Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Ziraat Fakültesi, 2001 - Devam Ediyor
Doç.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Ziraat Fakültesi, 1995 - 2001
Yrd.Doç.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Ziraat Fakültesi, 1993 - 1995
Arş.Gör., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Ziraat, 1985 - 1993
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Yem Komisyonu Başkanı, T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, , 25.12.2015 - 21.12.2018
Dekan, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Ceyhan Veteriner Fakültesi, , 28.10.2014 - 10.04.2015
Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür, A.N. FOCUS Araştırma Geliştirme Teknoloji Ltd.Şti. Çukurova Teknokent , , 20.05.2014 - 30.11.2018
Kurucu Başkan, Türkiye ZOOTEKNİ FEDERASYONU , , 20.12.2013 - 01.05.2016
Bölüm Başkanı, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, 29.01.2013 - 29.01.2016
ÖSYM Adana İl Sınav Koordinatörü , ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, 06.08.2012 - 03.08.2016
Council Member, EAAP; European Federation of Animal Science , , 01.01.2012 - 31.12.2015
Yemler ve Hay. Besl. Anabilim Dalı Bşk., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, 05.01.2009 - 05.01.2016
Yürütme Komitesi Üyeliği-Başkanlığı, TÜBİTAK TOVAG, , 05.05.2008 - 01.05.2011
Danışma Kurulu Üyeliği, TÜBİTAK TOVAG, , 01.05.2005 - 04.05.2008
Araştırma ve Uygulama Çiftliği Yöneticiliği , ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, 03.01.2005 - 29.12.2006
Dekan Yardımcısı, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, 02.01.2005 - 29.12.2006
Bölüm Başkanı, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, 01.03.2004 - 01.03.2005
Yemler ve Hay. Besl. Anabilim Dalı Bşk., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, 06.01.2003 - 04.12.2006
Başkan, Çukurova Zootekni Derneği , , 16.05.2002 - 14.04.2016
Dış İlişkiler Koordinatörlüğü , ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, 01.01.2001 - 31.12.2004
VERDİĞİ DERSLER
Yemler Bilgisi ve Yem Teknolojisi, Lisans, 2016-2017
Genel Zootekni, Lisans, 2016-2017
Hayvan Beslemede Mineraller, Yüksek Lisans, 2016-2017
Silo Yemi ve Silolama Tekniği, Yüksek Lisans, 2016-2017
Kanatlı Hayvan Besleme, Lisans, 2016-2017
Sıcak İklimlerde Kanatlı Hayvan Besleme, Yüksek Lisans, 2016-2017
Hayvan Beslemede Tercihli Yemleme ve Uygulamaları, Yüksek Lisans, 2016-2017
Yem Değerlendirme ve Analiz Yöntemleri, Lisans, 2016-2017
Çiftlik Hayvanlarında Yem Tüketimi ve Kontrolü, Yüksek Lisans, 2016-2017
Hayvansal Üretimde Besleme ve Ürün Kalitesi İlişkileri, Yüksek Lisans, 2016-2017
Hayvan Besleme Biyokimyası ve Fizyolojisi, Lisans, 2014-2015
Beslenme Fizyolojisi ve Metabolizma, Lisans, 2014-2015
Yemler ve Hayvan Besleme, Lisans, 2014-2015
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, M.Tufan, "Yumurtacı Tavuk Rasyonlarına Spirulina platensis İlavesinin Performans, Kalite ve Kan Parametreleri Üzerine Etkisi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Aralık, 2018.
Doktora, S.Büyükkılıç Beyzi, "Laktasyondaki keçilerde rasyon kaba:kesif yem oranı tahıl kaynağı ve balık yağı kullanımının süt verimi ve kompozisyonuna etkileri", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ekim, 2017.
Doktora, Y.Uzun, "Rasyon Yağ Asidi ve İz Mineral Kaynaklarının Etlik Piliçlerde Büyüme Performansı, Kemik Gelişimi ve Bacak Sağlığı Üzerine Etkileri", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ekim, 2017.
Doktora, N.Saber, "Rasyon omega-3 veya omega-6 Yağ Asidi Kaynaklarının Etçi Damızlıklarda Performans, Kuluçka Randımanı, Çıkış Gücü ve Kuluçka sonrası Civcivlerde Büyüme Performansı ve Karkas Parametreleri Üzerine Etkileri", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2017.
Doktora, G.Filik, "Gıda Atıklarından Teknolojik İşlemler ile Alternatif Yem Hammaddesi Geri Kazanımı ve Hayvan Beslemede Kullanım Olanakları", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Zootekni, Ocak, 2013.
Doktora, A.Bozkurt Kiraz, "Rekombinant İnokulant Katkısının Arpa Silajının Yem Değeri ve Kalitesi Üzerine Etkileri", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Zootekni, Ocak, 2012.
Doktora, M.Ekinci, "Yumurtlama Periyodunun Sonunda Olan ve Yumurtadan Kesilmiş Yumurta Tavuklarında l-dopa Kullanımının Yumurtlama Süresi, Yumurta Verimi ve Yumurta Kalitesi Üzerine Etkisi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Zootekni, Ocak, 2010.
Doktora, A.Tekeli, "Etlik Civcivlerde Doğal Büyüme Uyarıcı Olarak Bitkisel Ekstraktların ve Propolisin Kullanım Olanakları", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Zootekni, Ocak, 2007.
Doktora, İ.Serin, "Etlik Civcivlerde Koksidiyoz Kontrolünde Bitkisel Ekstrakların Kullanım Olanakları", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Zootekni, Ocak, 2006.
Doktora, U.Serbester, "Çukurova Bölgesi'nde Sıcak Yaz Aylarında Süt Sığırı Rasyonlarında Yağ, Rumende Yıkıma Dirençli Kaliteli Protein Kullanımı ve Duş Uygulamasının Süt Verimi ve Süt Kompozisyonlarına Etkileri", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Zootekni, Ocak, 2006.
Doktora, İ.Ünsal, "Erken Dönem Besleme Uygulamalarının Etlik Civcivlerin Gelişimine Etkileri", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Zootekni, Ocak, 2004.
Doktora, İ.Polat Açık, "Yumurtacı Damızlıkların Farklı Yaşlarında Elde Edilen Civcivlerde Civciv Kalitesi Ve Ön-başlatma Yemi Uygulamasının Performans Ve Yumurta Kalitesine Etkileri ", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Doktora, E.Karakozak, "Embriyosu Toplanan Donör İneklerin Beslenmesinin Embriyo Sayısı ve Kalitesi Üzerine Etkileri", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Zootekni, Devam Ediyor.
Doktora, H.Cinli, "Süt Keçilerinin Beslenmesinde Farklı Yöntemlerle Kurutulmuş Narenciye Posası Kullanımının Süt Verimi, Kalitesi ve Süt Ürünlerinde Organoleptik Özellikler Üzerine Etkileri", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, M.Durmuş, "Etlik Piliçlerde Civciv Kalitesi ve Ön-Başlatma Yemi Uygulamasının Besi Performansına ve Karkas Özelliklerine Etkisi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2018.
Yüksek Lisans, T.Süllü, "Hayvan Beslemede Genetiği Değiştirilmiş Yem Maddeleri Kullanımı; AB Mevzuatı ve Türkiye'deki Uygulamalar", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Aralık, 2018.
Yüksek Lisans, H.Cinli, "Fitoöstrojenik Etkili Yem Hammaddelerinin Etlik Piliçlerde Büyüme Performansı, Kemik Gelişimi ve Bacak Sağlığı Üzerine Etkileri", MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Zootekni, Ağustos, 2013.
Yüksek Lisans, Ş.Beyazıtoğlu, "Yüksek Sıcaklık Altında Rasyona Biyoantioksidan (alfa-tokoferol asetat, karvakrol, karnosik asit) Katkısının Yumurtacı Tavuklarda Performans, Yumurta Verimi, Yumurta Kalitesi ve İmmun Sistem Üzerine Etkileri", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2008.
Yüksek Lisans, G.Filik, "Rasyona İlave Edilen Çakşır (Ferula eleaochytris) Kökü Tozunun Yumurtacı Tavuklarda Yumurta Verimi ve Kalite Özelliklerine Etkileri", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2008.
Yüksek Lisans, F.Küreç, "Rasyonda Keten Tohumu Yağı Kullanımının Yumurtacı Tavuklarda Yumurta Verimi, Yumurta Kalite Özellikleri ve Bazı Kan Parametreleri Üzerine Etkileri", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2008.
Yüksek Lisans, M.Babaoğlan, "Etlik Piliçlerin Beslenmesinde Büyüme Uyarıcı Olarak Kullanımı Önerilen Farklı Timol/Karvakrol Kaynaklarının Biyoetkinliklerinin Karşılaştırılması", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2007.
Yüksek Lisans, M.Akıllı, "Yüksek Sıcaklık Altında Barındırılan Etlik Piliç Rasyonlarına Farklı Düzeylerde İlave Edilen Organik Kromun Performans, Kan ve Karkas Parametreleri Üzerine Etkileri", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2006.
Yüksek Lisans, B.Bölükbaşı, "Etlik Piliç Karma Yemlerinde Nişasta Kaynağının Yem Tercihi ve Besi Performansına Etkileri", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2006.
Yüksek Lisans, M.Kocadal, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Yem Üretimi ve Ruminant Besleme Açısından Optimizasyonu", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2003.
Yüksek Lisans, E.Karakozak, "Etlik Piliçlerde Tüm Dane Yemlemeye Dayalı Besleme Yöntemleri Üzerine Bir Araştırma", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 1999.
Yüksek Lisans, İ.Ünsal, "Rasyon Odun Kömürü İçeriğinin Etlik Piliçlerin Performansı ve Yağlanması Üzerine Etkisi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 1998.
Yüksek Lisans, Z.Coşkun, "Yüksek Sıcaklık Altında Yetiştirilen Etlik Piliçlerin Performansı Üzerine Rasyona Su ve Askorbik Asit Katkısının Etkisi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 1997.
Yüksek Lisans, A.Atlı, "Yüksek Sıcaklık Altında Beslenen Yumurtacı Tavuklarda Yem Seçimine Dayalı Beslemenin Etkileri", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 1997.
Yüksek Lisans, Z.Öztürk, "Türkiye'de Kaba Yem Üretimi ve Sürdürülebilir Kırsal Kalkınmada Yem Bitkilerinin Rolü", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Zootekni, Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, T.Sevgi, "Etlik Piliçlerde Civciv Kalitesi ve Yemde Yağ Kaynağı Olarak Orta Zincirli Yağ Asidi Kullanımının Büyüme Performansı ve Karkas Kalitesine Etkileri", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, O.Doğru, "Etlik Piliç Üretiminde Salmonella Kontrolünde Kullanılan Teknolojik Yem Katkı Maddelerinin Büyüme Performansı ve Bağırsak Sağlığı Üzerine Etkileri", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi