Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, FEN EDEBİYAT, 1998 - Devam Ediyor
Doç.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, FEN EDEBİYAT, 1991 - 1998
Yrd.Doç.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, FEN EDEBİYAT, 1985 - 1991
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Dekan Yardımcısı, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ, , 05.09.2002 - 05.09.2005
VERDİĞİ DERSLER
ENZİMOLOJİ, Lisans, 2013-2014
ENDOKRİNOLOJİ, Lisans, 2013-2014
HAYVAN FİZYOLOJİSİ II, Lisans, 2013-2014
Hayvan Fizyolojisi I, Lisans, 2013-2014
BÖCEK BESLENME FİZYOLOJİSİ, Yüksek Lisans, 2013-2014
BÖCEK FİZYOLOJİSİ II, Yüksek Lisans, 2013-2014
BÖCEK ENDOKRİNOLOJİSİ, Doktora, 2013-2014
BÖCEK FİZYOLOJİSİ I, Yüksek Lisans, 2013-2014
VİTAMİN METABOLİZMASI, Doktora, 2013-2014
ENTOMOFAJ BÖCEKLERİN BESLENME FİZYOLOJİSİ, Yüksek Lisans, 2013-2014
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, T.Kayış, "Diazinonun Subletal Konsantrasyonlarının Pimpla turionellae L'nın Eşey Oranı ve Bazı Biyokimyasal Parametreleri Üzerine Etkileri", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2010.
Doktora, M.Coşkun, "Besin Bileşenlerinin Pimpla turionellae L. Erginlerinin Eşey Oranı ile Total Protein ve Glikojen Miktarı Üzerine Nicel ve Nitel Etkileri", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2008.
Doktora, S.Avgın, "Kahramanmaraş İli ve Çevresi Carabidae (Coleoptera) Faunası ve Taksonomisi Üzerine Çalışmalar", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2006.
Doktora, E.Atay, "Adana, Mersin ve Osmaniye İllerinde Bulunan Pyraloidea (Lepidoptera) Faunası Üzerine Taksonomik-Sistematik Çalışmalar", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2005.
Doktora, F.Özkan, "Malathion ve Dieldrin?in Tilapia zilli Gervais, 1848 Dokularında Bazı Biyokimyasal Parametreler Üzerine Etkileri", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Mart, 2000.
Doktora, P.Özalp, "Pimpla turionellae L. Ergin Dişilerinde Karbohidratların Yaşam Süresi, Yumurta Üretimi ve Açılımı ile Total Protein ve Glikojen Miktarına Kalitatif ve Kantitatif Etkileri", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 1996.
Doktora, M.Sulanç, "Çeşitli Besin Bileşenlerinin Erkek Pimpla turionellae L. (Hymenoptera: Ichneumonidae)?nın Gelişmesine ve Sentezledikleri Protein Miktarına Kantitatif ve Kalitatif Etkileri", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 1991.
Yüksek Lisans, N.Yılmaz, "Farklı Bakır Oranlarının Ergin Pimpla turionellae L'nın Yaşam Süresi ve Yumurta Verimi ile Sentezlediği Protein ve Glikojen Miktarına Etkileri", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2013.
Yüksek Lisans, O.Dursun, "DDVP'nin (Dichlorvos) Subletal Dozlarının Galleria mellonella L'nın Protein, Lipit ve Karbohidrat Düzeyine Etkileri", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2009.
Yüksek Lisans, A.Küstü, "Allogenik Periferik Kök Hücre Transplantasyonunda vericilere (Donör) Eşit Dozda Uygulanan iki Farklı Rekombinant Büyüme Faktörünün (rHuG-CSF) Karşılaştırmalı Çalışması", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2008.
Yüksek Lisans, B.Gülfer, "Oral Yolla Alınan Organofosforlu bir İnsektisitin (Malatjion) Pimpla turionellae L.'nın Eşey Oranına Etkisi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2007.
Yüksek Lisans, Ç.Öznergiz, "Farklı Besin Ortamlarında Yetiştirilen Galleria mellonella (Linnaeus) (Lepidoptera: Pyralidae) Pupalarının, Pimpla turionellae L. (Hymenoptera: Ichneumonidae)?nın Eşey Oranı ve Ergin Evreye Ulaşma Süresine Etkileri", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Kasım, 2006.
Yüksek Lisans, T.Kayış, "Farklı Kadmium Oranlarının Ergin Pimpla turionellae L.?nin Sentezlediği Protein ve Glikojen Miktarına Etkileri", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2005.
Yüksek Lisans, S.Kocahan, "Pimpla turionellae L. Erginlerinin Eşey Oranına Suda Çözünen Vitamin Karışımının Farklı Derişimlerinin Etkileri", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2003.
Yüksek Lisans, M.Coşkun, "Farklı E Vitamini Derişimlerinin Pimpla turionellae L Erginlerinin Eşey Oranı Üzerine Etkileri", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2001.
Yüksek Lisans, M.Akdaş, "Konakların Subletal Dozlarda Malathion ile Kontaminasyonunun Pimpla turionellae L?nın Üremesine Etkileri", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2000.
Yüksek Lisans, F.Özkan, "Oral Yolla Alınan Organofosforlu bir İnsektisitin (Malathion) Pimpla turionellae L. Dişilerinin Yaşam Süresi, Yumurta Üretimi ve Açılımına Etkileri", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ, Eylül, 1995.
Yüksek Lisans, P.Özalp, "Suda Çözünen Vitaminlerin Pimpla turionellae L. (Hymenoptera: Ichneumonidae)?da Yumurta Verimi ve Açılma Oranına Etkileri", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 1990.
Yüksek Lisans, M.Başhan, "Melanogryllus desertus Pall. (Orthoptera : Gryllidae)'un Besinsel İhtiyaçları Üzerine Bir Araştırma", DİCLE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ, Haziran, 1986.
JÜRİ ÜYELİKLERİ
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, Üniversiteler Arası Kurul, Eylül, 2013
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, Üniversiteler Arası Kurul, Mayıs, 2013
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, Üniversiteler Arası Kurul, Kasım, 2012
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi