Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Yrd.Doç.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Tıp Fakültesi, 2013 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., İZMİR ÜNİVERSİTESİ, Tıp Fakültesi, 2012 - 2013
Arş.Gör., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Tıp Fakültesi, 2001 - 2011
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Dönem II Koordinatör Yardımcısı, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi, , 07.09.2015 - Devam Ediyor
Akademik Kurul Üyesi, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi, , 20.09.2013 - Devam Ediyor
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, İZMİR ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi, , 20.04.2012 - 30.08.2013
VERDİĞİ DERSLER
Epidemiyolojide İstatistiksel Yöntemler II, Yüksek Lisans, 2016-2017
Discrete Multivariate Analizi, Doktora, 2016-2017
Biyoistatistik, Lisans, 2016-2017
Çoklu Regresyon Analizi, Doktora, 2016-2017
Tıbbi İstatistik, Ön Lisans, 2016-2017
Epidemiyolojide İstatistiksel Yöntemler I, Yüksek Lisans, 2016-2017
Multivariate Analizi I, Doktora, 2016-2017
Biyoistatistik, Lisans, 2016-2017
Tanı Testleri Değerlendirmede Kullanılan İstatistiksel Yöntemlere Giriş, Yüksek Lisans, 2015-2016
Tanı Testleri Değerlendirmede Kullanılan İstatistiksel Yöntemlere Giriş, Yüksek Lisans, 2014-2015
Uygulamalı Lojistik Regrasyon Analizi, Yüksek Lisans, 2015-2016
Tıbbi İstatistik, Ön Lisans, 2015-2016
Analize Giriş, Yüksek Lisans, 2014-2015
Tıbbi İstatistik, Ön Lisans, 2014-2015
Tıbbi İstatistik, Ön Lisans, 2013-2014
Temel Bilgi Teknolojileri, Lisans, 2013-2014
Biyoistatistik, Lisans, 2012-2013
İstatistik, Lisans, 2012-2013
Tıbbi Bilişim, Lisans, 2012-2013
YÖNETİLEN TEZLER
Yüksek Lisans, C.Efe, "Zamana Bağlı ROC Analizi ve Sağlık Alanında Bir Uygulaması", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, D.Yalçıntaş, "Tekrarlı Ölçümler Analizinde Küresellik Varsayımının İncelenmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, B.Karaarslan, "Sağlık Alanında faktör Analizi Yaklaşımının Kullanılması", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
JÜRİ ÜYELİKLERİ
Tez Savunma, Tez Savunma Jurisi, Mersin Üniversitesi, Ocak, 2016