Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Dr.Öğr.Üyesi, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Tıp Fakültesi, 2018 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Tıp Fakültesi, 2013 - 2018
Yrd.Doç.Dr., İZMİR ÜNİVERSİTESİ, Tıp Fakültesi, 2012 - 2013
Arş.Gör., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Tıp Fakültesi, 2001 - 2011
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu Üyeliği, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi, , 02.08.2017 - Devam Ediyor
Koordinatör Yardımcısı, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi, Dönem II Koordinatör Yardımcısı, 07.09.2015 - Devam Ediyor
Yönetim Kurulu Üyesi, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İstatistik Uygulama ve Araştırma Merkezi, , 15.05.2015 - Devam Ediyor
Akademik Kurul Üyesi, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi, , 20.09.2013 - Devam Ediyor
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, İZMİR ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi, , 20.04.2012 - 30.08.2013
VERDİĞİ DERSLER
Uygulamalı Lojistik Regrasyon Analizi, Yüksek Lisans, 2016-2017
Epidemiyolojide İstatistiksel Yöntemler II, Yüksek Lisans, 2016-2017
Kategorik Veri Analizi, Doktora, 2016-2017
Tanı Testlerini Değerlendirmede Kullanılan İleri İstatistiksel Yöntemler, Doktora, 2016-2017
Multivariate Analizi, Doktora, 2016-2017
Çoklu Regresyon Analizi, Doktora, 2016-2017
Epidemiyolojide İstatistiksel Yöntemler I, Yüksek Lisans, 2016-2017
Biyoistatistik, Lisans, 2016-2017
Çoklu Regresyon Analizi, Doktora, 2016-2017
Discrete Multivariate Analizi, Doktora, 2016-2017
Epidemiyolojide İstatistiksel Yöntemler II, Yüksek Lisans, 2016-2017
Multivariate Analizi I, Doktora, 2016-2017
Biyoistatistik, Lisans, 2016-2017
Tıbbi İstatistik, Ön Lisans, 2016-2017
Epidemiyolojide İstatistiksel Yöntemler I, Yüksek Lisans, 2016-2017
Tanı Testleri Değerlendirmede Kullanılan İstatistiksel Yöntemlere Giriş, Yüksek Lisans, 2015-2016
Tıbbi İstatistik, Ön Lisans, 2015-2016
Uygulamalı Lojistik Regrasyon Analizi, Yüksek Lisans, 2015-2016
Tanı Testleri Değerlendirmede Kullanılan İstatistiksel Yöntemlere Giriş, Yüksek Lisans, 2014-2015
Analize Giriş, Yüksek Lisans, 2014-2015
Tıbbi İstatistik, Ön Lisans, 2014-2015
Temel Bilgi Teknolojileri, Lisans, 2013-2014
Tıbbi İstatistik, Ön Lisans, 2013-2014
İstatistik, Lisans, 2012-2013
Biyoistatistik, Lisans, 2012-2013
Tıbbi Bilişim, Lisans, 2012-2013
YÖNETİLEN TEZLER
Yüksek Lisans, B.Karaarslan, "Faktör Analizi Yaklaşımının Medikal Verilerde Kullanımı: Kardiyoloji Alanına Bir Uygulama", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Mart, 2018.
Yüksek Lisans, C.Efe, "Zamana Bağlı ROC Analizi ve Sağlık Alanında Bir Uygulaması", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2017.
Yüksek Lisans, D.Yalçıntaş, "Tekrarlı Ölçümler Analizinde Küresellik Varsayımının İncelenmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
JÜRİ ÜYELİKLERİ
Tez Savunma, Tez Savunma Jurisi, Çukurova Üniversitesi, Mart, 2018
Atama, Araştırma Görevlisi Kadrosu, Çukurova Üniversitesi, Ocak, 2018
Tez Savunma, Tez Savunma Jurisi, Mersin Üniversitesi, Eylül, 2017
Tez Savunma, Tez Savunma Jurisi, Çukurova Üniversitesi, Temmuz, 2017
Tez Savunma, Tez Savunma Jurisi, Çukurova Üniversitesi, Temmuz, 2017
Tez Savunma, Tez Savunma Jurisi, Mersin Üniversitesi, Ocak, 2016
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi