Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik Fakültesi, 2011 - Devam Ediyor
Doç.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik Fakültesi, 2005 - 2011
Yrd.Doç.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik Fakültesi, 1999 - 2005
Arş.Gör., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1993 - 1998
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Senato Üyesi, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Mühendislkik Fakültesi, , 12.09.2016 - Devam Ediyor
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, 18.05.2015 - 18.05.2018
Dekan Yardımcısı, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi, , 02.01.2013 - Devam Ediyor
Senato Üyesi, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi, , 26.02.2012 - 05.09.2013
Bölüm Başkanı, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, 03.11.2011 - 05.09.2013
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, 05.05.2009 - 05.09.2013
Bölüm Başkan Yardımcısı, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, 01.02.2001 - 02.11.2011
VERDİĞİ DERSLER
İM532 Bilgi İşlem Destekli Mühendislik Mekaniği 2, Doktora, 2017-2018
İMZ104 Lineer Cebir, Lisans, 2017-2018
İMZ202 Sayısal Yöntemler, Lisans, 2017-2018
İMZ214 Mukavemet 2, Lisans, 2017-2018
İMZ103 Mühendisler İçin Fizik, Lisans, 2017-2018
İM537 Bilgi İşlem Destekli Mühendislik Mekaniği 1, Yüksek Lisans, 2017-2018
İMZ207 Mukavemet 1, Lisans, 2017-2018
İMZ217 Diferansiyel Denklemler, Lisans, 2017-2018
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, G.Gürsoy, "Kule Tipi Yapıların Dinamik Davranışının Teorik ve Deneysel Yöntemlerle İncelenmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Mart, 2016.
Doktora, İ.Deneme, "Elastodinamik Yapı-Zemin Etkileşimi Problemlerinin Sınır Eleman Metodu ile Formülasyonu", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2007.
Doktora, S.Kaçın, "Üç Boyutlu Yapı-Zemin Etkileşimi Problemlerinin Kuadratik Sonlu ve Sonsuz Eleman Kullanarak Statik ve Dinamik Analizi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Mart, 2002.
Yüksek Lisans, R.Amini, "Düzlem Çerçeve Sistemlerin Mod Birleştirme Yöntemi ve Mathematica Programı Yardımıyla Dinamik Analizi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2018.
Yüksek Lisans, J.Yüzbaşı, "Mevcut Betonarme Yapıların Depreme Karşı Güvenliğinin Araştırılması ve Güçlendirilmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2018.
Yüksek Lisans, N.Kavşut, "Depremde Hasar Gören Yapıların Güçlendirilmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2012.
Yüksek Lisans, U.Yedikardeş, "Deprem Yönetmeliğine Göre Yapılardaki A2 Düzensizlik Durumunun İncelenmesi ve Perde Yerleşiminin Düzensizliğe Etkisi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Aralık, 2010.
Yüksek Lisans, İ.Bütün, "Yapıların Deprem Hesabında A2 Düzensizlik Durumunun İncelenmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Aralık, 2010.
Yüksek Lisans, S.Enez, "Düzlem Çerçeve Sistemlerin Mod Birleştirme Yöntemi İle Dinamik Analizi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ekim, 2009.
Yüksek Lisans, M.Özdemir, "Yapıların Deprem Hesabında A2 Düzensizlik Durumunun İncelenmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2005.
Yüksek Lisans, E.Güllü, "Yapıların Deprem Yönetmeliğine Göre Hesabında Perde Yerleşiminin Etkisi ve A2 Düzensizlik Durumunun İncelenmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2004.
Yüksek Lisans, M.Körlü, "Depremde Hasar Gören Yapıların Güçlendirilmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Aralık, 2003.
Yüksek Lisans, M.Akbal, "Harmonik Yükleme Etkisi Altındaki İki Boyutlu Yapı-Zemin Etkileşimi Problemlerinin Sonlu ve Sonsuz Elemanlarla Analizi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2002.
Yüksek Lisans, M.Karakuş, "Yeni Deprem Yönetmeliğinin Analiz Kısmının İrdelenmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2002.
JÜRİ ÜYELİKLERİ
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Mart, 2016
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Eylül, 2015
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Mart, 2015
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Nisan, 2015
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Ocak, 2014
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, Gazi Üniversitesi, Mart, 2014
Doçentlik, Doçentlik Sınavı, İstanbul Teknik Üniversitesi, Ekim, 2014
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, Gazi Üniversitesi, Eylül, 2013
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Ekim, 2013
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, Gazi Üniversitesi, Aralık, 2012
Tez Savunma, Doktora Tez savunması, Gaziantep Üniversitesi, Şubat, 2010
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi