Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Prof.Dr. HASAN HÜSEYİN ÖZTÜRK
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm : TARIM MAKİNALARI
Ana Bilm Dalı : TARIM MAKİNALARI
Sabit Telefon : +90 322 3386084 | Dahili : 2948
Faks : +90 322 3387165
E Posta Adresi : hhozturkcu.edu.tr | hhozturk1gmail.com
Mobil Telefon : +90 +905333155085
Web Adresi : http://aves.cu.edu.tr/hhozturk/
Posta Adresi : Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü 01330 ADANA
Eğitim Bilgileri
Doktora, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, TARIM MAKİNALARI, 1991-1997
Yüksek Lisans, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, TARIM MAKİNALARI, 1988-1991
Lisans, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, TARIMSAL MEKANİZASYON BÖLÜMÜ, 1984-1988
Yaptığı Tezler
Doktora, "Sera Isıtma İçin Güneş Enerjisinin Faz Değiştiren Materyal (PCM) Kullanılarak Depolanması Üzerine Bir Araştırma", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TARIM MAKİNALARI TARIM MAKİNALARI Eylül, 1997.
Yüksek Lisans, "Şanlıurfa Yöresindeki Plastik Seralarda Isı Perdelerinin Sera İç Ortamına Etkileri", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TARIMSAL MEKANİZASYON TARIMSAL MEKANİZASYON Eylül, 1991.
Yabancı Diller
İngilizce, İyi
Sertifika, Kurs ve Eğitimler
Biyokütle Enerji Teknolojileri, Ege Üniversitesi, 2014
Cereals Straw and Agricultural Residues for Bioenergy in New Member States and Candidate Countries , Avrupa Birliği, 2007
Advanced Short Course on Exergy and Its Applications , Anadolu Üniversitesi, 2006
Thermal Energy Storage for Sustainable Energy Consumption-Fundamentals, NATO, 2005
Protected Cultivation , Agricultural research Organisation, 1997
Advanced Course on Agriculture Engineering , Agricultural Research Organisation, 1992
Geothermal Energy Application in Agriculture , Geothermal Summer School, 1990
Araştırma Alanları
Tarımda Enerji Kullanımı
Sera Mekanizasyonu
Alternatif Enerji Kaynakları
Enerji depolama teknolojileri
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Ziraat ve Ormancılık Temel Alanı
Tarımsal Mekanizasyon
Tarımda Enerji Kullanımı
Enerji Teknolojileri
Tarım Makineleri
Web Of Science Araştırma Alanları
Agricultural Engineering
Energy & Fuels
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Prof.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, 1989 - Devam Ediyor
Verdiği Dersler
Ölçme ve Değerlendirme Tekniği, Lisans, 2013-2014
Yenilenebilir Enerji Teknolojileri, Yüksek Lisans, 2013-2014
Tarımsal Elektrifikasyon, Lisans, 2010-2011
Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Lisans, 2010-2011
Enerji Yönetimi, Lisans, 2010-2011
Tarımsal Mekanizasyon, Lisans, 2006-2007
Seralarda İklimlendirme, Yüksek Lisans, 2006-2007
Tarımda Güneş Enerjisi Uygulamaları, Yüksek Lisans, 2006-2007
Tarımsal Üretimde Enerji Analizi, Yüksek Lisans, 2006-2007
Isı Depolama Tekniği, Yüksek Lisans, 2006-2007
Isıl Sistemler İçin Enerji ve Ekserji Analizi, Doktora, 2006-2007
Yönetilen Tezler
Doktora, Ö.Eren, "Çukurova bölgesinde tatlı sorgum (Sorghum bicolor (L.) moench) üretiminde yaşam döngüsü enerji ve çevresel etki analizi ", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2011.
Yüksek Lisans, Y.Gökalp, "GÜNEŞ ENERJİSİNDEN YARARLANARAK SANTRİFÜJ POMPA İLE SU POMPALAMA ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2014.
Yüksek Lisans, M.Arslan, "Güneş Enerjisiyle Sera Isıtma Üzerine Bir Araştırma", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Mart, 2014.
Yüksek Lisans, M.Köksal, "Güneş enejisiyle su pompalama üzerine bir araştırma ", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2012.
Yüksek Lisans, M.Arikan, "Çukurova bölgesinde kolza üretiminde enerji kullanımının belirlenmesi ", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2011.
Yüksek Lisans, M.Yildiz, "Aydın ilindeki jeotermal enerji kaynaklarının sera ısıtmak amacıyla kullanımı üzerine bir araştırma ", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2010.
Yüksek Lisans, M.Sabah, "Söke Ovası'nda ikinci ürün yağlık ayçiçeği üretiminde enerji kullanımı ", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2010.
Yüksek Lisans, C.Turkay, "Anamur yöresindeki muz seralarının özellikleri ve doğal havalandırma etkinliğinin belirlenmesi ", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2007.
Yüksek Lisans, A.Yelken, "Seralarda iklim kontrolüne yönelik bir bilgisayar programının geliştirilmesi ", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2003.
Yüksek Lisans, M.Hocagil, "Seralarda sıcaklık ve bağıl nem kontrolü üzerine bir araştırma ", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2003.
Jüri Üyelikleri
Tez Savunma, tez savunma jürisi, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Aralık, 2017
Tez Savunma, tez savunma jürisi, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Nisan, 2017
Tez Savunma, TEZ SAVUNMA, M.KEMAL ÜNİVESİTESİ, Aralık, 2017
Tez Savunma, tez savunma jürisi, M.KEMAL ÜNİVESİTESİ, Aralık, 2017
Tez Savunma, tez savunma jürisi, M.KEMAL ÜNİVESİTESİ, Aralık, 2017
Tez Savunma, Doktora Tez Savunma, Süleyman Demirel Üniversitesi, Mayıs, 2016
Tez Savunma, Yüksek Lisan Tez Savunma, Niğde Üniversitesi, Haziran, 2016
Tez Savunma, Doktora Tez Savunma Jürisi, Akdeniz Üniversitsi, Şubat, 2016
Tez Savunma, Doktora Tez Savunma, Çukurova Üniversitesi, Şubat, 2016
Tez Savunma, Doktora Tez Savunma, Akdeniz Üniversitesi, Şubat, 2015
Tez Savunma, Doktora Tez Savunma, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Haziran, 2015
Tez Savunma, Doktora Tez Savunma, Sütçü İmam Üniversitesi, Ekim, 2014
A. Personel, Araştırma Görevlisi Bilim Sınavı, Çukurova Üniversitesi, Ağustos, 2014
Tez Savunma, Doktora Tez Savunma, Sütçü İmam Üniversitesi, Eylül, 2014
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma, Çukurova Üniversitesi, Mart, 2014
Tez Savunma, Tez Savunma (Doktora), Sütçü İmam Üniversitesi, Kasım, 2014
Tez Savunma, Tez Savunma-Doktora, Süleyman Demirel Üniversitesi, Mayıs, 2014
Atama, Profesör Kadrosuna Atama, Uludağ Üniversitesi, Haziran, 2014
Atama, Doçent Kadrosuna Atama, Çukurova Üniversitesi, Mart, 2012
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma, Çukurova Üniversitesi, Şubat, 2012
A. Personel, Arş.Gör. Kadrosuna Atama, Artuklu Üniversitesi, Mayıs, 2011
Atama, Profesör Kadrosuna Atama, Süleyman Demirel Üniversitesi, Haziran, 2011
Atama, Profesör Katdrosuna Atama, Akdeniz Üniversitesi, Şubat, 2011
Atama, Yardımcı Doçent Kadrosuna Atama, Harran Üniversitesi, Ocak, 2010
Atama, Yardımcı Doçent Kadrosuna Atama, Harran Üniversitesi, Mayıs, 2010
Atama, Yardımcı Doçent Kadrosuna Atama, Karabük Üniversitesi, Nisan, 2010
Tez Savunma, Doktora Tez Savunma Jürisi, Çukurova Üniversitesi, Ekim, 2010
Tez Savunma, Doktora Tez Savunma Jürüsi, Çukurova Üniversitesi, Nisan, 2010
Tez Savunma, Doktora Tez Savunma Jürisi, Harran Üniversitesi, Nisan, 2010
Atama, Yardımcı Doçent Kadrosuna Atama, Süleyman Demirel Üniversitesi, Eylül, 2009
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma, Çukurova Üniversitesi, Haziran, 2008
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma, Çukurova Üniversitesi, Haziran, 2008
Tez Savunma, Doktora Tez Savunma, Çukurova Üniversitesi, Haziran, 2008
Tez Savunma, Doktara Tez savunma Jürisi, Çukurova Üniversitesi, Ekim, 2008
Tez Savunma, Doktora Tez Savunma, Çukurova Üniversitesi, Haziran, 2008
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma, Çukurova Üniversitesi, Mayıs, 2007
Tez Savunma, Doktora Tez Savunma, Çukurova Üniversitesi, Nisan, 2007
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma, Çukurova Üniversitesi, Haziran, 2006
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma, Çukurova Üniversitesi, Nisan, 2006
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma, Çukurova Üniversitesi, Mayıs, 2006
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma, Çukurova Üniversitesi, Haziran, 2005
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma, Çukurova Üniversitesi, Ocak, 2005
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma, Çukurova Üniversitesi, Mayıs, 2004
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma, Çukurova Üniversitesi, Şubat, 2003
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma, Çukurova Üniversitesi, Nisan, 2003
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma, Çukurova Üniversitesi, Haziran, 2002
SCI,SSCI,AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Öztürk H.H., "An assessment of conventional and conservation tillage systems in terms of carbon dioxide emissions in corn production", AMA-AGRICULTURAL MECHANIZATION IN ASIA AFRICA AND LATIN AMERICA, vol.11, pp.45-53, 2019
Güngör C., Öztürk H.H., "EVALUATION OF FOSSIL FUEL CONSUMPTION AND ENVIRONMENTAL IMPACTS IN SUGAR BEET PRODUCTION AS A BIOFUEL RAW MATERIAL ", FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, no.2, pp.593-599, 2019
Karaca C., Öztürk H.H., "An Economical, Energetical and Environmental Management of Olive Oil Production Wastes", NEW MEDİT, pp.3-13, 2018 (Link)
Nazli R.İ., Tansi V., Öztürk H.H., Kuşvuran A., "Miscanthus, switchgrass, giant reed, and bulbous canary grass as potential bioenergy crops in a semi-arid Mediterranean environment", INDUSTRIAL CROPS AND PRODUCTS, pp.9-23, 2018 (Link)
Öztürk H.H., "AN ASSESTMENT OF CARBON DIOXIDE EMISSIONS RELATED TO FUEL CONSUMPTION FOR SUNFLOWER CULTIVATION", FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.27, pp.710-719, 2018
Öztürk H.H., "Energy Use for Wheat Cultivation in Southeast Anatolia Region of Turkey ", AMA-AGRICULTURAL MECHANIZATION IN ASIA AFRICA AND LATIN AMERICA, no.3, pp.47-53, 2016 (Link) (Abstract)
Küsek G., Öztürk H.H., Akdemir Ş., "An assessment of energy use of different cultivation methods for sustainable rapeseed production", JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION, no.4, pp.2772-2783, 2016 (Link)
Öztürk H.H., "Energy Analysis for Biodiesel Production from Rapeseed Oil ", ENERGY EXPLORATION & EXPLOITATION, vol.32, no.6, pp.1005-1032, 2014 (Link) (Abstract)
Dagtekin M., Öztürk H.H., Kaya D., Kilic F.C., "A study of techno-economic feasibility analysis of solar photovoltaic (PV) power generation in the province of Adana in Turkey", ENERGY EXPLORATION & EXPLOITATION, no.4, pp.719-735, 2014 (Link) (Abstract)
Ekinci K., Külcü R., Kaya D., Yaldiz O., Ertekin C., Öztürk H.H., "The Prospective Of Potential Biogas Plants That Can Utilize Animal Manure In Turkey", ENERGY EXPLORATION, no.3, pp.187-205, 2010 (Abstract)
Başçetinçelik A., Öztürk H.H., Karaca C., Ekinci K., Kaçira M., Kaya D., "Assessment Of The Applicability Of Eu Biomass Technologies In Turkey", ENERGY EXPLORATION, no.4, pp.295-306, 2009 (Abstract)
Başçetinçelik A., Öztürk H.H., Ekinci K., Kaya D., Kaçira M., Karaca C., "Strategy Development And Determination Of Barriers For Thermal Energy And Electricity Generation From Agricultural Biomass In Turkey", ENERGY EXPLORATION, no.4, pp.277-294, 2009 (Abstract)
Öztürk H.H., "Comparison Of Energy And Exergy Efficiency For Solar Box And Parabolic Cookers", JOURNAL OF ENERGY ENGINEERING, no.1, pp.53-62, 2007 (Abstract)
Öztürk H.H., "Evaporative Cooling Efficiency Of A Fogging System In A Rose Greenhouse", THE AUSTRALIAN JOURNAL OF EXPERIMENTAL AGRICULTURE , no.9, pp.1231-1237, 2006 (Abstract)
Öztürk H.H., Ekinci K., Bereket Barut Z. , "Energy Analysis Of The Tillage Systems In Second Crop Corn Production", JOURNAL OF SUSTAINABLE AGRICULTURE, no.3, pp.25-37, 2006 (Abstract)
Öztürk H.H., Başçetinçelik A., "Energy Exploitation Of Agricultural Biomass Potential In Turkey", ENERGY EXPLORATION, no.4-5, pp.313-330, 2006 (Abstract)
Demirel Y., Öztürk H.H., "Thermoeconomics Of Seasonal Latent Heat Storage System", INTERNATIONAL JOURNAL OF ENERGY RESEARCH, no.12, pp.1001-1012, 2006 (Abstract)
Ören M.N., Öztürk H.H., "An Input-Output Energy Analysis In Field Crop Production In Southeastern Anatolia Region Of Turkey", JOURNAL OF SUSTAINABLE AGRICULTURE, no.1, pp.119-130, 2006 (Abstract)
Öztürk H.H., "The Effect Of Fogging System On Sensible And Latent Heat Transfer In A Rose Greenhouse", Agricultural Mechanization in Asia, Africa and Latin America, no.3, pp.52-61, 2006
Öztürk H.H., "Experimental Determination Of The Overall Heat Loss Coefficient For Energy Requirement Of Greenhouse Heating", INTERNATIONAL JOURNAL OF ENERGY RESEARCH, no.10, pp.937-944, 2005 (Abstract)
Öztürk H.H., "Experimental Evaluation Of Energy And Energy Efficiency Of A Seasonal Latent Heat Storage System For Greenhouse Heating", ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT, no.9-10, pp.1523-1542, 2005 (Abstract)
Öztürk H.H., Demirel Y., "Exergy-Based Performance Analysis Of Packed-Bed Solar Air Heaters", INTERNATIONAL JOURNAL OF ENERGY RESEARCH, no.5, pp.423-432, 2004 (Abstract)
Öztürk H.H., "Second Law Analysis For Solar Cookers", INTERNATIONAL JOURNAL OF GREEN ENERGY, no.2, pp.227-239, 2004 (Abstract)
Öztürk H.H., "Experimental Determination Of Energy And Exergy Efficiency Of The Solar Box-Cooker", International Journal of Exergy , no.2, pp.202-214, 2004
Öztürk H.H., "Experimental Determination Of Energy And Exergy Efficiency Of The Solar Parabolic-Cooker", SOLAR ENERGY, pp.67-71, 2004 (Abstract)
Öztürk H.H., "Comparison Of Energy And Exergy Efficiencies Of An Underground Solar Thermal Storage System", INTERNATIONAL JOURNAL OF ENERGY RESEARCH, no.4, pp.341-353, 2004 (Abstract)
Öztürk H.H., "The effect fan and ped cooling system on sensible and latent heat transfer in Venlo glasshouse", JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCE, vol.10, pp.381-388, 2004
Öztürk H.H., Başçetinçelik A., "Effect Of Thermal Screens On Microclimate And Overall Heat Loss Coefficient In Plastic Tunnel Greenhouses", TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURE AND FORESTRY, no.3, pp.123-134, 2003
Öztürk H.H., "Evaporative Cooling Efficiency Of A Fogging System For Greenhouses", TURKISH JOURNAL OF EGRİCULTURE AND FORESTRY, no.1, pp.49-57, 2003
Öztürk H.H., Başçetinçelik A., "Energy And Exergy Efficiency Of A Packed-Bed Heat Storage Unit For Greenhouse Heating", BIOSYSTEM ENGINEERING, no.2, pp.231-245, 2003 (Abstract)
Başçetinçelik A., Öztürk H.H., Paksoy H., Demirel Y., "Energetic And Exergetic Efficiency Of Latent Heat Storage System For Greenhouse Heating", RENEWABLE ENERGY, no.1-4, pp.691-694, 1999 (Abstract)
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Öztürk H.H., "Jeotermal Enerji ve Seracılık", Tarım Türk, ss.46-50, 2019
Öztürk H.H., Küçükerdem H.K. , Mutlu N., Gözübüyük Z., Atay Ü., "Tarımsal Üretimde Enerji Kullanımı ve Çevresel Etkiler İçin Sürdürülebilirlik Göstergeleri", Tarım Makinaları Bilimi Dergisi, cilt.14, ss.199-204, 2018
Öztürk H.H., Köksal M.A., Kaya D., Kılıç F.Ç., "A Research on Water Pumping through Solar Energy", International Journal of Ecosystems and Ecology Science, vol.7, pp.35-44, 2017
Kaya D., Öztürk H.H., Taylan O., Çanka Kılıç F., Alidrisi H., "An Evaluation of Energy and Exergy Efficiencies For A Biogas Cogeneration Plant", International Journal of Ecosystems and Ecology Science, vol.7, pp.27-34, 2017
Öztürk H.H., Kaya D., Çanka Kılıç F., "Energy Consumption In Different Mechanization Methods For Sustainable Rapeseed Cultivation", International Journal of Ecosystems and Ecology Science , vol.7, pp.13-26, 2017
Öztürk H.H., "Organik Rankine Çevrimli Trijenerasyon Uygulayarak Güneş Enerjisiyle Sera İklimlendirme", Termodinamik, ss.62-68, 2016
Öztürk H.H., "Trijenerasyon", Enerji ve Çevre Dünyası, ss.80-87, 2016
Öztürk H.H., Küçükerdem H.K., "DETERMINATION OF HEATING REQUIREMENTS AND ENERGY CONSUMPTION OF GREENHOUSES IN ADANA REGION OF TURKEY ", AgroLife Scientific Journal , vol.5, pp.157-160, 2016
Öztürk H.H., "Trijenerasyon Sistemi Seçimi ve Tasarımı", Doğalgaz , ss.63-68, 2016
Öztürk H.H., "Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Tarımda Kullanımı", TÜRKTARIM, ss.24-32, 2015
Öztürk H.H., "A Techno-Economical Evaluation For Energy Exploitation Of Wastes From Agro-Processing Industries: A Case Study Of Cotton Processing Wastes", World Journal of Engineering, no.1, pp.61-76, 2015 (Link) (Abstract)
Öztürk H.H., "Effects of different tillage applications on the seed yield of winter rapeseed (Brassica napus L.)", Global Journal of Agricultural Research and Reviews, no.1, pp.121-126, 2015 (Link) (Abstract)
Dağtekin M., Öztürk H.H., "Effect of Various Litter Materials on the Concentration of Ammonia in Broiler Poultry Houses", Global Journal of Animal Science, Livestock Production and Animal Breeding, no.1, pp.121-131, 2015 (Link) (Abstract)
Öztürk H.H., "A review on energy use for sustainable development in agriculture sector of Turkey", Global Journal of Agricultural Research and Reviews, no.1, pp.121-137, 2015 (Link) (Abstract)
Öztürk H.H., Küçükerdem K., "Tarımda Biyoyakıt Kullanımı Ve Önemi", Türk Tarım, no.1, ss.12-16, 2013
Öztürk H.H., "Türkiye Tarımında Enerji Tüketimi", ENERJİ, ss.68-71, 2013
Eren Ö., Öztürk H.H., "Tatlı Sorgum Üretimi İçin Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi", M.Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.2, ss.123-133, 2013
Öztürk H.H., "Biyoenerji", Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.1, no.3, ss.10-20, 2013
Şen B., Topçu S., Güğercin Ö., Öztürk H.H., "Serasim: 3-D Expert System For Greenhouse Design ", Türk Tarım ? Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, no.2, ss.94-100, 2013
Öztürk H.H., Ören M.N., Yaşar B., Küçükerdem K., "Tarımsal Açıdan Dünya?Da Ve Türkiye?De Biyodizel Ve Biyoetanol Üretiminin Değerlendirilmesi", HASAD, ss.60-74, 2013
Öztürk H.H., "Antalya İklimi Koşullarında Sera Isıtma Amacıyla Güneş Enerjisinin Duyulur Isı Olarak Depolanması İçin Tasarım Değişkenlerinin Belirlenmesi", Tesisat Mühendisliği, ss.38-50, 2012
Yildiz M., Öztürk H.H., "Aydın Ilindeki Jeotermal Enerji Kaynaklarının Sera Isıtmak Amacıyla Kullanımı Üzerine Bir Araştırma", Çukurova Üniveristesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi , no.3, ss.45-53, 2012
Öztürk H.H., "Tarımda Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı", TÜRK TARIM Dergisi, ss.23-27, 2012
Öztürk H.H., "Tarımda Enerji Kullanımı", TÜRK TARIM Dergisi, ss.12-14, 2012
Eren Ö., Turgut M.M., Öztürk H.H., Bereket Barut Z., Özgüven M., "Çukurova Koşullarında Kolza Üretiminde Farklı Mekanizasyon Uygulamalarının Enerji Etkinliğinin Belirlenmesi", Ç.Ü.Ziraat Fakültesi Dergisi , no.1, ss.11-24, 2011
Eren Ö., Öztürk H.H., "Çukurova Bölgesinde Tatlı Sorgum (Sorghum Bicolor (L.) Moench) Üretiminde Enerji Kullanımı", Çukurova Üniveristesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi , no.1, ss.155-164, 2011
Turkay C., Öztürk H.H., "Anamur Yöresindeki Muz Seralarında Doğal Havalandırma Etkinliği Ve Havalandırma Açıklığı Alanının Belirlenmesi", Tarım Makinaları Bilimi Dergisi , no.2, ss.183-192, 2009
Öztürk H.H., Hocagil M., Turkay C., "Sera Isıtma Sistemlerinin Teknik Tasarımı", ALATARIM, no.1, ss.44-50, 2008
Turkay C., Öztürk H.H., "Anamur Yöresindeki Muz Seralarının Özellikleri Ve Doğal Havalandırma Etkinliğinin Belirlenmesi", Çukurova Üniveristesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi , no.7, ss.27-36, 2008
Öztürk H.H., "Seralarda Doğal Havalandırma Etkinliğinin Enerji Dengesi Yöntemiyle Belirlenmesi", Ç.Ü.Ziraat Fakültesi Dergisi , no.2, ss.21-28, 2007
Öztürk H.H., "Heating And Cooling Requirements Of Greenhouses In Adana Region", Ç.Ü.Ziraat Fakültesi Dergisi , no.3, ss.1-6, 2007
Öztürk H.H., "Güneş Enerjisinin Termokimyasal Yöntemle Depolanması", Tesisat Dergisi , ss.108-112, 2006
Öztürk H.H., "Türkiye Tarım Sektöründe Enerji Ve Ekserji Etkinliği", Tarım Makinaları Bilimi Dergisi, no.3, ss.221-228, 2005
Öztürk H.H., "Venlo Tip Serada Güneş Işınımından Enerji Ve Ekserji Kazanma Etkinliği", Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi , no.3, ss.119-128, 2004
Öztürk H.H., "Venlo Tip Cam Serada Fan-Ped Serinletme Sisteminin Duyulur Ve Gizli Isı Transferine Etkisi", Ankara Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi , no.1, ss.381-388, 2004
Öztürk H.H., "Venlo Tip Cam Seralarda Nemlendirmeli Serinletme Etkinliğinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma", Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi , no.2, ss.111-120, 2004
Öztürk H.H., "Plastik Seralarda Sıcak Sulu Isıtma Sistemleri Için Tasarım Değişkenlerinin Belirlenmesi", Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi , no.3, ss.11-20, 2004
Hocagil M., Öztürk H.H., "Seralarda Sıcaklık Ve Bağıl Nem Kontrolü Üzerine Bir Araştırma", ALATARIM, no.2, ss.43-50, 2004
Öztürk H.H., "İklim Koşullarının Sera Tasarımına Etkisi", ALATARIM, no.2, ss.40-44, 2003
Öztürk H.H., Başçetinçelik A., "Ab Ülkelerinde Seraların Tasarım Özellikleri", ALATARIM, no.1, ss.9-15, 2003
Öztürk H.H., Başçetinçelik A., "Ab Ülkelerinde Sera Standartları Ve Ülkemizdeki Durum", TÜRKTARIM , ss.20-25, 2003
Öztürk H.H., Başçetinçelik A., Karaca C., "Seralar Için Nemlendirmeli Serinletme Sistemlerinin Tasarımı", Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi , no.1, ss.15-20, 2002
Öztürk H.H., Başçetinçelik A., "Isıl Sistemler Için Enerji Ve Ekserji Analizi", Ç.Ü.Ziraat Fakültesi Dergisi, no.4, ss.1-10, 1998
Öztürk H.H., Başçetinçelik A., "The Nocturnal Heat Loss And Internal Temperatures In Plastic Tunnel Greenhouses With Thermal Screens", Acta Horticulturae , pp.79-84, 1997
Başçetinçelik A., Öztürk H.H., "The Determination Of The Overall Heat Loss Coefficient In Plastic Tunnel Greenhouses With Thermal Screens", Acta Horticulturae , pp.85-91, 1997
Başçetinçelik A., Paksoy H.Ö., Öztürk H.H., "Greenhouse Heating With Solar Energy And Phase Change Energy Storage", Acta Horticulturae , pp.63-70, 1997
Başçetinçelik A., Abak K. , Baytorun N., Öztürk H.H., Altuntaş Ö., "The Effects Of Double Covered Roof And Thermal Screens On Internal Solar Radiation And Tomato Plant Growth In Plastic Houses", Acta Horticulturae , pp.141-148, 1994
Abak K., Başçetinçelik A., Baytorun N., Altuntaş Ö., Öztürk H.H., "Influence Of Double Plastic Cover And Thermal Screens On Greenhouse Temperature, Yield And Quality Of Tomato", Acta Horticulturae , pp.145-154, 1994
Yaldiz O., Öztürk H.H., Zeren Y., Başçetinçelik A., "Türkiye Tarla Bitkileri Üretiminde Enerji Kullanımı", Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, no.1-2, ss.51-62, 1990
Yaldiz O., Öztürk H.H., Başçetinçelik A., "Energieblianz Bei Den Wichtigsten Produkten Im Gebiet Çukurova (Türkei)", Grundlagen der Landtechnik, no.2, pp.65-66, 1990
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Öztürk H.H., "Seralarda Dalge Boyu Seçici Özellikteki Plastik Örtülerle Patojen Kontrolü", Türkiye İnovasyon Haftası, İZMİR, TÜRKIYE, - , ss.11-
Öztürk H.H., "Efficiency of Solar Thermal Energy Storage in a Packed-Bed for Greenhouse Heating", The 14th International Conference on Energy Storage, ADANA, TÜRKIYE, - , vol.1, no.1, pp.2-
Öztürk H.H., "Efficient Phase Change Materials for Latent Heat Storage Systems for Greenhouse Heating", The 14th International Conference on Energy Storage, ADANA, TÜRKIYE, - , vol.1, no.1, pp.1-
Akdemir Ş., Küsek G., Öztürk H.H., "Energy consumption and greenhouse gas emissions from irrigation applications at different heights in corn and sugarbeet production in Kuzova region of Turkey", Agricultural for Life, Life for Agriculture, Bükreş, ROMANYA, 6-8 Haziran 2019, vol.1, pp.58-66
Öztürk H.H., Önden İ., Çakmak E., Samasti M., "Jeoetermal Enerjinin Doğrudan Kullanımı", ERASMUS Uluslararası Akademik Araştırmalar Sempozyumu, İZMİR, TÜRKIYE, 5-6 Nisan 2019, vol.1, no.2, pp.123-132
Öztürk H.H., "TARIMSAL ÜRETİMDE EKONOMİK, ENERJETİK VE ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ", HASAT ULUSLARARASI TARIM VE ORMAN KONGRESİ, ANKARA, TÜRKIYE, 21-23 Haziran 2019, vol.1, pp.57-67
Önden İ., Çakmak E., Samasti M., Öztürk H.H., "Jeotermal Enerji ile İklimlendirme Uygulamalarında Isı Pompası Kullanımı", IRDITech Management'19, İSTANBUL, TÜRKIYE, 3-3 Mayıs 2019, vol.1, no.2, pp.23-33
Akdemir Ş., Küsek G., Öztürk H.H., "TÜRKİYE?DE PAMUK ÜRETİMİNDE MEKANİZASYON GİDERLERİ", HASAT ULUSLARARASI TARIM VE ORMAN KONGRESİ, ANKARA, TÜRKIYE, 21-23 Haziran 2019, vol.1, pp.25-32
Mutlu N., Sirer M. , Dağtekin Y., Öztürk H.H., "TARIMSAL ÜRETİMDE ENTEGRE KAYNAK VERİMLİLİĞİ", HASAT ULUSLARARASI TARIM VE ORMAN KONGRESİ, ANKARA, TÜRKIYE, 21-23 Haziran 2019, vol.1, pp.58-68
Öztürk H.H., "TÜRKİYE TARIMINDA ENERJİ KULLANIMININ AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI ", HASAT ULUSLARARASI TARIM VE ORMAN KONGRESİ, ANKARA, TÜRKIYE, 21-23 Haziran 2019, vol.1, pp.106-116
Öztürk H.H., "Using of Heat Pumps for Geothermal Energy Applications", X. International Multidisciplinary Congress of Eurasia, Prag, CEK CUM., 6-8 Ağustos 2019, vol.1, no.1, pp.23-32 (Özet) (Abstract)
Öztürk H.H., "Developments in Electricity Generation from Renewable Energy Sources in Turkey", X. International Multidisciplinary Congress of Eurasia, Prag, CEK CUM., 6-8 Ağustos 2019, vol.1, no.1, pp.67-75 (Özet) (Abstract)
Öztürk H.H., "Utilization of Renewable Energy Resources for Air Conditioning", X. International Multidisciplinary Congress of Eurasia, Prag, CEK CUM., 6-8 Ağustos 2019, vol.1, no.1, pp.47-53 (Özet) (Abstract)
Akdemir Ş., Güngör C., Vulkan V.E., Gültekin U., Öztürk H.H., "Mechanization Costs of Soybean Production in Turkey", ULUSLARARASI 30 AĞUSTOS BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU, İZMİR, TÜRKIYE, 28-31 Ağustos 2019, vol.1, no.1, pp.11-21 (Özet) (Abstract)
Gültekin U., Güngör C., Öztürk H.H., "EVALUATION OF ELECTRICITY GENERATION COSTS FROM RENEWABLE ENERGY SOURCES", ULUSLARARASI 29 EKİM BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU, İZMİR, TÜRKIYE, 26-29 Ekim 2019, vol.1, no.1, pp.12-20 (Özet)
Güngör C., Gültekin U., Öztürk H.H., "INTEGRATED RESOURCE PLANNING FOR INCREASING OF ENERGY EFFICIENCY IN AGRICULTURAL PRODUCTION", ULUSLARARASI 29 EKİM BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU, İZMİR, TÜRKIYE, 26-29 Ekim 2019, vol.1, no.1, pp.34-44 (Özet) (Abstract)
Güngör C., Gültekin U., Öztürk H.H., "EVALUATION OF INVESTMENT AND GENERATING COSTS FOR ELECTRICITY GENERATION FROM BIOMASS", 2nd International Turkish World Engineering and Science Congress, ANTALYA, TÜRKIYE, 7-10 Kasım 2019, vol.1, no.1, pp.42-49 (Özet) (Abstract)
Gültekin U., Güngör C., Öztürk H.H., "EVALUATION OF INVESTMENT AND GENERATING COSTS FOR HYDRO-ELECTRICITY GENERATION ", 2nd International Turkish World Engineering and Science Congress, ANTALYA, TÜRKIYE, 7-10 Kasım 2019, vol.1, no.1, pp.67-74 (Özet) (Abstract)
Akdemir Ş., Güngör C., Gültekin U., Vulkan V.E., Öztürk H.H., "Mechanization Costs of Corn Seed Production in Turkey", ULUSLARARASI 30 AĞUSTOS BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU, İZMİR, TÜRKIYE, 28-31 Ağustos 2019, vol.1, no.1, pp.23-33 (Özet) (Abstract)
Öztürk H.H., Ayhan B., Turgut K., "Exploitation of agricultural industrial wastes for solid biofuel production", Agricultural for Life, Life for Agriculture, Bükreş, ROMANYA, 6-8 Haziran 2019, vol.1, pp.41-46
Akdemir Ş., Küsek G., Öztürk H.H., "Estimation of energy consumption and greenhouse gas emissions from fertilizer use in corn, cotton and soybean production in Turkey", Agricultural for Life, Life for Agriculture, Bükreş, ROMANYA, 6-8 Haziran 2019, vol.1, pp.47-53
Öztürk H.H., Gözübüyük Z., Antmen Z.F., Adigüzel C.M., "Comparison of energy consumption under traditional and no-tillage systems for wheat production in Turkey", Agricultural for Life, Life for Agriculture, Bükreş, ROMANYA, 6-8 Haziran 2019, vol.1, pp.34-40
Öztürk H.H., Akdemir Ş., "Dünya Genelinde Yenilenebilir Enerji Yatirimlarinin Değerlendirilmesi", II. International Symposium on Multidisciplinary Academic Studies, İZMİR, TÜRKIYE, 19-21 Nisan 2019, vol.1, no.2, pp.215-225
Öztürk H.H., Yıldırım Özcan N., Cansevdi B., Küçükerdem H.K. , "Yapıya Entegre Fotovoltaik Sistem İle Elektrik Üretilerek İklimlendirilen Sera Tasarımları", 14. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 17-20 Nisan 2019, cilt.1, no.2, ss.45-52
Öztürk H.H., "Energy Consumption in Turkish Agricultural Sector", 8. Uluslararası Multidisipliner Avrasya Kongresinde (Teknik Bilimler Kongresi), ANTALYA, TÜRKIYE, 24-26 Nisan 2019, vol.1, no.2, pp.58-64
Öztürk H.H., Bozdoğan A.M., "Dünyada Genelinde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımındaki Gelişmeler", ERASMUS Uluslararası Akademik Araştırmalar Sempozyumu, İZMİR, TÜRKIYE, 5-6 Nisan 2019, vol.1, no.2, pp.36-43
Mutlu N., Öztürk H.H., "Biyokütleden Elektrik Üretiminin Çevresel Katkıları ", II. International Symposium on Multidisciplinary Academic Studies, İZMİR, TÜRKIYE, 19-21 Nisan 2019, vol.1, no.2, pp.78-86
Öztürk H.H., Atay Ü., "Dünyada Güneş Enerjisinden Elektrik Üretim Maliyetleri Ve Satış Fiyatları", II. International Symposium on Multidisciplinary Academic Studies, İZMİR, TÜRKIYE, 19-21 Nisan 2019, vol.1, no.2, pp.45-53
Öztürk H.H., "Thermo-Physical Properties of Pellets Produced as Solid Biofuel from Corn Stems ", 8. Uluslararası Multidisipliner Avrasya Kongresinde (Teknik Bilimler Kongresi), ANTALYA, TÜRKIYE, 24-26 Nisan 2019, vol.12, pp.45-52
Öztürk H.H., "Determination Of Heating/Cooling-Degree-Hour/Day Values For Greenhouse Climatisation In Antalya", 8. Uluslararası Multidisipliner Avrasya Kongresinde (Teknik Bilimler Kongresi), ANTALYA, TÜRKIYE, 24-26 Nisan 2019, vol.1, no.2, pp.32-28
Öztürk H.H., Küçükerdem H.K. , "Güneş Ve Rüzgar Enerjisinden Elektrik Üretimi İçin Yatırım Maliyetleri", ERASMUS Uluslararası Akademik Araştırmalar Sempozyumu, İZMİR, TÜRKIYE, 5-6 Nisan 2019, vol.1, no.2, pp.87-95
Dikmen A.Ç., Öztürk H.H., "Tarımsal Üretimde Verimlilik", HASAT ULUSLARARASI TARIM VE ORMAN KONGRESİ, ANKARA, TÜRKIYE, 21-23 Haziran 2019, vol.1, pp.14-24
Öztürk H.H., Önden İ., Çakmak E., Samasti M., "Using of Heat Pumps for Geothermal Energy Applications", International Multidisciplinary Congress Of Eurasia, Prag, CEK CUM., 6 Ağustos 2019 - 8 Ağustos 2018, vol.1, no.2, pp.96-104
Öztürk H.H., "Utilization of Renewable Energy Resources for Air Conditioning", X. International Multidisciplinary Congress Of Eurasia , Prag, CEK CUM., 6 Ağustos 2019 - 8 Ağustos 2018, vol.1, no.2, pp.116-125
Öztürk H.H., Küsek G., Akdemir Ş., " Contribution of Agricultural Sector on Greenhouse Gas Emissions in Turkey t", International Congress of Science, Education and Technology Research , Odesa, UKRAYNA, 10-12 Ağustos 2018, pp.23-33
Antmen Z.F., Öztürk H.H., Bozdoğan A.M., "Comparison of Electricity Consuption in Agriculture and İndustry Sectors in Turkey", International Congress of Science, Education and Technology Research , Odesa, UKRAYNA, 10-12 Ağustos 2018, pp.66-72
Antmen Z.F., Öztürk H.H., "Electricity Consumption in Industrial Sector of Turkey", International Congress of Science, Education and Technology Research , Odesa, UKRAYNA, 10-12 Ağustos 2018, pp.62-67
Küsek G., Öztürk H.H., Akdemir Ş., "Projects to Reduce the Effects of Agricultural Sector on Climate Change in Turkey ", International Congress of Science, Education and Technology Research , Odesa, UKRAYNA, 10-12 Ağustos 2018, pp.11-17
Antmen Z.F., Öztürk H.H., " Improving of Energy Efficiency in Industrial Sector in Turkey", International Congress of Science, Education and Technology Research , Odesa, UKRAYNA, 10-12 Ağustos 2018, pp.106-113
Öztürk H.H., "Tarımsal Üretimde enerji Verimliliğinin Artırılması", 9. Enerji Verimliliği Forumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 29-30 Mart 2018, cilt.1, no.1, ss.23-33
Öztürk H.H., Güngör C., Küçükerdem H.K. , Atay Ü., "Evaluation of Realization Performance the Targets of National Renewable Energy Action Plan in Turkey", International GAP Renewable Energy and Energy Efficiency Congress, ŞANLIURFA, TÜRKIYE, 10-12 Mayıs 2018, vol.1, no.1, pp.42-52
Küsek G., Güngör C., Öztürk H.H., "Türkiye?de Tarım Sektörünün İklim Değişikliğine Etkilerini Azaltmak İçin Uygulanan Projeler ", 1. Uluslararası Tarımsal Yapılar ve Sulama Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 26-28 Eylül 2018, vol.1, no.1, pp.34-44
Güngör C., Öztürk H.H., Atay U., "Tarımsal Sulamada Güneş Enerjisi Kullanımının Tekno-Ekonomik Analizi", 1. Uluslararası Tarımsal Yapılar ve Sulama Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 26-28 Eylül 2018, vol.1, no.1, pp.45-55
Güngör C., Küsek G., Öztürk H.H., "Türkiye?de Tarım Sektörünün İklim Değişikliğine Etkilerini Azaltmak İçin Uygulanan Ekonomik Destekler", 1. Uluslararası Tarımsal Yapılar ve Sulama Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 26-28 Eylül 2018, vol.1, no.1, pp.56-64
Öztürk H.H., Küçükerdem H.K. , "Trijenerasyon Uygulayarak Sera İklimlendirme", 1. Uluslararası Tarımsal Yapılar ve Sulama Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 26-28 Eylül 2018, vol.1, no.1, pp.76-84
Küsek G., Güngör C., Küçükerdem H.K. , Öztürk H.H., Akdemir Ş., "Assessment of Carbon Dioxide Emissions related To Fuel Consumption for Soybean Production in Turkey", Agriculture for Life, for Life Agriculture, Bükreş, ROMANYA, 6-10 Haziran 2018, vol.1, no.1, pp.278-285
Öztürk H.H., Güngör C., Küçükerdem H.K. , Atay Ü. , "Improving of Sectoral Energy Efficiency in Turkey", International GAP Renewable Energy and Energy Efficiency Congress, ŞANLIURFA, TÜRKIYE, 10-12 Mayıs 2018, vol.1, no.1, pp.21-31
Güngör C., Öztürk H.H., Küçükerdem H.K. , Akdemir Ş., "Türkiye Tarımında Enerji Verimliliğinin Artırılması ", Uluslararası Tarım Kongresi, Komrat, MOLDOVA, 3-6 Mayıs 2018, vol.1, no.2, pp.35-45
Güngör C., Öztürk H.H., "Türkiye?de Patates Üretiminde Enerji Kullanımı ", Uluslararası Tarım Kongresi, Komrat, MOLDOVA, 3-6 Mayıs 2018, vol.1, no.2, pp.48-56
Küsek G., Güngör C., Öztürk H.H., Akdemir Ş., "Türkiye?de Buğday Üretiminde Enerji Kullanımı ", Uluslararası Tarım Kongresi, Komrat, MOLDOVA, 3-6 Mayıs 2018, vol.1, no.2, pp.55-65
Küçükerdem H.K. , Öztürk H.H., "Iğdır Yöresinde Sera Ortamında Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Üretimi İçin Isı Gereksiniminin Belirlenmesi ", Uluslararası Tarım Kongresi, Komrat, MOLDOVA, 3-6 Mayıs 2018, vol.1, no.2, pp.65-76
Öztürk H.H., Atay U., Ayhan B., "Aydın Yöresindeki Jeotermal Kaynakların Seracılıkta Kullanılması: Mevcut Durum Ve Gelecek İçin Öneriler", Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi, AYDIN, TÜRKIYE, 26-28 Ekim 2018, vol.1, no.1, pp.79-87
Öztürk H.H., Güngör C., Küçükerdem H.K. , Atay U., "Sustainable Energy Use in Turkey: Present Status and Future Perspectives", International GAP Renewable Energy and Energy Efficiency Congress, ŞANLIURFA, TÜRKIYE, 10-12 Mayıs 2018, vol.1, no.1, pp.22-32
Küsek G., Güngör C., Öztürk H.H., "Türkiye?de Tarım Sektörünün İklim Değişikliğine Etkilerini Azaltmak İçin Gerekli Önlemler", 1. Uluslararası Tarımsal Yapılar ve Sulama Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 26-28 Eylül 2018, vol.1, no.1, pp.66-75
Öztürk H.H., Küsek G., Güngör C., "Türkiye?de Tarım Sektörünün Sera Gazı Salımlarına Katkısı", 1. Uluslararası Tarımsal Yapılar ve Sulama Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 26-28 Eylül 2018, vol.1, no.1, pp.76-85
Öztürk H.H., Karaca C. , Ayhan B., Atay U., "Aydın İlinde Zeytinyağı Üretimi Atıklarından Enerji Üretimi ", Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi, AYDIN, TÜRKIYE, 26-28 Ekim 2018, vol.1, no.1, pp.32-41
Güngör C., Küsek G., Küçükerdem H.K. , Öztürk H.H., Akdemir Ş., "Carbon Dioxide Emissions Related to Fuel Consumption for Groundnut Production in Turkey", Agriculture for Life, for Life Agriculture, Bükreş, ROMANYA, 6-10 Haziran 2018, vol.1, no.1, pp.234-242
Küsek G., Güngör C., Öztürk H.H., Akdemir Ş., "Türkiye Tarımında Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanılması ", Uluslararası Tarım Kongresi, Komrat, MOLDOVA, 3-6 Mayıs 2018, vol.1, no.3, pp.22-28
Öztürk H.H., Küçükerdem H.K. , Mutlu N., Gözübüyük Z., Atay Ü., "Tarımsal Üretimde Enerji Kullanımı Ve Çevresel Etkiler İçin Sürdürülebilirlik Göstergeleri", 31. ULUSAL TARIMSAL MEKANİZASYON ve ENERJİ KONGRESİ, BURSA, TÜRKIYE, 5-7 Eylül 2018, ss.11-21
Mutlu N., Tolay M., Karaca C. , Öztürk H.H., "Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölgesinin Tarımsal Biyokütle Potansiyeli ", 31. ULUSAL TARIMSAL MEKANİZASYON ve ENERJİ KONGRESİ, BURSA, TÜRKIYE, 5-7 Eylül 2018, ss.32-40
Mutlu N., Tolay M., Karaca C., Öztürk H.H., "Biyokütle Gazlaştırma Teknolojisindeki Gelişmeler", 31. ULUSAL TARIMSAL MEKANİZASYON ve ENERJİ KONGRESİ, BURSA, TÜRKIYE, 5-7 Eylül 2018, ss.41-50
Öztürk H.H., Mutlu N., Küsek G., Atay Ü., "Mısır Saplarından Üretilen Peletlerin Termo-Fiziksel Özellikleri", 31. ULUSAL TARIMSAL MEKANİZASYON ve ENERJİ KONGRESİ, BURSA, TÜRKIYE, 5-7 Eylül 2018, ss.22-31
Öztürk H.H., Atay Ü., "Tarımsal Sulamalarda Enerji Verimliliği ve Yenilenebilir Enerji Kullanımı ", Tarımsal Üretimde Entegre Kaynak Verimliliği , ŞANLIURFA, TÜRKIYE, 19-20 Eylül 2018, ss.33-43
Öztürk H.H., "Developments in Electricity Generation from Renewable Energy Sources in Turkey", X. International Multidisciplinary Congress Of Eurasia , Prag, CEK CUM., 6 Ağustos 2019 - 8 Ağustos 2018, vol.1, no.2, pp.105-115
Öztürk H.H., "Tarımsal Üretimde Enerji Verimliliği ve Enerji Yönetimi", 8. Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 11-12 Ocak 2017, ss.1-10
Öztürk H.H., Gözübüyük Z., Atay Ü., "Türkiye?de Pamuk Üretiminde Yakıt Tüketimine Bağlı Olarak Gerçekleşen Karbondioksit Emisyonlarının Değerlendirilmesi", International Congress of Agriculture and Environment (ICAE) , ANTALYA, TÜRKIYE, 16-18 Kasım 2017, vol.1, no.1, pp.21-30
Öztürk H.H., Küçükerdem H. , "Problems And Solution Proposals of Pine Nut Production Farms in Bergama Kozak Plateau", Third International Multidisciplinary Congress of Eurasia, Barselona, ISPANYA, 27-30 Nisan 2017, vol.1, no.2, pp.11-21
Öztürk H.H., "Türkiye'de Jeotermal Seracılığın Geliştirilmesi", 1. Jeotermal Enerji Sempozyumu, KIRŞEHİR, TÜRKIYE, 10-10 Mayıs 2017, cilt.1, no.2, ss.1-1
Öztürk H.H., Küçükerdem H., "State Supports for Renewable Energy Investments in Turkey: Current Status and Future Perspectives", Third International Multidisciplinary Congress of Eurasia, Barselona, ISPANYA, 27-30 Nisan 2017, vol.1, no.2, pp.21-30
Öztürk H.H., "Present status and future prospects of geothermal energy use for greenhouse heating in Turkey", Agricultural for Life, Life for Agriculture, Bükreş, ROMANYA, 8-10 Haziran 2017, vol.1, no.2, pp.1-10
Karaca C. , Gürdil G.A.K., Öztürk H.H., " The biomass energy potential from agricultural production in the Black Sea Region of Turkey", The 3rd International Conference on Environmental Science and Technology (ICOEST) , Budapeşte, MACARISTAN, 19-23 Ekim 2017, vol.1, pp.23-33 (Link)
Karaca C., Gürdil G.A.K., Öztürk H.H., "Determining and mapping agricultural biomass energy potential in Samsun Province of Turkey", The 3rd International Conference on Environmental Science and Technology (ICOEST) , Budapeşte, MACARISTAN, 19-23 Ekim 2017, vol.1, pp.34-43 (Link)
Öztürk H.H., Atay Ü. , "Recent Developments in Greenhouse Heating with Geothermal Energy in the World and Turkey", International Advanced Researches & Engineering Congress-2017, OSMANİYE, TÜRKIYE, 16-18 Kasım 2017, vol.1, no.1, pp.1-10
Öztürk H.H., "Carbon dioxide emissions related to fuel consumption for potato and sugar beet production in Turkey", THE 13TH INTERNATIONAL CONGRESS ON MECHANIZATION AND ENERGY IN AGRICULTURE, İZMİR, TÜRKIYE, 12-15 Eylül 2017, vol.1, no.2, pp.11-12
Öztürk H.H., Atay Ü., Bilim H., "Evaluation of Electricity Consumption in Agricultural Irrigation in Turkey", International Advanced Researches & Engineering Congress-2017, OSMANİYE, TÜRKIYE, 16-18 Kasım 2017, vol.1, no.1, pp.11-20
Öztürk H.H., Atay Ü., "Comparison of Monocrystalline and Polycrystalline Silicon Cells for Solar Electricity Generation ", International Advanced Researches & Engineering Congress-2017, OSMANİYE, TÜRKIYE, 16-18 Kasım 2017, vol.1, no.1, pp.31-39
Öztürk H.H., Atay Ü., "Electricity Generation by Renewable Resources in Turkey: Current Status and Future Perspectives ", International Advanced Researches & Engineering Congress-2017, OSMANİYE, TÜRKIYE, 16-18 Kasım 2017, vol.1, no.1, pp.41-49
Öztürk H.H., Atay Ü., "ELECTRICITY GENERATION BY SOLAR PHOTOVOLTAIC IN TURKEY", 1st International Turkish World Engineering and Science Congress ? ITWESC, ANTALYA, TÜRKIYE, 7-10 Aralık 2017, vol.1, no.2, pp.21-31
Karaca C., Öztürk H.H., "Biogas Production Potential from Animal Manure in Osmaniye Province", International Advanced Researches & Engineering Congress-2017, OSMANİYE, TÜRKIYE, 16-18 Kasım 2017, vol.1, no.2, pp.34-45
Öztürk H.H., "Örtüaltı Tarımında İklimlendirme", TMMOB İklimlendirme Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 15-16 Aralık 2017, cilt.1, no.2, ss.21-32
Karaca C., Öztürk H.H., "The Biomass Energy Potential of Osmaniye Province from Agricultural Residues ", International Advanced Researches & Engineering Congress-2017, OSMANİYE, TÜRKIYE, 16-18 Kasım 2017, vol.1, no.2, pp.67-73
Öztürk H.H., Vulkan E., "Türkiye?de Buğday Ve Mısır Üretiminde Yakıt Tüketimine Bağlı Olarak Gerçekleşen Karbondioksit Emisyonlarının Değerlendirilmesi ", INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY CONGREE of EURASIA , Roma, ITALYA, 23-26 Ağustos 2017, vol.1, pp.1-10
Öztürk H.H., Atay U., Küçükerdem H.K. , "Türkiye?de Jeotermal Enerjiden Elektrik Üretimi: Mevcut Durum Ve Beklentiler ", INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY CONGREE of EURASIA , Roma, ITALYA, 23-26 Ağustos 2017, vol.1, pp.11-21
Eren Ö., Öztürk H.H., "Determination of Environmental Impacts of Life Cycle Assessment of Sweet Sorghum ({Sorghum Bicolor} (L)) Biomass", THE 13TH INTERNATIONAL CONGRESS ON MECHANIZATION AND ENERGY IN AGRICULTURE, İZMİR, TÜRKIYE, 12-15 Eylül 2017, vol.1, pp.1-10
Öztürk H.H., "Tarımsal Üretimde Enerji Verimliliği ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı", TAGEM Proje Değerlendirme Toplantısı, ANTALYA, TÜRKIYE, 6-9 Şubat 2017, ss.1-5
Öztürk H.H., "Ayçiçeği üretim mekaznizasyonunda enerji tüketimi", XII. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, ISPARTA, TÜRKIYE, 25-27 Mayıs 2016, cilt.3, ss.1747-1756
Öztürk H.H., "Sera İklimlendirme İçin Organik Rankine Çevrimli Trijenerasyon Sistemi", 10. ULUSLARARASI TEMİZ ENERJİ SEMPOZYUMU (UTES), İSTANBUL, TÜRKIYE, 24-26 Ekim 2016, vol.1, pp.570-576 (Link)
Öztürk H.H., Küçükerdem H.K. , "Determinatıon of heating requirements and energy consumption of greenhouses in adana region of Turkey", Agricultural for life, Bükreş, ROMANYA, 9-12 Haziran 2016, vol.1, pp.11-21
Öztürk H.H., "Effects of Different Tillage Applications on the Seed Yield and Fuel Consumption of Winter Rapeseed Production ", Agricultural for life, Bükreş, ROMANYA, 9-11 Haziran 2016, vol.1, pp.31-41
Öztürk H.H., Köksal M.A. , Kaya D., Kiliç F.Ç., "A RESEARCH ON WATER PUMPING THROUGH SOLAR ENERGY ", 6th International Cnference of Ecosystems (ICE2016), Tiran, ARNAVUTLUK, 3-6 Haziran 2016, vol.7, no.1, pp.35-44 (Link)
Kaya D., Öztürk H.H., Taylan O., Kiliç F.C., Alidrisi H. , "AN EVALUATION OF ENERGY AND EXERGY EFFICIENCIES FOR A BIOGAS COGENERATION PLANT ", 6th International Conference of Ecosystems (ICE2016), Tiran, ARNAVUTLUK, 3-6 Haziran 2016, vol.7, no.1, pp.27-30 (Link)
Öztürk H.H., "Kolza üretim mekanizasyonunda enerji doğrudan ve dolaylı enerji tüketimi", XII. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, ISPARTA, TÜRKIYE, 25-27 Mayıs 2016, cilt.1, ss.383-392
Küsek G., Öztürk H.H., Akdemir Ş., "Tarım İşletmelerinde Güneş Enerjisinden Elektrik Üretiminin Tekno-Ekonomik Uygulanabilirliği", 13. Ulusal Kültürteknik Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 12-15 Nisan 2016, cilt.1, ss.127-136 (Link)
Öztürk H.H., "Seracılıkta Jeotermal Enerji Kullanımında Sorunlar ve Öneriler", 22. Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 27-29 Nisan 2016, ss.1-10
Gökalp Y., Küsek G., Öztürk H.H., "Güneş Enerjisinden Yararlanarak Santrifüj Pompa İle Su Pompalama Üzerine Bir Araştırma", 13. Ulusal Kültürteknik Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 12-15 Nisan 2016, cilt.1, ss.121-126 (Link)
Öztürk H.H., "Aydın İlinde Bitkisel Kökenli Tarımsal Biyokütle Potansiyeli Ve Enerji Üretimi Amacıyla Değerlendirilmesi", 2. Ulusal Biyoyakıtlar Sempozyumu , SAMSUN, TÜRKIYE, 27-30 Eylül 2016, cilt.1, ss.47-56 (Link)
Öztürk H.H., "Tarımsal Atıklardan Biyopelet Üretimi", 2. Ulusal Biyoyakıtlar Sempozyumu , SAMSUN, TÜRKIYE, 27-30 Eylül 2016, cilt.1, ss.47-52 (Link)
Öztürk H.H., "Türkiye'de Güneş Enerjisinden Elektrik Üretimi: Mevcut Durum ve Beklentiler", 10. ULUSLARARASI TEMİZ ENERJİ SEMPOZYUMU (UTES), İSTANBUL, TÜRKIYE, 24-26 Ekim 2016, vol.1, no.2, pp.560-569 (Link)
Öztürk H.H., "Güneş Enerjisinden Üreten Polikristal Silikon Modül Veriminin Belirlenmesi", 10. ULUSLARARASI TEMİZ ENERJİ SEMPOZYUMU (UTES), İSTANBUL, TÜRKIYE, 24-26 Ekim 2016, vol.1, pp.606-612 (Link)
Öztürk H.H., "Aydın Bölgesinde Zeytinyağı Üretim İşletmelerinden Açığa Çıkan Atıkların Enerji Üretimi Amacıyla Kulllanılması", 10. ULUSLARARASI TEMİZ ENERJİ SEMPOZYUMU (UTES), İSTANBUL, TÜRKIYE, 24-26 Ekim 2016, vol.1, pp.137-145 (Link)
Öztürk H.H., "Pestisit Üretiminde Enerji Tüketimi", Uluslararası Katılımlı Bitki Koruma Kongresi, KONYA, TÜRKIYE, 5-8 Eylül 2016, cilt.1, ss.1-5
Öztürk H.H., "Türkiye'de Biyokütleden Elektrik Üretimi: Mevcut Durum Ve Beklentiler", 2. Ulusal Biyoyakıtlar Sempozyumu , SAMSUN, TÜRKIYE, 27-30 Eylül 2016, cilt.1, ss.17-26 (Link)
Öztürk H.H., "AYÇİÇEĞİ ÜRETİMİNDE ENERJİ KULLANIMI", INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY , Odessa, UKRAYNA, 11-13 Temmuz 2016, vol.1, pp.32-36
Öztürk H.H., "KOLZA ÜRETİMİNDE ENERJİ KULLANIMI", INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY CONGRESS OF EURASIA, Odessa, UKRAYNA, 11-13 Temmuz 2016, vol.1, pp.21-26 (Link)
Öztürk H.H., "TARIMSAL SULAMADA GÜNEŞ ENERJİSİ KULLANIMI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA", INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY , Odessa, UKRAYNA, 11-13 Temmuz 2016, vol.2, pp.16-22
Öztürk H.H., "Tarımsal Üretimde Enerji Verimliliği", Enerji Verimliliği Danışma Kurulu Toplantısı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 28-29 Kasım 2016, ss.1-10
Öztürk H.H., "Sera Isıtmada Yenilenebilir Enerji Kullanımı", 2. Ulusal Seracılık Çalıştayı, ANTALYA, TÜRKIYE, 19-21 Aralık 2016, ss.1-1
Öztürk H.H., Kılıç F.Ç., Kaya D., "ENERGY CONSUMPTION IN DIFFERENT MECHANIZATION METHODS FOR SUSTAINABLE RAPESEED CULTIVATION ", 6th INTERNATIONAL CONFERENCE OF ECOSYSTEMS (ICE2016), Tiran, ARNAVUTLUK, 3-6 Haziran 2016, vol.7, no.1, pp.13-26 (Link)
Öztürk H.H., Küçükerdem K., "Determinatıon of heating requirements and energy consumption of greenhouses in adana region of Turkey", Agricultural for Life, Life for Agriculture, Bükreş, ROMANYA, 9-11 Haziran 2016, pp.1-10
Küsek G., Güngör C., Öztürk H.H., Akdemir Ş., "Bitkisel Üretimde Enerji Girdi-Çıktı Analizi", Biyosistem Mühendisliği 1. Ulusal Kongresi, BURSA, TÜRKIYE, 9-11 Haziran 2015, cilt.1, ss.234-242
Küsek G., Öztürk H.H., Akdemir Ş., "Energy Use in Agricultural Sector of Turkey", International Symposium ISB-INMA TEH Agricultural and Mechanical Engineering, Bükreş, ROMANYA, 29-31 Ekim 2015, vol.1, pp.33-40 (Özet) (Abstract)
Küsek G., Öztürk H.H., Akdemir Ş., "An assessment of indirect energy used for pesticide applications for field crop production in Southeastern Anatolia region of Turkey", XVIII. International Plant Protection Congress, Berlin, ALMANYA, 24-28 Ağustos 2015, pp.667-667
Öztürk H.H., Ertekin C. , Ekinci K., Vardar A., Küçükerdem K., "Türkiye Tarımında Enerji Tüketimi", TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası VIII. Teknik Kongresi , ANKARA, TÜRKIYE, 12-16 Ocak 2015, cilt.1, ss.345-367
Ertekin C., Öztürk H.H., "Yenilenebilir Enerji Kaynakları Ve İzlenilen Politikalar", TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası VIII. Teknik Kongresi , ANKARA, TÜRKIYE, 12-16 Ocak 2015, cilt.1, ss.456-467
Küsek G., Güngör C., Öztürk H.H., Akdemir Ş., "Tarımsal Atıklardan Biyopelet Üretimi", Enerji Tarımı ve Biyoyakıtlar 5. Ulusal Çalıştayı, BURSA, TÜRKIYE, 21-22 Mayıs 2015, cilt.1, ss.123-130
Öztürk H.H., "Bitkisel Ve Hayvansal Atıklardan Üretilen Biyogazdan Isı Ve Elektrik Üretiminin Tekno-Ekonomik Analizi ", Enerji Tarımı ve Biyoyakıtlar 5. Ulusal Çalıştayı, BURSA, TÜRKIYE, 21-22 Mayıs 2015, cilt.1, ss.131-142
Küsek G., Güngör C., Öztürk H.H., Akdemir Ş., "Türkiye'de Tarımsal Biyokütleden Enerji Üretimi", Biyosistem Mühendisliği 1. Ulusal Kongresi, BURSA, TÜRKIYE, 9-11 Haziran 2015, cilt.1, ss.143-151
Öztürk H.H., "Türkiye'De Jeotermal Enerjiyle Sera Isıtma: Mevcut Durum-Sorunlar-Öneriler-Beklentiler", Tarımda Enerji Verimliliği ve Yenilenebilir Enerjiler, ANKARA, TÜRKIYE, 28-29 Nisan 2015, ss.1-10
Öztürk H.H., "Trijenerasyon Sistemi Seçimi Ve Tasarimi", 21. Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferans, İSTANBUL, TÜRKIYE, 6-8 Mayıs 2015, vol.1, pp.26-30
Öztürk H.H., Yaldiz O., "Bitkisel Ve Hayvansal Atiklardan Üretilen Biyogazdan Isi Ve Elektrik Üretiminin Ekonomik Analizi ", 21. Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 6-8 Mayıs 2015, vol.1, pp.25-30
Öztürk H.H., "Jeotermal Enerjiyle Sera Isıtmada Karşılaşılan sorunlar ve Çözüm Önerileri", Jeotermal Isıtmalı Seracılık Stratejilerinin Belirlenmesi, AFYON, TÜRKIYE, 22-23 Kasım 2015, ss.1-10
Gökalp Y., Küsek G., Öztürk H.H., "Tarımsal Sulama İçin Güneş Enerjisinden Üretilen Elektrik ile Çalışan Santrifüj Pompa Karakteristiklerinin Belirlenmesi", Ulusal Tarım Kongresi, AFYON, TÜRKIYE, 29-31 Ekim 2015, cilt.1, ss.43-43
Dağtekin M., Küsek G., Öztürk H.H., Akdemir Ş., "Tavukçuluk İşletmelerinde Güneş Enerjisinden Üretilen Elektrik Kullanımının Tekno-ekonomik Analizi", Ulusal Tarım Kongresi, AFYON, TÜRKIYE, 29-31 Ekim 2015, cilt.1, ss.171-171
Küsek G., Şahin Y., Öztürk H.H., "Türkiye'de Jeotermal Kaynakların Seracılıkta Kullanımı", 3. Ulusal Jeotermal Kaynaklar Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 4-6 Kasım 2015, cilt.1, ss.213-219
Öztürk H.H., "Sera İklimlendirmede Jeotermal Enerjiden Yararlanma", Jeotermal Seracılık, KOCAELİ, TÜRKIYE, 4-6 Kasım 2015, cilt.1, ss.1-1
Öztürk H.H., "Bitkisel ve Hayvansal Atıklardan Biyoenerji Üretimi", Sürdürülebilir Tarım ve Biyoenerji Yatırımlarında Kamu ve Özel Sektör Kapasitelerinin Desteklenmesi, ANKARA, TÜRKIYE, 18-18 Kasım 2015, ss.1-10
Öztürk H.H., "Sera İklimlendirmede Kojenerasyon Uygulamaları", 8. Uluslararası Enerji Kongresi, AMASYA, TÜRKIYE, 4-6 Kasım 2015, vol.1, pp.12-18
Küsek G., Şahin Y., Öztürk H.H., "Güneş Enerjisinden Üretilen Elektrik ile Çalışan Damla Sulama Sistemlerinin Tasarım Ölçütleri", 3. Ulusal Sulama Sistemleri Simpozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 15-16 Ekim 2015, ss.34-45
Öztürk H.H., "Jeotermal Seracılık Stratejilerinin Belirlenmesi", Ulusal Jeotermal Seracılık Çalıştayı , KOCAELİ, TÜRKIYE, 1-2 Aralık 2015, no.1, ss.21-30
Öztürk H.H., "Design And Efficiency Analysis Of Solar Box Cooker With Mirror Reflector", GreInSus 2014 , İZMİR, TÜRKIYE, 8-10 Mayıs 2014, pp.11-15
Öztürk H.H., "Photovoltaic Water Pumping With Submergible Pump For Agricultural Irrigation", Solar Conference ? Exhibition , İZMİR, TÜRKIYE, 19-21 Kasım 2014, ss.1-5
Öztürk H.H., "A Research On Water Pumping With Cetrifugal Pump Using Solar Energy", 2nd International Congress on Energy Efficiency and Energy Related Materials , MUĞLA, TÜRKIYE, 15-18 Ekim 2014, pp.1-1
Öztürk H.H., "Biyogaz Üretim Tesisleri ", UTES?13-Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, KONYA, TÜRKIYE, 27-29 Aralık 2013, ss.34-41
Öztürk H.H., "Biyoyakıt Üretimi Için Kolza Yetiştiriciliğinde Farklı Mekanizasyon Uygulamalarının Enerji Etkinliğinin Belirlenmesi", Enerji tarımı ve Biyoyakıtlar 3. Ulusal Çalıştayı, TEKİRDAĞ, TÜRKIYE, 23-24 Mayıs 2013, ss.1-1
Öztürk H.H., "Türkiye Tarımında Enerji Tüketimi", Tarımsal Mekanizasyon Ulusal Kongresi, KONYA, TÜRKIYE, 4-6 Eylül 2013, ss.1-1
Öztürk H.H., Yaşar B., "Biyodizel Ve Biyoetanol Üretiminin Tarım Sektörü Açısından Değerlendirilmesi", Enerji tarımı ve Biyoyakıtlar 3. Ulusal Çalıştayı, TEKİRDAĞ, TÜRKIYE, 23-24 Mayıs 2013, ss.1-1
Öztürk H.H., "Biyogaz Kojenerasyon Tesisinin Enerji Ve Ekserji Verimi", 1. Ulusal Kompost ve Biyogaz Çalıştayı, ANTALYA, TÜRKIYE, 13-14 Nisan 2013, ss.1-1
Öztürk H.H., "Trijenerasyon Sistemleri İçin Tasarım Ölçütleri ", UTES?13-Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, KONYA, TÜRKIYE, 27-29 Aralık 2013, ss.23-29
Öztürk H.H., "Güneş Enerjisiyle Damla Sulama Sistemleri İçin Tasarım Ölçütlerinin Belirlenmesi", Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu ve Sergisi, İÇEL, TÜRKIYE, 6-7 Aralık 2013, ss.23-24
Öztürk H.H., "Kadirli Yöresinde Tarımsal Sulama Amacıyla Güneş Enerjisinden Yararlanma Olanakları", Kadirli Sempozyumu , OSMANİYE, TÜRKIYE, 18-20 Ekim 2013, ss.39-39
Öztürk H.H., "Kadirli Yöresinde Tarımsal Atıkların Enerji Üretimi Amacıyla Değerlendirilmesi", Kadirli Sempozyumu , OSMANİYE, TÜRKIYE, 18-20 Ekim 2013, ss.43-43
Öztürk H.H., "Biyogaz Teknolojisi", Kadirli Sempozyumu , OSMANİYE, TÜRKIYE, 18-20 Ekim 2013, ss.40-40
Öztürk H.H., "Agricultural Biomas Potential In Turkey", Scientific Basis of Biomass Sustainability in EU Energy Policy, İSTANBUL, TÜRKIYE, 11-11 Mayıs 2012, pp.27-34
Eren Ö., Öztürk H.H., "Biyokütle Üretiminde Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi", VI. Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu, KAYSERİ, TÜRKIYE, 21-22 Ekim 2011, ss.436-449
Öztürk H.H., "Tarımsal Üretimde Enerji Verimliliği", Yeşil Ekonomiler Konferansı, KONYA, TÜRKIYE, 6-7 Aralık 2011, ss.1-1
Öztürk H.H., Kaya D., "Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Isı Ve Güç Üretimi Için Organik Rankine Çevriminin Teknik Ve Ekonomik Uygulanabilirliği", VI. Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu, KAYSERİ, TÜRKIYE, 21-22 Ekim 2011, ss.473-482
Öztürk H.H., Kaçira M., Özdayi T., "Güneşi Izleyen Bir Fotovoltaik Modülün Ekserji Veriminin Belirlenmesi", VI. Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu, KAYSERİ, TÜRKIYE, 21-22 Ekim 2011, ss.550-557
Öztürk H.H., "Antalya Iklimi Koşullarında Sera Isıtma Amacıyla Güneş Enerjisinin Duyulur Isı Olarak Depolanması Için Tasarım Değişkenlerinin Belirlenmesi", İKLİM 2011 Ulusal İklimlendirme Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 4-5 Aralık 2011, ss.209-224
Öztürk H.H., "Akdeniz Iklimi Koşullarında Güneş Enerjisiyle Sera Isıtma Için Tasarım Değişkenlerinin Belirlenmesi", 5. Güneş enerjisi Sistemleri Sempozyumu ve Sergisi , İÇEL, TÜRKIYE, 6-7 Ekim 2011, ss.151-167
Karaağaç M.A., Aykanat S., Çakır B., Eren Ö., Bereket Barut Z., Turgut M.M., et al., "Energy balance of wheat and maize crops production in Haciali undertaking", 11th International Congress on Mechanization and Energy in Agriculture Congress, İSTANBUL, TÜRKIYE, 21 Eylül - 23 Ocak 2011, pp.1-10
Öztürk H.H., "Energy And Exergy Efficiencies For Biogas Fired Combined Heat And Power Plant", 1st German-Turkish Biogas Workshop, İZMİR, TÜRKIYE, 19-20 Ekim 2011, pp.29-30
Öztürk H.H., Karaca C., Tolay M., "Biyokütlenin Gazlaştırılmasını Etkileyen Özellikler", VI. Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu, KAYSERİ, TÜRKIYE, 21-22 Ekim 2011, ss.117-126
Öztürk H.H., Kaya D., "Bitkisel Atık/Artıklardan Biyogaz Üretimine Uygun Reaktör Tiplerinin Belirlenmesi", VI. Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu, KAYSERİ, TÜRKIYE, 21-22 Ekim 2011, ss.425-435
Öztürk H.H., "Güneş Pili Sistemleri Için Güneş Izleme Mekanizmaları", 5. Güneş enerjisi Sistemleri Sempozyumu ve Sergisi , İSTANBUL, TÜRKIYE, 6-7 Ekim 2011, ss.295-301
Öztürk H.H., "Tarımsal Üretimde Enerji Verimliliği", 2. Ulusal Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 13-14 Ocak 2011, ss.36-40
Öztürk H.H., "Kojenerasyon Sistemlerinin Enerji Ve Ekserji Verimi", 2. Ulusal Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 13-14 Ocak 2011, ss.93-96
Öztürk H.H., "Yakıt Pillerinin Karşılaştırılması", 2. Ulusal Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 13-14 Ocak 2011, ss.97-102
Öztürk H.H., Eren Ö., Özsavran M., Arslan M., "Güneş Enerjisiyle Termo-Mekanik Dönüşüm Ilkesine Göre Çalışan Su Pompalama Uygulamalarının Değerlendirilmesi", 5. Güneş enerjisi Sistemleri Sempozyumu ve Sergisi , İÇEL, TÜRKIYE, 6-7 Ekim 2011, ss.277-294
Öztürk H.H., Yaşar B., Eren Ö., "Tarımda Enerji Kullanımı Ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları", Türkiye Ziraat Mühendisliği VII. Teknik Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 11-15 Ocak 2010, ss.909-932
Öztürk H.H., Kaçira M., Eren Ö., "İki Eksende Güneşi Izleyen Güneş Pili (Pv) Modülü Için Elektrik Veriminin Belirlenmesi", VIII. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, BURSA, TÜRKIYE, 1-5 Aralık 2010, ss.105-112
Öztekin M.S., Öztürk H.H., Eren Ö., "Güneş Enerjisiyle Kurutma Sistemlerinde Isı Pompası Kullanımı", VIII. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, BURSA, TÜRKIYE, 1-5 Aralık 2010, ss.652-659
Öztekin M.S., Öztürk H.H., Başçetinçelik A., Eren Ö., "Güneş Enerjisiyle Kurutma Sistemlerinde Isı Depolama Uygulamaları", VIII. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, BURSA, TÜRKIYE, 1-5 Aralık 2010, ss.644-651
Eren Ö., Öztürk H.H., Atal M., "Güneş Işınım Ekserji Ve Bursa Ilindeki Değişimi", VIII. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, BURSA, TÜRKIYE, 1-5 Aralık 2010, ss.373-380
Öztürk H.H., "Güneş Enerjisi Depolama Sistemleri Için Dolgulu Yatak Tasarımı", VIII. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, BURSA, TÜRKIYE, 1-5 Aralık 2010, ss.365-372
Kaçira M., Öztürk H.H., Eren Ö., "Sabit Durumda Güneş Pili (Pv) Modülü Için Enerji, Elektrik Ve Ekserji Verimlerinin Karşılaştırılması", VIII. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, BURSA, TÜRKIYE, 1-5 Aralık 2010, ss.113-120
Yildiz M., Eren Ö., Öztürk H.H., "Aydın Ilindeki Jeotermal Enerji Kaynaklarının Sera Isıtmak Amacıyla Kullanımı Üzerine Bir Araştırma", VIII. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, BURSA, TÜRKIYE, 1-5 Aralık 2010, ss.1-8
Kaya D., Tırıs M., Öztürk H.H., Ekinci K., Ertekin C., Başçetinçelik A., Yaldız O., "Energy And Exergy Efficiencies For Biogas-Fired Combined Heat And Power Plant", IWES - 2.Atıktan Enerji Sempozyumu ve Sergisi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 4-5 Kasım 2009, ss.34-41
Öztürk H.H., "Kutu Tipi Güneşli Pişirici Tasarımı Ve Enerji/Ekserji Etkinliğinin Belirlenmesi", V. Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu, KAYSERİ, TÜRKIYE, 16-17 Ekim 2009, ss.205-212
Öztürk H.H., "Energy Consumption For Greenhouse Heating In Adana Region Of Turkey", Fourth Conference Energy Efficiency and Agricultural Engineering, Rousse, BULGARISTAN, 1-3 Ekim 2009, pp.710-715
Öztürk H.H., Ören M.N., Cebeci Z., "A Review On The Energy Use For Sustainable Wheat And Cotton Production In Southeastern Anatolia Region Of Turkey", the Fourth Conference Energy Efficiency and Agricultural Engineering, Rousse, BULGARISTAN, 1-3 Ekim 2009, pp.716-724
Eren Ö., Öztürk H.H., "Biyogaz Üretim Sistemleri Için Yaşam Döngüsü Analizi", VII. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 17-19 Aralık 2009, ss.66-77
Eren Ö., Öztürk H.H., "Tatlı Sorgumdan (Sorghum Bicolor (L.) Moench) Enerji Üretimi", V. Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu, KAYSERİ, TÜRKIYE, 16-17 Ekim 2009, ss.66-77
Öztürk H.H., Kaya D., Ekinci K., Ertekin C., Yaldiz O., Başçetinçelik A., "Biyogazdan Birleşik Isı Ve Güç Üretimi Için Enerji Ve Çevresel Etki Değerlendirmesi", V. Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu, KAYSERİ, TÜRKIYE, 16-17 Ekim 2009, ss.154-161
Öztürk H.H., "Seralarda Faz Değiştiren Materyal Kullanarak Isı Depolama Uygulamaları", 4. Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu ve Sergisi, İÇEL, TÜRKIYE, 6-7 Kasım 2009, ss.43-57
Öztürk H.H., "Güneş Pili Ile Çalışan Tarımsal Sulama Sistemleri Için Tasarım Ölçütlerinin Belirlenmesi", 4. Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu ve Sergisi, KAYSERİ, TÜRKIYE, 6-7 Kasım 2009, ss.58-73
Öztürk H.H., Başçetinçelik A., Karaca C., "Ege Bölgesinin Tarımsal Biyokütle Potansiyeli", IV. Ege Enerji Sempozyumu, İZMİR, TÜRKIYE, 21-23 Mayıs 2008, ss.761-764
Eren Ö., Öztürk H.H., "Enerji Sistemleri Için Yaşam Döngüsü Analizi", IV. Ege Enerji Sempozyumu, İZMİR, TÜRKIYE, 21-23 Mayıs 2008, ss.331-339
Başçetinçelik A., Öztürk H.H., Karaca C., "Türkiye?De Biyokütle Enerjisi Kullanımını Geliştirme Olanakları", IV. Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu, KAYSERİ, TÜRKIYE, 23-24 Ekim 2007, ss.101-110
Öztürk H.H., "Güneş Havuzunda Isı Depolama Etkinliğinin Enerji Ve Ekserji Analizleriyle Belirlenmesi", IV. Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu, KAYSERİ, TÜRKIYE, 23-24 Kasım 2007, ss.191-200
Başçetinçelik A., Öztürk H.H., Karaca C., "Çukobirlik?Te Biyokütle Enerjisi Kullanımının Tekno-Ekonomik Değerlendirilmesi", I. Çukurova?da Sanayileşme ve Çevre Sempozyumu, ADANA, TÜRKIYE, 30 Kasım - 1 Aralık 2007, ss.27-38
Öztürk H.H., Başçetinçelik A., Eren Ö., "Jeotermal Enerji Ile Sera Isıtma Sistemlerinin Teknik Tasarımı", VI. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, ISPARTA, TÜRKIYE, 25-27 Mayıs 2006, ss.234-243
Öztürk H.H., "Comparison Of Energy And Exergy Efficiency For Solar Box And Parabolic Cookers", Summer Course on Exergy and Its Application, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 14-18 Ağustos 2006, pp.53-62
Öztürk H.H., Paksoy H.Ö., "Güneş Enerjisinin Termokimyasal Yöntemle Depolanması", VI. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, ISPARTA, TÜRKIYE, 25-27 Mayıs 2006, ss.126-134
Öztürk H.H., "Jeotermal Enerji Uygulamalarında Isı Pompası Kullanımı", VI. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu,, ISPARTA, TÜRKIYE, 25-27 Mayıs 2006, ss.257-264
Öztürk H.H., "Kutu Tipi Ve Parabolik Tip Güneşli Pişiricilerin Enerji Ve Ekserji Etkinliğinin Karşılaştırılması", VI. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu , ISPARTA, TÜRKIYE, 25-27 Mayıs 2006, ss.93-104
Öztürk H.H., "Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ulusal Tarım Kurultayı", Tarımsal üretimde enerji kullanımı, ADANA, TÜRKIYE, 15-17 Ekim 2006, ss.169-176
Başçetinçelik A., Öztürk H.H., Kaya D., Kaçira M., Ekinci K., Karaca C., "Türkiye?De Biyokütle Enerji Kullanımını Geliştirme Olanakları", VI. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu,, ISPARTA, TÜRKIYE, 25-27 Mayıs 2006, ss.846-857
Öztürk H.H., Hepbaşli A., Akdeniz C., Bulut H., Duran A.Ş., Kaçira M., "Güneydoğu Anadolu Bölgesi Için Güneş Işınımı Ekserjisinin Incelenmesi", GAP V. Mühendislik Kongresi, ŞANLIURFA, TÜRKIYE, 26-28 Nisan 2006, ss.95-102
Başçetinçelik A., Öztürk H.H., Karaca C., Kaçira M., Ekinci K., "Regional Distribution Of Agricultural Biomass Potential In Turkey", 9th International Congress on Mechanization and Energy in Agriculture & 27th International Conference of CIGR Section IV: The Efficient Use of Electricity and Renewable Energy Sources in Agriculture, İZMİR, TÜRKIYE, 27-29 Eylül 2005, pp.365-369
Ören M.N., Öztürk H.H., "A Review On Energy Use And Energy Productivity In Field Crop Production In Southeastern Anatolia Region Of Turkey", The 2nd International Exergy, Energy and Environment Symposium ? IEEES2, Kos, YUNANISTAN, 3-7 Temmuz 2005, pp.x-x
Başçetinçelik A., Öztürk H.H., Karaca C., Ekinci K., Kaçira M., "Agricultural Biomass Potential In Turkey", 9th International Congress on Mechanization and Energy in Agriculture & 27th International Conference of CIGR Section IV: The Efficient Use of Electricity and Renewable Energy Sources in Agriculture, İZMİR, TÜRKIYE, 27-29 Eylül 2005, pp.195-199
Öztürk H.H., Bereket Barut Z., "Türkiye Tarımında Enerji Kullanımı", Türkiye Ziraat Mühendisliği VI. Teknik Kongresi , ANKARA, TÜRKIYE, 3-7 Ocak 2005, ss.1253-1264
Öztürk H.H., "Parabolik Yoğunlaştırıcı Tip Güneşli Pişiricilerin Tasarım Özellikleri", Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Enerji Yönetimi Sempozyumu, KAYSERİ, TÜRKIYE, 3-4 Haziran 2005, ss.79-88
Öztürk H.H., Bereket Barut Z., "Comparison Of Energy Use For Sustainable Tillage Systems In Second Crop Corn Production", 2nd International Exergy, Energy and Environment Symposium (IEEES2), Kos, YUNANISTAN, 3-7 Temmuz 2005, pp.231-239
Öztürk H.H., "Tarımda Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı", III. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Ulusal Sempozyumu, İÇEL, TÜRKIYE, 19-21 Ekim 2005, ss.286-290
Öztürk H.H., "Akdeniz Bölgesinde Güneş Işınım Ekserjisi Değişimi", III. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Ulusal Sempozyumu , İÇEL, TÜRKIYE, 19-21 Ekim 2005, ss.287-292
Öztürk H.H., Ören M.N., "Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Pamuk Tarımı Mekanizasyonunda Enerji Kullanımı", GAP lV. Tarım Kongresi, ŞANLIURFA, TÜRKIYE, 21-23 Eylül 2005, ss.652-657
Öztürk H.H., "The Research Of The Control Of Temperature And Relative Humidity In Plastic Tunnel Greenhouses", ITAFE?05, International Congress on Information Technology in Agriculture, Food and Environment, ADANA, TÜRKIYE, 12-14 Ekim 2005, vol.2, pp.638-644
Öztürk H.H., "Güneş Enerjisinin Gizli Isı Tekniği Ile Depolanması", Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu ve Sergisi, İÇEL, TÜRKIYE, 24-25 Haziran 2005, ss.211-228
Öztürk H.H., "Güneş Fırını Etkinliğinin Enerji Ve Ekserji Analizleriyle Belirlenmesi", V. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 26-28 Mayıs 2004, ss.129-138
Öztürk H.H., "Balık Yetiştiriciliğinde Jeotermal Enerji Kullanımı", V. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 26-28 Mayıs 2004, ss.379-388
Öztürk H.H., Başçetinçelik A., Karaca C., "Jeotermal Enerjiyle Sera Isıtma Sistemleri", V. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 26-28 Mayıs 2004, ss.419-428
Öztürk H.H., Öztekin M.S., Başçetinçelik A., "Evaluation Of Efficiency For Solar Cooker Using Energy And Exergy Analyses", Proceedings of International Conference on Energy Efficiency and Agricultural Engineering, Rousse, BULGARISTAN, 26 Mayıs - 28 Nisan 2004, pp.375-383
Ören M.N., Öztürk H.H., "Energy Input - Output Analysis In Field Crop Production In Southeastern Anatolia Region Of Turkey", International Conference Science and Research ? Tools of Global Development Strategy, Prague, CEK CUM., 24-24 Eylül 2004, pp.163-170
Öztürk H.H., Başçetinçelik A., "Güneş Enerjisi Depolama Etkinliğinin Enerji Ve Ekserji Analiziyle Belirlenmesi", Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu, İÇEL, TÜRKIYE, 20-21 Haziran 2003, ss.102-116
Öztürk H.H., Başçetinçelik A., Karaca C., "Seralar Için Akdeniz Iklimine Uygun Doğal Havalandırma Sistemlerinin Tasarımı", 6. Ulusal Seracılık Sempozyumu, MUĞLA, TÜRKIYE, 3-5 Eylül 2001, ss.61-66
Öztürk H.H., Başçetinçelik A., Karaca C., "Sera Isıtma Için Güneş Enerjili Aktif Isıtma Sistemleri", 6. Seracılık Sempozyumu, MUĞLA, TÜRKIYE, 3-5 Eylül 2001, cilt.1, ss.49-54
Öztürk H.H., Başçetinçelik A., "Güneş Enerjisi Depolama Yöntemlerinin Karşılaştırılması", Güneş Günü Sempozyumu?99, KAYSERİ, TÜRKIYE, 25-27 Haziran 1999, cilt.1, ss.235-242
Öztürk H.H., Başçetinçelik A., "Comparison Of Energy And Exergy Efficiencies Of A Sensible Heat Storage System For Greenhouse Heating", TAE 1999-Trends in Agricultural Engineering, Prag, CEK CUM., 15-17 Eylül 1999, pp.494-498
Öztürk H.H., Başçetinçelik A., Paksoy H.Ö., Demirel Y., "The Research On Storage Of Solar Energy In Phase Change Material (Pcm) For Greenhouse Heating", 7th International Congress on Agricultural Mechanization and Energy, ADANA, TÜRKIYE, 26-27 Mayıs 1999, pp.326-331
Öztürk H.H., Başçetinçelik A., Demirel Y., Paksoy H.Ö., "Dolgulu Toplaçların Isıl Analizi", Güneş Günü Sempozyumu?99, KAYSERİ, TÜRKIYE, 25-27 Haziran 1999, cilt.1, ss.43-46
Başçetinçelik A., Öztürk H.H., "Kontrollü Ortamlarda Yapılan Bitki Denemeleri Için Iklim Etmenlerinin Ölçülmesi", 2. Sebze Tarımı Sempozyumu, TOKAT, TÜRKIYE, 28-30 Eylül 1998, cilt.1, ss.349-354
Başçetinçelik A., Paksoy H.Ö., Öztürk H.H., Demirel Y., "Seasonal Latent Heat Storage System For Greenhouse Heating", IEA Annex 10, Phase Change Materials and Chemical Reactions for Thermal Energy Storage, ADANA, TÜRKIYE, 16-17 Nisan 1998, pp.45-53
Savaş Y., Başçetinçelik A., Öztürk H.H., "Kırşehir Yöresindeki Jeotermal Kaynaklardan Sera Isıtmada Yararlanma Olanakları", 2. Seracılık Sempozyumu, KÜTAHYA, TÜRKIYE, 31 Mayıs - 1 Haziran 1997, ss.1-10
Öztürk H.H., Başçetinçelik A., "Dolgulu Yataktan Oluşan Isı Toplama Ünitesi: Ii. Ekserjetik Etkinlik", Tarımsal Mekanizasyon 17. Ulusal Kongresi, TOKAT, TÜRKIYE, 17-19 Eylül 1997, cilt.1, ss.198-205
Öztürk H.H., Başçetinçelik A., "Dolgulu Yataktan Oluşan Isı Toplama Ünitesi: I. Enerjetik Etkinlik", Tarımsal Mekanizasyon 17. Ulusal Kongresi, TOKAT, TÜRKIYE, 17-19 Eylül 1997, cilt.1, ss.190-197
Başçetinçelik A., Öztürk H.H., "Jeotermal Enerjiyle Sera Isıtmada Karşılaşılan Sorunlar Ve Çözüm Önerileri", 2. Seracılık Sempozyumu, KÜTAHYA, TÜRKIYE, 31 Mayıs - 1 Haziran 1997, ss.1-10
Başçetinçelik A., Öztürk H.H., "Seralarda Ortam Kontrolü", 2. Seracılık Sempozyumu, KÜTAHYA, TÜRKIYE, 31 Mayıs - 1 Haziran 1997, ss.1-10
Başçetinçelik A., Cevri H., Öztürk H.H., "Seralarda Güneş Işınımı Geçirgenliğinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma", 2. Seracılık Sempozyumu, KÜTAHYA, TÜRKIYE, 31 Mayıs - 1 Haziran 1997, ss.1-10
Paksoy H.Ö., Başçetinçelik A., Öztürk H.H., "Applications Of Aquifer Thermal Energy Storage Systems In Turkey", Proceedings of the TIEES-96 First Trabzon International Energy and Environment Symposium, TRABZON, TÜRKIYE, 29-31 Temmuz 1996, vol.1, pp.403-407
Öztürk H.H., Başçetinçelik A., "Seraların Güneş Enerjili Pasif Sistemlerle Isıtılması", 4. Ulusal Soğutma ve İklimlendirme Tekniği Kongresi, ADANA, TÜRKIYE, 10-12 Nisan 1996, cilt.1, ss.199-209
Paksoy H.Ö., Başçetinçelik A., Öztürk H.H., "Aquifer Thermal Energy Storage", 10. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 6-8 Eylül 1995, cilt.1, ss.761-769
Paksoy H.Ö., Başçetinçelik A., Öztürk H.H., "Isı Depolama Yöntemleri Ve Yeraltında Isı Depolama Sistemleri", 5. Türk-Alman Enerji Sempozyumu , İZMİR, TÜRKIYE, 19-21 Nisan 1995, cilt.1, ss.151-160
Başçetinçelik A., Öztürk H.H., "Jeotermal Enerjiyle Sera Isıtma Sistemleri", Üçüncü Ulusal Soğutma ve İklimlendirme Kongresi, ADANA, TÜRKIYE, 4-6 Mayıs 1994, cilt.1, ss.349-358
Başçetinçelik A., Demirel Y., Paksoy H.Ö., Öztürk H.H., "Faz Değişim Materyalinde Depolanan Güneş Enerjisi Ile Sera Isıtılması", Tarımsal Mekanizasyon 15. Ulusal Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 20-22 Eylül 1994, cilt.1, ss.698-705
Başçetinçelik A., Öztürk H.H., "Jeotermal Enerji Ile Sera Isıtmada Isı Dönüştürücü Tipleri", Jeotermal Uygulamalar Sempozyumu, DENİZLİ, TÜRKIYE, 27-30 Eylül 1994, cilt.1, ss.456-461
Başçetinçelik A., Öztürk H.H., Toros H., "Plastik Seralarda Isı Perdelerinin Sera Ortamına Etkileri", Tarımsal Mekanizasyon 15. Ulusal Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 20-22 Eylül 1994, cilt.1, ss.690-697
Başçetinçelik A., Öztürk H.H., Çaylakli R., "Jeotermal Enerji Ile Sera Isıtma Ekonomisi", Jeotermal Uygulamalar Sempozyumu 94, DENİZLİ, TÜRKIYE, 27-30 Eylül 1994, cilt.1, ss.425-433
Paksoy H.Ö., Demirel Y., Başçetinçelik A., Öztürk H.H., "Sera Iklimlendirilmesinde Isı Depolamasından Yararlanma", Türkiye 6. Enerji Kongresi , İZMİR, TÜRKIYE, 17-22 Ekim 1994, cilt.1, ss.581-587
Başçetinçelik A., Öztürk H.H., "Plastik Seralarda Dış Örtü Ve Isı Perdelerinin Bitki Yetiştirme Ortamına Etkisi", 5. Uluslararası Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Kongresi, AYDIN, TÜRKIYE, 12-14 Ekim 1993, pp.589-597
Yaldiz O., Öztürk H.H., Zeren Y., Başçetinçelik A., "Türkiye Tarla Bitkileri Üretiminde Enerji Kullanımı", 5. Uluslararası Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Kongresi , AYDIN, TÜRKIYE, 12 Ekim 1003 - 14 Ekim 1993, pp.527-536
Öztürk H.H., Başçetinçelik A., Cevri H., "Seralarda Değişik Tip Alüminyumlu Polyester Isı Perdelerinin Isı Korunumuna Etkilerinin Araştırılması", Tarımsal Mekanizasyon 14. Ulusal Kongresi , SAMSUN, TÜRKIYE, 14-16 Ekim 1992, cilt.1, ss.452-462
Öztürk H.H., Başçetinçelik A., "Plastik Seralarda Isı Perdelerinin Sera Iç Ortamına Olan Etkilerinin Belirlenmesi", İkinci Ulusal Soğutma ve İklimlendirme Kongresi, ADANA, TÜRKIYE, 6-8 Mayıs 1992, cilt.1, ss.417-426
Öztekin M.S., Başçetinçelik A., Toros H., Öztürk H.H., "Plastik Örtülü Seralarda Fiziksel Isı Depolama Yöntemlerinin Uygulanması", Tarımsal Mekanizasyon 14. Ulusal Kongresi , SAMSUN, TÜRKIYE, 14-16 Ekim 1992, cilt.1, ss.443-451
Yaldiz O., Öztürk H.H., Başçetinçelik A., "Çukurova Bölgesi Tarla Bitkileri Üretiminde Enerji Kullanımı", 1. Çukurova Tarım Kongresi, ADANA, TÜRKIYE, 9-11 Ocak 1991, ss.359-366
Başçetinçelik A., Toros H., Öztürk H.H., Öztekin M.S., "Plastik Örtülü Seralarda Güneş Enerjisinden Yararlanma Olanakları", 4. Türk-Alman Enerji Sempozyumu, İZMİR, TÜRKIYE, 2-4 Mayıs 1991, ss.46-58
Yaldiz O., Öztürk H.H., Başçetinçelik A., "Tarımsal Atıklardan Enerji Elde Edilmesi", Enerji Tasarrufu Semineri Tebliğleri, İSTANBUL, TÜRKIYE, 8-10 Ocak 1990, ss.32-40
Başçetinçelik A., Öztürk H.H., "Seralarda Isı Korunumu Ve Isı Örtüleri", Enerji Tasarrufu Semineri Tebliğleri, İSTANBUL, TÜRKIYE, 8-10 Ocak 1990, ss.27-36
Yaldiz O., Öztürk H.H., Başçetinçelik A., "The Determination Of Energy Outputs/Inputs Rates At Some Products Of The Çukurova Region", International Conference on Agricultural Engineering, Berlin, ALMANYA, 24-26 Ekim 1990, pp.391-392
Başçetinçelik A., Öztürk H.H., "Tarımda Jeotermal Enerji Kullanımında Isı Dönüştürücü Tiplerin Belirlenmesi,", Tarımsal Mekanizasyon 12. Ulusal Kongresi, TEKİRDAĞ, TÜRKIYE, 1-2 Haziran 1989, ss.301-312
Öztürk H.H., Yaldiz O., Başçetinçelik A., "Seralarda Nemlendirmeli Havalandırma Sisteminin Etkinliğinin Saptanması", Isı Bilim ve Tekniği 7. Ulusal Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 26-28 Eylül 1989, ss.427-437
Kitap ve Kitap Bölümleri
Öztürk H.H., Küçükerdem H.K. , "Tarımda Jeotermal Enerji Kullanımı", LAMBERT Academic Publishing, Mairutus, 2019
Kaya D. , Öztürk H.H., Çanka F., "Energy Management and Energy Efficiency in Industry", Springer-Verlag , Londra, 2019 (Link)
Öztürk H.H., Kaya D., "ENERJİ YÖNETİMİ", Gece Akademi, Ankara, 2019 (Link)
Öztürk H.H., Küsek G., Küçükerdem H.K. , "BİYODİZEL", LAMBERT Academic Publishing, Mairutus, 2018
Öztürk H.H., Küçükerdem H.K., "Güneş Enerjisinden Fotovoltaik Elektrik Üretimi", LAMBERT Academic Publishing, Bassin, 2018
Öztürk H.H., Antmen Z.F., Küçükerdem H.K., "Biopellet Production from Agro-Industrial Wastes", LAMBERT Academic Publishing, Mauritius, 2018 (Link)
Öztürk H.H., Küsek G., Mutlu N., "TÜRKİYE TARIM SEKTÖRÜNÜN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE ETKİLERİNİN AZALTILMASI", LAMBERT Academic Publishing, Mairutus, 2018 (Link)
Öztürk H.H., Kaya D. , Eyidoğan M., "SANAYİ VE KOBİLER İÇİN ADIM ADIM ENERJİ VERİMLİLİĞİ REHBER KİTABI", Halk Bankası Kültür Yayınları, İSTANBUL, 2018
Öztürk H.H., Mutlu N., Atay Ü., "ELEKTRİK GÜCÜNÜN ÖLÇÜLMESİ VE KOMPANZASYONU", LAMBERT Academic Punlishing, Mairutus, 2018 (Link)
Öztürk H.H., "Jeotermal Enerji ile Sera Isıtma Uygulamalarında Isı Pompası Kullanımı", Lambert Academic Publishing, Saarbrücken, 2017
Sabah M. , Öztürk H.H., Küçükerdem H.K., "Ayçiçeği Üretiminde Enerji Kullanımı", Lambert Academic Publishing, İstanbul, 2017 (Link)
Öztürk H.H., "MISIR ATIKLARINDAN KATI BİYOYAKIT OLARAK BİYOPELET ÜRETİMİ", LAMBERT ACADEMIC PUBLISHING, Saarbrücken, 2017
Arikan M., Küçükerdem H.K., Öztürk H.H., "Kolza Üretiminde Enerji Kullanımı", Lambert , İstanbul, 2017 (Link)
Öztürk H.H., "ÖLÇME TEKNİĞİ", Birsen Yayınevi, İSTANBUL, 2017 (Link)
Öztürk H.H., "Tarımsal Üretimde Güneşten Elektrik Üretiminin Tekno-Ekonomik Analizi", LAMBERT Publishing, Saarbrücken, 2017 (Link)
Öztürk H.H., "Güneşli Pişirici Tasarımı ve Veriminin Belirlenmesi", Lambert Academic Publishing, Dusseldorf, 2017
Kaya D., Öztürk H.H., Keyinci M., "Hidrojen ve Yakıt Pili Teknolojisi", Umuttepe Yayınlaırı, Umuttepe Yayın No: 177, Mühendislik Dizisi 23, KOCAELİ, 2017 (Link)
Öztürk H.H., "Energetic and Environmental Comparison of Rapeseed Cultivation Systems", LAMBERT Academic Publishing, Saarbrücken, 2017 (Link)
Öztürk H.H., "Seralarda Nemlendirmeli Serinletme Etkinliğinin Belirlenmesi", Lambert Academic Publishing, Saarbrücken, 2017 (Link)
Öztürk H.H., "Sera Isıtmak Amacıyla Dolgulu Yatakta Güneş Enerjisi Depolama", Lambert Academic Publication, Saarbrücken, 2017 (Link)
Öztürk H.H., "Zeytin Bahçelerinin Güneş Enerjisiyle Sulanması", Lambert Academic Publication, Saarbrücken, 2017 (Link)
Öztürk H.H., "Energy Requriements for Rapeseed Biodiesel Production", Lambert Academic Publishing, Düsseldorf, 2016 (Link)
Öztürk H.H., "SERALARDA ENERJİ DENGESİ", Umuttepe Yayıncılık, KOCAELİ, 2016 (Link)
Öztürk H.H., "BİYOYAKIT ÜRETİMİ", Umuttepe Yayınları, KOCAELİ, 2016 (Link)
Öztürk H.H., "Isi Enerjisi Depolama", Umuttepe Yayınları, KOCAELİ, 2015 (Link) (Özet)
Öztürk H.H., Küsek G., Akdemir Ş., Erden H., "Zeytin Bahçelerinin Güneş Enerjili Damla Sulama Sistemiyle Sulanması", Güneş Matbaası, ANKARA, 2015
Öztürk H.H., Küsek G., "BİYOYAKIT ÜRETİM TEKNOLOJİLER", Güneş Matbaası, ANKARA, 2015
Öztürk H.H., "JEOTERMAL SERACILIK", Umuttepe Yayınları, KOCAELİ, 2015 (Link)
Öztürk H.H., Küsek G., Gücük T., "JEOTERMAL ENERJİYLE SERA ISITMA", Başak Yayınevi, ANKARA, 2015
Öztürk H.H., Kaya D., "Jeotermal Enerji Uygulamaları", Umuttepe Yayınevi, KOCAELİ, 2014 (Link)
Kaya D., Öztürk H.H., "Sanayide Enerji Yönetimi Ve Enerji Verimliliği:Uygulamalı Örneklerle", Umuttepe Yayınevi, KOCAELİ, 2014
Öztürk H.H., Kaya D., "Kojenerasyon Ve Trijenerasyon Tekniği: Projeleme-Tasarım-Analiz", Umuttepe Yayınevi, KOCAELİ, 2014 (Link)
Öztürk H.H., "Yenilenebilir Enerji Kaynaklari", BİRSEN Yayınevi, ANKARA, 2013
Öztürk H.H., Kaya D., "Hava Kalitesi Yönetimi", Umuttepe Yayınları, KOCAELİ, 2013
Öztürk H.H., "İklim Bilgisi Ve İklimsel Ölçme Tekniği", BİRSEN Yayınevi , ANKARA, 2013
Öztürk H.H., Kaya D., "Güneş Enerjisinden Elektrik Üretimi: Fotovoltaik Teknoloji", Umuttepe Yayınları, KOCAELİ, 2013
Öztürk H.H., Kaya D., "Biyoyakit Üretimi Ve Kullanimi", TMMOB Makine Mühendisleri Odası, ANKARA, 2012
Kaya D., Öztürk H.H., "Biyogaz Teknolojisi", Ufuktepe Yayınları, KOCAELİ, 2012
Öztürk H.H., Kaya D., "İkincil Enerji Üretimi Ve Elektrik Motorlari", Ufuktepe Yayınları, KOCAELİ, 2012
Öztürk H.H., "Enerji Bitkileri Ve Biyoyakit Üretimi", HASAD Yayıncılık, İSTANBUL, 2012
Kaya D., Öztürk H.H., "Yakit Pili Teknolojisi", Ufuktepe Yayınları, KOCAELİ, 2012
Öztürk H.H., "Bitkisel Üretimde Enerji Yönetimi", HASAD Yayıncılık, İSTANBUL, 2011
Eren Ö., Öztürk H.H., "Biyokütle Enerjisi", DOĞA Yayıncılık , İSTANBUL, 2011
Öztürk H.H., "Tarimsal Üretimde Enerji", SÜRDÜRÜLEBİLİR REKABET AVANTAJI ELDE ETMEDE ENERJİ SEKTÖRÜ , Öztürk, HH, Ed., URAK-Uluslararası Rekabet Araştırmaları Kurumu, ISTANBUL, ss.678-735-, 2010
Sabanci A., Başçetinçelik A., Özgüven F., Öztürk H.H., Say S.M., "Tarim Makinalari 1", NOBEL Kitabevi , ADANA, 2010
Öztürk H.H., "Sera İklimlendirme Tekniği", HASAD Yayıncılık, İSTANBUL, 2008
Öztürk H.H., "Güneş Enerjisi Ve Uygulamalari", BIRSEN Yayınevi, İSTANBUL, 2008
Öztürk H.H., "Isi Depolama Tekniği", TEKNIK Yayınevi, ANKARA, 2008
Öztürk H.H., "Yenilenebilir Enerji Kaynaklari Ve Kullanimi", TEKNIK Yayınevi, ANKARA, 2008
Başçetinçelik A., Öztürk H.H., Karaca C. , Kaçira M., Ekinci K., Kaya D., "Guide on exploitation of agricultural residues in Turkey life 03 TCY", Life, İstanbul, 2006
Öztürk H.H., "Seracilikta Jeotermal Enerji Kullanimi", Türkiye Ziraat Odaları Birliği, ANKARA, 2006
Öztürk H.H., Başçetinçelik A., "Güneş Enerjisiyle Sera Isitma", Türkiye Ziraat Odaları Birliği , ANKARA, 2003
Öztürk H.H., Başçetinçelik A., "Seralarda Havalandirma", Türkiye Ziraat Odaları Birliği, ANKARA, 2002
Başçetinçelik A., Öztürk H.H., "Seralarda Isitma: Enerji Koruma Ve Yenilenebilir Enerjiler", TEMAV Yayınları, ANKARA, 1996
Başçetinçelik A., Öztürk H.H., "Si Birimler Ve Kullanılması", Ziraat Fakültesi , ADANA, 1987
Diğer Yayınlar
Desteklenen Projeler
"Çukurova Bölgesindeki Seralarda Nemlendirmeli Serinletme Etkinliği ve Tasarım Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma", BAP Arastırma Projesi, ZF2002BAP18 2001, Yönetici, 2002
"Anamur Yöresindeki Muz Seralarında Doğal Havalandırma Etkinliği Üzerine Bir Araştırma", BAP Y.Lisans, ZF2006YL4, Yönetici, 2001
"Güneş Fırını Tasarımı ve Etkinliğinin Belirlenmesi", BAP Arastırma Projesi, ZF2005BAP3, Yönetici, 2006
"Çukurova Bölgesi?nde Kolza Üretiminde Enerji Etkinliğinin Belirlenmesi", BAP Y.Lisans, ZF2007YL8, Yönetici, 2007
"Çukurova Koşullarında Kolza Üretiminde Farklı Mekanizasyon Uygulamalarının Enerji Etkinliğinin Belirlenmesi", BAP Arastırma Projesi, ZF2007BAP32 2007, Yönetici, 2008
"Aydın İlindeki Jeotermal Enerji Kaynaklarlının Sera Isıtmak Amacıyla Kullanımı Üzerine Bir Araştırma", BAP Y.Lisans, ZF2008YL57, Yönetici, 2008
"Söke Ovasında Ayçiçeği Üretiminde Enerji Kullanımı", BAP Y.Lisans, ZF2008YL59, Yönetici, 2008
"Çukurova Bölgesinde Biyokütle Enerjisi Üretimi Amacıyla Tatlı Sorgum Üretiminde Yaşam Döngüsü Enerji ve Çevresel Etki Analizi", BAP Doktora, ZF2009D1, Yönetici, 2011
"Ç.Ü. Araştırma ve Uygulama Çiftliğindeki Zeytin Bahçelerinde Güneş Enerjili Damla Sulama Sistemlerinin Tekno-Ekonomik Uygulanabilirliği", BAP Arastırma Projesi, ZF2011BAP26, Yönetici, 2015
"Güneş Enerjisinden Yararlanarak Santrifüj Pompa ile Su Pompalama Üzerine Bir Araştırma", BAP Y.Lisans, ZF2012YL44, Yönetici, 2012
"Seralarda Güneş Enerjili Sıcak Sulu Isıtma Sistemleri Üzerine Bir Araştırma", BAP Y.Lisans, ZF2012YL45, Yönetici, 2012
"Isı Depolamalı Isı Motoru Prototipi Geliştirilmesi ve Teknik Analizi", BAP Doktora, ZF2012D18, Yönetici, Devam Ediyor
"Farklı Özellikte Plastik Örtü Malzemelerinin Domates Üretiminde Bitki Gelişimi ve Verimi ile Kurşuni Küf (Botrytis cinerea) ve Bakteriyel Kara Leke Hastalığının (Pseudomonas tomato) Mücadelesine Etkileri", TÜBITAK Projesi, 213O204, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Çukurova Bölgesi ve Orta Kızılırmak Havzası Koşullarında Bazı Çok Yıllık Serin Mevsim ve Sıcak Mevsim Buğdaygillerinin Enerji Bitkisi Performanslarının Belirlenmesi", TÜBITAK Projesi, 203O205, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Bitkisel ve Hayvansal Atıklardan Biyogaz Üretimi ve Entegre Enerji Üretim Sisteminde Kullanımı (BİYOGAZ)", TÜBITAK Projesi, 25-107G022, Araştırmacı, 2009
"Exploitation of Agricultural Residues in Turkey", AB Çerçeve Programı Projesi, 03TCY/TR/61 , Araştırmacı, 2007
"Güneş Enerjisi ve Isı Deposu Merkezi Sistemi ile Seraların İklimlendirilmeleri: Isıtma ve Soğutma", Kalkınma Bakanlığı (DPT), 91K120620, Araştırmacı, 1994
"Plastik Örtülü Seralarda Bitki Yetiştirme Ortamının sağlanması İçin Isı Örtüleri ile Nemlendirme Sistemlerinin Kullanılması ", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 5.7.3., Danışman, 1992
"Plastik Örtülü Seralarda Güneş Enerjisinden Yararlanma Olanakları", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 11234, Araştırmacı, 1992
"Tarsus Yöresinde Yüksek Tip Plastik seralarda Güneş Enerjisinden Yararlanmak İçin Uygun Malç Malzemelerinin Belirlenmesi", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 93124, Araştırmacı, 1994
"Tarsus Yöresinde Plastik Seralarda Isı Perdesi Kullanımıyla Sağlanacak Enerji Korunumu", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 96K25, Araştırmacı, 1998
"Sera Isıtması İçin Güneş Enerjisinin Taş Dolgulu Yatakta Depolanması", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 2000K21, Araştırmacı, 2001
"Venlo Tip Cam Seralarda Nemlendirmeli Serinletme Etkinliğinin Belirlenmesi", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 2000A123, Araştırmacı, 2001
"Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Narenciye Bahçelerinde Dondan Koruma Amacıyla Kullanılan Rüzgar Makinalarının Etkinliğinin Belirlenmesi", BAP Arastırma Projesi, ZFBAP1996, Araştırmacı, 1997
"Farklı Dozlarda Humik Asit Uygulamalarının Tatlı Sorgum (Sorghum bicolor L. Moench) Bitkisinden Biyoyakıt Üretimine Etkilerinin Araştırılması", BAP Diğer, FÖA-2015-3722, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Adana Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Atölyesi İçin Güneş Enerjisinden Elektrik Üretiminin TeknoEkonomik Uygulanabilirliği", BAP Y.Lisans, FYL-2018-11214, Yönetici, Devam Ediyor
"Güneş Pili Destekli ve Uzaktan Kontrol Edilebilen Dairesel Hareketli Sulama Sistemi Üzerine Bir Araştırma", BAP Doktora, FDK-2017-8706, Yönetici, Devam Ediyor
" Market Analysis For Energy Efficiency, Renewable Energy And Water Efficiency Usage In Agriculture", Diğer Projeler, EE-PRO, Danışman, 2018
"Adana İlinde Açıkta ve Örtüaltı Domates Biber ve Hıyar Üretiminde Entegre Kaynak Kullanımı Üzerine Bir Araştırma", BAP Y.Lisans, FYL-2018-11208, Yönetici, Devam Ediyor
"Mısır Atıklarından Katı Biyoyakıt Olarak Biyopelet Üretimi", BAP Diğer, FBA-2015-4798, Yönetici, 2017
"Güneş Pili Destekli Ve Uzaktan Kontrol Edilebilen Dairesel Hareketli Sulama Sistemi Üzerine Bir Araştırma", BAP Doktora, FYL-2018-11209, Yönetici, Devam Ediyor
"Ilk Örnek Günes Pilli Center Pivot Sulama Sisteminin Kurulumu", Kalkınma Bakanlığı (DPT), ENR-IR, Araştırmacı, 2018
"Adana İlinde Geleneksel ve Organik Domates Üretiminde Enerji Kullanımının Karşılaştırılması Üzerine Bir Araştırma", BAP Y.Lisans, FYL-2018-10753, Yönetici, Devam Ediyor
"ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ BALCALI YERLEŞKESİNDEKİ BİTKİSEL VE HAYVANSAL KÖKENLİ BİYOKÜTLE ATIKLARDAN ELDE EDİLECEK BİYOGAZDAN ELEKTRİK VE ISI ENERJİSİ ÜRETİMİNİN TEKNOEKONOMİK ANALİZİ", BAP Diğer, FBA-2018-10730, Yönetici, Devam Ediyor
"Adana İklimi Koşullarında Güneş Enerjisiyle Sera Isıtma Amacıyla Düzlem ve Vakum Borulu Toplaçların Kullanılması Üzerine Bir Araştırma", BAP Doktora, FDK-2018-9853, Yönetici, Devam Ediyor
"Sulama Kanallarndan Fotovoltaik Elektrik Üretimi Amaciyla Yararlanma", Kalkınma Bakanlığı (DPT), EE-ENR, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Jeotermal Seracılık Stratejilerinin Geliştirilmesi Projesi", TÜBITAK Projesi, JE-ENR, Danışman, 2015
"Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Sulama Pompalarında Enerji Verimliliğinin Araştırılması", Kalkınma Bakanlığı (DPT), ENR-SR, Araştırmacı, Devam Ediyor
Bilimsel Dernek, Organizasyon ve Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler
BİYOENERJİ, , Üye, 01.04.2014 - Devam Ediyor
TARIM MAKİNALARI BİLİMİ VE TEKNİĞİ, , Üye, 01.01.2000 - Devam Ediyor
TEMİZ ENERJİ, , Üye, 01.01.1995 - Devam Ediyor
ISI BİLİMİ VE TEKNİĞİ, , Üye, 01.05.1994 - Devam Ediyor
Katıldığı Bilimsel Kongre / Sempozyum ve Bilimsel Toplantılar
10. ULUSLARARASI TEMİZ ENERJİ SEMPOZYUMU (UTES), Isparta, Ekim 2016
Tarımda Enerji Verimliliği ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Ankara, Nisan 2015
XVIII. International Plant Protection Congress, Berlin, Ağustos 2015
Ziraat Mühendisliği Teknik Kongresi, Ankara, Ocak 2015
1. Ulusal Biyosistem Mühendisliği Kongresi, Bursa, Haziran 2015
Biyoyakıt Çalıştayı, Bursa, Mayıs 2015
Yenilenebilir Enerji Çalıştayı, Ankara, Nisan 2015
Jeotermal Isıtmalı Seracılık Stratejilerinin Belirlenmesi, Balçova/İZMİR, Eylül 2015
I. Ulusal Seracılık Çalıştayı, Antalya, Mart 2015
Agricultural Mechanization and Energy in Agriculture, Nevşehir, Eylül 2014
SOLARTR, İzmir, Kasım 2014
Solar Conference and Exhibition , İzmir, Kasım 2014
First International Biogas Workshop, Antalya, Aralık 2014
GreInSus 2014 , İzmir, Mayıs 2014
1. Ulusal Kompost ve Biyogaz Çalıştayı, Antalya, Nisan 2013
Enerji Tarımı ve Biyoyakıtlar 3. Ulusal Çalıştayı, Tekirdağ, Mayıs 2013
UTES?13-Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, Konya, Aralık 2013
Tarımsal Mekanizasyon Ulusal Kongresi, Konya, Eylül 2013
II. Uluslararası Gıda Ar-Ge Proje Pazarı, İzmir, Haziran 2013
Kadirli Sempozyumu , Kadirli, Ekim 2013
Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu ve Sergisi , İçel, Aralık 2013
GREEN Action Enlargement and Integration Workshop on " Scientific Basis of Biomass Sustainability in EU Energy Policy, Istanbul, Mayıs 2012
1st German-Turkish Biogas Workshop, İzmir, Ekim 2011
İKLİM 2011 Ulusal İklimlendirme Kongresi, Antalya, Aralık 2011
VI. Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu, Kayseri, Aralık 2011
5. Güneş enerjisi Sistemleri Sempozyumu ve Sergisi , İçel, Ekim 2011
, 2. Ulusal Enerji Verimliliği Forumu , Istanbul, Ocak 2011
Yeşil Ekonomiler Konferansı, Konya, Aralık 2011
VIII. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, Bursa, Aralık 2010
Türkiye Ziraat Mühendisliği VII. Teknik Kongresi, Ankara, Ocak 2010
4. Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu ve Sergisi, İçel, Kasım 2009
V. Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu, Kayseri, Ekim 2009
IV. Ege Enerji Sempozyumu, İzmir, Mayıs 2008
VII. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, Istanbul, Aralık 2008
IV. Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu, Kayseri, Kasım 2007
I. Çukurova?da Sanayileşme ve Çevre Sempozyumu, Adana, Aralık 2007
GAP V. Mühendislik Kongresi, Şanlıurfa, Nisan 2006
Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ulusal Tarım Kurultayı, Adana, Kasım 2006
VI. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu , Isparta, Mayıs 2006
III. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Ulusal Sempozyumu , İçel, Ekim 2005
Odası Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Enerji Yönetimi Sempozyumu, Kayseri, Haziran 2005
GAP lV. Tarım Kongresi, Şanlıurfa, Eylül 2005
Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu ve Sergisi, İçel, Haziran 2005
International Congress on Information Technology in Agriculture, Food and Environment, Adana, Ekim 2005
V. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, Istanbul, Mayıs 2004
Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu, İçel, Haziran 2003
International Conference on Energy Efficiency and Agricultural Engineering, Ruse, Kasım 2001
6. Seracılık Sempozyumu, Fethiye, Eylül 2001
Güneş Günü Sempozyumu?99, Kayseri, Haziran 1999
Trends in Agricultural Engineering,, Prag, Eylül 1999
7th International Congress on Agricultural Mechanization and Energy, Adana, Mayıs 1999
First Workshop on Phase Change Materials and Chemical Reactions for Thermal Energy Storage, Adana, Nisan 1998
Tarımsal Mekanizasyon 17. Ulusal Kongresi, Tokat, Eylül 1997
2. Seracılık Sempozyumu, Kütahya, Haziran 1997
TIEES-96 First Trabzon International Energy and Environment Symposium, Trabzon, Temmuz 1996
4. Ulusal Soğutma ve İklimlendirme Tekniği Kongresi, Adana, Nisan 1996
10. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Ankara, Eylül 1995
5. Türk-Alman Enerji Sempozyumu , İzmir, Nisan 1995
Jeotermal Uygulamalar Sempozyumu , Denizli, Eylül 1994
Üçüncü Ulusal Soğutma ve İklimlendirme Kongresi, Adana, Mayıs 1994
Türkiye 6. Enerji Kongresi , İzmir, Ekim 1994
Tarımsal Mekanizasyon 15. Ulusal Kongresi, Antalya, Eylül 1994
5. Uluslararası Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Kongresi Bildirileri, Kuşadası, Ekim 1993
İkinci Ulusal Soğutma ve İklimlendirme Kongresi, Adana, Mayıs 1992
Tarımsal Mekanizasyon 14. Ulusal Kongresi, Ekim, Ekim 1992
4. Türk-Alman Enerji Sempozyumu, İzmir, Mayıs 1991
1. Çukurova Tarım Kongresi, Adana, Ocak 1991
Enerji Tasarrufu Semineri , Istanbul, Ocak 1990
Isı Bilim ve Tekniği 7. Ulusal Kongresi, İzmir, Eylül 1989
Tarımsal Mekanizasyon 12. Ulusal Kongresi, Tekirdağ, Haziran 1989
Bilimsel Danışmanlıklar
TUBİTAK-TÜSSİDE, Jeotermal Seracılık Stratejilerinin Geliştirilmesi, Proje Danışmanlığı, Haziran 2015 - Devam Ediyor
Bilimsel Hakemlikler
International Journal of Energy, Dergide Hakemlik, Ekim 2016
International Journal of Green Energy, Dergide Hakemlik, Eylül 2016
Environmental Progress, Dergide Hakemlik, Temmuz 2016
Efficiency of Solar Cooker in Quetta (Pakistan) Region, Dergide Hakemlik, Haziran 2016
TÜBİTAK, Proje Hakemliği, Mart 2016
ENERGY, Dergide Hakemlik, Şubat 2016
ENERGY, Dergide Hakemlik, Şubat 2016
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Ocak 2016
TÜBİTAK, Proje Hakemliği, Aralık 2015
TÜBİTAK, Proje Hakemliği, Ekim 2015
ÇÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, Dergide Hakemlik, Ağustos 2015
ÇÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, Dergide Hakemlik, Ağustos 2015
Energy, Dergide Hakemlik, Ağustos 2015
Environmental Sciences, Dergide Hakemlik, Ağustos 2015
Thermal Sciences, Dergide Hakemlik, Ağustos 2015
Sütçü İmam Üniversitesi Dergisi, Dergide Hakemlik, Temmuz 2015
ÇÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, Dergide Hakemlik, Haziran 2015
Energy for Sustainable Development, Dergide Hakemlik, Mart 2015
TUBİTAK, Proje Hakemliği, Şubat 2015
TUBİTAK, Proje Hakemliği, Aralık 2014
Bilim ve Sanayi Bakanlığı, Proje Hakemliği, Kasım 2014
Environmental Progress, Dergide Hakemlik, Eylül 2014
Journal of Agricultural Sciences, Dergide Hakemlik, Eylül 2014
Journal of Agricultural Sciences, Dergide Hakemlik, Ağustos 2014
TUBİTAK, Proje Hakemliği, Ağustos 2014
Akdeniz University Journal of the Faculty of Agriculture, Dergide Hakemlik, Mayıs 2014
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Mayıs 2014
ENVIRONMENTAL PROGRESS, Dergide Hakemlik, Ocak 2014
TURKISH JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING & COMPUTER SCIENCES , Dergide Hakemlik, Aralık 2013
ENVIRONMENTAL PROGRESS AND SUSTAINABLE ENERGY, Dergide Hakemlik, Ekim 2013
ENERGY, Dergide Hakemlik, Eylül 2013
ENVIRONMENT, DEVELOPMENT AND SUSTAINABILITY, Dergide Hakemlik, Eylül 2013
ENERGY, Dergide Hakemlik, Mart 2013
ENVIRONMENTAL PROGRESS AND SUSTAINABLE ENERGY, Dergide Hakemlik, Temmuz 2012
Güneş Enerjisi Kullanarak Kirli Sudan İçme Suyu Elde Etmek, Proje Hakemliği, Mayıs 2012
ENERGY, Dergide Hakemlik, Nisan 2012
EGE ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Mart 2012
ENERGY, Dergide Hakemlik, Temmuz 2011
JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH, Dergide Hakemlik, Temmuz 2011
TUBİTAK, Proje Hakemliği, Haziran 2011
TUBİTAK, Proje Hakemliği, Haziran 2011
TUBİTAK, Proje Hakemliği, Nisan 2011
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Mart 2011
TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FORESTRY, Dergide Hakemlik, Şubat 2011
ENERGY, Dergide Hakemlik, Ekim 2010
ANKARA ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Ekim 2010
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Eylül 2010
INTERNATIONAL JOURNAL OF GREEN ENERGY, Dergide Hakemlik, Ağustos 2010
INTERNATIONAL JOURNAL OF GREEN ENERGY, Dergide Hakemlik, Temmuz 2010
INTERNATIONAL JOURNAL OF GREEN ENERGY, Dergide Hakemlik, Haziran 2010
TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FORESTRY, Dergide Hakemlik, Mart 2010
ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT, Dergide Hakemlik, Ekim 2009
TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FORESTRY, Dergide Hakemlik, Temmuz 2009
INTERNATIONAL JOURNAL OF THERMAL SCIENCE, Dergide Hakemlik, Mayıs 2009
ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT, Dergide Hakemlik, Nisan 2009
ENERGY, Dergide Hakemlik, Şubat 2009
INTERNATIONAL JOURNAL OF GREEN ENERGY, Dergide Hakemlik, Şubat 2009
INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCINCE, Dergide Hakemlik, Ocak 2009
INTERNATIONAL JOURNAL OF ENERGY RESEARCH, Dergide Hakemlik, Aralık 2008
SOLAR ENERGY, Dergide Hakemlik, Ekim 2008
JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH, Dergide Hakemlik, Ağustos 2008
ENERGY, Dergide Hakemlik, Haziran 2008
INTERNATIONAL JOURNAL OF ENERGY RESEARCH, Dergide Hakemlik, Haziran 2008
ENERGY, Dergide Hakemlik, Mayıs 2008
ENERGY ENGINEERING, Dergide Hakemlik, Şubat 2008
ENVIRONMENTAL PROGRESS AND SUSTAINABLE ENERGY, Dergide Hakemlik, Şubat 2008
ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT, Dergide Hakemlik, Kasım 2007
ENERGY, Dergide Hakemlik, Eylül 2007
BIOSYSTEMS ENGINEERING, Dergide Hakemlik, Ağustos 2007
INTERNATIONAQL JOURNAL OF EXERGY, Dergide Hakemlik, Ağustos 2007
INTERNATIONAL JOURNAL OF ENERGY RESEARCH, Dergide Hakemlik, Kasım 2006
SOLAR ENERGY, Dergide Hakemlik, Kasım 2006
INTERNATIONAL JOURNAL OF GREEN ENERGY, Dergide Hakemlik, Eylül 2006
JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH, Dergide Hakemlik, Nisan 2006
ENERGY, Dergide Hakemlik, Ekim 2005
INTERNATIONAL JOURNAL OF THERMAL SCIENCE, Dergide Hakemlik, Ekim 2005
ENERGY ENGINEERING, Dergide Hakemlik, Mayıs 2005
SOLAR ENERGY, Dergide Hakemlik, Nisan 2005
INTERNATIONAQL JOURNAL OF EXERGY, Dergide Hakemlik, Mart 2005
ENERGY, Dergide Hakemlik, Kasım 2004
INTERNATIONAL JOURNAL OF ENERGY RESEARCH, Dergide Hakemlik, Temmuz 2004
APPLIED ENERGY, Dergide Hakemlik, Nisan 2004
ENERGY, Dergide Hakemlik, Mart 2004
ENERGY, Dergide Hakemlik, Ağustos 2003
BIOSYSTEMS ENGINEERING, Dergide Hakemlik, Nisan 2003
INTERNATIONAL JOURNAL OF ENERGY RESEARCH, Dergide Hakemlik, Nisan 2003
APPLIED ENERGY, Dergide Hakemlik, Mayıs 2002
ENERGY, Dergide Hakemlik, Mart 2002
ENERGY, Dergide Hakemlik, Nisan 2001
BIOSYSTEMS ENGINEERING, Dergide Hakemlik, Temmuz 2000
ENERGY, Dergide Hakemlik, Haziran 2000
ENERGY, Dergide Hakemlik, Mayıs 1999
ENERGY, Dergide Hakemlik, Şubat 1998
ENERGY, Dergide Hakemlik, Ocak 1998
Etkinlik Organizasyonu
Enerji Bitkileri ve Biyoyakıtlar 5. Çalıştayı, Bilim Kurulu Üyesi, BURSA, TÜRKIYE, Haziran 2015
2. Ulusal Enerji Tarımı ve Biyoyakıtlar Sempozyumu, Bilim Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Eylül 2015
Enerji Tarımı ve Biyoyakıtlar 4. Ulusal Çalıştayı , Danışma Kurulu Üyesi, SAMSUN, TÜRKIYE, Mayıs 2014
Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Kongresi, Düzenleme Kurulu Üyesi, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, Eylül 2014
Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, Bilim Kurulu Üyesi, KONYA, TÜRKIYE, Aralık 2013
Davetli Kongre ve Sempozyum Görevleri
Enerji Verimliliği, Moderatör, , TÜRKIYE, 2017
INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY CONGREE of EURASIA , Moderatör, , ITALYA, 2017
INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY CONGREE of EURASIA , Moderatör, , ITALYA, 2017
International Multidisiplinary Congress, Oturum Başkanı, , UKRAYNA, 2016
Tarımda Enerji Verimliliği ve Yenlnebilir Enerjiler, Moderatör, ANKARA, TÜRKIYE, 2015
Google Akademik Linkleri ve H İndeksi
Google Akademik Linkleri : 39
Web Of Science H İndeksi : 19
Atıflar
ISI Web of Science Dizinlerinde Taranan Dergilerdeki Atıflar : 1297
Diğer Uluslararası Yayınlardaki Atıflar : 0
Ulusal Yayınlardaki Atıflar : 245
Ödüller ve Burslar
Öztürk H, "Reviever Recognition-Recognized Rewiever Status, ELSEVIER-International Energy Initative, Nisan 2015
Öztürk H, "Reviewer Recognition-Recognized Rewiever Status, ELSEVIER, Ağustos 2015
Katalog Bilgileri
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi