Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Uluslararası Yayınları Özendirme Desteği 2 Adet ", BAP Diğer, FYD-2016-5508, Yönetici, Devam Ediyor
"Esansiyel Yağların Galleria mellonella L Lepidoptera Pyralidae nın Gelişmesi ve Bazı Biyokimyasal Parametreleri Üzerine Etkisi", BAP Y.Lisans, FYL-2015-3955, Yönetici, Devam Ediyor
"Uluslararası Yayınları Özendirme Desteği (3 Adet)", BAP Diğer, FEF2014DP3, Yönetici, 2016
"Farklı Bakır Oranlarının Pimpla turionellae L. (Hymenoptera: Ichneumonidea)'nin Bazı Antioksidan Enzim Aktiviteleri Üzerine Etkileri", BAP Diğer, FBA-2014-2500, Yönetici, 2016
"Deltametrinin Subletal Konsantrasyonlarının, Galleria mellonella L. Parazitoidi Pimpla Turionellae L.'nın Protein, Antioksidan Enzim ve Lipid Peroksidasyonuna Etkileri", BAP Doktora, FEF2011D11 , Yönetici, Devam Ediyor
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi