Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Alagöz D., Yildirim D., Korkmaz Güvenmez H., Sihay D., Tükel S.S., "Covalent Immobilization and Characterization of a Novel Pullulanase from Fontibacillus sp. Strain DSHK 107 onto Florisil® and Nano-silica for Pullulan Hydrolysis", APPLIED BIOCHEMISTRY AND BIOTECHNOLOGY, vol.179, pp.1262-1274, 2016
Aygan A., Arikan B., Korkmaz Güvenmez H., Dinçer S., Çolak Ö., "Highly Thermostable And Alkaline Alpha-Amylase From A Halotolerant Alkaliphilic Bacillus Sp. Ab68", BRAZILIAN JOURNAL OF MICROBIOLOGY, vol.39, pp.533-547, 2008
Coral G., Arikan B., Ünaldı Coral M.N., Korkmaz Güvenmez H., "Thermostable Alkaline Protease Produced By An Aspergillus Niger Strain", ANNALS OF MICROBIOLOGY, vol.53, pp.491-498, 2003
Korkmaz Güvenmez H., Ünaldı Coral M.N., Aslan B., Coral G., Arikan B., Dinçer S., Çolak Ö., "Keratinolytic Activity Of Streptomyces Strain Ba7 A New Isolated From Turkey", ANNALS OF MICROBIOLOGY, vol.53, pp.85-93, 2003
Ünaldı Coral M.N., Korkmaz Güvenmez H., Arikan B., Coral G., "Plasmid-Encoded Heavy Metal Resistances In Pseudomonas Sp.", Bulletin Environmental Contamination and Toxicology, vol.71, pp.1145-1150, 2003
Coral G., Arikan B., Ünaldı Coral M.N., Korkmaz Güvenmez H., "Some Properties Of Thermostable Xylanase From An Aspergillus Niger Strain", ANNALS OF MICROBIOLOGY, vol.52, pp.299-306, 2002
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Saraçoğlu Z.N., Tanrısever D., Arikan B., Korkmaz Güvenmez H., "Characterization Of An Oxidant And Detergent Stable Alkaline Protease Produced From A Novel Isolate Bacillus Sp. Strain.", JOURNAL OF APPLIED BIOLOGICAL SCIENCES, vol.7, pp.04-09, 2013
Coral G., Arikan B., Ünaldı Coral M.N., Korkmaz Güvenmez H., "Some properties of Crude Carboxymethyl Cellulase of Aspergillus niger Z10 Wild Type Strain", Turkish Journal of Biology, cilt.26, ss.209-213, 2002
Dinçer S., Arikan B., Korkmaz Güvenmez H., "Doğal İzolatlarda İmipenem (Tienam) Dirençliliği Ve Dağılımı.", KSÜ. Fen ve Müh. Dergisi, cilt.3, ss.131-137, 1999
Dinçer S., Arikan B., Korkmaz Güvenmez H., Çolak Ö., "Enterobacteriaceae?De Antibiyotik Dirençlilik Eliminasyonu Üzerine Acridine Orange Ve Ethidium Bromid'In Etkilerinin Karşılaştırılması.", KÜKEM, cilt.20, ss.21-28, 1997
Dinçer S., Korkmaz Güvenmez H., Arikan B., Çolak Ö., "Yağ Endüstrisi Katı Atıklarının Kompostlanması Ve Bu Prosesin Barsak Bakterilerine Olan Eliminasyon Etkisi", KÜKEM, cilt.19, ss.1-7, 1996
Dinçer S., Arikan B., Korkmaz Güvenmez H., Çolak Ö., "Hastahane Kanalizasyonu Bakterilerinden İzole Edilen R-Plasmidleri Ile Transformasyon Düzeyi", Turkish Journal of Biology, cilt.20, ss.293-301, 1996
Dinçer S., Arikan B., Korkmaz Güvenmez H., Çolak Ö., "Iii. Kuşak Cephalosporinlere Plasmid Kodlu Dirençli Enterobacteriaceae Suşlarından Elde Edilen Plasmidler", KÜKEM, cilt.18, ss.25-31, 1995
Dinçer S., Arikan B., Korkmaz Güvenmez H., Çolak Ö., "Hastahane İzolatlarında Iii. Kuşak Cephalosporin Dirençliliği Ve Olası Plasmid Kodlu Dirençliliğin Frekansı", KÜKEM, cilt.17, ss.7-12, 1994
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Alagöz D., Sihay D., Yildirim D., Korkmaz Güvenmez H., Tükel S.S., "BAKTERİYAL PULLULANAZ?IN (FONTİBACİLLUS PULLULANOLYTİCUS DSHK107T) PARTİKÜL BÜYÜKLÜĞÜ FARKLI SİLİKA DESTEKLERE İMMOBİLİZASYONU VE KARAKTERİZASYONU", 27. Ulusal Kimya Kongresi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 23-28 Ağustos 2015, ss.739-739
Turus N., Saraçoğlu Z.N., Arabaci N., Caf Y., Tanrısever D., Hürtaş Tatlı İ.S., et al.,"Alkalifil Psikrofilik Bacillus sp. NB-16 Suşundan Üretilen Yeni Cold Aktif, H2O2 ve Triton X-100?e Dirençli Proteaz Enziminin Karakterizasyonu", 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 3-7 Eylül 2012, ss.1-1
Korkmaz Güvenmez H., Tanrısever D., Kuzu S.B., Arikan B., Dinçer S., Yasemin S., et al.,"Adana?da Satışa Sunulan Dondurmalarda Stafilokokal Enterotoksinlerinin Varlığının Saptanması", 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 3-7 Eylül 2012, ss.1-1
Caf Y., Arabaci N., Saraçoğlu Z.N., Valipour E., Haliskaranfil S., Korkmaz Güvenmez H., et al.,"Doğal İzolat Termofilik Bacillus sp. CY-8 Suşundan Termostabil, Alkalin, Deterjan ve H2O2?ye Dirençli CMCaz Enziminin İzolasyonu ve Karakterizasyonu", 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 3-7 Eylül 2012, ss.1-1
Arikan B., Korkmaz Güvenmez H., "Enziminin Karakterizasyonu ve Biyoteknolojik Kullanım Alanları", 20. Ulusal Biyoloji Kongresi, DENİZLİ, TÜRKIYE, 21-25 Haziran 2010, ss.543-543
Korkmaz Güvenmez H., Kuzu S.B., Arikan B., Aygan A., Kaya A., "Bacillus spp. HBK. 51?den Elde Edilen Kitinolitik Enzimin Karakterizasyonu", 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, TRABZON, TÜRKIYE, 23-27 Haziran 2008, ss.284-284
Arikan B., Korkmaz Güvenmez H., Aygan A., Kuzu S.B., "Bacillus spp. S-41 Suşundan CMCase Enzim İzolasyonu ve Karakterizasyonu", 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, TRABZON, TÜRKIYE, 23-27 Haziran 2008, ss.284-284
Ünaldı Coral M.N., Arikan B., Korkmaz Güvenmez H., Coral G., Aygan A., Dinçer S., et al.,"Bacillus sp. A3-15 suşundan üretilen termostabil-alkalin, termofilik ve şelatör dirençli amilaz", XVIII. Ulusal Biyoloji Kongresi , AYDIN, TÜRKIYE, 26-30 Haziran 2006, ss.173-173
Ünaldı Coral M.N., Korkmaz Güvenmez H., Arikan B., Coral G., "). A comparison of heavy metal resistance profiles of Pseudomonas sp. And Enterobacter sp.", II. International Environmental Protection Symposium, KÜTAHYA, TÜRKIYE, 8-10 Eylül 2005, pp.1-1
Güner E.Ş., Dinçer S., Korkmaz Güvenmez H., Matyar F., Kaya A., "Bacilllus spp.de Lipaz ve Esteraz Aktivitelerinin Saptanarak, Enzim Aktivitelerinin Ölçülmesi", XIV. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 31 Ağustos - 2 Eylül 2005, ss.191-191
Arikan B., Aygan A., Korkmaz Güvenmez H., Dinçer S., Ünaldı Coral M.N., Coral G., et al.,"Alkalin Halofil Bacillus sp. Suşlarından Xylanase Enzimi izolasyonu ve Karakterizasyonu", XVII. Ulusal Biyoloji Kongresi, ADANA, TÜRKIYE, 21-24 Haziran 2004, ss.1-1
Arikan B., Aygan A., Korkmaz Güvenmez H., Dinçer S., Ünaldı Coral M.N., Coral G., et al.,"Alkaline Halofil Bacillus sp. Suşlarından Xylanase Enzimi İzolasyonu ve Karakterizasyonu", XVII. Ulusal Biyoloji Kongresi, ADANA, TÜRKIYE, 21-24 Haziran 2004, ss.1-1
Korkmaz Güvenmez H., Ünaldı Coral M.N., Aslan B., Coral G., Arikan B., Dinçer S., et al.,"Çukurova Üniversitesi Topra Örneğinden İzole Edilen Streptomyces sp. BA7?nin Keratinolitik ktivitesi", XVI. Ulusal Biyoloji Kongresi, MALATYA, TÜRKIYE, 4-7 Eylül 2002, ss.1-1
Çolak Ö., Arikan B., Dinçer S., Korkmaz Güvenmez H., Coral G., Eren Kıran Ö., et al.,"Pseudomonas aeroginosa?da Plasmide Bağlı 1,10-Phenentroline Dirençliliği", XIII. Ulusal Biyoloji Kongresi, Biyoteknoloji-Mikrobiyoloji-Moleküler Biyoloji ve Genetik Seksiyonu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 17-20 Eylül 1996, ss.74-74
Korkmaz Güvenmez H., Çolak Ö., Arikan B., Dinçer S., Coral G., Eren Kıran Ö., et al.,"Doğal Ortamlardan Enterobacteriaceae Üyeleri ve Pseudomonas sp. Fajlarının İzolasyonu ve Geneteik Madde Transferinde Vektör Olarak Kullanımı", XIII. Ulusal Biyoloji Kongresi, Biyoteknoloji-Mikrobiyoloji-Moleküler Biyoloji ve Genetik Seksiyonu., İSTANBUL, TÜRKIYE, 17-20 Eylül 1996, ss.73-73
Eren Kıran Ö., Çolak Ö., Arikan B., Dinçer S., Korkmaz Güvenmez H., Coral G., et al.,"Bacillus sp.?de Amylase, Selülase Enzimleri ve Antibiyotik Prodüksiyonundan Sorumlu Genlerin Elektroporasyon Metodu Kullanılarak Transferinin Araştırılması", XIII. Ulusal Biyoloji Kongresi, Biyoteknoloji-Mikrobiyoloji-Moleküler Biyoloji ve Genetik Seksiyonu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 17-20 Eylül 1996, ss.75-75
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Korkmaz Güvenmez H., "9. bÖLÜM: GEN EKSPRESYONUANALİZ ARAÇLARI 13. BÖLÜM: RNA'NINİŞLENMESİ VE TRANSKRİPSİYON SONRASI GEN REGÜLASYONU", TEMEL MOLEKÜLER BİYOLOJİ, BELDÜZ A.O., Ed., PALME Yayıncılık, ANKARA, ss.656-656, 2014
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi