Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Doğan A., Arslan H.M., Yerli H.R., "Effects Of Anisotropy And Curvature On Free Vibration Characteristics Of Laminated Composite Cylindrical Shallow Shells", STRUCTURAL ENGINEERING AND MECHANICS, vol.35, pp.493-510, 2010
Deneme İ.Ö., Yerli H.R., "İki Boyutlu Elastodinamik Problemlemlerin Sınır Eleman Metodu Ile Formülasyonu (Formulation Of 2d Elastodynamic Problems With Boundary Element Method)", JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, vol.25, pp.57-64, 2010
Deneme İ.Ö., Yerli H.R., Severcan M.H., Tanrikulu A.H., Tanrikulu A.K., "Use And Comparison Of Different Types Of Boundary Elements For 2d Soil-Structure Interaction Problems", ADVANCES IN ENGINEERING SOFTWARE, vol.40, pp.847-855, 2009
Arslan H.M., Kaltakçı M.Y., Yerli H.R., "Effect Of Circular Holes On Cross-Ply Laminated Composite Plates", ARABIAN JOURNAL FOR SCIENCE AND ENGINEERING, vol.34, pp.301-315, 2009
Yerli H.R., Deneme İ.Ö., "Elastodynamic Boundary Element Formulation Employing Discontinuous Curved Elements", SOIL DYNAMICS AND EARTHQUAKE ENGINEERING, vol.28, pp.480-491, 2008
Güven S.S., Yerli H.R., Doğan A., "The First Order Shear Deformation Theory For Symmetrically Laminated Composite Plates On Elastic Foundation", ARABIAN JOURNAL FOR SCIENCE AND ENGINEERING, vol.32, pp.341-348, 2007
Yerli H.R., Kaçın S., Koçak S., "A Parallel Finite-Infinite Element Model For Two-Dimensional Soil-Structure Interaction Problems", SOIL DYNAMICS AND EARTHQUAKE ENGINEERING, vol.23, pp.249-253, 2003
Tanrikulu A.H., Yerli H.R., Tanrikulu A.K., "Application Of The Multi-Region Boundary Element Method To Dynamic Soil-Structure Interaction Analysis", COMPUTERS AND GEOTECHNICS, vol.28, pp.289-307, 2001
Yerli H.R., Temel B., Kıral E., "Multi-Wave Transient And Harmonic Infinite Elements For Two-Dimensional Unbounded Domain Problems", COMPUTERS AND GEOTECHNICS, vol.24, pp.185-206, 1999
Yerli H.R., Temel B., Kıral E., "Transient Infinite Elements For 2d Soil-Structure Interaction Analysis", JOURNAL OF GEOTECHNICAL AND GEOENVIRONMENTAL ENGINEERING, vol.124, pp.976-988, 1998
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Yüzbaşi J., Yerli H.R., "Betonarme Yapıların Deprem Etkisi Altında Performans Analizlerinin Yapılması ve Güçlendirilmesi", Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlik Fakültesi Dergisi, cilt.33 (2), ss.273-286, 2018 (Link)
Amini R., Yerli H.R., "Düzlem Çerçeve Sistemlerin Mod Birleştirme Yöntemi Ve Mathematıca Programı Yardımıyla Dinamik Analizi", Çukurova Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.36, ss.1-11, 2018
Gürsoy G., Yerli H.R., "Denizden Su Alma Yapısı ve Binası Performans Analizi ve Güçlendirilmesi", Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlik Fakültesi Dergisi, cilt.31 (1), ss.323-336, 2016 (Link)
Gürsoy G., Yerli H.R., Kaçın S., "Çelik Bir Bacanın Dinamik Davranışının Analizi", Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlik Fakültesi Dergisi, cilt.30 (2), ss.115-123, 2015 (Link)
Kömür M.A., Deneme İ.Ö., Yerli H.R., "Düzlem Çelik Çerçeve Sistemlerin Operasyonel Modal Analizi", Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlik Fakültesi Dergisi, cilt.30, ss.73-79, 2015 (Link)
Kavşut N., Yerli H.R., "Depremde Hasar Gören Yapıların Güçlendirilmesi", Çukurova Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.27, ss.167-174, 2012
Bütün İ.H., Yerli H.R., "Yapıların Deprem Hesabında A2 Düzensizlik Durumunun İncelenmesi", Çukurova Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.25, ss.19-26, 2011
Yedikardeş U., Yerli H.R., "Deprem Yönetmeliğine Göre Yapılardaki A2 Düzensizlik Durumunun İncelenmesi Ve Perde Yerleşiminin Düzensizliğe Etkisi", Çukurova Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.24, ss.21-28, 2010
Deneme İ.Ö., Yerli H.R., "İki Boyutlu Elastostatik Problemlerin Sınır Eleman Metodu Ile Formülasyonu", Çukurova Üniversitesi Müh. Mim. Fak. Dergisi, cilt.22, ss.163-179, 2007
Özdemir M.Y., Deneme İ.Ö., Yerli H.R., "Türk Deprem Yönetmeliğine Göre A2 Düzensizlik Durumunun İncelenmesi", Çukurova Üniversitesi Müh. Mim. Fak. Dergisi, cilt.22, ss.181-189, 2007
Körlü M.S., Deneme İ.Ö., Yerli H.R., "Betonarme Yapıların Perde Takviyesi Ile Güçlendirilmesi", Çukurova Üniversitesi Müh. Mim. Fak. Dergisi, cilt.19, ss.149-157, 2004
Güllü E., Yerli H.R., "Türk Deprem Yönetmeliğine Göre Perde Yerleşiminin Etkisi Ve A2 Düzensizlik Durumunun İncelenmesi", Çukurova Üniversitesi Müh. Mim. Fak. Dergisi, cilt.19, ss.149-161, 2004
Akbal M., Deneme İ.Ö., Yerli H.R., "İki Boyutlu Harmonik Yapı-Zemin Etkileşimi Problemlerinin Sonsuz Elemanlar Ile Analizi", Çukurova Üniversitesi Müh. Mim. Fak. Dergisi, cilt.18, ss.115-126, 2003
Karakuş M., Deneme İ.Ö., Yerli H.R., "Türk Deprem Yönetmeliğindeki A2 Döşeme Düzensizliklerinin İncelenmesi", Çukurova Üniversitesi Müh. Mim. Fak. Dergisi, cilt.18, ss.127-136, 2003
Deneme İ.Ö., Yerli H.R., "Betonarme Yapılarda Hasarların Belirlenmesi Ve Güçlendirme Projesi Uygulama Örneği", Çukurova Üniversitesi Müh. Mim. Fak. Dergisi, cilt.17, ss.21-30, 2002
Deneme İ.Ö., Yerli H.R., "Temel Sistemi Güçlendirme Yöntemlerinin Karşılaştırılması", Çukurova Üniversitesi Müh. Mim. Fak. Dergisi, cilt.17, ss.31-42, 2002
Kaçın S., Yerli H.R., "Zamanla Keyfi Değişen Yükleme Etkisi Altındaki Üç Boyutlu Yapı-Zemin Ekileşimi Analizi", Çukurova Üniversitesi Müh. Mim. Fak. Dergisi, cilt.16, ss.99-109, 2001
Kaçın S., Yerli H.R., "Sonlu Ve Sonsuz Eleman Modeli Ile Üç Boyutlu Yapı-Zemin Ekileşimi Analizi", Çukurova Üniversitesi Müh. Mim. Fak. Dergisi, cilt.16, ss.87-98, 2001
Tanrikulu A.H., Yerli H.R., "Yapı-Zemin Etkileşim Analizinde Sınır Eleman Yönteminin Kullanılması", Çukurova Üniversitesi Müh. Mim. Fak. Dergisi, cilt.15, ss.73-98, 2000
Yerli H.R., Kıral E., "Dış Yükleme Etkisindeki Üç Boyutlu Sistemlerin Dinamik Yapı-Zemin Etkileşim Analizi", İMO Teknik Dergi, cilt.9, ss.1715-1732, 1998
Temel B., Yerli H.R., Kıral E., "Dinamik Yapı-Zemin Etkileşimi Problemlerinin Sonlu Ve Sonsuz Elemanlar Ile Çözümü", İMO Teknik Dergi, cilt.8, ss.1343-1362, 1997
Yerli H.R., Kıral E., "Deprem Etkisindeki 3 Boyutlu Sistemlerin Alt Yapı Metodu Ile Yapı-Zemin Etkileşim Analizi", Çukurova Üniversitesi Müh. Mim. Fak. Dergisi, cilt.11, ss.33-41, 1996
Yerli H.R., Kıral E., "İki Boyutlu Yapı-Zemin Etkileşimi Problemlerinin Sonlu Ve Sonsuz Elemanlar Ile Dinamik Analizi", Çukurova Üniversitesi Müh. Mim. Fak. Dergisi, cilt.11, ss.43-54, 1996
Tanrikulu A.H., Yerli H.R., "Deprem Etkisi Altındaki Yapılar İçin Yapı-Zemin Etkileşim Analizi", Çukurova Üniversitesi Müh. Mim. Fak. Dergisi, cilt.10, ss.51-59, 1995
Yerli H.R., Kıral E., "Düzlem Çerçeve Sistemlerin Mod Süperpozisyon Metodu Ile Zorlanmış Titreşim Analizi", Çukurova Üniversitesi Müh. Mim. Fak. Dergisi, cilt.9, ss.13-20, 1994
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Gürsoy G., Yerli H.R., Kaçın S., "Endüstriyel Bir Tesiste Çelik Baca Davranışının Deneysel ve Teorik Yöntemlerle Belirlenmesi", 4. Uluslararası Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 11-13 Ekim 2017, pp.3240-3247
Gürsoy G., Kaçın S., Yerli H.R., "Bir Su Kulesinin Dinamik Davranışının Teorik ve Deneysel Yöntemlerle İncelenmesi", 1st International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2016), ADANA, TÜRKIYE, 26-28 Ekim 2016, pp.1532-1539
Deneme İ.Ö., Yerli H.R., "Düzlem Gerilme Problemlerinde Eğri Eksenli Süreksiz Kuadratik Sınır Eleman Uygulaması", XIX. Ulusal Mekanik Kongresi, TRABZON, TÜRKIYE, 24-28 Ağustos 2015, ss.422-429
Kaçın S., Gürsoy G., Yerli H.R., "Mevcut Bir Bacanın Dinamik Davranışının İncelenmesi", Sekizinci Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 11-15 Mayıs 2015, ss.1483-1491
Deneme İ.Ö., Yerli H.R., "Elastodinamik Yapı-Zemin Etkileşimi Problemlerinde Süreksiz Kuadratik Sınır Eleman Kullanımı", Uluslararası Sakarya Deprem Sempozyumu: "İlk On Yılında Marmara Depreminin Öğrettikleri", SAKARYA, TÜRKIYE, 1-2 Ekim 2009, pp.408-417
Deneme İ.Ö., Yerli H.R., Severcan M.H., Tanrikulu A.H., Tanrikulu A.K., "Elastodinamik Problemlerde Sabit, Süreksiz Lineer Ve Süreksiz Kuadratik Sınır Elemanlarının Kullanımı Ve Karşılaştırlması", XVI. Ulusal Mekanik Kongresi, KAYSERİ, TÜRKIYE, 22-26 Haziran 2009, ss.495-504
Deneme İ.Ö., Yerli H.R., "İki Boyutlu Elastostatik Problemler İçin Eğri Eksenli Süreksiz Kuadratik Sınır Eleman Formülasyonu", XV. Ulusal Mekanik Kongresi, ISPARTA, TÜRKIYE, 3-7 Eylül 2007, ss.371-382
Geneş M.C., Yerli H.R., Kaçın S., "Coupled Model For The Dynamic Analysis Of Large-Scale Ssi Problems On High Performance Computing Platforms", 12th International Colloquium on Structural and Geotechnical Engineering, KAHİRE, MISIR, 10-12 Aralık 2007, pp.1436-1445
Deneme İ.Ö., Yerli H.R., "İki Boyutlu Statik Zemin-Yapı Etkileşimi Problemleri İçin Süreksiz Kuadratik Sınır Eleman Formülasyonu", Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği 1. Özel Konulu Sempozyumu: Teori ve Uygulamada Zemin-Yapı Etkileşimi, ISPARTA, TÜRKIYE, 8-9 Kasım 2007, ss.77-84
Kaçın S., Yerli H.R., "Zamanla Keyfi Değişen Yükleme Etkisi Altındaki Üç Boyutlu Yapı-Zemin Ekileşimi Analizi", XIII. Ulusal Mekanik Kongresi, GAZİANTEP, TÜRKIYE, 8-12 Eylül 2003, ss.457-466
Kaçın S., Yerli H.R., "Üç Boyutlu Yapı-Zemin Ekileşimi Problemlerinin Kuadratik Sonlu Elemanlar Ve Sonsuz Elemanlar Kullanılarak Çözümü", ECAS2002 Uluslararası Yapı ve Deprem Mühendisliği Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 14-14 Ekim 2002, pp.377-385
Temel B., Yerli H.R., Kıral E., "Üç Boyutlu Dinamik Yapı-Zemin Ekileşimi Problemlerinin Sonlu-Sonsuz Elemanlar Ile Modellenmesi", III. Ulusal Hesaplamalı Mekanik Konferansı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 16-18 Kasım 1998, ss.9-16
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Kıral E., Kılıçlar E., Yerli H.R., Temel B., "Yeni Deprem Yönetmeliğinin Analiz Bakımından Uygulamaları (Çözümlü Örnekler)", TMMOB-İMO İnşaat Mühendisleri Odası, ADANA, 2000
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi