Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"BETONARME YAPILARIN DEPREME KARŞI GÜÇLENDİRİLMESİ", BAP Diğer, FBA-2017-9411, Yönetici, 2018
"Düzlem Çerçeve Sistemlerin Mod Birleştirme Yöntemi ile Dinamik Analizi", BAP Y.Lisans, MMF2008YL28, Yönetici, 2009
"Paralel Hesaplamalı Platformlarda Büyük Hacimli Üç Boyutlu Yapı-Zemin Etkileşimi Problemlerinin Dinamik Analizi için Birleştirilmiş Modeller", TÜBITAK Projesi, 106M258, Danışman, 2008
"Antakya'nın Deprem Risk Değerlendirmesi ve Depreme Hazırlık İçin Mikro Bölgelendirme, Hasar Görebilirlik ve Deprem Senaryosu Çalışmaları", TÜBITAK Projesi, 106M420, Danışman, 2009
"Elastodinamik Yapı-Zemin Etkileşimi Problemlerinin Sınır Eleman Metodu İle Formülasyonu", BAP Doktora, MMF.2003.D7, 2007, Yönetici, 2007
"Üç Boyutlu Yapı-Zemin Etkileşimi Problemlerinin Sonlu Elemanlar Yöntemi İle Analizi", BAP Arastırma Projesi, MMF.2000.33, Yönetici, 2001
"Üç Boyutlu Yapı-Zemin Etkileşimi Problemlerinin Kuadratik Sonlu ve Sonsuz Eleman Kullanarak Statik ve Dinamik Analizi", BAP Doktora, FBE.97.D.175, Yönetici, 2002
"İki ve Üç Boyutlu Dinamik Yapı-Zemin Etkileşimi Problemlerinin Sonlu ve Sonsuz Elemanlar Kullanılarak Analizi", BAP Doktora, FBE.96.111, Araştırmacı, 1998
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi