Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Ziraat Fakültesi, 1999 - Devam Ediyor
Doç.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Ziraat Fakültesi, 1994 - 1999
Yrd.Doç.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Ziraat Fakültesi, 1993 - 1994
Arş.Gör., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Çukurova Üniversitesi, 1981 - 1993
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Misafir Araştırıcı, Cornell University College of Agriculture, Nutrient Management Spear Program, 24.06.2012 - 01.08.2012
Bilimsel araştırma yapmak, University of Florida Faculty of Agriculture, Soil and Water Sci. Dept., 25.06.1999 - 25.09.1999
Bilimsel araştırma yapmak, University of Arkansas at Fayetteville Faculty of Agriculture, Soil Science Dept., 25.06.1997 - 25.09.1997
Dil Eğitimi alma, Georgetown University American Language Institute, American Language Institute, 14.02.1985 - 17.12.1985
Ziraat Yüksek Mühendisi, Tarım Bakanlığı Meslek İçi Eğitim, , 02.07.1981 - 03.11.1981
VERDİĞİ DERSLER
Toprak Verimliliği, Lisans, 2015-2016
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme, Lisans, 2014-2015
Sera Bitkileri Gübrelemesi, Doktora, 2014-2015
Toprak Verimliliği, Lisans, 2014-2015
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, E.Karnez, "Aşağı Seyhan ovasında buğday ve mısır üretim alanlarında azot bütçesine ilişkin girdi ve çıktıların irdelenmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2010.
Doktora, G.Büyük, "Çukurova koşullarında mısır çeşitlerine değişik dönemlerde uygulanan farklı azot dozlarının azot kullanım etkinliğine, tane verimine ve kaliteye etkisi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2006.
Doktora, K.Korkmaz, "Kireçli toprakların fosfor durumlarının belirlenmesi ve fosfor uygulamasının mısır verimine etkisi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2005.
Doktora, D.Dönmez, "Organik kökenli arıtma çamurunun tarımda kullanılması", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2004.
Yüksek Lisans, H.Sağır, "Çukurova bölgesinde drenaj sularında nitrat konsantrasyonlarının zamansal değişimi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2013.
Yüksek Lisans, G.Koca, "Çukurova koşullarında ekim öncesi topraktaki mineral azotun birinci ürün mısır gübreleme programında kullanım potansiyeli", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2013.
Yüksek Lisans, S.Gök, "Düşük fosfor koşullarında yetişen mısır genotiplerinin fosfor beslenme statüleri üzerine kükürt ve çinko elementlerinin etkisi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2007.
Yüksek Lisans, M.Gül, "GAP bölgesine ait bir toprakta sera koşullarında yetiştirilen mısır genotiplerinin fosfor ve çinko gübrelemelerine tepkileri", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2006.
Yüksek Lisans, E.Karnez, "Buğday bitkisinde artan dozlarda topraktan ve yapraktan uygulanan azotun tane verimi ve protein içeriğine etkisi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2004.
Yüksek Lisans, S.Görez, "Mineral-azot (Nmin) yöntemi kullanılarak buğdayda azotlu gübre dozunun saptanması", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 1998.
Yüksek Lisans, D.Kara Yılmaz, "Mısır tarımında azot kaynağı olarak kullanılan Leucaena leucocephala bitkisinin toprak verimliliği ve mısırda bitki besin elementi içeriğine etkisi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 1997.
Yüksek Lisans, E.Civan, "Çukurova koşullarında fosforlu gübre dozlarının buğday verim ve kalitesine etkisi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 1997.
Yüksek Lisans, M.Albayrak, "Farklı dozlarda fosforla birlikte uygulanan mikorizanın buğdayda kök büyümesine etkisi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 1997.
Yüksek Lisans, M.Vayısoğlu, "Farklı potasyum dozlarının mısırda (Zea mays l.) verim ve kaliteye etkisi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 1996.
JÜRİ ÜYELİKLERİ
Doçentlik, Doçentlik Jürisi, Doçentlik Jürisi, yayın değerlendirme, Nisan, 2014
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, Doçentlik Sözlü Sınav Jürisi, Üniversiteler Arası Kurul, Eylül, 2014
Atama, Profesörlük kadrosuna atama juri üyeliği, Çukurova Üniversitesi, Haziran, 2012
Atama, Doçentlik kadrosuna atama jüri üyeliği, Çukurova Üniversitesi, Mayıs, 2007
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi