Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Spin Kaplama Yöntemi İle Üretilen ZnOCu2O Güneş Pilinin Fotovoltaik Özellikleri", BAP Y.Lisans, FYL-2017-8409, Yönetici, Devam Ediyor
"Spin Kaplı CZTS İnce Filmler Üzerine Tavlamanın Etkisi", BAP Diğer, FED-2017-8811, Yönetici, Devam Ediyor
"Spin Kaplama Yöntemi ile CZT Fotoaktif Katman Üretimi", BAP Diğer, FBA-2016-5468, Yönetici, Devam Ediyor
"Deposition of Cu2ZnSnS4 Absorber Layer for Solar Cell Applications ", BAP Diğer, FED-2016-7489, Yönetici, 2016
"Yarıiletken ZnO ince filmler için veri aktarım sisteminin geliştirilmesi", BAP Diğer, FYD-2016-5628, Yönetici, 2016
"Spin Kaplama ile CZTS Güneş Hücresi Üretimi ve Analitik Modellemesi", BAP Doktora, FDK-2016-6826, Yönetici, Devam Ediyor
"XIşını Kırınım XRD Difraktometresinin Bakım ve Onarımı", BAP Diğer, FBO-2016-5744, Yönetici, 2016
"Organik Yarıiletken Malzemelerin Sentezlenmesi Karakterizasyonu ve Aygıt Uygulamaları", BAP Diğer, FBI-2015-4021, Yönetici, 2015
"Elektrodepolama Yöntemi ile ZnO Büyütülmesi ve Karekterizasyonu", BAP Diğer, FED-2014-2866, Yönetici, 2015
"Elektrokimyasal Yöntemle ZnO İnce Üretimi ve Karakterizasyonu", BAP Y.Lisans, FEF2013YL40, Yönetici, 2016
"Kramers-Kronig Dönüşümleri Kullanılarak Yarıiletken İnce Filimlerin Optik Parametrelerinin Belirlenmesi", BAP Y.Lisans, FEF2013YL43, Yönetici, 2014
"Metal Katkılı Yarıiletken Çinko Oksit (ZnO) Malzemelerin Üretimi ve Karakterizasyonu", BAP Doktora, FEF2013D30, Yönetici, 2016
"Karbon Bazlı Filmlerin İletkenliğinin Sıcaklıkla Değişimi", BAP Diğer, FEF2012BAP2, Yönetici, 2015
"Medikal Görüntülemede Yarıiletken Dedektör Geliştirilmesi ve Optimizasyonu", BAP Doktora, FEF2012D19, Yönetici, 2014
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi