Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Araştırma Alanları
ARAŞTIRMA ALANLARI
Toprak Verimliliği ve Gübreleme
Topraklı Besleme Uygulamaları
Toprak Kimyası
Organik tarım
Gübreden kaynaklanan su ve toprak kirlenmesi
bitki besin elementi yönetmi
Gübreler ve gübreleme
Su kalitesi
ÜNİVERSİTELER ARASI KURUL BİLİM ALANI BİLGİLERİ
Ziraat ve Ormancılık Temel Alanı
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
Bitki Besleme ve Toprak Verimliliği
Su Kalitesi ve Su kirliliği
WEB OF SCIENCE ARAŞTIRMA ALANLARI
Agronomy
Water Resources
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi