Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Fen Edebiyat, 2011 - Devam Ediyor
Doç.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Fen Edebiyat, 2005 - 2011
VERDİĞİ DERSLER
Proteomik, Doktora, 2013-2014
Genomik, Doktora, 2013-2014
Biyoteknolojiye Giriş, Yüksek Lisans, 2013-2014
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, A.Yiğin, "ALL ve AML'li hastalarda RealTime PCR ile JAK2V617F mutasyonlarının araştırılması ve Flowcytometric yöntemle immünofenotiple ilişkilendirilmesi ", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Kasım, 2013.
Doktora, S.Kuzu, "Bacillus sp.den anti-fungal (biokontrol ajan) etkinlik gösteren kitinaz üretimi.", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, N.Ünlüer, "Hastane enfeksiyonlarına neden olan aerob bakterilerin ve Aspergillus suşlarının izolasyonu, tanılanması ve antibiyotik duyarlılıklarının belirlenmesi ", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2014.
Yüksek Lisans, S.Yasemin, "Bacillus spp.den soğukta aktif lipaz üretimi ", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Nisan, 2013.
Yüksek Lisans, A.Avcu, "Adana'da satışa sunulan dondurmalarda stafilakokal enterotoksinlerinin varlığının saptanması ", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2011.
Yüksek Lisans, Y.Koc, "Skleroderma hastalarında BMPR2 ekspresyonunun Real-Time PCR yöntemiyle saptanması ve hastaların klinik seyri ile ilişkilendirilmesi ", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2011.
Yüksek Lisans, D.Tanrisever, "Bacillus sp.?den biyoteknolojik kullanıma uygun alkali lipaz üretimi ve karakterizasyonu ", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2010.
Yüksek Lisans, S.Akan, "Keratinolitik Bacillus sp. suşlarının izolasyonu, keratinaz üretimi ve karakterizasyonu ", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2010.
Yüksek Lisans, P.Akdag, "Adana'da Cladosporium ve Alternaria Spor Konsantrasyonlarının Saptanması ve Deri Testinde Kullanılacak Mantar Ekstraktlarının Hazırlanması", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2010.
Yüksek Lisans, R.Gelisken, "Adanadaki Ev İçi Mantarlardan Protein Ekstraktlarının Hazırlanması ve Alerjik Taramada Yararlanılan Deri Testinde Kullanılabilirliği ", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2008.
Yüksek Lisans, S.Kuzu, "Seçil Berna KUZU, Kitinaz üreten Bacillus İzolasyonu, Enzimin Kısmi Saflaştırılması ve Karakterizasyonu ", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2008.
Yüksek Lisans, B.Ari, "p53 yolağında yer alan MDM2 ve p53 genlerinde görülen tek nükleotid polimorfizimlerinin meme kanserli hastalarda araştırılması ", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2008.
Yüksek Lisans, Y.Aka , "Adana'daki Ev Dışı (outdoor) Fungusların İzolasyonu, İdentifikasyonu, Mevsimsel Dağılımı ve Alerjik Hastalıklarla İlişkilendirilmesi ", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2007.
Yüksek Lisans, H.Hür, "Bacillus spp. Suşlarından Keratinaz İzolasyonu ve Enzimin Kısmi Karakterizasyonu ", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2003.
Yüksek Lisans, D.Sihay, "Bacillus sp. den pullulanaz uretimi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, H.Pazarbasi, "Infertilitede metil reduktaz ", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, A.Kazzaz, "Kümes hayvanları atıklarından izole edilen Bacillus spp. den keratinolik proteaz üretimi ", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi