Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi

Araştırmacı Kurumdan Ayrılmıştır

Dr.Öğr.Üyesi HADİYE ÜNSAL
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm :
Ana Bilm Dalı : TEFSİR
Sabit Telefon : -
E Posta Adresi : hadiyeunsalhotmail.com
Web Adresi :
Verdiği Dersler
Tefsir Tarihi, Lisans, 2016-2017
Tefsir 1, Lisans, 2016-2017
Tefsir 1, Lisans, 2016-2017
Tefsir 1, Lisans, 2015-2016
Kur'an'a Çağdaş Yaklaşımlar, Lisans, 2015-2016
Tefsir, Lisans, 2014-2015
Tefsir Tarihi ve Usulü, Lisans, 2014-2015
Tefsir Usulü, Lisans, 2014-2015
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Ünsal H., "On the Revelation Circumstances and General Emphases of S?rat al-A?z?b: An Analysis within the Scope of Textual and Non-textual Context", Ilahiyat Studies, vol.7, no.1, pp.53-86, 2016 (Link)
Ünsal H., "Ebü'L-Hasen El-Vâhidî'Nin Hayatı, Eserleri Ve Tefsir Tarihindeki Yeri", Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.13, ss.135-164, 2013 (Link)
Ünsal H., "Kur?an Tarihine Giriş -Evvelü mâ Nezel (İlk Nazil Olan Kur?an Vahyi) Meselesi-? (Mustafa Öztürk ile birlikte)", Eskiyeni: Anadolu İlahiyat Akademisi Araştırma Dergisi, no.26, ss.65-119, 2013 (Link)
Ünsal H., "Mevlana Muhammed Ali'Nin Meal-Tefsiri Bağlamında Kâdiyânîlik (Ahmedîlik) Ve Kur'An", Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.10, ss.125-160, 2010 (Link)
Kitap ve Kitap Bölümleri
Ünsal H., "Nüzul Tertibi", Kur'an Tarihi, Öztürk M., Ünsal H., Ed., Ankara Okulu Yayınları, Ankara, ss.249-323, 2016
Ünsal H., "Erken Dönem Mekkî Surelerin Tahlili", Ankara Okulu Yayınları, ANKARA, 2015
Ünsal H., "Tefsirde Heterodoksi: Kâdiyânîlik Ve Kur'An", Ankara Okulu, ANKARA, 2011 (Link)
Diğer Yayınlar
Ünsal H., "Reading the Qur?an in the Twenty-first Century: A Contextualist Approach, by Abdullah Saeed", Diger, pp.140-144, 2017
Ünsal H., "Gülen ve Gulâm ya da FETÖ ve Kâdiyânîlik, Star Açık Görüş ", Diger, ss.5, 2016 (Link)
Ünsal H., "Tefsirin Hâlleri Ve Hâl-I Pür Melâli (Kitap Tanıtımı)", Diger, ss.5-6, 2013 (Link)
Ünsal H., "Ehl-I Sünnet&Şia Polemikleri (Kitap Tanıtımı), (Aynur Yıldız Ile Birlikte)", Diger, ss.273-279, 2008 (Link)
Desteklenen Projeler
"Erken Dönem Mekkî Surelerin Muhteva Tahlili", BAP Doktora, İF2012D1, Araştırmacı, 2016
Katıldığı Bilimsel Kongre / Sempozyum ve Bilimsel Toplantılar
Kur?an Tefsirinde Anlam Çokluğu Bir İmkân mıdır yoksa Sorun mudur? (Nur 24/35. Ayet Örneği), Malatya, Mayıs 2017
Bilimsel Hakemlikler
Mütefekkir Aksaray Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi, Dergide Hakemlik, Haziran 2016
Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Dergide Hakemlik, Ocak 2015
Atıflar
ISI Web of Science Dizinlerinde Taranan Dergilerdeki Atıflar : 2
Diğer Uluslararası Yayınlardaki Atıflar : 0
Ulusal Yayınlardaki Atıflar : 6
Ödüller ve Burslar
Ünsal H, "Kuramer Yayın ve Araştırma Ödülleri, Kuramer (Kur'an Araştırmaları Merkezi), Mart 2016
Ünsal H, "Prof. Dr. Cemal Sofuoğlu Türk-İslam Araştırmaları Mansiyon Ödülü, İzmir, Kasım 2015
Katalog Bilgileri
Biyografi
Biyografi (TR) :1985 yılında Tokat’ın Turhal ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Adana’da tamamladı. 2007’de Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 2009’da Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalı’na Araştırma Görevlisi olarak atandı. 2010’da “Mevlana Muhammed Ali’nin The Holy Qur’an Adlı Meal-Tefsiri Üzerine Bir İnceleme” konulu teziyle Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Tefsir Anabilim dalında yüksek lisansını tamamladı. 2014’de ise “Erken Dönem Mekkî Surelerin Muhteva Tahlili” adlı teziyle doktorasını tamamladı ve Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalı’na Yardımcı Doçent olarak atandı. Yüksek lisans tez çalışması Tefsirde Heterodoksi: Kâdiyânîlik ve Kur’an (Ankara 2011), doktora tez çalışması Erken Dönem Mekkî Surelerin Tahlili (Ankara 2015) adıyla Ankara Okulu Yayınları tarafından yayımlanan Hadiye ÜNSAL hâlen Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalı’nda görevini sürdürmekte ve aynı zamanda 29 Mayıs Üniversitesi Kur’an Araştırmaları Merkezi (Kuramer) bünyesindeki “Kur’an ve Mushaf Tarihi” başlıklı projede araştırmacı olarak yer almaktadır.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi