERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI)", I. INTERNATIONAL TURKISH WORLD ENGINEERING AND SCIENCE CONGRESS (I. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ KONGRESİ), ANTALYA, TÜRKIYE, 7-10 Aralık 2017, vol.1, no.1, pp.213-213 (Özet) (Abstract)
Yapici N., Güneyli H., Anil M., "Predictions About Acid Rock/Mining Drainage During Mining Activities: Copper Mineralization/Artvin", 2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017), ADANA, TÜRKIYE, 25-27 Ekim 2017, pp.3-3 (Abstract)
Güneyli A., Güneyli H., "16.10BETONDA KULLANILAN KIRMA AGREGADAKİ FARKLI TÜR KİL MİNERALLERİNİN SON ÜRÜNE ETKİSİ: ÖN SONUÇLAR", Çukurova Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü 40. Yıl Sempozyumu (Uluslararası Katılımlı), ADANA, TÜRKIYE, 3-6 Mayıs 2017, ss.165-166 (Özet) (Abstract)
Yapici N., Güneyli H., "CHARACTERISTICS of BACAKLI (KOZAN-ADANA) LIGNITE COAL (BACAKLI (KOZAN-ADANA) LİNYİT KÖMÜRÜNÜN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERi)", I. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ KONGRESİ (I. INTERNATIONAL TURKISH WORLD ENGINEERING AND SCIENCE CONGRESS), ANTALYA, TÜRKIYE, 7-10 Aralık 2017, vol.1, no.1, pp.123-123 (Özet) (Abstract)
Güneyli H., Karahan S., "EFFECTS OF AGGREGATE FLAKINESS ON CONCRETE (AGREGA YASSILIĞININ BETON ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ)", I. INTERNATIONAL TURKISH WORLD ENGINEERING AND SCIENCE CONGRESS (I. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ KONGRESİ), ANTALYA, TÜRKIYE, 7-10 Aralık 2017, vol.1, no.1, pp.216-216 (Özet) (Abstract)
Güneyli H., Yapici N., Karahan S., "Çukurova Bölgesi Kırmataş Agregalarının Özellikleri", 67. Jeoloji Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, 14-18 Nisan 2014, ss.610-611
Meriç E., Öner E., Avşar N., Nazik A., Yokeş M.B., Göksu Y., et al., "Ölüdeniz Fay Hattı Boyunca Gerçeklesen Kızıldeniz-Akdeniz Baglantısı Geç Pliyosen?de Sona Erdimi?", 65. Jeoloji Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, 2-6 Nisan 2012, ss.542-543
Güneyli H., Ünlügenç Ü.C., Akinci A.C., "Çukurova Bölgesinin Tarihsel Dönem Depremselligi", Aktif Tektonik Arastırma Grubu, Onbesinci Toplantısı (ATAG-15), ADANA, TÜRKIYE, 19-22 Ekim 2011, ss.23-24
Ünlügenç Ü.C., Akinci A.C., Güneyli H., "Çukurova Basen Kompleksinin Tektonik Elementleri", Aktif Tektonik Arastırma Grubu, Onbesinci Toplantısı (ATAG-15), ADANA, TÜRKIYE, 19-22 Ekim 2011, ss.6-6
Güneyli H., Tekin S., Rüşen T., "Efficiency of Afsın-Elbistan Fly Ash on axial strength of a cohesive soil", 7th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, Abstract Book, ADANA, TÜRKIYE, 18-22 Ekim 2010, pp.97-97
Güneyli H., Gökpinar H., Gedik Ö., "Malıhıdırlı Köyü (İmamoğlu, Adana) Yerleşim Alanının Sev Duraylılığı Açısından Değerlendirilmesi. ", 62. Jeoloji Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, 13-17 Nisan 2009, ss.436-437
Çetin H., Güneyli H., "Doğu Anadolu fayı (Palu-Hazar Gölü segmenti) üzerinde trench çalışmaları: Ön sonuçlar", Aktif Tektonik Arastırma Grubu, Ikinci Toplantısı (ATAG-2), İSTANBUL, TÜRKIYE, 10-11 Aralık 2008, ss.10-10
Güneyli H., Yüksel Ö., "Dogu Anadolu Fayı, Gölbaşı-Türkoğlu Segmentinin paleosismisitesi: ön sonuçlar ", Aktif Tektonik Arastırma Grubu, Onuncu Toplantısı (ATAG-10), İZMİR, TÜRKIYE, 2-4 Kasım 2006, ss.34-35
Çetin H., Güneyli H., Mayer L., "Paleoseismology of the Lake Hazar-Sincik Segment of the East Anatolian Fault Zone (EAFZ)", International Workshop on North Anatolian and East Anatolian and Dead Sea Fault Systems: Recent Progress in Tectonics and Paleosesimology and Field Training Course in Paleosesimology, ANKARA, TÜRKIYE, 31 Ağustos - 12 Eylül 2003, pp.95-95
Çetin H., Güneyli H., Mayer L., "Doğu Anadolu Fayı, Palu-Hazar Gölü Ve Hazar Gölü-Sincik Segmentlerinin Paleosismolojisi", Aktif Tektonik Araştırma Grubu 5. Toplantısı, ANKARA, TÜRKIYE, 15-16 Kasım 2001, ss.15-16
Çetin H., Güneyli H., Mayer L., "Doğu Anadolu Fayı, Hazar gölü-Sincik ve Palu-Hazar Gölü segmentlerinin paleosismolojisi", Aktif Tektonik Arastırma Grubu, Besinci Toplantısı (ATAG-5), ANKARA, TÜRKIYE, 15-16 Kasım 2001, ss.15-16
Çetin H., Güneyli H., Mayer L., "Dogu Anadolu fayı (Hazar gölü-Sincik segmenti) üzerinde paleosismolojik trench çalısmaları", Aktif Tektonik Arastırma Grubu, Dördüncü Toplantısı (ATAG-4), ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 16-17 Kasım 2000, ss.35-36
Çetin H., Güneyli H., Mayer L., "Dogu Anadolu fayı (Palu-Hazar gölü segmenti) üzerinde trench çalısmaları: Ara sonuçlar", Aktif Tektonik Arastırma Grubu, Üçüncü Toplantısı (ATAG-3), SİVAS, TÜRKIYE, 4-5 Kasım 1999, ss.21-21
Yetiş C., Çetin H., Güneyli H., "Ecemis fay kusagı boyunca genç hareketler ve Kuvaterner yaslı kaba alüvyal yelpaze geometrisi: Çamardı-Nigde ", Aktif Tektonik Arastırma Grubu, Üçüncü Toplantısı (ATAG-3), SİVAS, TÜRKIYE, 4 Kasım 2009 - 5 Kasım 1999, ss.24-24
Mayer L., Tanner S., Çetin H., Güneyli H., "MAYER Larry,TANNER Seth,ÇETIN HASAN,GÜNEYLI HAKAN (1999). Quaternary faulting within The Ecemis fault zone, South-Central Turkey. Abstracts with programs 1999 Annual Meeting (Özet bildiri)", Geological Society of America (GSA), Miami, ABD, 1-5 Mart 1999, pp.1-1
Mayer L., Tanner S., Çetin H., Güneyli H., "Quaternary Faulting Within the Ecemis Fault Zone, South-Central Turkey", Geological Society of America, Abstracts with Programs, 1999 Annual Meeting, Denver, CO, ABD, 10-11 Haziran 1999, vol.31, pp.A120-A120
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi